background preloader

Folkets lexikon

Folkets lexikon
Related:  jengu430

BBC Learning English - Learning English Two kinds of dictionaries Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9. Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 (i A3 format) Speaking The World Around Us (Elevblad)Blå kortRöda kort Bedömningsanvisningar Reading Welcome to Wales Bedömningsanvisningar A Multicultural CityBedömningsanvisningar Young and FreeBedömningsanvisningar Native LanguagesBedömningsanvisningar Odd NewsBedömningsanvisningar Listening

Matematik Under det senaste decenniet har det satsats stora resurser på att utveckla matematik- undervisningen. Målet har varit att förbättra elevernas måluppfyllelse i skolämnet matematik. Trots satsningarna ser man inte de förbättringar som man har strävat mot. Nu satsar staden på ett Stockholmslyft för matematikkunskaperna. Läs mer om Stockholmslyftet i menyn till höger. Trygghet att gå utanför boken Det är en munter samling på över 700 matematik- och NO-lärare som samlas till biennette i Aula Magna på Stockholms universitet. Kategorier Matematik Mattekollegorna lyfter varandra – Det händer grejer när lärare vågar att testa nya saker, säger Ellinor Netz och myser. Kategorier Matematik Kollegialt lärande Visa fler Kunskapshubben - HEM webbovningar.nok Wings 8 webbövningar Projektledare: Eva Hagrot Projektgrupp: Malin Fogelström, Camilla Bengtsson, Eva Hagrot © 2012 Natur & Kultur, Stockholm 9789127423732 Tekniska förutsättningar • Internetuppkoppling • IE version 8.0 eller senare/Firefox 13.0 eller senare/ Safari 5 eller senare/Chrome 24 eller senare • Högtalare • Mikrofon (för att spela in tal) • Adobe Flash Player (för att spela in tal) Produkten är anpassad för upplösningen 1024x619 och fungerar på PC och Mac. Fungerar även för iPad 2 och senare/iPhone 4 och senare (gäller Safari, dock ej möjligt att spela in tal). Underhåll och drift Natur & Kultur ansvarar för att produkten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året, med förbehåll för avbrott p g a tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl samt avbrott som Natur & Kultur inte kan råda över. Kopiering av produkten är förbjuden med undantag för licenstagarens digitala kopiering för användning i den egna undervisningen under abonnemangsperioden.

Falling Clouds Falling Clouds In this game you have to move words around to make a sentence. You can practice English grammar by rearranging words to make a complete sentence. The sentences get more complicated as you progess. Hopefully this game is a good way to practice sentence structures and review word order. Edit – In response to numerous comments and emails, the game is now slower giving more time to move the clouds around.

skolresan.blogg.se - erikkajsaochpatricia.blogg.se - Cool blogg av ett par folk som är coola!

Related: