background preloader

Berättar-10:an

Berättar-10:an
Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. Berättar-10:an Berättar-10:an är ett fristående kopieringsunderlag till skrivhandledningen Pennvässaren. © Veronica Grönte och Argument Förlag 2002 & 2005 • Berättar-10:an hjälper dig att skriva en dramatisk berättelse utan ansträngning.• Berättar-10:an låter dig förstå att en berättelse kan vara intressant trots att den är kort.• Berättar-10:an gör det enkelt att gestalta karaktär och miljö.• Berättar-10:an fungerar som inspiration när idéerna tryter. Undertext - att läsa mellan raderna 4. Berättelse skapad i Berättar-10:an Början Related:  Berättande texterspråkutvecklande arbetssätt

Anders & S rens skriv vningar Om du har läst våra skrivtips så vet du att vi ofta iakttar andra människor. Som författare har man alltid ögon och öron öppna för att se vad som inträffar, eller som nästan råkar hända. Det finns oändligt många händelser i böckerna som har hänt oss själva, någon vi känner eller som vi hört talas om. Att alltid ha en anteckningsbok till hands för att skriva ner idéer är vårt bästa tips. Ett annat väldigt bra sätt att träna på ditt eget skrivande är att läsa andras berättelser. Läs hur andra har gjort när de har beskrivit känslor, dofter, färger eller smaker. Därför är det bra att läsa samma bok flera gånger. Det alltså bra att öva på sitt berättande. Här hittar du skrivövningar och ett arbetsblad att skriva ut (pdf).

Makete.se - dramaturgi i lärande Rätt feedback visar vägen Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det. – Det handlar ju egentligen om självklarheter, konstaterar Christian Lundahl, docent och lektor vid Stockholms universitet och professor vid Karlstads universitet. Tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet?

Story Map The Story Map interactive includes a set of graphic organizers designed to assist teachers and students in prewriting and postreading activities. The organizers are intended to focus on the key elements of character, setting, conflict, and resolution development. Students can develop multiple characters, for example, in preparation for writing their own fiction, or they may reflect on and further develop characters from stories they have read. Grades K – 2 | Lesson Plan | Standard Lesson Collaborative Stories 1: Prewriting and Drafting Students hone their teamwork skills and play off each other's writing strengths as they participate in prewriting activities for a story to be written collaboratively by the whole class. Grades K – 2 | Lesson Plan | Unit Comparing Fiction and Nonfiction with "Little Red Riding Hood Text" Sets Students discuss and compare differing versions of "Little Red Riding Hood" and other tales about wolves in cumulative read-aloud sessions and text set explorations.

Språkutveckling med sekvensbilder - Hülya Basaran Varför sekvensbilder? Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning. Det finns säkert en mängd olika sätt som man kan använda sekvensbilder. Hur kan jag använda sekvensbilder? Sekvensbilder, eller foton kan användas på olika sätt: Med sekvensbilder kan eleverna: # Lägga en berättelse i kronologisk ordning och skriva eller prata till. # Träna på att återberätta och använda annat tempus och tidsord som först, sedan, efter en stund, till slut osv. # Träna läsförståelse genom att para ihop text och bild (förutsätter att läraren har skrivit texter till bilderna). # Reflektera över hur man kan göra och inte göra. # Formulera egna frågor till bilderna. Tips! Lycka till!

Book Creator - Gör kreativa böcker på ett enkelt sätt Användningsområden och funktioner I appen Book Creator kan du skapa enkla, kreativa böcker där du kombinerar bild, film, text och ljud. Spela in din egen röst eller lägg på musik till en sida i boken. Eller varför inte både inläst text och musik? Jag gillar att appen har utvecklats över tid. Det som gjort att jag vurmar lite extra för Book Creator, är att det går att lägga till film. För att läsa eller publicera boken lokalt i din enhet, behöver du en annan app. I visningsläget i appen ”My books” finns en knapp i övre högra hörnet där det står ”Support”. I skrivande stund, läs 16 nov 2014, har du fler val att ta ställning till när du kommer in i appen under ”+”. När du allra först kommer in i appen Book Creator ser du en kort instruktionsbok, dutta på den och du får en fullständig genomgång av alla funktioner i text och bild. Nämnas bör även att du inne i bokens övre menyrad, kan gå in på en ikon som ser ut som en rektangel med en pil. Book Creator är trevlig och användarvänlig. Tips!

Literary Elements Map An updated version of the Story Map, this interactive best suits secondary students in literary study. The tool includes a set of graphic organizers designed to assist teachers and students in prewriting and postreading activities, focusing on the key elements of character, setting, conflict, and resolution development (shown at left). As with the Story Map, this interactive can be used in multiple contexts, whether they be author studies, genre studies, or thematic units, among others. Students can map out the key literary elements for a variety purposes, including response to literature or as a prewriting activity when composing their own fiction. After completing individual sections or the entire organizer, students have the ability to print out their final versions for feedback and assessment. Grades 5 – 9 | Lesson Plan | Standard Lesson Fairy Tale Autobiographies Students read and analyze fairy tales from several cultures, identifying common elements. Story Character Homepage

Logische volgorde Logische volgorde Werkbladen Kan het kind al verbanden leggen tussen verschillende gebeurtenissen. Kan het al benoemen wat eerder of later gebeurd is. Deze werkbladen zijn een handige hulp bij het aanleren van deze aspecten. De kinderen kunnen de plaatjes uitknippen en op een strook papier in de goede volgorde plakken. Van baby tot opa Van baby tot oma De eerste versie is te gebruiken bij groep 1, de moeilijkere versie daaronder kun in groep 2 inzetten. Klik hier voor het werkblad. Klik hier voor het werkblad.

Elevledda utvecklingssamtal | skolfröken fräken För åttonde terminen i rad arbetar jag med elevledda utvecklingssamtal. Jag skulle bara vilja säga ”Jabbadabbbadoo”! Under mina år som lärare finns det två saker som sticker ut och verkligen har förbättrat mitt yrke. 1) Digitala whiteboarden, våra active boards, som vi nu har haft i säkert sju-åtta år. 2) Elevledda utvecklingssamtal, genialiskt! Vi var några lärare som bestämde oss för att prova elevledda utvecklingssamtal och nu är vi fast. Hemligheten med elevledda utvecklingssamtal är FÖRARBETET!! Vi börjar med elevledda samtal redan i ettan. Det pågår två till tre samtal samtidigt i klassrummet, de sitter utspridda med ryggarna mot varandra. Lyckokänslan jag får termin efter termin i magen är svårslagen. Jag jämför med mina barns utvecklingssamtal och tidigare traditionella jag själv hållit i. Vad gör då jag under pågående samtal? Vad tycker eleverna? Vad tycker föräldrarna? Vad tycker jag?

Drama Map Download the plug-in tools you need to use our games and tools, or check to see if you've got the latest version. Learn more Looking for ways to engage your students in online literacy learning? Find more interactive tools that help them accomplish a variety of goals-from organizing their thoughts to learning about language. More Your students can save their work with Student Interactives. More Home › Classroom Resources › Student Interactives Student Interactive An updated version of the Story Map, this interactive best suits secondary students in literary study. Related Classroom & Professional Development Resources back to top Grades 9 – 12 | Calendar Activity | April 27 Playwright August Wilson was born in 1945. Students use the Timeline Tool and Drama Map to create a decade-by-decade record and play of their community's history. Grades 5 – 12 | Calendar Activity | March 24 Cat on a Hot Tin Roof premiered in New York in 1955.

Nyckelord, lucktext och eget skrivande | annaochsandrasklassrum Faktatexter var det område vi valde att starta med när vi skulle planera vårt första arbetsområde efter språkutvecklande arbetssätt och cirkelmodellen. Arbete gick över förväntan och det var verkligen en helt annan undervisning än den vi är vana med. Ut med alla läromedel, vad ska vi med dem till? Det känns så självklart att arbeta språkutvecklande, varför har vi inte gjort det innan… ? Språkutvecklande arbetssätt känns lite klurigt när vi inte tänkt på det sättet innan och det krävdes en hel del förberedelse.

Elevledda utvecklingssamtal i förskoleklass | Fröken Karin Vi har sedan några år tillbaka arbetat med elevledda utvecklingssamtal på Kvarnbackaskolan och arbetat fram en modell för det. Jag hade det med min förra klass från åk 1-3 och vill aldrig gå tillbaka till de traditionella samtal som jag hade innan. Med de elevledda utvecklingssamtalen blev det ett helt nytt fokus på elevens lärande än det var innan och när eleven tog över rodret över samtalet fick de en helt ny medvetenhet än det haft innan om sin egen kunskapsutveckling. I år har jag förskoleklass och jag funderade en del över hur vi skulle kunna ha elevledda utvecklingssamtal i förskoleklassen. Dagen innan vi började med samtalen hade vi rollspel för att öva. Samtalen hade vi tisdag-torsdag på förmiddagarna. Det var mycket imponerande hur mina elever genomförde samtalen.

Cutting up the Text Evidence We dove into setting again while reading Tuck Everlasting. As we delve more and more into citing text evidence, I wanted the students to really see what that meant. Chapter one of the book describes the setting of the book in great detail. In fact, it is so vivid that I had the students dissect the chapter to create a drawing. On that drawing, they were only allowed to put something that appeared in the chapter. If it wasn't written down, they couldn't draw it. Then, I made a copy of chapter one for each student. This really helped to show the students that authors truly do paint pictures with their words. Wow...short and sweet!

Begeppsträning | Förstelärare i Svedala För att förstå en text bör 95 % av orden vara kända för eleverna menar Inger Lindberg & Sofie Johansson Kokkinakis. 65 % av orden i de flesta texter som eleverna möter är flertydliga. För att förstå en text fodras det mycket av elevers faktiska ordförråd, förmåga att tyda synonymer och att kunna hitta rätt sammanhang. Annars kan det leda till potentiella problem i de texter eleven möter och det vill vi undvika i högsta grad! Även om det är ord tillsammans som är meningsskapande är det bra att fundera på delarna i texter. De flesta jobbar nog mycket med ämnesrelaterade ord men vi får inte glömma att det är inte är endast dessa ord som kan skapa hinder för våra elever. Att utgå ifrån elevernas förkunskaper är nyckeln till framgång och det är här vi måste börja. I början av ett nytt arbetsområde brukar jag ha skrivit upp begrepp som jag tänker är nya för eleverna samt är ämnesrelaterade. Förklara utan att säga begreppet. Vad ser jag hos eleverna? Para ihop bild, begrepp och förklaring Memory

Related: