background preloader

Story Maps

Story Maps
Related:  SkrivaBerättande texter

På jakt efter spänning Win win. Inte bara eleverna blir inspirerade av skrivlektionerna, Karin Olsson känner att undervisningen har fått ett lyft.Foto: Anna-Lena LundqvistEn doft av blyerts ligger i luften när svenskläraren och språkutvecklaren Karin Olsson låser upp dörren till klassrummet efter lunchen. Det har förmodligen gått åt en del på förmiddagen när treorna skrev nationella prov på Skutehagens skola i Torslanda i västra Göteborg. – Ni har tänkt kring början och slut, ni har tänkt på karaktärerna och platsen i berättelsen. Klassen är inne i en period när de arbetar med berättande texter och eleverna har redan skrivit var sin text. – Den där stunden när man får som en film i huvudet. Halva klassen sitter i bänkarna, den andra hälften på golvet för att få en bättre vy av smarttavlan. – Ni känner igen den va? Kameran liknar en overheadprojektor men filmar det som visas under linsen, vilket gör att man kan bläddra i en bok samtidigt som eleverna får en förstorad vy på smarttavlan.

Berättar-10:an Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. Berättar-10:an Berättar-10:an är ett fristående kopieringsunderlag till skrivhandledningen Pennvässaren. © Veronica Grönte och Argument Förlag 2002 & 2005 • Berättar-10:an hjälper dig att skriva en dramatisk berättelse utan ansträngning.• Berättar-10:an låter dig förstå att en berättelse kan vara intressant trots att den är kort.• Berättar-10:an gör det enkelt att gestalta karaktär och miljö.• Berättar-10:an fungerar som inspiration när idéerna tryter. Undertext - att läsa mellan raderna 4. Berättelse skapad i Berättar-10:an Början

Five Elements of a Story Video & Lesson Plan Check out the lyrics and more. Our “Five Things” video has been a teacher and student favorite since its debut. And now we’ve got a complete lesson and worksheets to accompany it! This lesson plan will get your students fluent with the five elements of a short story: plot, character, conflict, theme and setting. Lesson Objective: Define and identify the five elements of a story. 1. 2. 3. 4. 5. Optional Extension Activity: Have students use the second worksheet to plan out an original story, and then write it! What are you favorite short stories? Did you enjoy “Five Things”? Think Alouds Classroom Strategies Background Think Alouds help students learn to monitor their thinking as they read an assigned passage. Students are directed by a series of questions which they think about and answer aloud while reading. This process reveals how much they understand a text. Benefits Think Alouds are practical and relatively easy for teachers to use within the classroom. Create and use the strategy Begin by modeling this strategy. What do I know about this topic? Teachers should next (1) give students opportunities to practice the technique, either in pairs, small groups or individually; and (2) offer structured feedback to students. Initially, the teacher reads the selected passage aloud as the students read the same text silently. Further reading Davey, B. (1983). Olshavsky, J. Wilhelm, J. Wilhelm, J.

Cirkelmodellen i alla ämnen Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen? Efter den här vitaminboosten är jag inte längre tveksam! Bryngelstorpskolans lärare har under läsåret haft studiecirkel kring boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons). Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är ett av de centrala språkutvecklande arbetssätten som tas upp i boken. Under de senaste två månaderna har vi pedagoger prövat att överföra cirkelmodellen till vår egen undervisning och idag hade vi redovisning. Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen? Exempel: Matematik: Skriva en räknesaga Musik: Skriva en raplåt på åtta rader Engelska: Skriva en nyhetsartikel So/No: Skriva faktatexter om sport, vulkaner, länder m.m. Sekvensbilder, förstärkande bilder för textens bärande delar, lucktexter och andra typer av "börjor" eller skrivmallar används i flera ämnen och här finns möjlighet att utveckla ytterligare. Cirkelmodellen

Anders & S rens skriv vningar Om du har läst våra skrivtips så vet du att vi ofta iakttar andra människor. Som författare har man alltid ögon och öron öppna för att se vad som inträffar, eller som nästan råkar hända. Det finns oändligt många händelser i böckerna som har hänt oss själva, någon vi känner eller som vi hört talas om. Ett annat väldigt bra sätt att träna på ditt eget skrivande är att läsa andras berättelser. Därför är det bra att läsa samma bok flera gånger. Det alltså bra att öva på sitt berättande. Här hittar du skrivövningar och ett arbetsblad att skriva ut (pdf).

Fun Ways to Teach the Parts of Speech I like to make learning the parts of speech fun! During the elementary years, I teach my kids a few parts of speech each school year and then we take time practicing what we've learned. This week my kids have been learning conjunctions. The first thing that pops into my mind when I hear the word "conjunction" is the song Conjunction Junction, What's Your Function....Am I the only one? I grew up listening to that song during commercial breaks back in the day when cartoons were only on Saturday mornings. It's a very cute story that uses conjunctions. Other titles in Language Adventures series by Rick Walton are: I also had my kids memorize some of the most common conjunctions using this mnemonic trick. This poster is from my Mnemonics Packet, which includes the most common mnemonic devices I have used in twenty years of teaching. When I teach any grammar or mechanics lesson, my main objective is for my kids to understand how to apply the skill to their writing. Until next time, enjoy!

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. Literature? This all makes reading strategies somewhat content area specific. But if you’d like to start with a basic set of strategies, you could do worse than the elegant graphic above from wiki-teacher.com. For related reading, see 50 of the best reading comprehension apps, different ways your school can promote literacy, or how reading in the 21st century is different. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. To the above list, we’d add:

SKRIVPROCESSEN - Poster by Annika Sjödahl

Related: