background preloader

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal
Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år. Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Innan vi hade samtal fick eleverna skriva utvärderingar i alla ämnen hur de tyckte att det gick för dem i ämnena och vad de behövde utveckla mer. Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut. Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Eftersom jag har haft åldersblandade klasser har det gått väldigt bra även om vissa elever inte kunnat läsa och skriva själva. Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest. Related:  undervisningalassus

Formida AB | Formativ bedömning med ett klick Vecka 13 - förberedelser inför utvecklingssamtal Denna vecka har det varit full aktivitet i 1-3:ans klassrum. Det har nämligen förberetts och fixats inför utvecklingssamtalen. För oss är utvecklingssamtalet ett fantastiskt tillfälle för eleverna att få rå om sina föräldrar och visa allt vi gör i skolan. Det är också ett tillfälle för reflektion och att medvetandegöra kunskapsutveckling. Förberedelserna tar sin början några veckor före själva samtalet då eleverna får göra sin egen fina inbjudan till sina föräldrar med text och bild. Efter att vi gjort alla dessa förberedelser är det dags för finalen - själva utvecklingssamtalet. Eleven leder samtalet fram till det är dags att titta igenom en trivselenkät (som fyllts i på hemmaplan), omdöme och IUP.

Tillgång till bedömningsportalen För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd har vi utvecklat en bedömningsportal. I bedömningsportalen ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Vad finns i bedömningsportalen? Vi kommer att flytta allt bedömningsstöd till bedömningsportalen. En del material är skyddat Eftersom en del av bedömningsstöden är skyddade med sekretess eller upphovsrätt behöver säkerheten vara hög. Huvudmannen registrerar ett konto När huvudmannen registrerat sig och ansökan godkänts av Skolverket skapas ett konto och ett användarnamn och lösenord skickas till dennes e-postadress. När huvudmannen har tillgång till användarnamn, lösenord och säkerhetsdosa kan hon eller han logga in och administrera sina skolor. Rektorn eller provadministratören registrerar lärarna När huvudmannen lagt till en rektor till en skola får rektorn ett användarnamn och ett lösenord av huvudmannen. Återaktivera konton efter sommaren

Nine Nifty ways to use a Pack of Cards in the Classroom - Teach Starter Blog Using a deck of cards for games and activities in the classroom is a fun learning experience for children, and cheap and easy for teachers! In my classroom, I would often use some of these games and activities as warm-ups to begin my maths block. Make 10 pyramid game Make ten pyramid card game This activity can be an individual activity, such as solitaire. Aim – To remove as many cards as possible from the pyramid that add up to 10. How to play Remove all face cards except the Ace – this is the number 1.Create a pyramid shape with 6 rows (like the photo above). Differentiation – Provide younger students visual reminder of the numbers that ‘make 10’ such as our rainbow facts poster. Number sentence activity Number sentence activity Great activity to consolidate students’ knowledge of number sentence structure. Aim – To create number sentences when provided with two numbers. Equipment blank laminated boardwhiteboard markerwhiteboard eraser1 pack of cards Addition or subtraction battle Make 40 game

Strategier… och sen då? | Vad gör de i biblioteket? En alldeles pinfärsk bok från Natur & Kultur är Att utveckla självständiga läsare – dynamiskt mindset och undervisningsstrategier av Gravity Goldberg. Jag blev nyfiken på boken dels för att det i titeln står ”självständiga läsare” och dels för att jag vet alldeles för lite om det där med mindset. De senaste åren har jag arbetat en del tillsammans med lärarna runt elevernas läsförståelse, men ungefär sedan jag skrev det här blogginlägget för snart två år sedan har jag också grubblat lite extra över det där med lässtimulansen. Min förhoppning inför läsningen var att få några fler perspektiv på hur vi kan främja elevernas drivkraft att läsa på fritiden. Och ja, det fick jag väl delvis. Goldberg använder sig av Carol Dwecks tankar om att människor kan ha ett statiskt eller dynamiskt mindset. Precis som i många andra böcker som beskriver amerikansk undervisning får jag ett intryck av klassrum där elever jobbar ganska självständigt. Cilla Dalén, Hjulsta grundskola

Samspelet - Hem och Skola - redskapet för kommunikation på föräldramöten Förbundet Hem och Skola lanserar ett diskussionsunderlag för föräldrar och lärare. ”Samspelet” är ett spel som innehåller olika påståenden om vad som är viktigt i samarbete mellan hemmen och skolan. Samspelet innehåller fyra uppsättningar med påståendekort som man tar ställning till i mindre grupper. - Är påståendet som finns på kortet viktigt, mindre viktigt eller inte alls viktigt för samarbetet mellan hemmet och skolan? Diskussionen kring de påståenden som finns på korten väcker en diskussion som utmynnar i att sålla fram de allra viktigast frågorna för samarbetet mellan hem och skola just i vår klass. ”Ett bra sätt att få igång en diskussion, ”Lockar mer tystlåtna föräldrar att delta i diskussionen” var kommentarer som fälldes i samband med testningen av Samspelet. Samspelet är ett konkret verktyg som förbättrar kommunikationen mellan hem och skola och lyfter fram de förväntningar man har på samarbetet. Här kan du skriva ut Samspelet:

"Feedback ska medföra mer jobb för eleven än läraren!" #pedaläslyft "Feedback ska medföra mer jobb för eleven än läraren". Vilken tankeställare detta citat av Bosse Larsson blev! Diskussionerna i #pedaläslyft är i full gång i Facebookgruppen med samma namn. Det är mycket intressanta diskussioner där allas tankar och ideér är välkomna! För er som inte har Facebook kan ni ta del av diskussionerna här: Edcamp.se. Om man inte vill använda Facebook eller inte orkar gå igenom alla kommentarer gör jag här en sammanfattning. Den första frågan löd: 1. Detta kan med fördel kombineras med att man ställer frågorna: Vart ska jag? Vi måste också vara noga med att se till att eleven förstår återkopplingen. Flera vittnar om att det svåraste är att ge återkoppling på elevens muntliga förmåga. Ovanstående är en kort sammanfattning av de över 100 kommentarer som första frågan genererade. Below are the questions for James: 1. 2. 4. Google Hang Out on air Nästa vecka kommer vi att börja med Google Hang Out.

metoden Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Bild: © Veronica Grönte & Argument FörlagTeckning Tomas Karlsson Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. Språkutveckling genom berättelen Sedan början av 90-talet har jag ägnat mig åt att försöka förstå dramaturgins regelverk - dess mysterium. Ny metod? Många deltagare på lärarfortbildningar har genom åren menat att arbetssättet är NYTT och att denna "metod" borde ha ett namn. Berättandets grammatik - för alla Att materielet visat sig fungera bra för både yngre och äldre elever i skolan - och även för att utveckla det fria berättandet i förskolan, har gjort mig väldigt glad. "Dramaturgin är berättandets grammatik och förklarar hur vi kan nå fram med vårt budskap genom en berättelse. Dramaturgins grundläggande regler blir som en karta att orientera efter, där bilden av verkligheten lockar och skärper sinnena och leder oss in på ny otrampad mark. Tack!

Opettaja pyysi Facebookissa pääsiäismunien muovikoteloita opetuskäyttöön – nämä oivaltavat ideat tekevät oppimisesta hauskaa Parolan yhteiskoulun ja lukion yhteinen ruotsin ja saksan lehtori Heini Syyrilä Hattulasta pyysi Facebookissa pääsiäismunien muovisia munakoteloita ja pääsiäismunista saatavia hahmoja opetuksen apuvälineiksi. Niin ikään nopat, pelimerkit, tiimalasit, peruslegot, lasten puiset leikkipalikat, pelilaudat ja pienet pala- ja lautapelit voisivat tulla kierrätetyksi opetuskäytössä. Myös "roskat" kelpaavat Syyrilälle: esimerkiksi rahkapurkin kannet ja taitettavat muovilusikat, kierrettävät maitopurkin korkit ja jäätelötikut. Lahjoitusmateriaalia alkoi kertyä. – Vanhoista peleistä voi käyttää lautaa ja nappuloita ihan uudenlaisiin versioihin. – Eilen illalla löytyi postilaatikostani pussillinen pääsiäiskortin kera, kun joku oli huomannut, että kyselin niitä. Juttuumme on koottu kuvien kera ideoita, mitä lahjoitustavaroista syntyi. – Alun perin idea lähti siitä, kun huomasin Pinterestistä erilaisia kehitelmiä, mitä muut opettajat maailmalla tekivät, etenkin kotiopetuksessa.

Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. Då var det dags för utvecklingssamtal! Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet. Inför utvecklingssamtal I målboken har de fått fundera över hur det har gått att nå målen. När vi fyller i målboken gör vi det i helklass. Så har de också fått fundera över hur det går med förmågorna. Självbedömning The big five. De har slutligen fått välja något som de är stolta över för att visa för sina föräldrar. Kändes som ett bra upplägg idag när jag gjort mitt första samtal. Det är en av de saker jag tycker är så fantastiskt med mitt jobb. Se min lilla film om min målmedvetna undervisning.

Teach Past Simple Tense With Michael Rosen Rap Rate this post: [Total: 11 Average: 2.1] I have already shared many materials to teach the past simple tense here. First of all, I would like to thank Michael Rosen who was kind enough to allow me to use the poem and share the materials with you. In this post, you will find the video with the poem performed by Michael Rosen himself. Ask the students what the poem is about. Print the following worksheet for your students and ask them to do the first exercise. Next, students listen to a part of the poem and try to fill in the correct age into the circles. Next, students work on their own and try to answer the questions in exercise 3. In the last exercise, students should write their own poems.

Related: