background preloader

The Girl Effect: The Clock is Ticking

The Girl Effect: The Clock is Ticking
Related:  Fattiga och rika

Biståndet måste få en annan inriktning Biståndsminister Gunilla Carlsson har i anledning av avslöjanden om förskingring av svenska biståndsmedel i Zambia startat en diskussion om korruptionsproblematiken i det svenska biståndet. Att biståndsmedel ofta försvinner i korruption eller till och med göder korruption i många utvecklingsländer var länge en offentlig hemlighet. I princip alla i biståndsbranschen, såväl politiker som tjänstemän, forskare, konsulter, utredare och inte minst företrädare för olika frivilliga biståndsorganisationer, har sedan länge varit väl medvetna om denna problematik. Skälet till att det varit så tyst i frågan är förmodligen rädsla för att detta skulle skapa negativa opinioner mot biståndet, vilket också reaktionerna på Gunilla Carlssons utspel bekräftar. Korruption i dess många olika former är emellertid bara en del av problematiken. Effektiva samhällsinstitutioner Den svåra frågan är varför olika länder har kommit att utveckla så olika grad av kvalitet i sina offentliga institutioner. Bo Rothstein

7 Billion People Une belle animation typographique, sur l’initiative du magazine National Geographic, pour le cap franchi cette année des 7 milliards en population mondiale. Un aperçu de la croissance et de ces tendances démographiques, de la géologie ainsi que les impacts sur la planète pour demain. The Girl Effect - Home 15 fascinating maps that will change the way you see the world ISO - No Fire 70 years and half a trillion dollars later: what has the UN achieved? | World news It was Dag Hammarskjöld, the tragic second UN secretary general, who had it best. The United Nations, he said, “was created not to lead mankind to heaven but to save humanity from hell”. The kind of hell Hammarskjöld had in mind was not hard to imagine in the wake of world war and Hitler’s extermination camps, and with the atom bomb’s shadow spreading across the globe. How much of a part the UN played in holding nuclear armageddon at bay divides historians. The UN’s children’s organisation, Unicef, provided an education and a path to a better life for millions, including the present UN secretary general, Ban Ki-moon. And yet. “Like everybody says, if you didn’t have the UN you’d have to invent it,” said David Shearer, who served the organisation in senior posts in Rwanda, Belgrade, Afghanistan, Iraq and Jerusalem. Even accounting for inflation, annual UN expenditure is 40 times higher than it was in the early 1950s. But that is just a small portion of the total spend.

PIM Vinstagårdsskolan: Få ut mer av Gapminder - 10 tips Gapminder är en smått ovärderlig webbresurs för ämnen som matematik, SO och NO. Den är utarbetad på initiativ av Hans Rosling och kan beskrivas som en grafisk "tabellbok" där de statistiska uppgifterna och deras förändring över tid presenteras i form av färgkodade cirklar, som verkligen levandegör fakta och statistik om länders demografiska, ekonomiska och historiska utveckling (bland mycket annat!). Gapminder har idag lanserat en uppfräschad version av sin sida och jag tänkte uppmärksamma det genom att tipsa om lite olika sätt att använda sidan i undervisningen. Visa en variabel åt gången Gapminder presenterar data på en x-axel och en y-axel och den historiska utvecklingen visas som en "tredje dimension". Färdiga interaktiva bildspelUnder fliken Downloads finns en mängd färdigproducerade och mycket användbara resurser. Prova Gapminder på svenska Att använda Gapminder kan vara svårt för de elever som inte behärskar engelska facktermer så bra. Använd gapminderdata i dina exceldiagram

Global utveckling 1990 - idag | Världskoll Tillgång till internet Antalet internetanvändare i världen har ökat med nästan 3 miljarder människor på bara 16 år, vilken otrolig utveckling! Tack vare internet kan vi ta del av det som händer ute i världen, vi kan studera, sköta företag och kommunicera med våra vänner och familj när vi är utomlands. Det är ju jättebra att tekniken i världen går framåt, men nu måste vi se till att vi även kan nå de människor och de områden dit internet inte hunnit fram ännu. I Sverige använder ungefär 93 procent av befolkningen internet, medan i Moçambique är det bara 6,4 procent av befolkningen som har tillgång till internet. 90 procent av befolkningen i världens allra fattigaste länder saknar tillgång till internet. Vill du veta mer om hur tillgången till internet ser ut i olika länder?

Kolonialismens konsekvenser – Jur kand Richard Langéen Detta skrev jag till ett seminarium på historieutbildningen: Kolonialismen gav en mängd konsekvenser, både positiva och negativa, då som nu. Till kolonierna spred sig teknik, verktyg, medicinier, jordbruk, språk, utbildning m.m. Sedan kolonialismen har europeiska språk som afrikaans, engelska, italienska, portugisiska, franska och spanska varit utbredda officiella språk i flera afrikanska länder. Kolonialismen spred också kristendomen till Afrika. Den franska koloniseringen av Algeriet har gjort att algerier idag utgör en stor del av Frankrikes befolkning. Så tydliga spår av kolonialismen finns kvar än idag. Men vad man inte får glömma är, att kolonialismen inte försvunnit, utan snarare ersatts av en nykolonialism. Ett talande exempel är Patrice Lumumba, som ledde frihetsrörelsen i Kongo och blev landets premiärminister 1960. Nzongola-Ntalaja fortsätter: Man ser ofta svältande afrikaner på tv. Richard Langéen

Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet - Sida Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet. Att vara fattig innebär också att lida brist på makt och röst. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på – mer än en fjärdedel av biståndet. Mänskliga rättigheter är universella, odelbara och beroende av varandra. De bottnar i den allmänna deklaration om mänskliga rättigheter som FN:s medlemsländer undertecknade för 70 år sedan, och som har kompletterats med flera viktiga konventioner. Det handlar till exempel om: Att bli rättvist behandlad och inte diskriminerad på grund av till exempel kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet.Att kunna påverka sitt liv och det samhälle man lever i.Att kunna uttrycka sig, ta del av och sprida information och åsikter. Mänskliga rättigheter och demokratiska principer har stor betydelse i kampen mot fattigdom. Allas lika värde och rättigheter Yttrandefrihet och media Statistiska Centralbyrån är ett exempel.

Sonen förklarar skillnaden mellan en rik pappa och en fattig mamma. Det här är guld. När föräldrar skiljs är det lätt hänt att barnen hamnar i kläm medan föräldrarna tävlar om att vara den bästa föräldern. En sådan situation är verkligen ingenting ett barn ska behöva utsättas för. Därför blev jag alldeles varm när jag läste om den här killen. Han utsätts för något liknande, speciellt från sin rika pappa som försöker att visa att han är den ”bästa föräldern” genom att köpa massor med grejer. Jag kommer från en väldigt delad bakgrund. Under stora delar av min barndom fick jag på nära håll uppleva skillnaderna i deras ekonomiska situation. Varannan helg spenderade jag hemma hos min pappa. Trots att han köpte mig vad jag ville brukade jag aldrig önska mig överdrivet dyra grejer, men när jag fyllde 17 bestämde jag mig för att slå på stort: jag önskade mig en vattenskoter. Det bästa med att vara rik är alla bekvämligheter och fördelar som kommer med livsstilen. Den värsta delen med att vara rik? Så en dag behövde jag en ny dator som skulle kosta ungefär 6000 kronor.

Related: