background preloader

Ethiek

Facebook Twitter

'Schofferen werkt averechts' - AD. #BangVoorDeBaas: waarom seksloos machtsmisbruik zo moeilijk te bestrijden is. Ecofascisme: de duistere kant van klimaatverandering - 360 Magazine. Nachtwacht - Stop met de mensen zich schuldig te laten voelen. Filosoof Alain Badiou pleit voor nieuw soort communisme: 'Misschien is enige mate van geweld onvermijdelijk' - Wereld. De laatste beelden met Etienne Vermeersch: "Het geheim van een lang en goed leven? Bega geen stommiteiten!" 1.

De laatste beelden met Etienne Vermeersch: "Het geheim van een lang en goed leven? Bega geen stommiteiten!"

Vermeersch over oud worden. 'Geloof mij niet, denk zelf na': 21 wijsheden van Etienne Vermeersch Mensen. Moraalfilosoof Etienne Vermeersch (84) overleden. Maarten Boudry - David Van Reybrouck in De Afspraak: "Wat... Migratiepact for dummies: wat staat er nu eigenlijk in dat ding dat de regering (misschien) doet vallen? Bijna alle 193 VN-lidstaten hebben afgesproken dat er vergaande manieren moeten komen om de wereldwijde migratie te reguleren.

Migratiepact for dummies: wat staat er nu eigenlijk in dat ding dat de regering (misschien) doet vallen?

Vluchtelingencrisis - Historisch Nieuwsblad. Rechten van de mens. De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken.

Rechten van de mens

Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, het recht op leven, het recht op bescherming tegen marteling en het zelfbeschikkingsrecht. Soorten mensenrechten[bewerken] Eerste generatie: burgerrechten en politieke rechten (kortweg BUPO), of klassieke grondrechten. Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid en het recht op leven.Tweede generatie: economische, sociale en culturele rechten (kortweg ESC of ESOCUL).

Ze leggen de nadruk op sociale rechtvaardigheid. Werk, we willen niet zonder (al denkt u soms van wel) Facebook bant "te naakte" schilderijen van Vlaamse Meesters: musea schrijven open brief aan Zuckerberg. Michiel Vos: "Uitspraken van Trump op top met Poetin zijn zelfs voor Trump ongezien" Op de persconferentie in Helsinki trok Trump gisteren weer van leer tegen de beschuldigingen dat hij Russische steun zou hebben gekregen tijdens zijn presidentscampagne.

Michiel Vos: "Uitspraken van Trump op top met Poetin zijn zelfs voor Trump ongezien"

Vos: "Het is voor Trump niet mogelijk om de dingen niet op zichzelf te betrekken. Historicus Paul Van Damme: 'De N VA staat met haar propaganda op eenzame hoogte' Historicus Paul Van Damme: 'De N-VA staat met haar propaganda op eenzame hoogte' {1dac273b c9ce 4210 858d 7bdc9f5e564f} VUB ebook kritischenoot EN 20180406. Declaration of human rights. De Standaard - Meld u aan. De Standaard - Meld u aan. Francine Mestrum - Community DeWereldMorgen.be. Help,mijn vriendin komt niet klaar De Standaard Blendle. FINAL Argumentation The Fake, the Flimsy, and the Fallacious.

Why It’s Time to Get Rid of Fallacy Theory. Macht moet je misbruiken - Quest. Tom van Grieken: 'Cordon sanitaire zal ooit sneuvelen' Met Vlaams Belang aan de macht zouden er volgens Van Grieken aanslagen voorkomen kunnen worden. 'We zouden in de eerste plaats al duidelijker maken wat onze manier van leven is', vertelt de Vlaams Belang-voorzitter in De Zondag.

Tom van Grieken: 'Cordon sanitaire zal ooit sneuvelen'

Vlaams Belang zou daarom de instroom van moslimmigranten stoppen, radicalen die naar Syrie vertrekken niet meer terug laten keren en een hardere aanpak van extremisten die al bij Justitie in het vizier zijn. Verworven vrijheden zoals het recht op privacy zouden daar eventueel tijdelijk voor moeten wijken, zegt hij. Jacky Goris (Scholengroep Brussel): 'Wie op de man speelt, probeert het echte probleem te minimaliseren' In de uitzending van Terzake werd mijn naam meermaals genoemd.

Jacky Goris (Scholengroep Brussel): 'Wie op de man speelt, probeert het echte probleem te minimaliseren'

Daarom wens ik te reageren op een aantal uitspraken van de heer Achaibi, ondervoorzitter van de Moslimexecutieve. Vooral wil ik ingaan op zijn oproep om zo vlug mogelijk aan tafel te gaan zitten. Wars van de polemiek die er nu ontstaat, gaat mijn bezorgdheid in de eerste plaats naar onze leerlingen. Jongeren moeten alle kansen krijgen om onbezorgd hun persoonlijkheid harmonieus te ontwikkelen en te groeien. Cookies are Not Accepted - New York Times. Het geheime leven van tienermeisjes op sociale media: 'Coole foto! Zin in seks?' A Religion for the Nonreligious. Als Brussel dreigingsniveau 4 heeft, welk niveau hebben Tripoli, Beiroet, Islamabad en Bamako dan? Parijs en Brussel domineren de (extra) nieuwsuitzendingen en berichtgeving online, in kranten en tijdschriften.

Als Brussel dreigingsniveau 4 heeft, welk niveau hebben Tripoli, Beiroet, Islamabad en Bamako dan?

Dat is begrijpelijk, aangezien de mogelijkheid van en terroristische aanslag zelden zo dichtbij geweest is en vooral gezien de actieve betrokkenheid van Belgen of mensen die in België woonden bij de aanslagen in Parijs. Het zou een vergissing zijn nu nog meer dan anders enkel aandacht te hebben voor wat zich binnen onze grenzen afspeelt. Toch zou het een vergissing zijn om nu nog meer dan anders alleen maar aandacht te hebben voor wat er zich binnen onze eigen grenzen afspeelt. Het geweld en de achterliggende netwerken en ideologieën zijn immers wezenlijk globaal, en ze maken ook veel meer slachtoffers in de rest van de wereld -en, moet het nog gezegd, onder moslims- dan in Europa. De Global Terrorism Index 2015 geeft heel duidelijk aan welke landen het meest getroffen werden door terrorisme in 2014: Irak, Nigeria, Afghanistan, Pakistan en Syrië.

You Can't Understand ISIS If You Don't Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia  BEIRUT — The dramatic arrival of Da’ish (ISIS) on the stage of Iraq has shocked many in the West.

You Can't Understand ISIS If You Don't Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia 

Many have been perplexed — and horrified — by its violence and its evident magnetism for Sunni youth. IS zal niet rusten voor Eindtijd is aangebroken. Adjiedj Bakas is Nederlandse trendwatcher en auteur.

IS zal niet rusten voor Eindtijd is aangebroken

IS riep enige tijd geleden het kalifaat uit, met bendeleider Abu Bakr al-Baghda-di als kalief. Voor inzicht in de religieuze drijfveren van IS is dit van doorslaggevend belang. Een kalief is de opvolger van de profeet Mohammed en in een kalifaat is het islamitische recht van kracht in zijn meest pure vorm, zoals vastgelegd in de Koran en de soenna. 'Het consumentisme is het nieuwe opium voor het volk' De zopas aangestelde nieuwe aartsbisschop van de Katholieke Kerk in België, Mgr.

'Het consumentisme is het nieuwe opium voor het volk'

Farma-schandaal: de pillen die rijk maken, en de trucs om ze te verkopen. Elke zaterdag brengt Rudi Rotthier, onze correspondent in Canada en de VS, u met een boeiend achtergrondverhaal een unieke inkijk in de stad of streek waar hij op dat moment resideert. Dat het bedrijf de naam en de site overnam van een bestaande Canadese firma had met belastingen te maken. Bedrijfsbelasting ligt een stuk lager in Canada, wat betekent dat de winst er hoger ligt, ook al worden de producten vooral in de VS verkocht.

Alle artikels over "populisme" 'Vanaf wanneer mag je het woord populisme gebruiken?' "Populisten winnen de verkiezingen in Polen" kopten de nationale media vorige week. Maar evenzeer titelde de Wall Street Journal eerder op het jaar: "Poland votes for a Populist", toen respectievelijk bleek dat de partij 'Recht en Rechtvaardigheid' de verkiezingen won en Andrzej Duda president van Polen werd. 'Wie of wat heeft er vandaag nog een morele autoriteit?' Een woord dat tegenwoordig bijna geen dag níet in het nieuws is, is 'crisis': er is de eurocrisis, vluchtelingencrisis, bankencrisis, vertrouwenscrisis, Syriëcrisis...

Waar is er eigenlijk géén crisis? Crisissen komen als golven op ons afgespoeld: ze lijken steeds sneller te komen, steeds heviger, en de tussenpauzes zijn alsmaar korter. Het leven wordt steeds meer een rollercoaster. Maar je hoort bijna nooit een woord over de onderliggende crisis: een morele en levensbeschouwelijke crisis. Who's afraid of the F-word? Katrine Marçal - Programma - deBuren. Adam Smith (1723-1790) is de vader van de homo economicus, de altijd op eigenbelang gerichte mens.

Economie is bedacht door mannen, in een tijd waarin ‘vrouwelijke' waarden als zorgzaamheid, onbaatzuchtigheid of kwetsbaarheid niet serieus werden genomen. De ´economische mens' is dan ook rationeel, cynisch en handelt alleen op basis van egoïstische motieven. We zijn inmiddels eeuwen verder, maar het karakter van de economische mens is niet bepaald verbeterd, en nog altijd houden economen weinig rekening met vrouwen: ze hebben geen oog voor onbetaalde zorgtaken, en verschil in loon tussen de seksen verklaren ze met absurde cirkelredeneringen.

In Je houdt het niet voor mogelijk rekent journaliste en feministe Katrine Marçal af met (mannelijk) egoïsme en haalt alom geaccepteerde economische ideeën keihard onderuit. In Light of Things. The Good Country Index. Reyers laat - 03/04/15. Critiques of Capitalism. Leiders sluiten op valreep akkoord over Oekraïne. Net wan­neer ie­der­een er van­uit ging dat de top over Oost-Oek­raïne een maat voor niets zou wor­den, heb­ben de lei­ders in Minsk toch een deal uit de brand ge­haald. Bin­nen drie dagen, op 15 fe­bru­a­ri, moet een staakt-het-vu­ren van start gaan. Bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel en de Fran­se pre­si­dent François Hol­lan­de zaten de voor­bije uren apart samen met de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin om na een nacht van on­der­han­de­len als­nog een com­pro­mis te vin­den. Hoe­wel waar­ne­mers stil­aan de hoop had­den op­ge­ge­ven, lijkt die ma­ra­thon nu toch tot een ak­koord te lei­den.

Dat meld­de de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin, en even later ook de Fran­se pre­si­dent. De over­een­komst zou onder meer in­hou­den dat er bin­nen drie dagen een staakt-het-vu­ren van start gaat in het oos­ten van Oekraïne. Laat­ste kans Nu blijft het de vraag of ook de re­bel­len­lei­ders uit uit Do­netsk en Loe­gansk ak­koord zul­len gaan met het be­sluit van Poe­tin en co. Zuhal Demir. De details van de mandaten, ambten en beroepen van Zuhal Demir (N-VA) - 2180 ANTWERPEN (Ekeren). Communism. De jihad als lifestyle: wat drijft de Syriëstrijder? Syrië is een magneet voor jongeren uit heel Europa. 'Zijn het niet eerder de Marc Couckes dan de moslims die de software van onze samenleving onbruikbaar maken?' - België - Knack Mobile. Piketty blitz. Watchdog Groups. 'Net zoals rijbewijs bij zware voet, moet vergunning van discriminerende inte... 'De middenstand regeert het land', maar weinig mensen maken er deel van uit.

Paul Piff: Maakt geld je gemeen? Golden Ratio Fibonacci Sequence TEDxEast: Matthew Cross. Erotisch kapitaal voor een vrouw belangrijker dan diploma.

Hoofddoek

Facebook wil gedetailleerde gegevens van gebruikers opslaan. Europees mensenrechtenssysteem. Melden van verwaarloosde of mishandelde dieren. Improve yourself. Paternalism. Julian Baggini: Is there a real you? 10 wetenschappelijk bewezen manieren om gelukkiger te worden - Wetenschap. 8 Warning Signs Of A Relationship Gone Horribly Wrong. US Economist Calculates Just How Inadequate Your State's Minimum Wage Is. Social Inequality. Het stopt nooit. De 10 rijkste vrouwen ter wereld. Universal Declaration of Human Rights.

Universal declaration of human rights. 4 reasons we should fix economic inequality. EtienneVermeersch.be. 3. Ethisch gedrag.