background preloader

Vikingatiden

Vikingatiden
Självständiga kvinnor Vikingatidens kvinnor var självständiga och betraktades i det närmaste som jämbördig med mannen. Kvinnor kunde vara allt från husmor och prästinna till gårdens överhuvud, köpman, hantverkare, piga och så vidare. Att kvinnorna hade hög status märktes bland annat då männen var ute på långväga resor. Kvinnorna skötte då gården med hjälp av husfolk och trälar. Kvinnans starka ställning under vikingatiden innebar inte att hon ägnade sig åt vad vi idag betraktar som typiskt manliga sysslor. De typiskt kvinnliga sysslorna hindrade dock inte kvinnorna från att utöva idrott. Den nordiska kvinnans starka ställning väckte stor uppmärksamhet och förvåning hos utländska handelsmän som besökte Norden. När sedan kristendomen bredde ut sig i Norden minskade kvinnans status. Läs mer om vikingarnas jordbruk, upptäcktsresor och kolonisation m.m Nordens kristnande avslutar vikingatiden Vikingatiden räknas både till järnåldern och medeltiden Related:  VIKINGAR

Varför begravdes kvinnor med vapen? | Kvinnliga krigare En synnerligen hvatr kvinna? Foto: Pablo G (CC BY-NC-SA 2.0). Källorna till vikingatiden tyder på att kvinnor föraktades, säger Carol J. Förra veckan tittade vi på järnåldersgravar där kvinnor begravts med vapen. Den som kanske ställt upp de mest omfattande teorierna kring vikingatida kvinnor på manligt område är Carol J. Kvinnorna som koloniserade Island Clover verkar dock ha funderat vidare, och sju år senare publicerade hon en mer komplex teori. Källor som berättar om vikingatiden utgår vanligen från att kvinnor ska hålla sig i hemmet, men förvånansvärt många kvinnor bryter mot det mönstret. De här kvinnorna ger sig mycket riktigt in på vad som annars framträder som manliga områden, och det verkar gå alldeles utmärkt för dem. Maktlöshet: den ultimata förolämpningen Låt oss då vända blicken mot männen. Men är det verkligen just att kalla mannen för kvinna som är meningen, eller går förolämpningarna i själva verket ett steg längre? Vikingarnas enda genus? Har Clover rätt? Källa Licensdata

Spela Vikingatiden 2 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 3. Nivå 3 som tog 1 minut. 3 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 5 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 5 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 5 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 6 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 19 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 31 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1. 1 timme sedan: Någon fick alla rätt på nivå 4. 1 timme sedan: Någon hade problem på nivå 4. Spelet riktar sig mot åk 4-6 och handlar om vikingatiden. Klicka på rätt svarsalternativ. Nivå 1, 2, 3, 4 Flervalsfrågor - På varje nivå får du upp till tio frågor med eller utan bilder, video och ljud. Beräkning av kunskapspoäng Varje avklarad nivå ger 1 kunskapspoäng i detta spel. Spelinfo Det finns totalt 33 kommentarer om detta kunskapsspel.

Vikingar, Samhället De flesta människor under vikingatiden var så kallade ”fria män”. Under dem i samhället fanns trälarna, som var slavar. Över dem härskade hövdingar och kungar, som i sitt följe hade jarlar – höga ämbetsmän och ofta militära ledare. En fri man ägde oftast en gård med tillhörande mark för odling, även om inte alla brukade sin mark. Ett hushåll under vikingatiden kunde vara mycket stort. Den vikingatida kvinnan hade en respekterad position i samhället. Äktenskapsbrott straffades hårt vem av makarna som än var skyldig. Barn från sådana förhållanden räknades ha lika stor rätt till arv och annat, som mannens barn med sin första hustru. I allmänhet kan nog vikingarna betraktas som lika stora romantiker och gentlemän, som vilket annat folk som helst. Trälarna hade alla snaggat hår och enkla vita skjortor.

Runskrift2016 Ammi Arbetshäfte Email Bonden var den verklige vikingen | Varldenshistoria.se Ett av de viktigaste arkeologiska fynden från vikingatiden är ett antal mörka och ljusa linjer i jordlagren, som arkeologer grävde fram i den jylländska myllan år 1980. De tydliga spåren efter en hjulplog visar att vikingabonden – tvärtemot vad forskare och arkeologer tidigare trott – använde en ganska avancerad typ av plog. Till skillnad från det primitivare årdret gör hjulplogen inte bara en liten skåra i jorden utan vänder också myllan inför sådden. På så vis bryts de växt­delar som fortfarande finns kvar i jorden ned och blir till näring åt nya grödor. Senare fynd har bekräftat att Nordens bönder använde sig av det nya redskapet för att odla mat åt sina familjer i ett Skandinavien, där klimatet var kallt och ogästvänligt. Gården var vikingens kollektiv Gårdarna fungerade som ett slags samfällighet. Varje höst skördade bönderna sin säd med skäror av järn – främst den härdiga rågen, som de importerat söderifrån. När hösten kom började kampen för att samla mat inför vintern.

Vikingasagor | Svenskanoveller Wiki | Fandom powered by Wikia Baksidetext: innehåller nio mustiga sagor om vikingarnas hjältar och deras äventyr. Lena Stiessel återberättar både kända och mindre kända sagor ur den nordiska mytologin och den isländska sagoskatten. Till varje saga hör ett faktaavsnitt som kopplar sagans personer och händelser till historiska fakta. — ofta finns ett korn av sanning i sagan! Karta Vikingasagor - förord Völsungasagan av Lena Stiessel (Drama) Aslögs saga av Lena Stiessel (Drama) Ragnar Lodbroks saga av Lena Stiessel (Drama) Sagan om Beowulf av Lena Stiessel (Drama) Rolf Krakes saga av Lena Stiessel (Drama) Sagan om Amled av Lena Stiessel (Drama) Ynglingasagan av Lena Stiessel (Drama) Olav Tryggvassons saga av Lena Stiessel (Drama) Fritjof den djärves saga av Lena Stiessel (Drama) Vikingasagor - släktträd Ordförklaring avfärda => avvisa något, inte vilja ha med att göra avgudadyrkare => person som dyrkar främmande gudar bane => orsak till död banesår => dödligt sår beryktad => berömd blodshämnd => mord som hämnd för mord på egen släkting

Vikingarna handels- som rena plundringståg. Eran brukar man säga avslutades i och med slaget vid Hastings i södra England år 1066. Men egentligen stämmer inte detta då överfall och plundringar i fjärran länder förekom både långt före och efter dessa årtal, t.ex. var norske Magnus Barfot västerut och plundrade fram till år 1103 då han dödades på Irland - efter att först ha anfallit Västergötland två gånger! Många är de berättelser om vikingatåg som omtalas både i sagaform och på runstenar, en del av dessa avhandlas längre ner på denna sida - se även sidorna om resorna österut, Ingvarståget och kalendariet. Hemma hade man rejält stora gårdar som bestod av ett stort antal byggnader uppbyggda runt jättelika salar av trä, och kring gårdarna låg stora jordbruksmarker. Se också Atlantenkartan nedan Från nordmännens raseri bevare oss, milde käre Gud Araben Ibn Dustah, omkring år 912: Åkerbruk idka de ej utan leva på plundring. Dansk tunga - vem var vad? Det blev sång av åror, det blev klang av järn. Vendeltid

Vikingapyssel och kalas | Goodies Utklädning: Kom i vadmal och vikingahorn. En säck i säckväv med hål för huvud och armar är en utmärkt klädsel. Ett stort skärp i midjan, sandaler och en vikingahjälm avslutar det hela. En peruk med långa gula flätor eller ett stort rätt skägg kan också vara kul. Historiepolisen: Leif Eriksson Historiepolisen har anhållit en person som utger sig för att vara vikingen Leif Eriksson. Det finns starka misstankar om att den anhållne helt enkelt har stulit Leif Erikssons identitet. I förhöret berättar han bland annat om sitt liv och sin spännande upptäcktsresa till Nordamerika. Han tvingas också berätta allt han vet om vikingatiden och runstenar. Frågan är om den anhållne ljuger eller talar sanning? Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF)

Vikingasvärd Vikingasvärd Det här behöver du:- En bit platt trä, som liten bräda (60-80 cm)- Såg- Sandpapper- Trälim eller kontaktlim- Svart täckfärg- Pensel- Sprayfärg, silver och guld- Träkulor, klossar, eller liknande- Gummislang- Borrmaskin- Hammare 1. Spetsa till en brädbit eller trälist, samt såga ut den andra änden så den blir till ett handtag. Där handtaget går över i "klingan" rundar du av träet som bilden visar. Om du sågar i en rak vinkel kan det hända att svärdet brister just här. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Svärdet är nu klart för användning. De här tre svärden är riktiga vikingasvärd som finns på museum. Som du ser kan man dekorera handtagen på olika sätt.

Lerkrus Lerkrus Det här behöver du:- Skollera- Vatten- En kniv- Kavel- Penna eller spetsig pinne- En skål eller ett fat Du kan ganska enkelt göra ett eget lerkrus, liknande de som användes under vikingatiden. Skollera kan man köpa på många ställen, bland annat i vissa färgaffärer. 6.

Related: