background preloader

Teknikochnatur

Teknikochnatur
Beskrivning: En lekplats innehåller illustrationer av många av fysikens grunder, och fenomen som lutande plan, pendel, hävstång, friktion, rotation och acceleration kan upplevas med hela kroppen. Utrustning: En lekplats. Om man vill kan man ta med något av måttband och tidtagarur (t.ex. mobilens), föremål att släppa eller rulla, en liten slinky som kan ändra längd när den gungar, en flaska med lite saft eller kaffe. Ålderkategori: Förskola,Grundskola 1-3,Grundskola 4-6 Typ av resurs: Praktiskt arbete: experiment/laboration inomhus. Mål i förskolan: Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Detta material har utarbetats av: Ann-Marie Pendrill, NRCF. Kommentera » Tipsa en kollega » Related:  NONO

THE PLANETS OF THE SOLAR SYSTEM FLIPBOOK by TeachToTell THE PLANETS OF THE SOLAR SYSTEM Your students will have as much fun as mine did in assembling this flipbook featuring the nine planets of the solar system. WHAT'S INCLUDED: * Flipbook templates in blackline to print. * Flipbook templates in color to print. * Solar System Vocabulary Cards HOW TO ASSEMBLE: You can choose either of the three options. A. Print out the templates in blackline. Cut around each template and assemble from smallest to largest template or as per order of planets. B. C. ** Templates can also be glued in notebook at the top end one above the other (start with Pluto) for interactive notebooking. ** Have students refer to books, websites, and videos on the planets to record information. ************************************************************************ This resource is included in the bundle:THE SOLAR SYSTEM BUNDLE - PLANETS AND PHASES OF THE MOON ************************************************************************** Thank you for stopping by!

Lekplatsen som fysiklaboratorium | Nationellt resurscentrum för fysik På lekplatsen finns många möjligheter för eleverna att upptäcka krafter. Att använda lekplatsen för att undervisa om krafter är både förenligt med styrdokumentens centrala delar och med didaktisk forskning som förespråkar ett elevnära arbetssätt. Att som pedagog utgå från elevernas självklara arena innebör många vinster. Redskapen är kända för eleverna och de vet hur man kan använda dem. Som pedagog handlar det om att utgå från elevernas erfarenheter för att stödja eleverna i att undersöka vad som verkligen händer, men också om att utmana eleverna och deras föreställningar om verkligheten. På denna www-plats finns många exempel på hur man kan använda lekplatsens olika lekredskap för olika undersökningar med olika svårighetsgrad (se högerspalten).

Kraft och rörelse i lek! | Annas Klassrum Den här terminen började jag med ett arbetsområde i no som handlade om kraft och rörelse i lek. Min pp för arbetsområdet hittar du här! Vi började med ett besök i en lekpark i närheten av skolan. Vi valde sedan att börja med gungan och titta närmare på den. I den här boken finns lite tips och försök som går att koppla till temat. När begreppen kraft, tyngdkraft och friktion började sitta gick vi vidare till gungbrädan och balansgången. Fokus har varit att kunna förstå och använda oss av begreppen kraft, rörelse, tyngdkraft, jämvikt, balans och tyngdpunkt när vi pratar om lek i gungor, rutschkana, gungbräda och balansgång. Vi såg även på serien Superhemligt där de undersöker kraft, tyngdkraft, balans och friktion med olika bus. Förra veckan var vi i lekparken igen och vi gick runt och testade, pratade och försökte ”känna” på de olika rörelserna och krafterna. Väl hemma i klassrummet fick eleverna sin bild.

Lekplatsen, teknik i årskurs 1–3 Uppdraget På en skola ska en förskoleklass flytta in i skolbyggnaden och barnen ska använda skolgården för sina aktiviteter. Då det inte finns någon lämplig lekplats på skolgården behöver skolan bygga en ny. Lekplatsen ska vara utformad så att barnen från förskoleklassen, men även eleverna i årskurs 1, 2 och 3, ska kunna använda den. Uppdraget är att hjälpa skolan med att utforma förslag på lekredskap till lekplatsen. Att diskutera Skulle det här uppdraget kunna vara utgångspunkt för ett arbetsområde i din klass? Fördjupande texter kring det centrala innehållet Exempel på planering, genomförande och bedömning En lärare som undervisar i årskurs 3 har planerat och genomfört ovanstående uppdrag. En lärares planering, genomförande och bedömning (pdf, 1 MB) Hur bedömer du själv, eller du och dina kollegor, de båda elevarbetena i exemplet ovan? Enkla maskiner

Vi gör musik - Arbetsområden - Teknik tillsammans - CETIS 2013-10-10 Arbetsområdet Vi gör musik är nu omarbetat och anpassat till Lgr 11. Målgrupp: Förskola - årskurs 3 Här följer en kort beskrivning av arbetsområdet Vi gör musik. Hela arbetsområdet går att ladda ner via pdf-dokumentet som finns längst ned på denna sida. Många barn gillar att göra musik på enkla sätt, exempelvis att sjunga och klappa rytmer med händerna. Ett sätt att förstärka och utveckla denna lust för musik är att låta dem designa och konstruera enkla musikinstrument. Det är meningen att smågrupperna också ska utveckla rytmer och enkla melodier samt arrangera delarna till en helhet. Arbetsområdet innehåller både arbete i grupp, då gruppen bl.a. bestämmer vilka musikinstrument som ska konstrueras, och individuellt då de gör sitt eget musikinstrument. Hämta undervisningsmaterialet "Vi gör musik" Vi gör musik (pdf, 4,4 MB) För att öppna pdf-dokument behövs programmet Adobe Reader som är gratis. Arbetsområdets koppling till kursplanen Genom att arbeta med Vi gör musik!

Faktablad om bin Vad är det som surrar och hämtar sin mat från blommor? Jo, det kan vara ett bi! En del bin tillverkar honung. Vildbin, vad är det? Det finns många andra sorters bin. Det finns flera hundra olika sorters vildbin i Sverige. Var bor vildbina? Många bin gräver små bohålor i marken eller hittar gamla sorkbon att flytta in i. Sticks bin? En del bin kan stickas. Vad äter bin? Bin älskar blommor, för i blommorna finns binas mat. Bina hjälper blommorna I blommorna finns ett pulver som kallas pollen. Men hur ska pollen kunna komma från en blomma till en annan? Så här går det till: När ett litet bi äter nektar ur en blomma brukar pollen-pulver fastna på biet. Biet tar också med sig pollen hem till sina barn. Blommor till bina! Bin lever på nektar och pollen från blommor. Tack för maten, bina! Tyvärr är det inte lätt att vara bi idag. Så om du ser ett bi, bli inte rädd.

Food Chain Stacking Cups Sunday, October 28, 2012 Food Chain Stacking Cups Awesome idea from Earth Mama's World: Food Chain game out of styrofoam cups! Just glue images on to your cups and write the name of the organism on the rim. Mix them up, have kids put them in order, and stack them!If you have older students, and are working with more complex wood webs, have kids stack cups in a pyramid shape, rather than nested. Posted by Erin Bittman at 6:04:00 AM Email ThisBlogThis! Labels: animals, food web, games, science 6 comments: Cindy deRosierJune 4, 2013 at 6:59 AMI'm the Editorial Assistant for Fun Family Crafts and I wanted to let you know that we have featured your project! Load more... Links to this post Create a Link Newer PostOlder PostHome

7 experiment och pyssel för barn som håller på att lära sig hur människokroppen fungerar Lär dig mer om hur människokroppen fungerar med dessa sju experiment och pyssel. Klicka på bilderna och länkarna för att komma till utförliga instruktioner för experimenten och pysslen. 1. Gör din egen anatomiska karta i naturlig storlek @ Pink and Green Mama 2. 3. 4. 5. 6. 7. Relaterade 5 enhörningar du kan pyssla Låt dig inspireras av dessa fem pysseltips för att skapa dina egna sagolika enhörningar! 27 maj, 2018 I "Barnsida: Pyssla & Lek!" 5 experiment barnen kommer älska att göra under julen Gör julen ännu mera magisk med experiment! 22 november, 2017 8 färgglada experiment för barn Stimulera barnens nyfikenhet, lärande och skapande med dessa åtta färgglada experiment. 8 januari, 2017

Snilleblixtarna i Sverige Faktakunskap och förmågor i NO i åk 2 | Kooperativt lärande Just nu pågår en debatt kring vad undervisningen i skolan ska bestå av, där faktakunskaper och förmågor ställs mot varandra. Jag tror att det blir väldigt många missuppfattningar med en sådan diskussion, då jag varken tror att de som förespråkar faktakunskaper menar att det aldrig ska analyseras eller att de som förespråkar förmågorna menar att faktakunskaper är irrelevanta. Jag tror att de flesta lärare inser att båda dessa delar behöver finnas med, och jobbar med båda delar i sitt klassrum. Utan faktakunskaper kan vi inte analysera och reflektera, men utan att analysera och reflektera kan vi inte lära oss något utav faktakunskaperna. Faktakunskaper och förmågor behöver gå hand i hand redan från början. I åk 2 jobbar vi just nu med att klassificera djur. Aktivera förförståelse För att aktivera elevernas förförståelse har vi gjort två saker. Det andra vi gjorde för att aktivera förförståelse var att eleverna fick låtsas att de skulle träffade någon som aldrig sett djuret i fråga.

En sopas väg | Sopor.nu Att ta hand om avfallet på ett riktigt sätt är viktigt för att undvika spridning av farliga ämnen eller smittor. För att få ut mesta möjliga nytta av avfallet och göra hanteringen säker tas olika slags avfall omhand på olika sätt. Läs mer om hur de olika avfallen tas om hand genom att klicka på länkarna till höger. Du kan också se avfallets väg från soptunna till återvinning på film, som Enköpings kommun gjort. Avfallet tas omhand på liknande sätt i hela landet. Se Utbildningsradions film om soppåsens väg till förbränning för att bli el och värme. Vafab Miljö har gjort en barnfilm som visar hur olika material kan hämtas i samma sopbil, klicka nedan. På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida kan du se hur förpackningar och tidningar återvinns. Du kan också se hur elavfallet tas om hand på film. El-Kretsen har också tagit fram en film om batterier, klicka här för att se den. Se hur glödlampor och lysrör återvinns på El-Kretsens hemsida. I vissa kommuner sorteras avfallet optiskt.

Related: