background preloader

Lärmodul- faktatexter

Lärmodul- faktatexter
I grundskolans kursplan Lgr 11 skriver om lässtrategier men ger inga konkreta exempel på hur begreppet lässtrategier ska förstås eller läras ut. För årskurs 1 – 3 är kunskapskravet för godtagbara kunskaper i svenska i slutet av årskurs 3 att:”Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.” Flera studier har visat att särskilt de svagaste eleverna i olika åldrar drar nytta av en strukturerad och explicit undervisning om läsförståelsestrategier. Syftet med denna lärmodul är att ge en konkret arbetsmodell för hur man kan implementera strategianvändningen genom några konkreta verktyg. Moment A individuella förberedelser · att förutspå · att ställa frågor 1. 2. Related:  Spec svenska

Återkoppling som för lärandet framåt och 6 tankar till dig som vill arbeta medvetet med återkoppling i undervisningen. ”När elever söker, eller åtminstone är öppna för, återkoppling från eleverna om vad eleverna vet, vad det förstår , vad de gör för misstag, när de missuppfattar, när de inte är engagerade – då kan undervisning och inlärning synkroniseras och bli effektiva” (Hattie, 2009) Nyckelstrategi 3 handlar om feedback/återkoppling som för lärandet framåt. Studier visar att mycket av den feedback eleverna får i skolan leder inte till ett ökat lärande. En lärare som medvetet arbetar med återkoppling drar nytta av varje situation – minut för minut, dag för dag – för att kunna ge eleverna relevant återkoppling. Ger man återkoppling endast efter avslutat arbetsområde eller termin ges eleverna sämre möjlighet att utveckla sitt lärande. För att återkopplingen verkligen ska göra skillnad behöver den vara integrerad i undervisningen och genomföras ofta. Som mest effektiv för lärandet är återkoppling när den är så konkret som möjligt och utgår från elevens arbete under pågående process. Eller se en film:

Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen Tips, råd & material | snicksnacksnoken.se Det finns massor man kan göra för att stötta barns språkutveckling! Här har vi samlat våra bästa länktips med råd och material: Lekdatabasen innehåller tips på massa språklekar från Folkhälsan BLOM – massa information och övningar från logopeder i Borås Hatten Förlag har sidor med inspiration, och vår logoped Elvira tipsar om språklekar och övningar. Lexin – toppen för att förbättra ordförrådet! Annikas klassrum – med både tips, material och spel att ladda ner Förskoleburken Ingelas lekstuga Emma – bjuder både på spel och inspiration Spraklek.se Karlstadmodellen Barnböcker är förstås jättebra att använda för att stimulera språkutvecklingen. Kolla gärna in More Than Baby Talk en matnyttig folder (på engelska) om hur man kan stimulera barns språkutveckling! Och för fler engelska länktips, och engelskt material som kan anpassas till svenska, titta in på vår systersida prattlesnake.org För äldre barn/ungdomar: Länkskafferiet Det är också lätt att göra egna material, t ex med bilder man hittar på nätet.

Pedagogiskt material – Emma Här lägger jag upp det pedagogiska material som presenteras på min blogg. Det mesta är mitt eget och mycket är fritt att använda själv, då är det länkar direkt till dokumentet i inlägget. I de fall där jag använt material från andra bloggar och hemsidor finns länkar direkt dit. Om du använder något av mitt material, skriv gärna en kommentar! Det vore oerhört roligt! Bild Snöglob Pumpatryck av äpplen Vårblommor Fjärilar av silkespapper Vinterståndare med oljekrita och vattenfärg Akvarium – en gemensam bilduppgift Lövtryck Pumpa – spåra och klippa i papper Teckna fasanfjädrar Svanfjädrar mot svart bakgrund Mosaikhjärta Vinterlandskap Blåsippor Bildstöd, tecken, material för barn i behov av extra stöd Svenskt handalfabet och veckoschema Veckoschema i färg (stort och litet) – bildstöd Veckocirkel (veckans dagar, bildstöd) Teckentavlor – kök, toalett, hall Färg Färgläggningsblad – röd, grön, blå, orange, gul, brun och grå Matematik Tiokompisar Nyckelpigememo Leksakssedlar Formdomino Snöflingememo Former – ”flashcards”

Hjälpmedelsboken Grundskola - Gymnasium Läsarröster: "Denna bok förmedlar att hjälpmedel i första hand handlar om goda relationer, bemötande, kunskap, positiva attityder och anpassningar av miljön. Inspirerande läsning som ger hoppfullhet om vad som lönar sig i den inkluderande lärandemiljön. Detta är vad vi i skolan efterfrågat, det är en bok som efter att vi slukat den kommer att finnas i varje pedagogs verktygslåda och användas som uppslagsbok. Ur ett imponerande kontaktnät har Gunilla Gerland, med omsorg, valt de personer som här delar med sig av sina erfarenheter från olika pedagogiska och tekniska lösningar. Tack Gunilla för att du skrivit denna bok! Maud Sjöblom Legitimerad Lågstadielärare och Specialpedagog, Specialpedagog på BUP Norrtälje (och, tillsammans med Kerstin Måhlberg, författare till boken Lösningsinriktad Pedagogik). Vi är alla olika och vi behöver olika, detta gäller naturligtvis också hjälpmedel. Elevers och föräldrars delaktighet ses som självklara för val av insatser och anpassningar.

Bornholmsmodellen® Bornholmsmodellen®ankianka662018-06-05T18:35:48+00:00 Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket kom första gången ut 1994 efter en översättning och bearbetning till svenska av det danska materialet, som ingick i den vetenskapliga studien i det nu så välkända Bornholmsprojektet. Det är också därifrån den första svenska utgåvan har fått sitt namn, numera kallad ”originalversionen” (Häggström, Ingrid). Bilden här ovan illustrerar Bornholmsmodellens struktur och språklekgrupper. I Bornholmsprojektet följde forskarna två grupper av 6-åringar under ett läsår. Vissa speciella framgångsfaktorer redovisades när resultatet från Bornholmsprojektet presenterades. språklekarna lektes dagligen under 15-20 minuter.alla barn i gruppen, utan undantag, deltog i språklekarna.gruppen omfattade ca 10-12 elever.svårighetsgraden ökade successivt över tiddelar av programmet repeterades under 8 veckor på hösten i årskurs 1. Nu finns även ett urval av passande lekar för 4-5-åringar.

qWk 22 H4 test avkodning Kommunikation, läs- och skrivutveckling Kartläggningsmaterial- screening -Språk- läs- och skrivutveckling Förslag till för- och grundskolan i Umeå Exempel på kartläggningsmaterial: FörskolaTRAS www.spf-utbildning.com SIT Språkligt Impressivt Test www.dop.se KAN Kartläggning av spirande språk, 3-6 år gun.sundqvist@kuratorn.se Förskoleklass Bornholmsmodellen – Vägen till läsning. Skolår 1-3 IL-basis grupp-prov, åk 1(fonologisk medvetenhet, hörförståelse,) www.hogrefe.se teckna och skriva, bokstavskännedom, rättskrivning)Fonolek från åk 1 www.ostersund.se/lpcDLS bas åk 1 och 2 (läslust, läsning - läsförståelse, skrivning) www.hogrefe.se DLS för åk 2 och 3 (Omarbetad version, ny normering 2013) www.hogrefe.seLäsEttan, indiv. Fördjupad uppföljning för elever som ännu inte nått förväntad läs och skrivutveckling IL-basis individuella prov www.hogref.seUMESOL åk 1-3, främst individuell kartläggning www.hogrefe.seOLAF åk 1-3 (OrdLäsning; Avkodning och Förståelse) www.dop.se Skolår 4-6 Skolår 7-9 Exempel på ytterligare material:

Related: