background preloader

Skapa Google Drivekonto

Skapa Google Drivekonto
Related:  victoriadahl

6 - Bridget wins the lottery (Extr@) –[Multimedia-English videos] TagsAdvanced A cool TV series, a funny sitcom, and an English course, all wrapped in one single package to make Extr@, the perfect way of learning natural English having fun.SEE THE OTHER EPISODES HERE !Do extr@ activities hereAnnie and Bridget share a flat. This is the story of Bridget and Annie, who share a flat in London, and the boys next door, Nick and his friend Hector from Argentina. + Official - Cool © Angel Castaño 2008 Salamanca / Poole - free videos to learn real English online || M-E widgetsInfoPrivacyTerms of useContactAbout why?

Modeller för tidig läs- och skrivundervisning Sylvana Sofkova Hashemi, Peter Andersson och Katarina Cederlund De tre klasserna har olika språkliga förutsättningar, men även tillgången till teknik ser olika ut. I den ena klassen delar eleverna på bärbara datorer, och där har alla svenska som andraspråk. I den andra klassen har alla varsin bärbar dator och i den tredje har alla varsin ipad. Dessa båda klasser har en tvåspråkig elev respektive en elev med svenska som andraspråk. Tre modeller för digital läsning och skrivning Den brittiske forskaren Guy Merchant beskriver tre olika modeller för digital läsning och skrivning: den sekventiella modellen, den parallella modellen och den integrerade modellen. − Modellerna innebär skilda sätt att se på förhållandet mellan analogt och digitalt skrivande. Den sekventiella modellen används i klassen där alla elever har en bärbar dator. Klassen där eleverna delar datorer arbetar enligt den parallella modellen. Klassen där alla har Ipads arbetar efter den integrerade modellen.

Länkar, tips, övriga ämnen - Korallens friskola Aktuella rubriker: Sv, SO, NO, Eng, Musik, Blandat, "appar" (även för tillgänglighet/läs-och skriv) Först lite generellt: Barnens bibliotek med bl.a boktips, skrivtips, sagomaskiner, länkar, läsvärt .... Elevspel här finns bokstavsträning, rättstavning, prepositioner I Sebran finns övningar för dig som håller på att lära dig läsa, skriva Bokstavsträning och alfabetet Öva dig på att skriva alfabetet på tid. Öva dig på hur bokstäverna låter. Öva läsning Ordläsning både med gemener och versaler. Här ska du fylla i begynnelsebokstaven. Kort och lång vokal, säkerhet här utvecklar både läs- och skrivförmåga: Vilken vokal? Stavning Öva stavning med webbmagistern. På denna sida kan du göra flera direkträttande övningar. Vill du träna på olika ämnesord kan du göra det här. Ord /grammatik Motsatsord En eller ett? Papunet. Barnkorsord finns på dalix Vad betyder ordet? Göra berätteler Berättarresan är en digital gudie som visar hur du kan göra berättelser med hjälp av bild, musik, film och ljud.. Samhällskunskap:

Write to Read med iPads | En blogg om att skriva sig till läsning i Södertälje Log into Facebook Applistan%20jan%202014%20ut.pdf Diary of a Wimpy Kid <a href=" target="_blank"><img src=" width="728" height="90" border="0" alt="click here">click here</a> Home > Reading <a href=" tipsar om appar- engelska för elev med dyslexi Jag ser sociala medier som min största supportbank i mitt arbete. Idag kan jag bjuda tillbaka och imorgon kan det vara jag som behöver hjälp. Det finns alltid någon att fråga och ofta får man svar från fler, och dessutom kan svaren variera så jag själv kan bygga vidare på den, och på så sätt göra den nya kunskapen till min egen. Sharing is caring <3 Pixabay.com Idag handlar inlägget om en spännande fråga jag fick från en lärare via mitt nätverk på Facebook. Jag undrar angående en elev med stora läs och skrivsvårigheter samt ytterligare en elev med dyslexi : vilken App skulle du rekommendera när det gäller eng-undervisningen. Jag brinner för dessa elever och deras rätt till utbildning på lika villkor, att ge likvärdiga förutsättningar för alla elever oavsett förutsättningar. ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Benny

Elever som pratar grammatik – lärande på djupet | Mias klassrum Så har jag ännu en gång kört på samma koncept för grammatik, inspirerat av Dylan Wiliam, fast den här gången på engelska. Vilka härliga samtal det blir, eleverna emellan! Grundupplägget är att de får börja med några flervalsalternativ. Därefter följer en mening som ska översättas från svenska till tyska. Slutligen får en från varje grupp skriva gruppens variant på tavlan, varpå vi ser vilka skillnader som finns och jag som lärare kommenterar och korrigerar eventuella fel. Som lärare behöver jag inte rätta något efteråt, men jag måste lägga lite tanke på mina exempel. Här hittar du den presentation jag använde för år 9 i engelska.

Love & Romance, 8-9 Myspace Quotes Graphics NB! This theme uses a new feature for vocabulary practice 1:1. The teacher can register their classes in order to follow the students’ progress, but this is not necessary. Warm-up “Kiss Me” (3:35) This Is What Happens When You Ask 8 Teen Couples To Kiss On CameraKinetic Typography – Love Is (0:40) Definitions of love spoken, with script Music Devotion (1:30) A ballad by Randy Travis, which portrays people from all walks of life showing their commitment to the ones they love. Background Love and Romance An informative, well-balanced article about romantic relationships. Vocabulary Words of Love Let students mark how many they already know. Lesson Plans Maybe A lesson plan based on a short film from Film-English.com.Sad music helps mend broken hearts A short reading/listening text with various activities to last a whole lesson or more from Breaking News English. Reading Love is.. Listening Watching What is Love? Speaking Writing The Dark Side of Love Language Focus Final Words

Creating characters and setting | Mitt öppna klassrum Förmågor: Ni kommer att få arbeta med att utveckla ert skrivande, läsande och strategier för detta inom engelskan. Skrivandet kommer ni få utveckla genom att läsa och skriva om karaktärer och miljö i gestaltande form. Ni kommer få instruktionerna nedan uppdelat per gång och på engelska när vi sätter igång nästa v. Att göra: Vi börjar med att läsa olika miljöbeskrivningar. Här finns en bild för att hjälpa er på traven med personbeskrivningarna och vilka delar man kan beskriva: Vi kommer sedan titta på ett filmklipp ur Divergent samt att jag högläser en del av texten högt för er. Utdraget handlar om personen Four och hans rädslor. Ni ska sedan få en skrivuppgift kopplad till detta. Här är skrivuppgiften: Four har fyra rädslor därav hans namn. Ni kommer få arbeta med kamratbedömning av texterna. Bedömning: Hur du bidrar i samtalen och utvecklar innehållet i dem. Hur du tolkar budskap i text/vidgad text (film). Hur du utvecklar och utrycker dig i dina skriftliga svar i skrivuppgifterna ovan.

Is "Have Got" Acceptable English? Today’s topic is whether the phrase “have got” is good English or not. And now, Bonnie Trenga (author of this week's show) answers an e-mail from a listener, Lee, who says, “A pet peeve of mine is the frequent use of the ‘have got’ phrase, such as ‘I have got a [something or other]’ or ‘I’ve got a [something or other],’ when ‘I have a [something or other]’ is completely sufficient.” We all have phrases that bother us. I hate it when I see “It was a chill night” instead of “It was a chilly night.” Alas, I get all bent out of shape for no reason. Much as I dislike “chill” instead of “chilly,” there’s nothing wrong with it. Added Emphasis The phrases “has got” and “have got” are somewhat informal and are often contracted, as in “He’s got” and “They’ve got.” American English Versus British English How often you use “have got” instead of “have” depends on where you’re from. Obligation “Have got” also has another meaning: to indicate necessity or obligation. References Garner, B.

Related: