background preloader

The Girl Effect: The Clock is Ticking

The Girl Effect: The Clock is Ticking

http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg

Related:  Fattiga och rika

Biståndet måste få en annan inriktning Biståndsminister Gunilla Carlsson har i anledning av avslöjanden om förskingring av svenska biståndsmedel i Zambia startat en diskussion om korruptionsproblematiken i det svenska biståndet. Att biståndsmedel ofta försvinner i korruption eller till och med göder korruption i många utvecklingsländer var länge en offentlig hemlighet. I princip alla i biståndsbranschen, såväl politiker som tjänstemän, forskare, konsulter, utredare och inte minst företrädare för olika frivilliga biståndsorganisationer, har sedan länge varit väl medvetna om denna problematik. Skälet till att det varit så tyst i frågan är förmodligen rädsla för att detta skulle skapa negativa opinioner mot biståndet, vilket också reaktionerna på Gunilla Carlssons utspel bekräftar. Korruption i dess många olika former är emellertid bara en del av problematiken.

ISO - No Fire The Girl Effect - Home PIM Vinstagårdsskolan: Få ut mer av Gapminder - 10 tips Gapminder är en smått ovärderlig webbresurs för ämnen som matematik, SO och NO. Den är utarbetad på initiativ av Hans Rosling och kan beskrivas som en grafisk "tabellbok" där de statistiska uppgifterna och deras förändring över tid presenteras i form av färgkodade cirklar, som verkligen levandegör fakta och statistik om länders demografiska, ekonomiska och historiska utveckling (bland mycket annat!). Gapminder har idag lanserat en uppfräschad version av sin sida och jag tänkte uppmärksamma det genom att tipsa om lite olika sätt att använda sidan i undervisningen. Visa en variabel åt gången

Global utveckling 1990 - idag Tillgång till internet Antalet internetanvändare i världen har ökat med nästan 3 miljarder människor på bara 16 år, vilken otrolig utveckling! Tack vare internet kan vi ta del av det som händer ute i världen, vi kan studera, sköta företag och kommunicera med våra vänner och familj när vi är utomlands. Det är ju jättebra att tekniken i världen går framåt, men nu måste vi se till att vi även kan nå de människor och de områden dit internet inte hunnit fram ännu. I Sverige använder ungefär 93 procent av befolkningen internet, medan i Moçambique är det bara 6,4 procent av befolkningen som har tillgång till internet.

Kolonialismens konsekvenser – Jur kand Richard Langéen Detta skrev jag till ett seminarium på historieutbildningen: Kolonialismen gav en mängd konsekvenser, både positiva och negativa, då som nu. Till kolonierna spred sig teknik, verktyg, medicinier, jordbruk, språk, utbildning m.m. Sedan kolonialismen har europeiska språk som afrikaans, engelska, italienska, portugisiska, franska och spanska varit utbredda officiella språk i flera afrikanska länder. Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet - Sida Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet. Att vara fattig innebär också att lida brist på makt och röst. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på – mer än en fjärdedel av biståndet. Mänskliga rättigheter är universella, odelbara och beroende av varandra. De bottnar i den allmänna deklaration om mänskliga rättigheter som FN:s medlemsländer undertecknade för 70 år sedan, och som har kompletterats med flera viktiga konventioner. Det handlar till exempel om:

Sonen förklarar skillnaden mellan en rik pappa och en fattig mamma. Det här är guld. När föräldrar skiljs är det lätt hänt att barnen hamnar i kläm medan föräldrarna tävlar om att vara den bästa föräldern. En sådan situation är verkligen ingenting ett barn ska behöva utsättas för. Därför blev jag alldeles varm när jag läste om den här killen. Han utsätts för något liknande, speciellt från sin rika pappa som försöker att visa att han är den ”bästa föräldern” genom att köpa massor med grejer. FN-rapport: Skillnaden i födelsetal har aldrig varit större Storleken på världens familjer har krympt dramatiskt de senaste 50 åren i takt med att möjligheterna att planera barnafödandet har förbättrats. Antalet barn per kvinna i världen är nu 2,5 i snitt. Men det finns väldiga utmaningar kvar i de fattigaste länderna, i huvudsak i Afrika söder om Sahara. Alltför många kvinnor och flickor saknar fortfarande rätten att bestämma över sina kroppar och sitt barnafödande.

Fakta om utbildning Utbildning är vägen ut ur fattigdom Att lära sig läsa och skriva öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Utbildning är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och utsatthet och därför kämpar vi över hela världen för att övertyga regeringar och lokala beslutsfattare om att satsa mer pengar på utbildning. Vi hjälper bland annat till att utveckla läroplaner, bygga skolor, utbilda lärare och att öka kvalitén på undervisningen. Korruption skadar hela samhället - Sida I Afrikas yngsta nation, Sydsudan, är korruption vanligt; statliga medel försvinner och pensioner och löner betalas inte ut som de ska. Detta drabbar tjänstemän som Arsenio Beda Ladu, lärare på Buluk Primary School i Juba. - Korruption är inte bara skadligt för enskilda individer, utan för samhället som helhet, säger Arsenio Beda Ladu. Det måste finnas kontroll och insyn hela vägen från toppen till gräsrotsnivån.

Related: