background preloader

2 Easter Paper Crafts

2 Easter Paper Crafts
1. Big paper eggs - easy to cut off and assemble, suitable for Easter decoration. We cut 4-5 green printer sheets into thin strips to make the grass on the photos. After that we crumpled it well and it turned into fresh spring grass. We used paper in different colors and it turned out well. You can also decorate the eggs with pencils or felt-tip pens before assembling them. Print out our paper egg template on colored A4 sheets. 2. Color the legs, the beak and the comb after cutting out and folding the template. See more Easter ideas: Related:  Bildförslaghema04

Busor! En trevlig liten bilduppgift som passar liten som stor. Från början skall eleverna inte veta vad det skall bli utan får i uppgift att göra ett antal färgpluttar på ett papper. När färgen torkat ger man dem var sin penna - helst en tunn svart penna, men det går med blyerts också. Sedan skall de göra karaktärer av sina färgpluttar. Såhär la jag upp min lektion i åk 4: Tillfälle 1: Eleverna får i uppgift att göra 12 tumavtryck på ett ritpapper. Tillfälle 2: Jag ritar ett stort tumavtryck på tavlan. Elevernas förslag lät inte vänta på sig. Vi gjorde också en lycklig busa tillsammans, innan de själva fick göra sina tumavtryck till busor. Det blev livliga diskussioner runt borden. Lektionen avrundades med en diskussion om att ge uttryck och karaktär åt ett tumavtryck.

DIY Woven Paper Easter Egg Basket & Tray Easter is coming. Are you starting to prepare for the decorations? Let’s make some nice woven paper crafts for Easter. You can use any paper you like, but old newspaper is preferable because it’s a better way to recycle your old newspaper. Stödstrukturer med bildstöd – ett bra stöd med många olika syften Jag fortsätter min inläggsserie om bildstöd inom skolan genom att skriva om ett av mina absoluta favoritämnen – stödstrukturer. (I slutet av det här inlägget kommer du att hitta länkar till tidigare inlägg.) I tidigare arbete, och privat, har jag träffat på många vuxna personer som upplever olika typer av svårigheter med studier och framförallt med att ta till sig och själva producera texter. En typisk strategi som jag träffat många som använder sig av för att ta till sig innehållet i en text (t.ex. läsa in litteratur inför en tenta) är att börja läsa där texten börjar och läsa ”rakt upp och ner” tills texten är slut. Det finns många olika typer av stödstrukturer och många olika syften med att använda sig av dessa. Stödstrukturer kan hjälpa till att bringa ordning i till exempel Vad ska jag göra? Genom att lägga till bildstöd så kan eleverna dessutom få extra stöttning när det gäller språket, och det kan också vara till hjälp om de inte kommit så långt i sin läsutveckling. Bokrecension

Kids Crafts - Inspiration for Children of all Ages Bunting is a quick and fun way to decorate the house or classroom for any occasion. It also... It is amazing what fun can be had and what can be created from a few basic ingredients. We have... Decorating lanterns and candles is great fun for older children. They make lovely gifts or... There is something very therapeutic about playing with clay even as an adult. Collages are an excellent way to fill a wet afternoon and use up the odds and ends in your craft... We all know that kids love to dress up - whether on a rainy afternoon, with a gang of friends, or... Crafting with craft foam is safe for even the youngest children, and cutting and sticking the foam... Here are all of Activity Village's felt crafts for kids. We have recently had lots of fun making felt - felt pictures, felt beads and felt balls - and,... Fuse beads are not only fun to do, but they provide children an opportunity to be creative while... Explore our collection of jewellery crafts for kids!

How To Weave An Easter Basket From Recycled Boxes April 16th, 2014 Email 157 users recommend Cardboard packaging lends bold colors and interesting graphics to this basket. Diane Gilleland These baskets are simple to make, involving a little weaving and a little gluing. Since boxes come in all shapes and sizes, you can make baskets in all shapes and sizes. Photo: Diane Gilleland 1 | 2 | 3 | 4 | 5next> View all I love looking at product packaging-you can do so many creative things with all those bold graphics. What you'll need: Cardboard food boxes (see notes below)Metal rulerPencilScissorsX-Acto knifeCutting surfaceBone folderTacky gluePaper clips A few notes on cardboard: For the samples shown here, I've used a pizza box, a 12-pack soda box, and a baking mix box. Before you begin this project, make sure your box is nice and clean. Step 1: Start with the front or back panel of the box. Measure out a rectangle that's an odd number of inches wide. Cut a second rectangle to match.

Mattelekar i förskolan 25 Easy Art Techniques for Preschoolers It’s no secret – my daycare hooligans love creating art! For me, the funnest thing about art for kids, is finding unique and interesting ways for my toddlers and preschoolers to get creative. The kids and I have tried a lot of creative processes over the years, and today, I’m sharing with you, 25 easy art techniques for kids! They’re easy, inexpensive, super-cool, and each of these projects can be done using things you have in your kitchen cupboards and around your home! Put away those paints and paintbrushes! This round-up of creative art processes will have your kids exploring and experimenting with all kinds of different materials, substances and tools! Each of the activities described here contains a click-able link which will take you to the step-by-step instructions. 25 Unique and Easy Art Techniques for Kids Make a gorgeous “tie-dyed” bookmark with Sharpies and rubbing alcohol! Sharpies are the star again in this simple “stained-glass” art project. One of our absolute favourites!

DIY Grocery Bag Easter Basket | What to do with all those grocery bags tucked under my sink?! I find that there is something quite endearing about brown kraft grocery bags and the up-cycling piece of my brain has been dancing around ideas for a while. I have been seeing a few variations of woven paper baskets around the web, so weaving and Easter basket from recycled paper bags seem to be a perfect solution! Here is what I came up with. ~Lia (INSTRUCTIONS FOR GROCERY BAG EASTER BASKET) 1) Using full size paper grocery bag, remove handles (•note some do not come with handles) and cut down center seam. 2) Mark 1.75 inch strips (top to bottom) and trim. 3) Fold each strip lengthwise into thirds. 4) 2 of your strips will create a handle. 5) Weave the bottom of the basket using 6X6 strips. 6) Trim 2 of your strips in half. 7) Fold the loose side strips of your basket to prepare them for weaving in the 3 long strips. 8) On 2 opposite sides of the basket, trim the 2 center strips 3 inches long. Lia

Systematiskt elevhälsoarbete | AnnaBe – Specialpedagogen spekulerar Skolinspektionens senaste granskning av elevhälsans arbete visar att skolors förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete inte har kommit så långt som vore önskvärt. Skolornas förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete omfattas sällan av en strategi och ett systematiskt utvecklingsarbete som inbegriper uppföljning, analys, planering och genomförande. Oftast initieras och genomförs arbetet av lärare utan elevhälsans medverkan. Arbetet omfattar sällan psykologiska insatser och motsvarar därmed inte elevernas behov. Citatet belyser hur samverkan mellan lärare och elevhälsa sker i alltför liten utsträckning, att hela elevhälsans kompetens inte tas tillvara eller ens finns tillgänglig och att elevhälsoarbetet inte systematiseras som en del av skolans systematiska kvalitetsarbete i stort. I tidigare blogginlägg har jag kort skrivit om elevhälsoarbetet på skolan där jag arbetar. Kvalitetsarbete i praktiken, Skolverket (2015) Var är vi? Terminsutvärdering Hälsosamtal Vart ska vi? /AnnaBe

Foliegubbar De här foliegubbarna var riktigt roliga att göra. Med relativt enkla medel kan man få till figurer som kan vara utgångspunkt till diskussioner i många olika riktningar. När man gör gubbarna är det lätt att tankarna går till Giacomettis verk. Hans verk kan vara en utgångspunkt för arbetet. Själva "skulpterandet" - att skapa och få fram olika uttryck kan vara ett annat. Att studera skuggor kan vara ett mål i sig. Gubbarna gör man i helt vanlig aluminiumfolie. Armarna sätts fast genom att en remsa av folie surras ett varv runt kroppen: När man sedan har stommen är det bara att bygga på med folie och forma gubben på det sätt man vill. Sedan är det dags för skuggan. Ett annat alternativ (som jag gjort på gubben med blått papper) är att låta skuggan falla på ett svart papper.

Fancy Paper Easter Egg Boxes I’ve had a great deal of fun playing with some paper mache eggs I bought at a craft store. I made them in to little fill-able egg containers. They remind me of those old Victorian eggs you see now and then. These are smaller and will easily fit in among the eggs the Easter Bunny brings. Here’s how I made them: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Decorate the outside of your eggs with paint or paper. This one I painted and then splattered other colors over the top before decorating with ribbon and trims. This little bunny came from pages rescued from a children’s book. The white bunnies came from the same children’s book.

Specialpedagogen en konservator eller generator? | AnnaBe – Specialpedagogen spekulerar I min roll som specialpedagog får och har jag olika uppdrag. Lite då och då efterfrågas jag i verksamheten, inte utifrån min specifika kompetens, utan för att jag är en extra person och för att den ordinarie undervisningen inte kan tillgodose elevens behov av stöd så som den är utformad eller för att läraren i stunden inte räcker till. Det kan i dessa fall handla om att ta hand om en elev som fått ett utbrott eller som inte kan sitta still eller att reda ut en konflikt mellan några elever. Men det kan också handla om att undervisa en elev som inte hänger med i den ordinarie undervisningen. …specialpedagogerna vill genom handledning bidra med ett förändrat förhållningssätt, medan lärare hellre ser specialpedagogen som en extra aktör på den pedagogiska arenan d.v.s. en aktör som gör samma sak som läraren skulle ha gjort om det fanns tid till det” (2011, s. 21). I det här blogginlägget fortsätter jag resonemanget kring specialpedagogik som jag senast och nyligen skrev om här. /AnnaBe

20:e december Gör så här: Högerklicka på mallen här och välja Spara bild som.... eller Spara mål som... Spara ner den till din dator och skriv ut den. (Den blir dubbelt så stor som på den här bilden.) Klipp ut tre likadana äppelformer efter mallen. Om du inte använder guld- eller silverpapper kan du måla äpplena, men då måste du måla alla bitarna på båda sidorna. Du kan också använda rött papper och bara måla kvisten och löven. Lägg alla tre äpplena på varandra så att de passar precis, och häfta eller sy sedan längs mitten. Vik sedan ut äpplena från varandra så att din julgransprydnad får en rund form.

Related: