background preloader

Alf B Svensson: Sluta försöka göra barn könsneutrala

Alf B Svensson: Sluta försöka göra barn könsneutrala
Att vi föräldrar vill att våra barn ska utvecklas efter sina förutsättningar och inte hämmas av stereotypa könsroller om hur en kille eller tjej ska vara är inget nytt. Personalen i förskolan och skolan har också under många år försökt motverka traditionella könsroller. Trots det är fortfarande 98 procent av förskollärarna kvinnor. Män begår också fortfarande mer än 90 procent av alla våldsbrott. Så vi har inte lyckats särskilt bra. Många genusfundamentalister säger nu att om vi bara försöker skapa könsneutrala barn genom att behandla pojkar och flickor exakt lika så löser vi problemet. Men den strategin kommer inte att lyckas, för kön är inte bara en social konstruktion. En som haft modet att göra det är Martin Ingvar, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Hjärnan utvecklas exempelvis olika hos pojkar och flickor. Flickor är mer språkligt begåvade än pojkar. Vi ska inte göra våld på naturen och försöka skapa könsneutrala barn.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article16139583.ab

Related:  Debattartiklar att bemötaSvenskaDebattartiklarSkolanDebattartikel

”Varför är fotboll så mycket viktigare än datorspelande?” Missförstådd kultur. Den äldre generationen verkar inte vara särskilt intresserad av att ta reda på vad som pågår i datorspelens värld. Att forskare, medier, experter och föräldrar hävdar att det rör sig om ett tidsslöseri, ett beroende eller en psykisk störning är att ogiltigförklara den kulturella utveckling som samhället genomgått. Medierna har ett ansvar att bedriva en nyanserad och rättvis debatt. Nationella prov i svenska: öva med insändare Snart är det dags för de nationella proven i svenska. Ett bra sätt att förbereda eleverna är att göra övningar utifrån insändare i lokaltidningen. En insändare ska beröra - det gör oftast de lokala. Här hittar du tre övningar som förbereder eleverna inför ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 6. Övning 1 och 2 kan med viss anpassning även användas inför proven i årskurs 9. Övning 1: Läsa

Killar är kungar - tjejer horor 2014-10-24 | Uppdaterad 2014-10-28 En kille i Paradise Hotel sa att han hade legat med 300 personer, det tyckte ingen var konstigt. En tjej sa att hon hade legat med 30 personer, då sa alla andra att det var slampigt. Hur kan det vara okej för en kille men inte för en tjej, det är väl ändå samma sak, skriver Alma Bonander. Jag tittade på ett avsnitt av Paradise Hotel då jag hörde att det var en kille som frågade hur många varje person hade legat med. En kille sa att han hade legat med 300 personer, det tyckte ingen var konstigt. Få lärare viktigare än behöriga lärare Det ligger på Skolinspektionen att granska om skolor har obehöriga lärare. Utgångspunkten är att lärare ska vara behöriga för de ämnen och årskurser de undervisar i. Finns det obehöriga lärare på skolan tittar Skolinspektionen på vilken typ av anställningsform läraren har. Enligt huvudregeln ska en obehörig lärare bara anställas för ett år i taget. – Vi begär ut en förteckning innan vi åker ut på tillsynen över lärarnas behörighet och i intervjuer med rektorer och lärare kartlägger vi sen läget. Finns det brister så kritiserar vi det, men möjligheten att kritisera försvåras just nu av övergångsreglerna, säger Erik Bergeå, undervisningsråd på Skolinspektionen.

”Paradise Hotel objektifierar kvinnor” - Opinion I veckan kritiserades vi för att ha ”moralpanik”. Anledningen var att vi i Expressen kommenterat det svindlande i att det var fler som sökt till årets säsong av dokusåpan Paradise Hotel än till förra höstens lärarutbildning. Man frågade oss skämtsamt om tysk grammatik verkligen var roligare än ett poolparty och om vårt resonemang kring Paradise Hotel inte kunde jämföras med dåtidens rädsla för färg- tv och jazzmusik. Jag skäms över hur ojämlik skolan blivit De ser glada ut, studenterna som rusar ut från gymnasieskolorna med mössan på. Låt oss hoppas att de fortsätter vara det. Låt oss hoppas att de råkade gå på en skola som faktiskt kunde ge dem de kunskaper de behöver för att fortsätta vägen in i vuxenlivet.

Så här ser Disneys prinsessor ut med realistiska midjor. Resultatet är sagolikt fint. - Newsner Genus Publicerad 31 oktober, 2014 | av Newsner Har du tänkt på hur Disneys prinsessor egentligen ser ut? Eller hur de skulle se ut om de hade mer realistiska kroppsformer? Kanske skulle de se helt sagolika ut? Första tecken på mer vetande än tro? - Per Kornhall I går presenterade vår nya minoritetsregering sina satsningar på skolan. Jag läste dem som hastigast i går kväll och när jag vaknade på morgonen i dag var de det första som fanns i mina tankar. Och det med ett ganska stort mått av tillfredsställelse måste jag säga. Det finns flera riktigt bra signaler i det man presenterade i går. Det här var det jag tyckte var bra och viktigt: För det första erkänner man läget och har en ny attityd. Hilmersson: "Ska man skratta eller gråta?" - Fotboll Ska vi skita i det här med jämställdhet? Ska vi göra allt för att få tjejer att lägga av med fotbollen? I så fall gör vi allt rätt just nu. Ni förstår såklart att frågorna är retoriska.

Våra studenter kan inte svenska - Debatt Det har under senare tid framförts tvivel om kvaliteten på svensk humanistisk forskning, baserat på vår brist på synlighet i engelskspråkiga forskningssammanhang. Vi och andra forskande historiker är mycket väl medvetna om att svenska humanister i högre grad måste publicera sig internationellt, och arbetar också med allt större framgång i den riktningen. Detta inlägg handlar emellertid inte om engelskans ställning inom historisk forskning. Jobben finns – men ungdomarna vill inte ha dem I våra kontakter med Arbetsförmedlingen berättas om att ungdomar "hellre går på soc" än att arbeta med vissa yrken, skriver Tina Wahlroth. Majoriteten av svenska ungdomar är fantastiska. De har målsättningar, är drivna och tar för sig på ett sätt tidigare generationer inte gjort. De studerar, självförverkligar och framför allt jobbar sig till pengar för att kunna göra allt det där de vill.

Related: