background preloader

Ethiek

Facebook Twitter

Tom van Grieken: 'Cordon sanitaire zal ooit sneuvelen' Jacky Goris (Scholengroep Brussel): 'Wie op de man speelt, probeert het echte probleem te minimaliseren' In de uitzending van Terzake werd mijn naam meermaals genoemd.

Jacky Goris (Scholengroep Brussel): 'Wie op de man speelt, probeert het echte probleem te minimaliseren'

Daarom wens ik te reageren op een aantal uitspraken van de heer Achaibi, ondervoorzitter van de Moslimexecutieve. Vooral wil ik ingaan op zijn oproep om zo vlug mogelijk aan tafel te gaan zitten. Cookies are Not Accepted - New York Times. Het geheime leven van tienermeisjes op sociale media: 'Coole foto! Zin in seks?' A Religion for the Nonreligious.

Als Brussel dreigingsniveau 4 heeft, welk niveau hebben Tripoli, Beiroet, Islamabad en Bamako dan? Parijs en Brussel domineren de (extra) nieuwsuitzendingen en berichtgeving online, in kranten en tijdschriften.

Als Brussel dreigingsniveau 4 heeft, welk niveau hebben Tripoli, Beiroet, Islamabad en Bamako dan?

Dat is begrijpelijk, aangezien de mogelijkheid van en terroristische aanslag zelden zo dichtbij geweest is en vooral gezien de actieve betrokkenheid van Belgen of mensen die in België woonden bij de aanslagen in Parijs. Het zou een vergissing zijn nu nog meer dan anders enkel aandacht te hebben voor wat zich binnen onze grenzen afspeelt. Toch zou het een vergissing zijn om nu nog meer dan anders alleen maar aandacht te hebben voor wat er zich binnen onze eigen grenzen afspeelt. Het geweld en de achterliggende netwerken en ideologieën zijn immers wezenlijk globaal, en ze maken ook veel meer slachtoffers in de rest van de wereld -en, moet het nog gezegd, onder moslims- dan in Europa.

De Global Terrorism Index 2015 geeft heel duidelijk aan welke landen het meest getroffen werden door terrorisme in 2014: Irak, Nigeria, Afghanistan, Pakistan en Syrië. You Can't Understand ISIS If You Don't Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia  BEIRUT — The dramatic arrival of Da’ish (ISIS) on the stage of Iraq has shocked many in the West.

You Can't Understand ISIS If You Don't Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia 

Many have been perplexed — and horrified — by its violence and its evident magnetism for Sunni youth. But more than this, they find Saudi Arabia’s ambivalence in the face of this manifestation both troubling and inexplicable, wondering, “Don’t the Saudis understand that ISIS threatens them, too?” It appears — even now — that Saudi Arabia’s ruling elite is divided. Some applaud that ISIS is fighting Iranian Shiite “fire” with Sunni “fire”; that a new Sunni state is taking shape at the very heart of what they regard as a historical Sunni patrimony; and they are drawn by Da’ish’s strict Salafist ideology. IS zal niet rusten voor Eindtijd is aangebroken.

Adjiedj Bakas is Nederlandse trendwatcher en auteur.

IS zal niet rusten voor Eindtijd is aangebroken

'Het consumentisme is het nieuwe opium voor het volk' De zopas aangestelde nieuwe aartsbisschop van de Katholieke Kerk in België, Mgr.

'Het consumentisme is het nieuwe opium voor het volk'

Jozef De Kesel, gaf zelf de aanzet tot bezinnen over welke plaats en welke rol religie te spelen heeft in een geseculariseerde en pluralistische samenleving. De Kesel opperde zijn idee van een 'open Kerk', die dan wel haar leidende rol kwijt is en de scheiding van kerk en staat respecteert, maar die wel deel blijft uitmaken van de maatschappij. Farma-schandaal: de pillen die rijk maken, en de trucs om ze te verkopen.

Elke zaterdag brengt Rudi Rotthier, onze correspondent in Canada en de VS, u met een boeiend achtergrondverhaal een unieke inkijk in de stad of streek waar hij op dat moment resideert.

Farma-schandaal: de pillen die rijk maken, en de trucs om ze te verkopen

Dat het bedrijf de naam en de site overnam van een bestaande Canadese firma had met belastingen te maken. Alle artikels over "populisme" 'Vanaf wanneer mag je het woord populisme gebruiken?' "Populisten winnen de verkiezingen in Polen" kopten de nationale media vorige week.

'Vanaf wanneer mag je het woord populisme gebruiken?'

Maar evenzeer titelde de Wall Street Journal eerder op het jaar: "Poland votes for a Populist", toen respectievelijk bleek dat de partij 'Recht en Rechtvaardigheid' de verkiezingen won en Andrzej Duda president van Polen werd. 'Wie of wat heeft er vandaag nog een morele autoriteit?' Een woord dat tegenwoordig bijna geen dag níet in het nieuws is, is 'crisis': er is de eurocrisis, vluchtelingencrisis, bankencrisis, vertrouwenscrisis, Syriëcrisis...

'Wie of wat heeft er vandaag nog een morele autoriteit?'

Waar is er eigenlijk géén crisis? Who's afraid of the F-word? Katrine Marçal - Programma - deBuren. Adam Smith (1723-1790) is de vader van de homo economicus, de altijd op eigenbelang gerichte mens.

Who's afraid of the F-word? Katrine Marçal - Programma - deBuren

Economie is bedacht door mannen, in een tijd waarin ‘vrouwelijke' waarden als zorgzaamheid, onbaatzuchtigheid of kwetsbaarheid niet serieus werden genomen. In Light of Things. The Good Country Index. Reyers laat - 03/04/15. Critiques of Capitalism. Leiders sluiten op valreep akkoord over Oekraïne. Net wan­neer ie­der­een er van­uit ging dat de top over Oost-Oek­raïne een maat voor niets zou wor­den, heb­ben de lei­ders in Minsk toch een deal uit de brand ge­haald.

Leiders sluiten op valreep akkoord over Oekraïne

Bin­nen drie dagen, op 15 fe­bru­a­ri, moet een staakt-het-vu­ren van start gaan. Bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel en de Fran­se pre­si­dent François Hol­lan­de zaten de voor­bije uren apart samen met de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin om na een nacht van on­der­han­de­len als­nog een com­pro­mis te vin­den. Hoe­wel waar­ne­mers stil­aan de hoop had­den op­ge­ge­ven, lijkt die ma­ra­thon nu toch tot een ak­koord te lei­den.

Dat meld­de de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin, en even later ook de Fran­se pre­si­dent. De over­een­komst zou onder meer in­hou­den dat er bin­nen drie dagen een staakt-het-vu­ren van start gaat in het oos­ten van Oekraïne. Laat­ste kans Nu blijft het de vraag of ook de re­bel­len­lei­ders uit uit Do­netsk en Loe­gansk ak­koord zul­len gaan met het be­sluit van Poe­tin en co. Zuhal Demir. De details van de mandaten, ambten en beroepen van Zuhal Demir (N-VA) - 2180 ANTWERPEN (Ekeren). Communism. De jihad als lifestyle: wat drijft de Syriëstrijder? Syrië is een magneet voor jongeren uit heel Europa. Zoals eerder met de invasie van Irak in 2003, heeft de mythe van een onstuitbare Islamitische Staat (IS) een nieuwe opstoot gegeven aan het jihadi-terrorisme.

Maar de Syriëstrijder van vandaag laat zich moeilijk vergelijken met de jihadi van vroeger. Hij (en zij) is vaak jong en erg bezig met zichzelf. Zij lijken niet langer het product te zijn van een radicalisering-oude stijl, met een min of meer lange periode van voorafgaande (zelf)indoctrinatie. IS slaagt er blijkbaar in om in te spelen op een brede waaier van persoonlijke beweegredenen en behoeften. Een 'bizar fenomeen'. 'Zijn het niet eerder de Marc Couckes dan de moslims die de software van onze samenleving onbruikbaar maken?' - België - Knack Mobile. Ik ben even heel stil geworden. De aanslagen in Frankrijk tegen een krantenredactie en een joodse supermarkt, waarbij de slachtoffers alle kleuren en religies hadden, hebben veel emoties losgemaakt. De wereld toont zich solidair in het verdriet, alleen een paar gekken of extremisten wrijven zich in de handen. Kort na de aanslag volgden meteen acties tegen moskeeën en anti-islamgevoelens spelen op.

Piketty blitz. Watchdog Groups. 'Net zoals rijbewijs bij zware voet, moet vergunning van discriminerende inte... 'De middenstand regeert het land', maar weinig mensen maken er deel van uit. En Zwarte Piet krijgen helaas veel mensen doorgeschoven, niet in het minst op de arbeidsmarkt. Sorry, deze column gaat niet over Luk De Vos of een andere heilige vriend. Dit stuk gaat over het zoveelste rapport - ondertussen kunnen we een boekenkast vullen - dat België en Vlaanderen op de vingers tikt voor de slechte positie van mensen met migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. Net zoals rijbewijs bij zware voet, moet vergunning van discriminerende interimkantoren worden ingetrokken De Vlaamse overheid stelde een werkzaamheidsgraad van 58 procent voorop tegen 2020. Paul Piff: Maakt geld je gemeen?

Golden Ratio Fibonacci Sequence TEDxEast: Matthew Cross. Erotisch kapitaal voor een vrouw belangrijker dan diploma.

Hoofddoek

Facebook wil gedetailleerde gegevens van gebruikers opslaan. Europees mensenrechtenssysteem. Het Europees continent leed erg onder de verwoestingen van de tweede wereldoorlog. Om vernieuwde inspanningen te leveren om de vrede te bewaren en om samenwerking met elkaar na het einde van de oorlog te bevorderen hebben politieke leiders uit deze regio drie organisaties opgericht: de Raad van Europa, de Europese Unie (voorheen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) en, later, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (voorheen de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa). Deze organisaties hebben de Koude Oorlog en de val van het communisme overleefd, en blijven tot op vandaag dienen als forums voor dialoog en uitwisseling binnen het Europese continent. Ook al werden deze organisaties gesticht om in Europa vrede en stabiliteit te brengen, elk van hen werd opgericht met een verschillend doel: Raad van Europa.

Melden van verwaarloosde of mishandelde dieren. Female Activists. Improve yourself. Paternalism. Julian Baggini: Is there a real you? 10 wetenschappelijk bewezen manieren om gelukkiger te worden - Wetenschap. 1. 8 Warning Signs Of A Relationship Gone Horribly Wrong. I read this list of eight with a knowing feeling that I had experienced quite a few of them. Thankfully, I ended that relationship before I was physically hurt. But the emotional scars? They linger. Can you relate to anything on this list? US Economist Calculates Just How Inadequate Your State's Minimum Wage Is. A simple tweak to how we calculate our minimum wage could lift millions of Americans out of poverty, one economist is proposing.

In a new proposal from the Hamilton Project, the economic policy arm of the Brookings Institution, economist Arindrajit Dube suggests that lawmakers set state minimum wages at half the median full-time wage for the state. Doing so, he says, would would raise the minimum wage in all 50 states and lift 2.2 million people out of poverty. Many other developed economies, including those of France, Turkey and Portugal, already have minimum wages that meet Dube's requirement. In the 1960s and '70s, when the minimum wage was worth a lot more than it is today, the U.S. met that requirement too. Social Inequality. Het stopt nooit. De 10 rijkste vrouwen ter wereld. Universal Declaration of Human Rights.

Universal declaration of human rights. 4 reasons we should fix economic inequality. EtienneVermeersch.be. 3. Ethisch gedrag.