background preloader

Story Maps

Story Maps
Related:  SkrivaBerättande textergdenise

På jakt efter spänning Win win. Inte bara eleverna blir inspirerade av skrivlektionerna, Karin Olsson känner att undervisningen har fått ett lyft.Foto: Anna-Lena LundqvistEn doft av blyerts ligger i luften när svenskläraren och språkutvecklaren Karin Olsson låser upp dörren till klassrummet efter lunchen. Det har förmodligen gått åt en del på förmiddagen när treorna skrev nationella prov på Skutehagens skola i Torslanda i västra Göteborg. – Ni har tänkt kring början och slut, ni har tänkt på karaktärerna och platsen i berättelsen. Klassen är inne i en period när de arbetar med berättande texter och eleverna har redan skrivit var sin text. – Den där stunden när man får som en film i huvudet. Halva klassen sitter i bänkarna, den andra hälften på golvet för att få en bättre vy av smarttavlan. – Ni känner igen den va? Kameran liknar en overheadprojektor men filmar det som visas under linsen, vilket gör att man kan bläddra i en bok samtidigt som eleverna får en förstorad vy på smarttavlan.

Berättar-10:an Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. Berättar-10:an Berättar-10:an är ett fristående kopieringsunderlag till skrivhandledningen Pennvässaren. © Veronica Grönte och Argument Förlag 2002 & 2005 • Berättar-10:an hjälper dig att skriva en dramatisk berättelse utan ansträngning.• Berättar-10:an låter dig förstå att en berättelse kan vara intressant trots att den är kort.• Berättar-10:an gör det enkelt att gestalta karaktär och miljö.• Berättar-10:an fungerar som inspiration när idéerna tryter. Undertext - att läsa mellan raderna 4. Berättelse skapad i Berättar-10:an Början

Think Alouds Classroom Strategies Background Think Alouds help students learn to monitor their thinking as they read an assigned passage. Students are directed by a series of questions which they think about and answer aloud while reading. This process reveals how much they understand a text. Benefits Think Alouds are practical and relatively easy for teachers to use within the classroom. Create and use the strategy Begin by modeling this strategy. What do I know about this topic? Teachers should next (1) give students opportunities to practice the technique, either in pairs, small groups or individually; and (2) offer structured feedback to students. Initially, the teacher reads the selected passage aloud as the students read the same text silently. Further reading Davey, B. (1983). Olshavsky, J. Wilhelm, J. Wilhelm, J.

Research-Based Educational Software for Reading Instruction | Virtual Reading Coach MindPlay Virtual Reading Coach Specs Virtual Reading Coach assesses reading abilities with MindPlay’s Universal Screener, develops an individualized syllabus for every student, and provides differentiated instruction and mastery-based activities. Diagnostic assessments, progress monitoring results, and student performance determine lesson assignments. The program first develops proficiency in phonological awareness and phonics skills, as needed. Students are then also assigned lessons in vocabulary, grammar, silent reading fluency and comprehension. Comprehensive instructional components include: • assessment via MindPlay’s Universal Screener program • phonemic awareness • phonics • vocabulary • grammar for meaning • comprehension strategies • silent reading fluency Interactive activities help students stay focused and accelerate progress, while working at their own pace to achieve 100% mastery. Students benefit from: • direct, explicit and systematic instruction • immediate and specific feedback.

Cirkelmodellen i alla ämnen Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen? Efter den här vitaminboosten är jag inte längre tveksam! Bryngelstorpskolans lärare har under läsåret haft studiecirkel kring boken Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons). Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är ett av de centrala språkutvecklande arbetssätten som tas upp i boken. Under de senaste två månaderna har vi pedagoger prövat att överföra cirkelmodellen till vår egen undervisning och idag hade vi redovisning. Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen? Exempel: Matematik: Skriva en räknesaga Musik: Skriva en raplåt på åtta rader Engelska: Skriva en nyhetsartikel So/No: Skriva faktatexter om sport, vulkaner, länder m.m. Sekvensbilder, förstärkande bilder för textens bärande delar, lucktexter och andra typer av "börjor" eller skrivmallar används i flera ämnen och här finns möjlighet att utveckla ytterligare. Cirkelmodellen

Anders & S rens skriv vningar Om du har läst våra skrivtips så vet du att vi ofta iakttar andra människor. Som författare har man alltid ögon och öron öppna för att se vad som inträffar, eller som nästan råkar hända. Det finns oändligt många händelser i böckerna som har hänt oss själva, någon vi känner eller som vi hört talas om. Ett annat väldigt bra sätt att träna på ditt eget skrivande är att läsa andras berättelser. Därför är det bra att läsa samma bok flera gånger. Det alltså bra att öva på sitt berättande. Här hittar du skrivövningar och ett arbetsblad att skriva ut (pdf).

25 Reading Strategies That Work In Every Content Area 25 Reading Strategies That Work In Every Content Area Reading is reading. By understanding that letters make sounds, we can blend those sounds together to make whole sounds that symbolize meaning we can all exchange with one another. Without getting too Platonic about it all, reading doesn’t change simply because you’re reading a text from another content area. Science content can often by full of jargon, research citations, and odd text features. Social Studies content can be an interesting mix of itemized information, and traditional paragraphs/imagery. Literature? This all makes reading strategies somewhat content area specific. But if you’d like to start with a basic set of strategies, you could do worse than the elegant graphic above from wiki-teacher.com. For related reading, see 50 of the best reading comprehension apps, different ways your school can promote literacy, or how reading in the 21st century is different. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. To the above list, we’d add:

Reading Educator The Frayer Model is a graphical organizer used for word analysis and vocabulary building. This four-square model prompts students to think about and describe the meaning of a word or concept by . . . Defining the term, Describing its essential characteristics, Providing examples of the idea, and Offering non-examples of the idea. This strategy stresses understanding words within the larger context of a reading selection by requiring students, first, to analyze the items (definition and characteristics) and, second, to synthesize/apply this information by thinking of examples and non-examples. Steps to the Frayer Model: Explain the Frayer model graphical organizer to the class. Learn More:

SKRIVPROCESSEN - Poster by Annika Sjödahl

Related: