background preloader

You Can't Understand ISIS If You Don't Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia 

You Can't Understand ISIS If You Don't Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia 
BEIRUT — The dramatic arrival of Da’ish (ISIS) on the stage of Iraq has shocked many in the West. Many have been perplexed — and horrified — by its violence and its evident magnetism for Sunni youth. But more than this, they find Saudi Arabia’s ambivalence in the face of this manifestation both troubling and inexplicable, wondering, “Don’t the Saudis understand that ISIS threatens them, too?” It appears — even now — that Saudi Arabia’s ruling elite is divided. Some applaud that ISIS is fighting Iranian Shiite “fire” with Sunni “fire”; that a new Sunni state is taking shape at the very heart of what they regard as a historical Sunni patrimony; and they are drawn by Da’ish’s strict Salafist ideology. Many Saudis are deeply disturbed by the radical doctrines of Da’ish (ISIS) — and are beginning to question some aspects of Saudi Arabia’s direction and discourse. But this “cultural revolution” was no docile reformism. All this behavior, Abd al-Wahhab denounced as bida — forbidden by God. Related:  Islam and Politicsethiek

Mindless terrorists? The truth about Isis is much worse | Scott Atran It’s “the first of the storm”, says Islamic State. And little wonder. For the chaotic scenes on the streets of Paris and the fearful reaction those attacks provoked are precisely what Isis planned and prayed for. The greater the reaction against Muslims in Europe and the deeper the west becomes involved in military action in the Middle East, the happier Isis leaders will be. Because this is about the organisation’s key strategy: finding, creating and managing chaos. There is a playbook, a manifesto: The Management of Savagery/Chaos, a tract written more than a decade ago under the name Abu Bakr Naji, for the Mesopotamian wing of al-Qaida that would become Isis. Hit soft targets. Strike when potential victims have their guard down. Consider reports suggesting a 15-year-old was involved in Friday’s atrocity. With that in mind, it is critical that we understand what is really going on. Simply treating Isis as a form of “terrorism” or “violent extremism” masks the menace.

Als Brussel dreigingsniveau 4 heeft, welk niveau hebben Tripoli, Beiroet, Islamabad en Bamako dan? Parijs en Brussel domineren de (extra) nieuwsuitzendingen en berichtgeving online, in kranten en tijdschriften. Dat is begrijpelijk, aangezien de mogelijkheid van en terroristische aanslag zelden zo dichtbij geweest is en vooral gezien de actieve betrokkenheid van Belgen of mensen die in België woonden bij de aanslagen in Parijs. Het zou een vergissing zijn nu nog meer dan anders enkel aandacht te hebben voor wat zich binnen onze grenzen afspeelt. Toch zou het een vergissing zijn om nu nog meer dan anders alleen maar aandacht te hebben voor wat er zich binnen onze eigen grenzen afspeelt. Het geweld en de achterliggende netwerken en ideologieën zijn immers wezenlijk globaal, en ze maken ook veel meer slachtoffers in de rest van de wereld -en, moet het nog gezegd, onder moslims- dan in Europa. De Global Terrorism Index 2015 geeft heel duidelijk aan welke landen het meest getroffen werden door terrorisme in 2014: Irak, Nigeria, Afghanistan, Pakistan en Syrië. Raddison Blu in Bamako, Mali

Historian Demolishes Idea The Quran Is More Violent Than Bible: Christians Have ‘Holy Amnesia’ « To hear Fox News tell it, the Muslim faith – and therefore the 1.5 billion people who practice it – are inherently unable to integrate and live within Western society. Republican presidential candidate Ben Carson argued that point explicitly, adding that Islam is so at-odds with American values that a Muslim couldn’t be trusted to be president. Inevitably, those who make these claims do so by painting the religion of Islam with a very wide brush. They assume all Muslims are terrorists. To justify these stereotypes, Christian conservatives have gotten remarkably good at cherry-picking portions of Islamic teachings that support the idea that Islam is more violent, sexist, and dangerous than other religions. Religious historians, however, know better. Consider the following two passages – one from the Bible and one from the Quran. It’s not so easy. Penn State professor Philip Jenkins has literally written the book on religious history (several in fact). Feature image via Tim Evanson/Flickr

IS zal niet rusten voor Eindtijd is aangebroken | Opinie Adjiedj Bakas is Nederlandse trendwatcher en auteur. IS riep enige tijd geleden het kalifaat uit, met bendeleider Abu Bakr al-Baghda-di als kalief. Voor inzicht in de religieuze drijfveren van IS is dit van doorslaggevend belang. Apocalyps De islamitische traditie leert verder dat de wereld twee perioden zal kennen waarin het kalifaat bestaat, met daartussen een tijd waarin tirannen regeren. Wat IS betreft is nu de tweede geprofeteerde kalifaatperiode begonnen. Onthoofdingsvideo's Om het Einde der Tijden te bewerkstelligen is een massale confrontatie nodig tussen gelovigen en ongelovigen. Nu hebben ook soennieten de Apocalyps omhelsd met de opkomst van IS. Een belangrijk onderdeel van deze jihad is de terreur die we krijgen voorgeschoteld via de propagandavideo's met onthoofdingen, verbrandingen en zelfs kruisigingen. Wreedheid Na zeventig jaar vrede en welvaart zijn we verweekt en verwend geworden, we kunnen niet omgaan met dit brute geweld en maken daardoor verkeerde keuzes Integendeel.

How the Shia-Sunni split in 632AD led to Iran and Saudi Arabia’s power games today I’ve been asked by a bunch of people today to comment on this essay “Economic Inequality,” penned by self-described “essayist” Paul Graham, who is also the subject of a poem I recently wrote titled, “Paul Graham is Asking to be Eaten.” When my friend Danilo asked me to respond to this, I said that the essay was too vapid and lacking in substance to critique. I can distill the essence of the entire argument to: “Don’t hate the player, but don’t hate the game either. Hate yourselves, stupid poors, for not getting VC funding to start a company.” Danilo then offered to pay me $500. And I said that I would think about it. Here goes. Paul Graham is one of those plutocrats whose thirst to be recognized as a thought leader among his peers is obvious. Right. About 80% of his essay about economic inequality is a thinly veiled condemnation of poors who Paul Graham thinks are too stupid to understand why the rich are wealthy. Which is half true. First of all, the vast majority of startups fail.

'Het consumentisme is het nieuwe opium voor het volk' De zopas aangestelde nieuwe aartsbisschop van de Katholieke Kerk in België, Mgr. Jozef De Kesel, gaf zelf de aanzet tot bezinnen over welke plaats en welke rol religie te spelen heeft in een geseculariseerde en pluralistische samenleving. De Kesel opperde zijn idee van een 'open Kerk', die dan wel haar leidende rol kwijt is en de scheiding van kerk en staat respecteert, maar die wel deel blijft uitmaken van de maatschappij. Consumentisme is het nieuwe opium voor het volk Levensbeschouwingen kunnen een meerwaarde betekenen voor de samenleving omdat zij uitgaan van een onvoorwaardelijke solidariteit voor en met de gemeenschap, iets waaraan in deze individualistische tijden een groot gemis is. Nood aan spiritualiteit Vlinks streeft een inclusieve en sociale samenleving na waar iedereen zich thuis voelt. In de huidige samenleving van het 'nooit genoeg', is er meer dan ooit nood aan een of andere vorm van spirituele houvast, van een veilige, gemeenschappelijke haven. Negatieve beeldvorming

Saudi court sentences poet to death for renouncing Islam A Palestinian poet and leading member of Saudi Arabia’s nascent contemporary art scene has been sentenced to death for renouncing Islam. A Saudi court on Tuesday ordered the execution of Ashraf Fayadh, who has curated art shows in Jeddah and at the Venice Biennale. The poet, who said he did not have legal representation, was given 30 days to appeal against the ruling. Fayadh, 35, a key member of the British-Saudi art organisation Edge of Arabia, was originally sentenced to four years in prison and 800 lashes by the general court in Abha, a city in the south-west of the ultraconservative kingdom, in May 2014. But after his appeal was dismissed he was retried last month and a new panel of judges ruled that his repentance did not prevent his execution. “I was really shocked but it was expected, though I didn’t do anything that deserves death,” Fayadh told the Guardian. “He was unable to assign a lawyer because his ID was confiscated when he was arrested [in January 2014].

Farma-schandaal: de pillen die rijk maken, en de trucs om ze te verkopen Elke zaterdag brengt Rudi Rotthier, onze correspondent in Canada en de VS, u met een boeiend achtergrondverhaal een unieke inkijk in de stad of streek waar hij op dat moment resideert. Dat het bedrijf de naam en de site overnam van een bestaande Canadese firma had met belastingen te maken. Bedrijfsbelasting ligt een stuk lager in Canada, wat betekent dat de winst er hoger ligt, ook al worden de producten vooral in de VS verkocht. En dat het om winst te doen is, zal niemand betwijfelen. Ooit was Valeant een door schandalen geplaagd lacheding in de sector. J. De aandeelhouders lieten Pearson de ruimte, en vanaf 2010 zette de nieuwe ceo een formule op poten die van hem een in enkele jaren een multimiljardair maakte, die zijn aandeelhouders nog meer miljarden opleverde, en die de gespecialiseerde pers tot hoerajournalistiek bewoog. De kernvragen die Pearson zich stelde waren: hoe duur kun je pillen maken? Recuperatie Zijn strategie was simpel. Pearson deed niet geheimzinnig over zijn beleid.

Support for ISIS in the Muslim World - Perceptions vs Reality - Metrocosm According to a Brookings report from last January: 40% of Americans believe most Muslims oppose ISIS.14% think most Muslims support ISIS.And 44% (the plurality) of Americans believe Muslim views are evenly balanced on the issue. American perceptions of Muslims’ support for the Islamic State are all over the map. And you only have to search Google for “how many muslims support isis” to see why. The first result shows “81% of respondents support the Islamic State.” The second result, “Most dislike ISIS in Muslim countries The range of answers to this question reported by the media is enormous, partly because much of it comes from online polls, social media sentiment analysis, and other non-scientific / unrepresentative studies. Last month, the International Business Times cited a study from Pew Research Center concluding ISIS is “almost universally hated.” What the Muslim world actually thinks of ISIS Looking only at scientific opinion polls, the results are actually very consistent. Sources

'Vanaf wanneer mag je het woord populisme gebruiken?' "Populisten winnen de verkiezingen in Polen" kopten de nationale media vorige week. Maar evenzeer titelde de Wall Street Journal eerder op het jaar: "Poland votes for a Populist", toen respectievelijk bleek dat de partij 'Recht en Rechtvaardigheid' de verkiezingen won en Andrzej Duda president van Polen werd. Maar wat is nu een populist, hoe determineer je dat en wanneer mag je de term gebruiken? Volgens Van Dale betekent populisme: '(minachtend) de neiging zich te richten naar de massa van de bevolking.' 'Vanaf wanneer mag je het woord populisme gebruiken?' Om te meten hoe populistisch een partij is, moeten we verder weten vanuit welk perspectief we populisme benaderen. Populisme is dus duidelijk moeilijk te meten. Kloof tussen burger en politiek Volgens mij is de mate waarin een partij al dan niet populistisch is, gelijk aan de mate waarin die partij al dan niet afwijkt van wat leeft in de buik van de samenleving. Voordeel van de twijfel

Iranian artist Farghadani faces indecency charges after shaking man's hand Artist Atena Farghadani, 29, serving 12 year sentence for satirical cartoonsDrew politicians who restricted women's access to birth control as animalsShe and lawyer Mohammad Moghimi charged after shaking hands in prison By Jenny Stanton For Mailonline Published: 13:35 GMT, 8 July 2015 | Updated: 13:44 GMT, 8 July 2015 An Iranian woman sentenced to more than 12 years in prison for drawing satirical cartoons of politicians is now facing new charges - for shaking a man's hand. Artist Atena Jailed: Atena Farghadani, 29, is serving 12 years in prison after drawing satirical cartoons of Iranian politicians athering and colluding against national security, spreading propaganda against the system and insulting the president and the supreme leader. Satirical: The artist depicted government officials, who restriicted women's access to birth control, as animals She also posted an open letter to Iran's Supreme Leader Ayatollah Khamenei on her Facebook page upon being returned to her cell.

'Wie of wat heeft er vandaag nog een morele autoriteit?' Een woord dat tegenwoordig bijna geen dag níet in het nieuws is, is 'crisis': er is de eurocrisis, vluchtelingencrisis, bankencrisis, vertrouwenscrisis, Syriëcrisis... Waar is er eigenlijk géén crisis? Crisissen komen als golven op ons afgespoeld: ze lijken steeds sneller te komen, steeds heviger, en de tussenpauzes zijn alsmaar korter. Het leven wordt steeds meer een rollercoaster. Maar je hoort bijna nooit een woord over de onderliggende crisis: een morele en levensbeschouwelijke crisis. Waarom die 'onderliggend' is? Neem bijv. de bankencrisis: deze lijkt op het eerste zicht niets te maken te hebben met moraal, maar zelfs vorig premier Elio Di Rupo, die je er niet van kan verdenken een moraalridder te zijn, sprak in het parlement onomwonden en emotioneel over de 'hebzucht' van de banken. 'Wie of wat heeft er vandaag nog een morele autoriteit?' De morele crisis heeft er alles mee te maken dat er geen algemeen erkende morele autoriteit meer is. 'Gij zult niet moraliseren'

Iranian artist imprisoned for cartoon of local politicians Atena Farghadani is a 28-year-old Iranian artist. She was recently sentenced to 12 years and 9 months in prison for drawing a cartoon. This cartoon, that she posted on her Facebook page last year, depicts members of the Iranian parliament as animals. It was drawn in protest of new legislature in Iran that will restrict access to contraception and criminalise voluntary sterilisation. Atena’s charges include ‘spreading propaganda against the system’ and ‘insulting members of parliament through paintings’. Last August, 12 members of the elite Revolutionary Guard came to Atena’s house, blindfolded her and took her to the infamous Evin Prison in Tehran. “While in prison last year, Atena flattened paper cups to use them as a surface to paint on. She was released in November and gave media interviews and posted a video on YouTube detailing her beatings, constant interrogations and humiliating body searches.

Related: