background preloader

Cirkelmodellen%2520NCS%2520nov%252010.pdf

Cirkelmodellen%2520NCS%2520nov%252010.pdf
Related:  vanessacarreracasserberg

DIGITALA VERKTYG Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser. För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. PrimaryPad – primarypad.com är ett annat alternativ för kollaborativt skrivande!

Teaching Skills | Think Pair Share Activity - Teaching Skills Think, Pair, Share is a structure first developed by Professor Frank Lyman at the University of Maryland in 1981 and adopted by many writers in the field of co-operative learning since then. It introduces into the peer interaction element of co-operative learning the idea of ‘wait or think’ time, which has been demonstrated to be a powerful factor in improving student responses to questions. It is a simple strategy, effective from early childhood through all subsequent phases of education to tertiary and beyond. Processing information, communication, developing thinking. Sharing information, listening, asking questions, summarising others’ ideas, paraphrasing. It counrages: Positive interdependence The students are able to learn from each other Individual accountability Students are accountable to each other for sharing ideas. Equal participation Each student within the group has an equal opportunity to share. Simultaneous interaction High degrees of interaction. More information on TPS:

Reciprok läsning gav bra elevresultat 150 gymnasieelever deltog i Sandra Håkanssons undersökning om undervisningsmetoder vid läsning av skönlitteratur på spanska. Under treveckorsperioder läste eleverna sina böcker enligt en av metoderna ”reciprok läsning”, ”läsning med nyckelord” eller ”läsning utan instruktioner”. De olika metoderna utvärderades med hjälp av ett ”cloze test” och ett ordförrådstest. – ”Läsning utan instruktioner”, vilket innebär att endast läsa, var den metod som gav mest ojämnt resultat och var minst framgångsrik. De elever som det gick bra för hade jobbat intensivt med texterna, använt gloslistor och slagit upp nästan alla ord. Hon menar att de elever som det går minst bra för, har störst behov av lärarens metoder. Bäst resultat på ordförrådstestet fick metoden ”läsning med nyckelord”. – Det innebär att läraren plockar ut nyckelord viktiga för sammanhanget och med svårighetsgraden i åtanke. ”Reciprok läsning” används normalt i samband med undervisning på modersmål eller för yngre barn.

Mia Smith - Nu närmar sig de nationella proven med... IdiomSite.com - Find out the meanings of common sayings Digitala översättningstjänster i undervisningen - Mia Smith Vi hamnar alla som språkanvändare i lägen där vi saknar ett ord eller uttryck vi vill använda, eller där vi stöter på något som vi inte förstår. Det är i det läget vi tar till våra språkliga strategier! Jag har redan bloggat om hur jag bemöter Google Translate i undervisningen, och idag vill jag lyfta fram digitala översättningstjänster. Det finns gott om översättningstjänster på nätet idag, och en uppsjö av appar till smarta telefoner och surfplattor. ”Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll. Det viktiga är, som alltid, att vi lär eleverna behärska dessa strategier. Tvåspråkiga appar Det finns tvåspråkiga appar baserade på ”riktiga” ordböcker, som Norstedts och NEs ordböcker. Enspråkiga ordböcker Enspråkiga ordböcker av hög kvalitet finns det gott om, men dessa kräver ett visst ordförråd och är sällan lämpade för nybörjare. Fördelar Länktips Tyska

Att anpassa språket - vad innebär det? - Mia Smith En utveckling av engelskan på högstadiet är att man lägger alltmer fokus på anpassningen av språket. Vem talar vi med? Vem skriver vi texten för? Hur talar vi när vi talar med olika personer? I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (Kunskapskrav för E i år 9 i engelska) När jag talar med eleverna om detta brukar jag ta upp extrema hälsningen. Ett annat sätt att påvisa stilen är att använda så kallade clines, gradvisa skalor. Det jag vill påvisa är vad eleverna redan kan. Ofta hamnar jag i slutändan av året i läget att några elever har lite mer att visa, lite mer att ge som de inte lyckats få fram under året. Det här upplägget brukar få eleverna att visa sina bästa sidor. Kanske är det här ett upplägg som fler lärare vill använda nu under sista veckorna på terminen?

10 Phrasal Verbs That Are Useful for Business | Grammarly Blog Communicating with native English speakers in a business setting means you’ll hear phrasal verbs at least once, if not several times, during a conversation. Phrasal verbs can make the conversation confusing and difficult to follow for non-native English speakers. As defined in the Grammarly handbook, phrasal verbs are verbs used with another word (an adverb or preposition) to create a commonly used phrase. Phrasal verbs are idiomatic — you can’t deduce the meaning of a phrasal verb by interpreting each of the words it contains literally. For example, if you say, “I’ll look into the mirror,” you are going to direct your sight to a mirror. In this case, look into is not a phrasal verb; it’s simply a verb followed by a preposition. 1 To ask around Definition: to ask many people the same question Example: “I will ask around to find out who wants to go to lunch together.” 2 To call back Definition: to return a phone call Example: “I called her yesterday and am waiting for her to call back.”

Tech Tasks: Ten fun projects with Instagram By Tom Walton This instalment of the Tech Tasks series looks at Instagram, exploring how it can be used to help students develop speaking and vocabulary skills inside and outside the classroom. To go any further you will need to subscribe to onestopenglish or register for a free 30-day trial which will give you full access to all content on the site. Free 30-day trial Register with onestopenglish today for a free 30-day subscription giving you full access to all teaching resources on the site. Register for free

Students’ Descriptions of Effective Teachers How can we become effective teachers? What do we need to do to better help our students and endow them with necessary skills and strategies, so they can continue obtaining knowledge independently? Receiving proper teacher education, attending professional conferences, observing experienced instructors, and conducting classroom research are only a few of the many tools that teachers can use to develop as professionals. Today I’d like to share my students’ thoughts about effective teachers. An effective teacher is someone who … What do you like the most that teachers do in class? Humor. What don’t you like the most that teachers do? Talking about some complicated things.Free talking. The best way that teachers can help their students is … conferences. I will definitely use my students’ comments to improve my teaching, and I encourage all of us to regard students’ perspectives and to use their feedback as we strive to become more effective teachers.

10 consejos para aprender un idioma con &eacute...

Related: