background preloader

Educational Technology and Mobile Learning: A Must Have Questioning Toolkit for Teachers and Educators

Educational Technology and Mobile Learning: A Must Have Questioning Toolkit for Teachers and Educators
Related:  petradahlqvist

Tired of Teaching “Elements of Plot”? A New, Fun Approach! | Ms. G's Room 30 Are you tired of beginning each school year with the same ol’ “Elements of Plot” lesson? The initial vocabulary and concepts related to “Plot” can be kind of “dry” and “boring”, especially if you’re a student in grades 7th-10th! You know what I’m talking about because we’ve all been there ;) I took some time (well, quite a bit of time!) designing a new way to introduce the “elements of plot” to my ninth grade English students! Instead of using the original “Plot Mountain” (pictured below) – I decided to take my students on “Plot Roller Coaster Ride”! Typical Plot Mountain New Plot Roller Coaster Download FREE Plot Roller Coaster PDF Inspired by the graphic organizer shown above, I went on to create a PREZI presentation, student note-taking packet and two intertactive activities to use this year as I teach this standard (RL 7-10.3). As you can see, I’ve incorporated “Plot” Task cards into one of the activities in this bundle! Like this: Like Loading...

Creating New Table Seats Using Puzzle Pieces Happening today in Cathy’s classroom: My student teachers had a great idea for my classroom today that I thought I would share! Our students were in need of new table seats. My student teachers created the groups and then put student names on a large piece of construction paper. Each name on the paper was written in the same color. Because we have six tables, there were six papers, each written with a different color of marker. My student teachers then cut apart the construction paper into puzzle shaped pieces. Thanks Kellie Wood, Amanda Rush & Joel Larrison!

Bedömningstekniker som synliggör lärandet Här kommer några förslag på bedömningstekniker som synliggör lärandet. Bidra gärna med dina bästa tips i Idébanken. No hands up! Ett effektivt sätt att synliggöra lärandet är att ta bort handuppräcknings-systemet vid de tillfällen när det är läraren som ställer frågor, och arbeta istället med frågetekniker och gruppövningar som involverar alla elever i diskussionen, inte bara de elever som väljer att delta i handuppräckningen. Det handlar om att sända signalen att elevens bidrag till diskussionen är en viktig del av den kollektiva lärprocess som sker i gruppen. Detta förutsätter att läraren kan följa upp och stimulera elevens svar vidare med hjälp av frågor. Flygande bedömning Flygande bedömning (On The Fly Assessment) är olika sätt att snabbt stämma av och fånga hur eleverna har uppfattat korta genomgångar och viktiga moment i undervisningen. Ett mycket effektivt och enkelt sätt att göra Flygande bedömningar på är med hjälp av någon form av mentometerknappar. Öppna frågor

.facebook 1411070194328 .facebook 1411962415240 Språket i alla ämnen Jag och min kollega Maria Lachan träffade förra veckan ett antal högstadielärare i svenska, svenska som andraspråk och so för att samtala om är språk- och kunskapsutvecklandearbetssätt. Jag har nedan samlat ihop ett antal resurser som lärare kan använda sig av för att komma igång med att arbeta i språket i alla ämnen. På studiedagen började vi med att prata om att alla skolans ämnen ställer, förutom ämnets specifika kunskapskrav, en mängd språkliga krav på eleverna Det kan till exempel vara att kunna: • Värdera • Beskriva • Samtala om • Resonera • Reflektera • Analysera • Lösa problem • Genomföra • Utvärdera • Tolka • Sammanställa • Använda begrepp • Kommunicera • Ge respons • Motivera • Se sammanhang • Presentera • Jämföra • Redogöra • Dra slutsatser • Planera För att eleverna ska klara av de språkliga kraven behöver vi i skolan undervisa explicit även om dem. Här finns det ännu mer information, t ex litteraturtips, från Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Klassrumsregler | Mitt öppna klassrum Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Klassrumsregler från Phoster Ljudkort från Canva De finns här som pdf – Ljudnivåer – om du vill skriva ut dem!

Educational Technology and Mobile Learning: The Best Two Web Tools To Safely Text Parents and Students March 30, 2014 Integrating technology in your classroom teaching should not only be limited to instructional activities to enhance students learning but should also be used to open up new venues to connect the classroom to its immediate community and engage other parties in the learning taking place inside the four walls. One of these parties are parents. One way to engage parents and keep them in the know of their kids learning is through exchanging text messages with them using services that do not reveal personal phone numbers or any other contact information. Below are two of the best services that teachers can use to send individual or group messages to parents. 1-ClassDojo's messaging service This is a new service ClassDojo launched a few days ago to enable teachers to communicate with parents through text messages. 2- Remind 101 Remind 101 is another wonderful web tool that teachers can use to send text messages to a small group of parents. Other options to try include:

.facebook_-2103439524

Related: