background preloader

Learning studies och lesson studies

Learning studies och lesson studies
Learning studies kan kortfattat beskrivas att lärarna (förslagsvis i ett lärarlag) inledningsvis kommer överens om ett lärandeobjekt. Det vill säga något eleverna ska kunna eller som lärargruppen vill att eleverna ska kunna relaterat till kursplanemålen. Ett sådant lärandeobjekt kan vara att behärska procent eller att förstå =tecknets betydelse. Därefter görs förtester på elever för att bedöma kunskapsnivån. Efter detta sätter sig lärarna tillsammans och diskuterar hur de kan angripa detta undervisningsinnehåll. Lesson studies Detta är en form av gemensam professionell utveckling. Lesson study har sitt ursprung i Japan där det lyfts fram som en av de starkaste framgångsfaktorerna för elevernas höga prestationer i matematik. Learning studies What is lesson study Resultatdialog 2010 under rubriken Det andra steget: lärares forskningsresultat som gemensam resurs. Related:  Allmänt lärande

Välkommen till en kunskapsbank för Learning study och Lesson study! | Learning study opeverkostot - home Flipped Classroom 2.0: Competency Learning With Videos The flipped classroom model generated a lot of excitement initially, but more recently some educators — even those who were initial advocates — have expressed disillusionment with the idea of assigning students to watch instructional videos at home and work on problem solving and practice in class. Biggest criticisms: watching videos of lectures wasn’t all that revolutionary, that it perpetuated bad teaching and raised questions about equal access to digital technology. Now flipped classroom may have reached equilibrium, neither loved nor hated, just another potential tool for teachers — if done well. “You never want to get stuck in a rut and keep doing the same thing over and over,” said Aaron Sams, a former high school chemistry teacher turned consultant who helped pioneer flipped classroom learning in an edWeb webinar. “The flipped classroom is not about the video,” said Jonathan Bergmann, Sams’ fellow teacher who helped fine tune and improve a flipped classroom strategy.

Oppitunnit lopetettiin – koululaiset innostuivat opiskelemaan Lehtisaaren koulun luokassa käy tasainen puheensorina. 4 - 9 -luokkalaisista koostuva oppilasryhmä työskentelee sulassa sovussa ikäeroista huolimatta. Kun toimittaja kysyy, mitä luokassa on tekeillään, neljäsluokkalainen Pyry Särkijärvi ottaa tilanteen haltuun. Hän lähtee haastattelemaan työtiimejä: – Faktatiimi, mitä olette tehneet ja mitä pitää vielä tehdä? Entä mediatiimi, missä mennään? Tiimit raportoivat Pyrylle. Ruokatunnit on niin kuin ennenkin – Pyry Särkijärvi Luokassa on opettajakin, mutta hän on istahtanut luokan nurkkaan ja yrittää olla häiritsemättä työskentelyä. – Paitsi ruokatunnit, ne on niin kuin ennenkin, Pyry täsmentää. Tavoitteena räjäyttää perinteisen koulun rakenteet Lehtisaaren koululla on meneillään kokeilevan oppimisen viikko. Oppitunteja ei ole, välitunteja ei pidetä. – Tällä viikolla koulua ei pidetä, mutta täällä kyllä opitaan. Tällä viikolla koulua ei pidetä, mutta täällä kyllä opitaan – Rehtori Tarja Seppälä-Pänkäläinen Koulutyötä jatketaan kotona Skypessä

Paulaharjun yhteisöllinen verkkolehti | Lukkari 2.0 Suurin eroavaisuus perinteiseen alaluokkien lukkariin on se, että perinteinen on tehty luokka- ja opettajakohtaisesti. Tässä se on tehty solu- tai luokka-aste kohtaisesti. Silloin oppilas voi valita useamman opettajan tai opetustyylin tarjoamasta valikoimasta itselleen sopivimman. Ohessa ensimmäisen vanha visualisoitu kiteytysversio alaluokkien Lukkarista Thinglinkillä. Keltainen= Matemaatiikka ja luonnontieteet Oranssi= Kielet ja sivistysaineet Vihreä= taito- ja taideaineet Tummansininen= Valittu painotus joko oman kiinnostuksen tai yhteisesti sovitun tuetun näkökulmasta tuntikehysaineista Vaaleansinen= Valittu painotus kerhotunnin omaisesti vapaista teemoista kuten koodaus, draama tai yrittäjyys. Perjantain integroitu teemapäivä vastaa uuden opsin ilmiöopetuspainotukseen. Taito- ja taideaineissa voi olla haasteenaa erikoisluokkien varaus. Pieniä huomautuksia: väripalkkeihin ei ole otettu orjallisesti kaikkia olemassaolevia aineita.

Tasapainotaidot Videot perinteisessä videosoittimessa Videot Youtubessa [ Välineenkäsittelytaidot ] [ Liikkumistaidot ] [ Tasapainotaidot ] Taitokartat PDF-versiona [ Välineenkäsittelytaidot ] [ Liikkumistaidot ] [ Tasapainotaidot ] Taitokartat PDF-versiona ilman taustakuvaa [ Välineenkäsittelytaidot ] [ Liikkumistaidot ] [ Tasapainotaidot ]

Goda modeller Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering. Förslag kan lämnas in av lärare, handledare, utvecklare, projektaktörer, rektorer – vem som helst som själv eller tillsammans med andra vill dela med sig av en god modell som utvecklats. En god modell kan vara en metod eller ett arbetssätt som har utvecklats för stödjande av undervisning och lärande, utveckling av samarbete, planering och organisering av verksamhet, nätverkande, utbildning av undervisningspersonal eller utvärdering. Det kan alltså vara fråga om nästan vilket arbetssätt som helst som är lämpligt i allt från förskoleundervisningen till det fria bildningsarbetet och till utbildning av undervisningspersonal. Inlämnandet av förslag till goda modeller inleds genom att öppna tjänsten ”Nytt förslag”.

33 Websites That Will Make You a Genius — Personal Growth The web is increasingly becoming a powerful resource that can easily help you learn something new everyday. These awesome sites are just what you need. “I have no special talent, I am only passionately curious.” – Albert Einstein There is a good chance you’ll be able to put at least one of these learning tools to good use and come out as a better person than you were last year. BBC — Future — Making you smarter, every day. 2. 99U (YouTube) — Actionable insights on productivity, organization, and leadership to help creative people push ideas forward. 3. 4. 5. 6. 7. iTunes U — Learning on the go, from some of the world’s top universities. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Brain Pickings — Insightful long form posts on life, art, science, design, history, philosophy, and more. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. edX — Take online courses from the world’s best universities. 31. 32. 33. “Intellectual growth should commence at birth and cease only at death.” ― Albert Einstein

These Are The 4 Concepts Shaping 21st Century Learning December, 2014 Today's learning landscape is enriched with a variety of new concepts that were to the recent past foreign to many. Of course learning is a dynamic field and it will always keep developing as human knowledge progresses. But the last two to three decades in particular have witnessed the outburst of several new conceptions and theoretical frameworks that, among other things, attempt to capture the latest developments in learning . This cheat sheet features a number of these concepts. I am also sharing with you the visual below which highlights three more concepts shaping the 21st century learning. 1- Andragogy Andragogy is a teaching strategy developed for adult learners. Related : Pedagogy Vs Andragogy 2-HeutagogyHeutagogy is the study of self-directed learning and self- determined learning. Check out this post to learn more about Peeragogy.

FLIPPED LEARNING IN FINLAND: Research for flipped learning Flipped learning in mathematics has recently attracted considerable interest around the world. Even though the manner in which each teacher actually flips the teaching and learning process of mathematics in his or her own classes varies, flipped learning does require the teacher to reassess his or her pedagogical habits and beliefs. Flipped learning raises the question of whether humanist perspectives, such as freedom, dignity, and potential of humans, should have a higher profile in teaching and students’ learning in mathematics. Currently, two slightly different didactical approaches, flipped/inverted classroom and flipped learning seem to be attracting many mathematics teachers who are trying to change the traditional and passive learning culture of mathematics to a more student-centered and active way to study the subject. To meet the aim of this big research project I am concentrating on teachers who regularly use flipped learning in their class.

opeverkostot - Facebook Osallistu tämän wikin rakenteluun. OHJE: Lisää tietoja ja linkkejä: klikkaa Edit, kirjoita haluamaasi kohtaan (listat aakkosjärjestykseen) ja tallenna. Palaute. Pedagogiset tukipaketit koottuna koulutusasteittain Olen kirjoittanut blogiini pedagogisten tukitoimien paketteja henkilön eri elämänvaiheisiin. Tälle sivulle ne on koottu allekkain linkkeinä ja pääset helposti katsomaan tarvitsemaasi. Toivottavasti ovat hyödyksi sinulle ammattilainen, vanhempi tai opiskelija. Ole hyvä =) Varhaiskasvatus Peruskoulun alakoulu Peruskoulun yläkoulu Ammatillinen toinen aste Lukio, toinen aste Aikuiskoulutus Korkeakoulutus Kirjoittajalta: Erja Sandberg kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi Täältä pääset lukemaan muita blogikirjoituksiani

Niin tietämätön, että luulee tietävänsä - Tervettä skeptisyyttä Ajattele asiaa, missä olet todella hyvä tai josta satut tietämään poikkeuksellisen paljon. Se voi liittyä työhösi, harrastuksiin tai johonkin muuhun, mihin olet perehtynyt. Ehkä olet lähestulkoon Michelin-luokan kokki tai olet opiskellut Skotlannin historian läpikotaisin. Melko varmasti olet myös kohdannut elämässäsi hetkiä, jolloin juuri oma osaamisalueesi tulee vastaan mielestäsi hirvittävällä tavalla väärin kuvattuna. Mieti kokemaasi turhautumisen määrää. Ja sitten muista, että sinä itse voit olla jollekin toiselle samanlaisen turhautumisen lähde. Vuonna 1999 yhdysvaltalaisen Cornellin yliopiston psykologit David Dunning ja Justin Kruger julkaisivat tutkimuksen, josta oli tuleva klassikko. Tässä ei kuitenkaan ollut vielä koko tarina. Tutkijoiden päätelmä oli (vapaasti suomentaen): ”Ihmiset, joilta puuttuu tieto tai viisaus suoriutua hyvin, ovat usein tietämättömiä siitä. Ihmisaivoja on hyvin helppo huijata. Terveyskeskusteluissa DKE:n vaikutukset näkyvät ja tuntuvat. Yhteenveto:

Related: