background preloader

Tydliggöra Lgr 11 i engelska

Tydliggöra Lgr 11 i engelska
Kunskapsvägg Jag skall bygga upp en kunskapsvägg tillsammans med eleverna den här terminen för att tydliggöra vad vi ska göra och vad eleverna skall träna på för att nå kunskapskraven. Jag skall använda mig av Ulrika Elissons fina material som går att dra ut i Pdf-format på hennes blogg Ullis skolsida. Ulrika har skapat kunskapsväggar inom alla ämnen och årskurser som du kan hitta här: Tanken bakom är viktig För mig är det väldigt viktigt att det finns en tanke bakom arbetet och att eleverna får vara med i processen. Jag har gjort en Prezi som jag kommer att inleda höstens engelsklektioner med, där jag utifrån Ullis kunskapsvägg presenterar det centrala innehållet och de olika förmågorna. Min Prezi lägger jag in här och du är såklart varmt välkommen att använda den :) Related:  Länktips åk F-6

PowToon - Engelska förmågor Embed code Select a size, the embed code changes based on your selection. _abc Powtoon Transcript I engelska ska du utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera dig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd vad innebär språkliga strategier??? CC creative commons attribution

Adjectives Flashcards, Opposites flashcards, game cards, handouts, adjectives worksheets and printables set 1: preview these cards strong, weak. tall, short, slow, fast, heavy, light, pretty, ugly, boring, fun, big, small large flash cards, small game cards, bingo cards, a handout same cards with b/w backings: small game cards, bingo cards Adjectives PowerPoint flashcards multilingual handouts: For worksheets and a printable game to match these cards, check out these worksheets in the flashcard worksheet section Tools for Educators is a website developed by MES with worksheet generators to make vocabulary and language building teaching materials, using the images from these flashcards. word serach generator crossword maker board gamespicture dictionary bingo boards 123 Listening is a website developed by MES with Dream English. listening worksheet makers listening test audio MES Games is an online ESL games site for students. ESL games Opposites flashcards set 2: preview these cards full, empty, high, low, wet, dry, close, far, long, short, new, old, easy, hard, dark, light, clean, dirty

Bevare mig för att bli superhjälte Kompetent och professionell, måste jag ju vara. Ödmjuk men utstråla självförtroende. Kanske rolig också? Vitsa om furste och förste? Jag försöker att formulera mitt första utskick till kommunens svensklärare efter att jag blivit utsedd till förstelärare och trots att det inte handlar om något märkvärdigare än en inbjudan till en ämnesträff känner jag pressen. Inga semikolon på fel plats, inga särskrivningar eller, Gud förbjude, ordet bedöma stavat med två m. Bland mottagarna finns lärare som sökt tjänsten och inte fått den, lärare som tycker att de borde vara förstelärare men inte sökt tjänsten av princip och ­lärare som inte är intresserade över huvud taget och undrar varför de ska komma på en ämnesträff en sen eftermiddag i december. Tror jag. I kommunens förstelärargrupp upprepas mantrat att »vi har fått uppdraget för det vi redan gör« för att övertyga oss själva om att vi duger, att vi gör rätt för varenda krona av de femtusen som vårt tidsbegränsade uppdrag ger i lönepåslag.

Datorspelande – en skjuts för engelskan - Göteborgs-Posten Nu är det vetenskapligt fastställt: Flitiga datorspelare får ett bättre engelskt ordförråd. Det visar en studie från Göteborgs och Karlstads universitet. Studien bekräftar det som många föräldrar och lärare redan tyckt sig kunnat se – de ungdomar som spelar mycket interaktiva engelska datorspel får ett försteg vad gäller det engelska ordförrådet jämfört med de som inte spelar, eller bara spelar lite. I studien ingår 76 ungdomar i åldrarna 10-11 år. Data har samlats in via frågeformulär och en så kallad språkdagbok. Där listas alla möten med det engelska språket utanför skolan, liksom datoranvändning och digitalt spelande. Resultaten visar att skillnaden mellan könen är stor vad gäller datorspelande. De datorspel som visar sig vara mest effektiva för utvecklandet av engelsk vokabulär är så kallade "massively multiplayer online role-playing game" – en genre av datorrollspel där ett stort antal spelare interagerar med varandra i en virtuell värld.

Kunskapsformaren Så jobbar Annika med formativ bedömning Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel: 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav: Annika delar en bedömningsmatris med varje elev för att synliggöra vad de kan nu och vad nästa steg blir. 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet: Annika använder sig av öppna frågor och ”exit tickets”. 3 Ge återkoppling som för lärandet framåt: Annika ger återkoppling och konkreta förslag på hur eleven kan utvecklas framåt. 4 Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra: Tillsammans med en kollega brukar Annika bestämma hur grupper ska sättas samman. 5 Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande: Annika använder sig av checklistor för självbedömning. Du kan läsa mer om hur Annika Sjödahl jobbar på hennes bloggar: www.undervisaengelska.blogg.se www.undervisasvenska.blogg.se Plus och minus med formativ bedömning ”Det underlättar vid betygssättning. ”Det tar mycket tid, speciellt i början.

Storytelling Prompts for Kids - Tell Me A Story Time for the Virtual Chapter Book Club for Kids. The theme for November is Fairy Tales, Fables and Fractured Fairy Tales. My daughters have actually been reading quite a few fairy tale chapter books lately. When Clemency is attacked by an evil fairy, she remembers the tale of Peter Pan, as her father had told her one evening. Tell Me A Story – Storytelling Prompts for Kids First, print off the storytelling prompts. tell me a story – storytelling prompt.doc Next, cut out the prompts, fold them and place them inside a jar or bag. Finally, find some time to sit down with your family and have each person pull a prompt from the jar. When we gave this activity a try, I discovered that it helps to have a few key questions on hand in case the storyteller becomes stuck. what did you see? Since there is no writing involved, this activity can be enjoyed by children of all ages. Now it is time to find out what the other bloggers in the Virtual Chapter Book Club for Kids have been reading and creating.

1 år som förstelärare När uppdraget presenterades för ett år sedan, av kommunens förvaltningschef och verksamhetschef, såg det ut som nedan. Under varje uppdragspunkt har jag skrivit hur det har utfallit. Undervisning i grupp/klass på ca 90 %. Ja, detta har fullföljts på ett ungefär... egentligen drogs min undervisning endast ner med 50 min av de tänkta 210 min. Driva utveckling inom ämnet på skolan och i kommunen på 10 %. Ja, som jag skrev i ovanstående punkt så har jag haft 10% av min tjänst till arbete med uppdraget. Eftersom nedsättningen har varit låst till fredagar har det ibland varit svårt att möblera om i schemat vid t.ex. nätverksträffar, träffar med andra förstelärare osv. Arrangera forum för erfarenhetsutbyte inom ämnet/ämnesområdet i kommunen. Det här har varit fantastiskt roligt! Inläggen om ovanstående forum länkar jag till här: Handleda andra lärare inom ämnet. Vår verksamhetschef hade en god tanke vad gäller handledning. Jag har inte handlett någon annan lärare inom ämnet. Sammanfattning Annat

How in questions -ENGAMES The word “HOW” is one of the most productive words in English. It helps us create meaningful questions and sentences. The word “HOW” combines with many other words to create these questions. How in questions – mindmap Here the students can practise the basic usage of the word HOW in questions. The way you can create questions with how. In the first game your task is to complete the questions with the correct word. Teacher Invaders In the second game you should choose the correct answer and shoot only the BAD ducks. Shooting game I hope that by now you know all the basic usages of the word HOW. Utvärdering av mitt första år som förstelärare | Min undervisning Detta inlägg har jag tänkt skriva under ett par veckor, men det var svårt att få tiden att räcka till i våras i och med att vår skola läggs ner och flyttas till en ny enhet där en redan befintlig skola existerar. Så med packning och avveckling upptogs tiden av det och tiden för att reflektera över första året som förstelärare har fått vänta tills nu. Igår var det ett år sedan jag fick tjänsten som förstelärare i Enköping och så här såg vi ut då. Ett uppdrag jag såg med spänning fram emot. Ni kommer nedan få läsa lite om vad jag gjort inom mitt uppdrag och vad det har betytt för mig. Men först vill jag berätta om min resa i sociala medier som började en dag då jag googlade lite från mobilen då jag var ute och åkte (som passagerare) och hittade på Cecilia Bergentz som hade tweetat att hon också var nytillsatt förstelärare i samma stad i samma ämne som jag. I annonsen på kommunens intranät kunde man läsa följande: Vill du bli förstelärare? Att utvecklas ja, det ville jag med. Like this:

12 Simple Tips for Improving Your Spoken English Without a Speaking Partner | English Passio So, you’re all by yourself. Forever alone. Okay, maybe you’re not forever alone, but right now you need to practice English alone. How can you practice speaking English without anybody else to help you? Writing, reading, listening—these skills can all be practiced alone. Well, you can already write beautiful sentences. But when you open your mouth to speak, nothing comes out! All the books, websites and apps in the world can’t help you learn how to speak English fluently. To improve your spoken English, the best thing to do is to talk with a native speaker. Sometimes we don’t have that option though! Don’t worry. We’re going to explain how. 1. Sometimes the difficult thing about talking in a new language isn’t the language itself, but how you think about it. If you think in your native language and then try to speak English, you’ll always have to translate between languages. The solution is to think in English. You can do this anywhere, anytime. 2. 3. Talk for the full 2 or 3 minutes. 4. 5.

Bättre på engelska med datorspel – När vi testar ordförrådet i särskilda ordprov, så ser vi att ju mer tid barn lägger på att spela datorspel på engelska, desto större ordförråd har de. Det framkom även i den här studien. Det nya som vi såg var att de som spelade fem timmar eller mer per vecka faktiskt även skrev bäst, säger Pia Sundqvist, docent i engelska, i ett pressmeddelande. I tidigare studier har det kunnat konstateras att dataspelande har en positiv påverkan på barnens ordförråd och den talade engelskan. Nu har Pia Sundqvist, tillsammans med doktoranden Peter Wikström, undersökt den skrivna engelskan i uppsatser som elever i årskurs 9 skrivit i de nationella proven samt vilka betyg de fick. Resultaten visar att frekventa datorspelare använde fler ”svåra” ord i sina uppsatser, jämfört med de elever som var måttliga spelare eller inte spelade alls. Forskarna undersökte även resultaten utifrån kön. Gruppen med icke-spelare placerade sig som god tvåa vad gäller användningen av svåra ord, uppsatsbetyg och slutbetyg.

How can young children best learn languages? The British Council's Tracey Chapelton explains how parents of young children can lay the foundations for success. Children's brains are highly active Your child is unique, but what all children have in common is natural curiosity and an innate ability to learn. Kuhl states that babies and young children are geniuses at acquiring a second language. By exposing children to other languages at an early age, you are giving them the opportunity to tap into their natural ability to hear and distinguish the sounds of other languages, and their capacity to make sense of what they are hearing. Children make language-learning look easy Communication is something that children do to help them achieve something else, and they are blissfully unaware of the enormous amount of learning taking place. Children's emotional environment is important for learning In your child’s early years, the emotional environment is just as important as the physical environment. How can we lay the foundations for success?

1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2 and migration In 1908, Carl Emanuel Anell left Sweden for the US – but first, he had his picture taken. Photo: Frida Welin Before the young man left for the US, he visited Frida Welin’s photography studio to have one last picture taken for his family. In 1908, he was one of 20,000 young Swedes leaving the country that year. At the end of 1908, Carl stepped onto the train to Copenhagen. From lumber camps to Cuba When Carl arrived in Seattle, there were already 20,000 Scandinavians, half of them Swedes, making up about 10 per cent of the city’s population. He wrote home from the logging camp at Eagle Gorge in August 1909: Dear brother David! Thank you for your dearly welcome letter. Here there are the biggest tree trunks in the world, I believe. Life in the lumber camps was extremely hierarchical. ‘It’s been a difficult time at first, as there were no Swedes here, but now things are fine.’ Seattle, 29 August 1910 Dear brother David, Thank you for your letter I received some time ago. Palmarito, 3 March 1911

Related: