background preloader

Kaikki menetelmäoppaat

Kaikki menetelmäoppaat
Arjen sankarit Kaikki menetelmäoppaat - Monitaiteisuus Opas sisältää huomioita, vinkkejä ja esimerkkejä, kuinka suunnitella ja toteuttaa yhteisiä ja erillisiä taidetyöpajoja lapsille ja vanhuksille. Tavoitteena on madaltaa kynnystä käyttää niissä taiteen keinoja sekä ammattitaiteilijoiden avustuksella, että omaehtoisesti. Kantavana ideana on tutkia arjen sankaruutta tarinoiden avulla ja innoittamana. Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja seniori-ikäiset, soveltaen alakoulu » Lataa opas Lue lisää: Arjen sankarit Ympäristö haltuun - opas luovaan ympäristön tutkimiseen Tämän oppaan monitaiteiset harjoitukset etenevät helpommista yksilötöistä kohti ryhmätyötaitoja vaativia tehtäviä. Kohderyhmä: alakoulu » Lataa opas Lue lisää: Ympäristö haltuun - opas luovaan ympäristön tutkimiseen

http://www.taikalamppu.fi/index.php/menetelmaeoppaat

Related:  marisipiMONILUKUTAITO, MEDIA

Monilukutaidon opetus on ennen kaikkea uusien kirjoitustaitojen opetusta 7. lokakuuta 2014 | Outi Kallionpää Täysipainoinen osallistuminen tulevaisuuden yhteiskuntaan vaatii paljon laajempia kirjoitustaitoja kuin koulun kirjoittamisen opetus tällä hetkellä tarjoaa. Uusiin opetussuunnitelmiin tuleva monilukutaito voi tarjota väylän näiden uusien kirjoitustaitojen opiskeluun, mikäli aktiiviseen osallistumiseen ja luovaan sisällöntuotantoon ohjaavat uudet kirjoitustaidot nostetaan tasaveroisesti uusien lukutaitojen rinnalle. Uudistuksella on kuitenkin jo kiire, sillä oppilaat elävät vapaa-ajalla pitkälti jo uusien kirjoitustaitovaatimusten keskellä. Kun puhutaan kirjoittamisen opetuksesta, törmätään väistämättä englanninkieliseen literacy-termiin, joka tarkoittaa sekä lukutaitoa että kirjoitustaitoa.

Materiaalia tapakasvatusviikolle Vuonna 2015 tapakasvatusviikon valtakunnallinen teema on #Tapakasvatus: tilannetajua ja tapataituruutta. Jokaiselle tapakasvatusviikon päivälle on oma teemansa, joiden avulla oppilaat voivat pohtia, mitä hyvät tavat tarkoittavat eri tilanteissa ja ympäristöissä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tavat tarinoissa Sivustolta löytyy teemaviikolle sopivia tarinoita ja kertomuksia esiopetukseen sekä kouluihin vuosiluokille 1–2, 3–6, ja 7–9 sopivaksi. Tarinat ovat jatkosatuja, jotka etenevät päivä ja teema kerrallaan.

Kuvanlukutaito Lukutaidosta puhutaan nykyisin monissa eri yhteyksissä. Perinteisen kirjoituksen lukutaidon lisäksi puhutaan mm. visuaalisesta lukutaidosta, medialukutaidosta ja kuvanlukutaidosta, jopa pelinlukutaidosta. Visuaalisen kulttuurin tutkija Janne Seppäsen (2001) mukaan käsitettä lukutaito käytetään niin monenlaisissa yhteyksissä, että siitä on tullut vertauskuva jonkin taidon hallinnalle. Kuvanlukutaidon sijaan voitaisiin yhtä hyvin puhua kuvan havainnoinnista, kokemisesta ja tulkinnasta. Seppänen esittää kuitenkin, että kuvanlukutaito-käsitteen etuna on, että se viittaa kuvien tulkinnan olevan oppimista vaativa taito.

5 applikaatiota, joilla matematiikka sujuu lapselta paremmin. - Elisa.net ma­te­ma­tiik­kaa-lap­sil­le 5 appli­kaa­tio­ta, joil­la ma­te­ma­tiik­ka sujuu lap­sel­ta pa­rem­min. 28.08.2015 12:22 Elisa.​net | Medialukutaitoa vastamainoksista 24.6.2015Mediakasvatusseura Linkki materiaaliin: Tuotantovuosi: 2015 Tuottaja: Eettisen kaupan puolesta ry Mitä mainos kertoo ja jättää kertomatta? Mitä ovat vastamainokset, ja miten niitä voi hyödyntää opetuksessa?

LUMA.fi: Kestävän kehityksen oppimateriaaleja Euroopan Kestävän kehityksen viikon kunniaksi kokosimme eri lähteistä verkko-oppimateriaaleja, joita voi hyödyntää kestävän kehityksen ottamiseen osaksi opetusta ja koulun arkea. Opetusresurssit ja oppimateriaalit Kestävä kehitys opetuksessa -kurssi järjestettiin intensiivikurssina keväällä 2015 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Mitä täällä tapahtuu? Eli miten lehteä tehdään Ennen kuin lukija saa käteensä valmiin, painetun lehden, on toimituksessa tehty paljon työtä. Oppimateriaalissa tutustutaan Mitä nyt? -lehden toimitukseen ja siihen, mitä kaikkea toimittajat ja muut lehden tekoon osallistuvat oikeastaan tekevät. Aikakauslehden tehtävä on viihdyttää, välittää tietoa ja herättää keskustelua ajankohtaisista aiheista. Lehden toimittaminen on ryhmätyötä.

Pikakurssi tähtitoimittajaksi - ohjeet sarjakuvana Kirjautuneena saat kaiken irti Ylen palveluista. Tietojen tallentaminen epäonnistui. Yritä hetken kuluttua uudelleen. Loimme sinulle valmiiksi nimimerkin, jolla sinut tunnetaan Ylen palveluissa. Voit ottaa sen käyttöön sellaisenaan tai keksiä uuden. Lähetämme salasanan vaihtolinkin sinulle sähköpostitse

n kaupunki - Liikuntavälipala -kortit Etusivu << edellinen Etusivu Liikunta ja ulkoilu Lasten ja nuorten liikunta Liikkuva koulu -hanke Vinkkipankki – Alma Koulumaailma Sanomalehti kertoo aina ajankohtaisia asioita. Oppilaiden kanssa voi leikata irti lehden otsikkoja ja keksiä itse omia. Oppilaat voivat myös piirtää tai kirjoittaa otsikoiksi sillä hetkellä osaamiaan taitoja sekä sellaisia, jotka haluaisivat vielä oppia. TEMMELLYS - Toiminnallisuutta matematiikkaan Oppilaat saivat vuorollaan valita luokan takaa kärryistä haluamiaan tuotteita kaupan hyllyille. Teimme aluksi päässälaskuja niin, että oppilaiden piti kertoa, mitä he voisivat ostaa, jotta rahaa kuluisi yhteensä 10€. Kävimme myös läpi, mitä tavaroita oli myynnissä ja mihin hintaan. Osa tavaroista päätti tehdä tunnillemme hauskoja kevennyksiä, kun ne putosivat hyllyiltä.

Yle Uutisluokan oppituntipaketti Kirjautuneena saat kaiken irti Ylen palveluista. Tietojen tallentaminen epäonnistui. Yritä hetken kuluttua uudelleen. Loimme sinulle valmiiksi nimimerkin, jolla sinut tunnetaan Ylen palveluissa. Lue kuvaa! - Seurakuntaopisto / Uskonnonopetus.fi Miettikää miltä kuvan henkilöistä tässä hetkessä tuntuu. Tehkää oma jäljitelmä kuvasta ryhmässä:1. Valitkaa roolit, eläytykää rooliinne ja hänen ajatuksiinsa ja tunteisiinsa tässä tilanteessa.2. Asettukaa pitkän pöydän ääreen kuten henkilöt kuvassa.3. Yrittäkää ilmentää olemuksellanne oman roolihahmonne ajatuksia ja tunteita4.

Related: