background preloader

Re-reading is inefficient. Here are 8 tips for studying smarter.

Re-reading is inefficient. Here are 8 tips for studying smarter.
Related:  ps1

The Myth of Quality Time Photo EVERY summer for many years now, my family has kept to our ritual. All 20 of us — my siblings, my dad, our better halves, my nieces and nephews — find a beach house big enough to fit the whole unruly clan. We journey to it from our different states and time zones. We tensely divvy up the bedrooms, trying to remember who fared poorly or well on the previous trip. And we fling ourselves at one another for seven days and seven nights. That’s right: a solid week. The answer to the second question is yes, but to the first, an emphatic no. I used to think that shorter would be better, and in the past, I arrived for these beach vacations a day late or fled two days early, telling myself that I had to when in truth I also wanted to — because I crave my space and my quiet, and because I weary of marinating in sunscreen and discovering sand in strange places. There’s simply no real substitute for physical presence. We can try. But people tend not to operate on cue.

Psykologian historiassa on ollut erikoisia kokeita - Tiede - Päivän lehti - Helsingin Sanomat 1919: Pik­ku-Al­bert op­pi pel­kää­mään eläi­miäBe­ha­vio­ris­ti­sen psy­ko­lo­gian joh­to­hah­mo John B. Watson ha­lu­si osoit­taa vuon­na 1919, et­tä Pav­lo­vin koi­ra­ko­kei­den tun­ne­tuk­si te­ke­mä klas­si­nen eh­dol­lis­ta­mi­nen te­hoaa myös ih­mi­siin. Tun­ne­tuim­mas­sa ko­kees­sa Wat­son va­lit­si jat­ko-opis­ke­li­ja Rosalie Raynerin kans­sa koe­hen­ki­lök­si pai­kal­li­ses­ta sai­raa­las­ta al­le vuo­den ikäi­sen lap­sen. Wat­son an­toi Al­bert-vau­van leik­kiä la­bo­ra­to­rios­sa ro­tan kans­sa. Wat­so­nin mu­kaan tä­mä sai lap­sen pel­kää­mään rot­taa. Lo­pul­ta Al­bert kam­mo­si Ray­ne­rin tur­kis­tak­kia ja jou­lu­pu­kik­si pu­keu­tu­neen Wat­so­nin te­ko­par­taa. Wat­son ei kos­kaan opet­ta­nut Al­ber­tia eroon pe­lois­taan, vaan lap­si sai jää­dä elä­mään nii­den kans­sa. Vuon­na 2014 kak­si ame­rik­ka­lais­ta psy­ko­lo­gia on­nis­tui jäl­jit­tä­mään to­den­nä­köi­sen Al­ber­tin. Ei ole kiis­ta­ton­ta tie­toa, mis­tä koi­ra­pel­ko joh­tui.

How to Read a Book a Week Executive Summary Reading gives us access to great ideas, allows us peek into the minds of the smartest people, and gives us fuel to be valuable contributors in conversations. But who really has time to read every book that would help us as business leaders? Everyone, according to the author, because the key to reading is not taking in every word, but understanding the concepts that the author presents. Following his advice, you have the potential to read at least one nonfiction book a week. The formula comes down to being engaged with the material, keeping your mind alert, and actively trying to figure out what the book really means. It was the late 1980s and I was sitting in a university lecture hall listening to Abbie Hoffman, an author and an activist, ranting about my generation’s indifference. “It’s such a unique opportunity to be here,” I said to her, “to be part of these conversations with smart, thoughtful people.” “Oh, don’t be silly,” she responded. I told him I was.

Asiantuntija suosittelee: ulkoista ajattelu - Tietoa Varmasta - Varma Uutinen | 03.03.2014 Aikaa emme voi hallita. Hallitkaamme siis ajan käyttöä. Ihminen on biologialtaan lähes samanlainen kuin 40 000 vuotta sitten, mutta kulttuurinen ympäristömme on muuttunut viimeisten satojen vuosien aikana huimasti. Kun luolaihmisen biologisilla ominaisuuksilla on selvittävä jatkuvasti kilkahtelevista sähköposteista, puheluista, palavereista ja ”tulipalojen sammutteluista”, ei ole ihme, että ihminen kuormittuu. – Ihminen pystyy edelleenkin käsittelemään vain 3-4 asiaa yhtä aikaa, muistuttaa Varman työkykyjohtamisen valmennuksen esimiespäivässä 27.2. puhunut tutkija ja kouluttaja Tapani Riekki Filosofian Akatemia Oy:stä. Työmuistiaan voi harjoittaa jonkin verran usein toistuvia tehtäviä varten. Esimiehen ajattelunhallinnasta ja älykkäistä työtavoista puhunut Riekki työskentelee kognitiivisen psykologian ja neurotieteiden parissa. Kirjoita muistiin Kyky pitää asioita mielessä heikkenee stressin vuoksi nopeasti. Muistiinkirjoittaminen palvelee myös arkista työähkyä.

The Busy Person’s Lies HOW’S life? Oh, busy. So goes the mindless modern conversation — a constant assertion of the scarcity of time. A December Gallup poll found that 61 percent of working Americans said they did not have enough time to do the things they wanted to do. In an attempt to understand this frenzy, I spent the past 12 months studying my own time during what might turn out to be the busiest year of my life. I had another baby in January 2015, bringing my total to four under the age of 8. So I logged on a spreadsheet in half-hour blocks every one of the 8,784 hours that make up a leap year. After hitting hour 8,784 at 5 a.m. on April 20, I started analyzing my logs and adding up the categories. These data points exist, but there was plenty of evidence of a calmer life. This wasn’t my first time analyzing time logs. I know that professionals tend to overestimate work hours; we remember our busiest weeks as typical. There are 168 hours in a week. Continue reading the main story

Psykologian jättiläinen Sigmund Freud | Elävä arkisto Freudilainen lipsahdus, kompleksit, torjunta, tiedostamaton… Sata vuotta vanhat termit vaikuttavat kielessämme ja freudilainen ajattelu läpäisee yhä niin taidetta kuin tiedettäkin. Mutta millainen mies Sigmund Freud oli ja miten psykoanalyysi sai alkunsa? Museoksi muutetun lontoolaisen asunnon alakerrasta löytyy sohva, jolla psykoanalyysi syntyi. Samaisessa asunnossa Sigmund Freud (1856-1939) vietti viimeisen elinvuotensa paettuaan perheineen ja tavaroineen Itävallasta natsisaksan miehitystä. Freud-museon tutkimusjohtaja Michael Molnar kuvailee Freudia suunnattoman määrätietoiseksi ihmiseksi, jolla oli valtava älyllinen kunnianhimo. Hän kertoo Freudin sanoneen, että suurin syy kunnianhimoon oli juutalaisuus, jonka takia hän tunsi itsensä aina ulkopuoliseksi. Sigmund (alun perin Sigismund), Freud syntyi vuonna 1856 Freidergissa Itävallassa (nykyään Příbor, Tšekki) juutalaiseen perheeseen. Freud avioitui Martha Bernaysin kanssa vuonna 1886 ja heille syntyi kuusi lasta.

How to write paragraphs — Advice for authoring a PhD or academic book In English the core building blocks of any intellectual or research argument are paragraphs. Each paragraphs should be a single unit of thought, a discrete package of ideas composed of closely linked sentences. The most generally applicable sequence to follow is — Topic, Body, Tokens, Wrap. The opening ‘topic’ sentence alerts readers to a change of subject and focus, and cues readers (in ‘signpost’ mode) about what the paragraph covers. Rational, skimming readers do not treat all parts of paragraphs in the same way. It follows that the beginning and endings of paragraphs should always be the most carefully written materials. Six common paragraph problems Six things most commonly go wrong in writing paragraphs: 1 The author starts with a backward link to the previous paragraph, instead of a fresh topic sentence. 2 The paragraph begins with a ‘throat-clearing’ sentence, or some formalism or other form of insubstantial sentence (or perhaps several such sentences). 6.

Väitös: Alakoulun oppimiseroja selittävät asenteet, ajankäyttö, kaverit ja koulu - Koulu Alakoulun oppilaiden omat asenteet koulunkäyntiin vaikuttavat paljon oppimiserojen syntyyn, selviää Helsingin yliopistossa marraskuussa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta. Esimerkiksi kuudennella luokalla tytöt suoriutuivat oppimisvalmistehtävissä yleisesti poikia paremmin, mutta ero selittyi tutkimuksen mukaan täysin tyttöjen myönteisemmillä asenteilla ja yrittämisellä. Asennetta ja yrittämistä mitattiin tehtävätilanteessa käytetyn ajan perusteella. Kiinnostuksen määrä tehtäviä kohtaan ennusti myöhempää suoritusta, mutta sen sijaan yleisempi oppimista koskevat asenteet eivät olleet tutkimuksen mukaan suoraan yhteydessä tehtävästä suoriutumiseen. "Asenteiden ja kiinnostuksen muutos oli osin luokka- ja kaveriryhmätason ilmiö. Tutkimuksessa käytettiin kolmea seuranta-arviointiaineistoa kahden kaupungin alueelta: Helsingistä mukana oli 608 oppilaan satunnaisotos, jossa oppilaita seurattiin ensimmäisen luokan alusta kuudennen luokan loppuun.

Why You Should Wait Five Minutes Before You React - Motto A few years ago I used to be a hothead. Whenever anyone said anything, I’d think of a way to disagree. I’d push back hard if something didn’t fit my world-view. It’s like I had to be first with an opinion – as if being first meant something. It’s easy to talk about knee jerk reactions as if they are things that only other people have. This came to a head back in 2007. And what did I do? His response changed my life. This was a big moment for me. Richard has spent his career thinking about these problems. There’s also a difference between asking questions and pushing back. Learning to think first rather than react quick is a life long pursuit. If you aren’t sure why this is important, think about this quote from Jonathan Ive regarding Steve Jobs’ reverence for ideas: And just as Steve loved ideas, and loved making stuff, he treated the process of creativity with a rare and a wonderful reverence. That’s deep. There are two things in this world that take no skill: 1.

Related: