background preloader

Verb conjugation on-line in 10's of languages

Verb conjugation on-line in 10's of languages
OnlineWindowsFor DevelopersAbout ... Verb Conjugation On-line The On-line Verb Conjugator Supported Languages Afrikaans Albanian Ancient Greek Arabic Asturiano Batticaloan Portuguese Cape Verdian Catalan Chinese Corlai Creole Portuguese Czech Danish Dutch English Esperanto Etruscan Faroese Finnish French Galician German Gothic Hausa Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Irish Italian Jamaican Japanese Jiwarli Korean Kreyol Kreyol Louisienne Latin Lithuanian Martiniquais Middle High-German Norwegian (Nynorsk) Norwegian (bokmål) Occitan Old English Old Norse Old Occitan Old Scandinavian Old Swedish Papiamento Papiá Cristang Polish Portuguese Proto-Indo-european Proto-Norse Rhaeto-Romanic Romanian Runic Swedish Russian Sanskrit Sardinian (Logudorese) Setu Shona Spanisch Spanish Sranan(tongo) St.Lucien Swahili Swedish Tamil Turkish Ukrainian Urdu Volapük Vulgar Latin Welsh Wolof Yiddish الإسبانية स्पेनी भाषा ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ 西班牙语 More languages Add a verb conjugator on your website! Support the free Verbix verb conjugation servicesContact VerbixBlog | Wiki Cookie Policy & Terms of Use

http://www.verbix.com/languages/

Related:  TraduceriSpråkressources traducteur

Noul model de incheiere de legalizare a traducerii In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 479 din data de 1 august 2013 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2333/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Acesta va intra in vigoare luni, 12.08.2013 Actul normativ aproba un nou Regulament de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, abrogand de la data intrarii sale in vigoare Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Elaborarea regulamentului a fost necesara ca urmare a modificarilor si completarilor aduse Legii nr. 36/1995 prin Legea nr. 77/2012, precum si ca urmare a republicarii Legii nr. 36/1995 in Monitorul Oficial, partea I, nr. 72 din data de 4 februarie 2013. Mai jos gasiti extrasul care se refera strict la activitatea de traduceri.

OneLook Reverse Dictionary <div id="needs_javascript"><center><b>Note: The new Reverse Dictionary requires JavaScript.</b><br /><img src=" If you have disabled JavaScript in your browser, please <a href=" it for this site</a> or use the <a href=" version of the reverse dictionary</a> here.</p><p></center><div> How do I use OneLook's thesaurus / reverse dictionary feature? This tool lets you describe a concept and get back a list of words and phrases related to that concept. Your description can be anything at all: a single word, a few words, or even a whole sentence.

Le Rouleau des prépositions Le Rouleau des prépositions est un ouvrage de référence incontournable pour la maîtrise des prépositions en français. Par exemple, doit-on dire se fier à ou se fier sur quelqu'un? En consultant Le Rouleau, les personnes qui apprennent le français, les rédacteurs occasionnels et les langagiers professionnels trouveront facilement la préposition qui convient à l’adjectif, au verbe ou à l’adverbe qu’ils veulent employer. Le Rouleau des prépositions est l'œuvre de Maurice Rouleau et a été publié chez Linguatech, sous le titre Est-ce à, de, en, par, pour, sur ou avec? : La préposition vue par un praticien. Pour commencer votre recherche, cliquez sur la première lettre du mot voulu dans l'alphabet ci-dessus.

Learn Greek words, learn how to speak Greek Greek language is considered as one of the most difficult languages to learn. This page is not going to teach you how to speak Greek, but you can learn some basic Greek words and phrases in order to impress your friends in Crete. As it happens in every country, people in Crete will be glad to hear you trying to speak their language. Even if all you can say is "kalimera" or "Yassou", people will smile and open up. Learn Greetings in Greek : In all the following, "e" is read as in "egg" and "th" is read as in "this".

Belles Lettres – Deutsch für Dichter und Denker Lexin Välkommen till Lexin på nätet! Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska. Svenska Lexin finns nu i en helt ny version.

Språklag (2009:600) Svensk författningssamling 2009:2009:600 - Riksdagen Lagens innehåll och syfte 1 § I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även bestämmelser om det allmännas ansvar för att den enskilde ges tillgång till språk samt om språkanvändning i offentlig verksamhet och i internationella sammanhang. 2 § Syftet med lagen är att ange svenskans och andra språks ställning och användning i det svenska samhället. Lagen syftar också till att värna svenskan och den språkliga mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Svensk författningssamling 2009:2009:724 t.o.m. SFS 2010:943 - Riksdagen Allmänna bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskola, sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola och äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. Lag (2010:865). Ortnamn - Lantmäteriet Vi tillhandahåller ortnamn för olika samhällsbehov, till exempel kartor och vägskyltning. Fastställer ortnamn i fastighetsregistret, kartor och databaserGer råd och stöd till myndigheter och privatpersonerFörvaltar och utvecklar OrtnamnsregistretÄr remissinstans vid regeringens och andra myndigheters namnbeslut För att öka kunskap och medvetenhet om ortnamnens roll i samhället genomför vi riktade utbildningar. Vi deltar aktivt inom namnforskningen i Sverige och utomlands och vi ingår i FN:s expertgrupp för standardisering av geografiska namn (UNGEGN). Vi samråder med Ortnamnsrådet i principiellt viktiga ortnamnsfrågor och vi samarbetar främst med Institutet för språk och folkminnen samt Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet Spontana ortnamn har skapats sedan urminnes tider. Långt ifrån alla har överlevt tidens tand, men det finns ändå många som går tillbaka till järnåldern och säkert också en del som skapades ännu tidigare. De är alltså flera tusen år gamla. Det är alltid svårt att uttala sig säkert om enskilda namn, men generellt brukar man säga att namn på stora naturlokaler är mycket gamla och ofta hör till de allra äldsta namnen i en bygd: sjönamn som Vättern ”vattnet” och Vänern ”den hoppingivande”, önamn som Hisingen ”den kluvna (ön)” och Väddö ”ön där man jagar/fiskar”, ånamn som Emån ”vattnet, ån” och Nissan ”den glänsande” är exempel på sådana riktigt gamla naturnamn. Bebyggelsenamnen delar man ofta in i typer med hjälp av efterleden, dvs. hur de slutar: namn som slutar på -sta, namn som slutar på -lösa, namn som slutar på -måla, namn som slutar på -tuna osv.

De svenska dialekterna i Finland - Institutet för de inhemska språken I kustområdena i Finland talas svenska dialekter som härstammar från det fornsvenska språk som svenska kolonister förde med sig från Mellansverige från och med 1100-talet. Vid en indelning av svenska dialekter i större huvudområden brukar de svenska dialekterna i Finland och de svenska dialekter som tidigare talades i Estland sammanföras till gruppen östsvenska dialekter. De östsvenska dialekterna har flera gemensamma drag med de uppsvenska, men också med de norrländska dialekterna. Nordiskt samarbete - Språk Språkgemenskapen är en av de saker som binder ihop det nordiska samarbetet. Danska, norska och svenska är så nära besläktade att man med en förhållandevis liten insats kan lära sig att förstå alla språk om man behärskar ett av dem. Nästan 80 procent av Nordens invånare har danska, norska eller svenska som modersmål. Detta är naturligtvis en fördel i många sammanhang, men det är viktigt att minnas att de nordiska länderna rymmer en språklig mångfald vid sidan av de skandinaviska språken. Omkring 20 procent talar finska, och därtill talas det en lång rad minoritetsspråk. De flesta av Nordens språk hör till tre språkfamiljer:

Related:  VerbosModerna språk