background preloader

Arm Knitting - Infinity Scarf in 30 Minutes

Arm Knitting - Infinity Scarf in 30 Minutes
Related:  emmabennstrom

Gissa författaren i klassen Vi har alla en egen stil med kläder, frisyr, musik, böcker och en massa andra saker. Även vårt språket har en stil. Vi är unika med vad vi pratar om, men framförallt hur vi uttrycker oss. Jag tänkte testa hur medvetna eleverna är om varandras språkbruk, både till innehåll och uttryck. Jag klippte ut tre-fyra rader ur varje svar (oredigerade då personens stil framträder tydligare) och sorterade dessa i grupper om fem. Totalt 19 elevtexter. Det är inte bara roligt. Gissa författaren i klassen passar rätt så bra nu i avslutningstider… och andra också förstås! Teaching 2 and 3 Year Olds: Spin Painted Apples! Spin art using a salad spinner is hands down one of the most favorite activities with 2 and 3 year olds. They love the entire process and master it quickly. (And once they do, they want NO help from anyone!) This post contains affiliate links. This means when you click on a link and make a purchase, this blog earns a small portion of that sale at no extra cost to you. Thank you for your support! Once again, these handy squirt bottles are perfect. Paper was cut into apple shapes and placed in the spinner. The top was placed on the spinner and the fun began! Our 3 spinners each have different tops. When finished, pull off the top and see the results. We finally ran out of paper and it was time to clean up, but I think they could have done this for hours! Our apple tree is quite fruitful! This idea was featured at: This idea was shared at: Available from Amazon: <a HREF=" This post contains affiliate links. 230 Flares3631910×230 Flares

Avslutningstal och dikter att använda i sista timman Vill du läsa en dikt så kan du läsa denna dikt: Allt jag verkligen behövde kunna, lärde jag mig på dagis Det mesta om det jag verkligen behöver kunna om hur jag ska leva och vad jag ska göra och hur jag ska umgås, det lärde jag mig redan på dagis. Visheten fanns inte där uppe på de akademiska höjderna. Den fanns i barnstugans sandlåda.Och vad jag lärt mig är följande: Dela med dig. Var juste. eller så kan du lyssna på denna sång som heter Everybody is free to wear sunscreen. Här finns avslutningstal skrivna av Ann-Marie Körling på svenska. En annan rolig idé är att ge ett survivalkit där man lägger i en dikt och sedan sakerna som nämns i dikten: Överlevnadskit för år 9 till gymnasiet Brevet åtföljs av en liten påse med nämnda saker i: En tandpetare för att påminna dig om att plocka ut det bästa ur alla inklusive dig själv. Ett plåster för att det kan användas som plåster på såren och läka sårade känslor både dina och andras. En penna för att kunna rätta till fel.

Art Techniques for Kids" For many budding artists and craft junkies, finding a new way to approach their work is an important and necessary part of the artistic process. If you feel lacking in inspiration lately, try these art techniques for kids. They are sure to set you on a new creative voyage! Each art technique is thoroughly explained and for some of the projects there are pictures included as well to help give you an idea of what the end result should be. Are you ready to embark on a fun-filled artistic trip? Pointillism Picture Technique Do you think you can make a picture from only dots? Foil Printmaking Technique Learn how to transfer a picture piece-by-piece using this exciting foil printmaking technique. Shades of Color Art Technique Can you take only one color and make a vibrant picture? Crayon and Paint Art Technique Crayon and paint are not like oil and water. Grease Casting Art Technique Do you like to make casts from plaster? Palette Painting Art Technique Foil Embossing Wall Hangings

Att läsa mellan raderna – på ett annat sätt än det vanliga När vi jobbar med våra teman i So försöker jag koppla en skönlitterär bok som passar till området. En bok som jag högläser ur eller ibland lyckas vi få fatt i en klassuppsättning och kan göra något mer av läsningen. Den här gången jobbade vi med Europa och då passade boken Fröken Europa bra. Den har vi dessutom i klassuppsättning och det är väldigt bra med en bok var tycker jag. Jag läste och eleverna följde med i boken. ”Martina satt stum. Vad behöver vi veta för att förstå den här meningen? Från klassbloggen Att lära tillsammans Vår fantastiska bibliotikarie hakade på ideén. Några tyckte det var lätt att hitta exempel, andra tyckte det var svårt. Den här gången var alla med på hur man kunde tänka. Under det här året när jag har gått mattelyftet har jag blivit medveten om att många uppgifter går att twista till lite så att de ger eleverna och mig något mer än vad den vanligt ställda frågan gör. Hur kan jag veta det? Det är riktigt häftigt att få vara med om sådana här guldstunder! ps.

Why drawing needs to be a curriculum essential | Culture professionals network | Guardian Professional Drawing has seen something of a renaissance in the last twenty years in the UK. From the Campaign for Drawing to the Drawing Research Network, from the Drawing Room to the Rabley Drawing Centre, we've witnessed a proliferation of passion, effort and energy matched by increased museum exhibitions, dedicated degree courses, professors, publications and conferences. All of the above have been established in pursuit of understanding, developing and promoting drawing, and many inside and outside the sector endure to evidence drawing as both the most sophisticated means of thinking and communicating, and an activity for all. In the 1990s dedicated resources for drawing were much thinner on the ground. At Gloucestershire College of Art (now University) my team taught a structured programme that started with an intensive drawing course as the introduction to the underpinning systems and principles of visual language and painting in particular.

Bokcirkel - #utvidgadekollegiet The Benefits of Arts and Crafts (Yes, Both!) for Kids | Not Just Cute It’s funny how we often debate things with a black/white, either/or paradigm. Like whether preschool is for play or learning, for instance. Or order vs chaos. (Controlled chaos for me, please.) Or a little bit country vs a little bit rock n roll. Or arts and crafts. Yes, for many in the early education/child development world, the debate about arts and crafts rages on, with nary a UN negotiator to step in and help. Like most debates, however, camping out in either extreme generally misses the point. There’s a spectrum of arts and crafts, not just and either/or proposition. With both arts and crafts, kids are usually building small motor skills as they grasp and manipulate tools and media and they often get some valuable sensory input as well. At the art end of the spectrum, activities generally emphasize process over product. Activities from the “Pure Art” end of the spectrum look something like this: Turkey Baster Painting {No Time for Flash Cards} Sensory Sand Finger Paint {The Artful Parent}

expressen Vartannat äktenskap slutar med skilsmässa. För samboförhållanden är siffran ännu högre. Men många relationer går att rädda om man upptäcker problemen i tid och båda är beredda att göra något åt dem. Till Anna Bennich Karlstedts mottagning i Stockholm kommer många personer med relationsproblem, antingen var för sig eller tillsammans. – Om man levt tillsammans länge och har det övervägande dålig är man skyldig, om inte annat för sin egen skull, att aktivt försöka rädda sin relation, säger hon. Sedan kanske det inte går, men en separation blir lättare att acceptera om man gjort ett ärligt försök. LÄS OCKSÅ: 9 skäl att skiljas – eller börja kämpa! Anna Bennich Karlstedt menar också att en separation långtifrån alltid behöver innebära slutet på förhållandet. – Att separera kan i vissa fall vara den lösning som behövs för att man ska komma närmare varandra. 1. Din partner känns allt mer frånvarande, såväl fysiskt som känslomässigt. Så kan du rädda relationen: Tips: Ta hjälp. Dags att gå: 2. 3. 4.

Related: