background preloader

How to Set Up and Run a Mystery Skype Session

How to Set Up and Run a Mystery Skype Session
Related:  SpeakingIKT

5 of My Favorite English Games for ESL Students I saved the best for last. My students requested this game more often than any other game we ever played. It's based on the old drinking game "Ring of Fire," modified for the classroom. Materials needed:A standard deck of playing cards, a whiteboard, 20-30 small slips of blank paper, and a bowl. The setup:Almost none! The activity:Before you start the game, hand every student two small slips of paper. The students will take turns pulling a card. Here are the actions I assign to cards and the penalties involved: K: Ask anyone. Q: Ask a girl. J: Ask a boy. 10: Ask your teacher! 9: Bunny ears! 8: Words. 7: Pick again. 6: Touch your nose! 5: Answer one question. 4: Ask the person on your left. 3: Ask the person on your right. 2: Answer two questions. A: Free card. Note: This is just an example of a setup I use for intermediate university level classes.

47+ Alternatives to Using YouTube in the Classroom . However, many teachers cannot access YouTube in their classrooms. That is why I originally wrote what became one of the most popular posts to ever appear on . That post is now fourteen months old and I've come across more alternatives in that time. Also in that time span some of the resources on the list have shut down. So it's time to update the list. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. iCue, presented by NBC News, features videos about history and current events. 22. 23. 24 & 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 22 Frames is a service that provides a central location for locating captioned videos for learning English and for Internet users who have hearing impairments. 22 Frames provides more than just captioned videos. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Med Skype lyfter vi taket på klassrummet Skype in the classroom är en väldigt bra tjänst för att ta göra din undervisning global. Du behöver skapa ett vanligt Skypekonto på skype.com och ett konto på Skype for education. Ditt Skypekonto använder du för att logga in på Skype for education. Det jag och mina elever började med är Mystery Skype. Om man känner sig osäker och aldrig provat kan man alltid börja med en skola i Sverige. Ett par saker behöver ni tänka på innan ni börjar: Du behöver en dator eller surfplatta med kamera och helst en projektor. En välförberedd Mystery Skypelektion tar ungefär 30 minuter att genomföra och brukar vara mycket uppskattat bland eleverna. Det man också kan göra är att registrera sig för olika Skypelektioner. Efter jullovet introducerade jag boken "The Absolutly True Diary of a Part-time Indian", av Sherman Alexie, för mina 9:or. Vi avslutade boken med en Skypelektion som gavs av Virginia Historical Society- Pochahontas and the Powhatan Indians. Mina elever gillade verkligen lektionen om indianer.

The 50 most important English proverbs The 50 most important English proverbs What are proverbs? Every culture has a collection of wise sayings that offer advice about how to live your life. These sayings are called "proverbs". How can you use proverbs to learn English? It's good to know the really common English proverbs because you hear them come up in conversation all the time. You know what they say: when the going gets tough... (Read #5 below to learn the rest of this proverb and what it means.) Learning proverbs can also help you to understand the way that people in English-speaking cultures think about the world. Proverbs can also give you good example sentences which you can memorize and use as models for building your own sentences. The most important English Proverbs This is a list of some of the most important and well-known English proverbs. The meanings of some of these phrases have shifted over the years, so a proverb might have originally had a different meaning than the one I explain. Print this List

Digital julkalender på Mälis Förra året fick jag idén att skapa en qr-kodad julkalender för våra elever på skolan. Vi läste tappert in hela boken Julmysteriet av Jostein Gaarder. Den har 24 låååånga kapitel som jag spred ut på lika många kollegor. Den hade även en del inte helt politiskt korrekta uttryck som ledde till spännande diskussioner och omskrivningar i manus. Alla från lärare till skolsköterskor och skolledning var med och läste. Projektet var kul och lärorikt och resulterade i att åtminstone 24 kollegor lärde sig att använda delade dokument i Office365 (planeringsfasen och insamling av qr-koder), att spela in film och ladda upp den på youtube samt att skapa qr-koder. I år tänkte jag att vi skulle läsa boken Tro på tomten av Lotta Olsson som är en lite mer behändig bok i sammanhanget skulle jag gissa. Att starta projekt som det här ger inte bara eleverna en mysig sagostund varje dag i december utan det väcker även nyfikenhet hos dem. Vad gör ni för skojig julkalender på er skola i år? /Jannike

DATORN i UTBILDNINGEN PER KORNHALL E-post: me@perkornhall.se Forskning/skolreformer "Vi kanske skulle passa på att använda skolkrisen till att på ett kreativt och forskningsbaserat sätt skapa system där professionerna tillsammans med forskare får en reell möjlighet att påverka och utveckla sin verksamhet?" Ett paradigmskifte behövs I sin bok ”Learning To Improve: How America’s Schools Can Get Better at Getting Better” målar författarna Bryk, Gomez, Grunow och LeMahieu upp en alternativ och forskningsbaserad bild av hur skolor kan utvecklas. De berättar om hur man inom skolans värld alltför ofta drabbas av "solutionitis" (lösningsfeber). Därefter blir man först förvånad när det man ville ske, inte händer. Som exempel på dåligt genomförda reformer nämner de den av makarna Gates stödda förändringen från stora till små skolor i USA. Författarna visar hur bägge dessa initiativ inte tar hänsyn till skolsektorns komplexa natur och inbyggda förutsättningar. 1. Källor Nihlfors & Johansson (2013). Skolverket. (2014).

864 FREE Speaking Worksheets Learning to speak a new language is definitely a challenge. It’s very difficult for your students to do if they don’t practice on a regular basis. Luckily, you need to look no further because BusyTeacher.org has the tools to help your students practice their speaking - and want to do it, too! Let’s face it, students aren’t always jumping for joy at the opportunity to speak a language they aren’t 100 percent comfortable with. These worksheets are great to use for your lessons because they come in many different styles and formats. You can preview the worksheets you want to use before you download them. Do you have a worksheet, PowerPoint presentation, or game that you use in your classroom, and works like a charm every time?

Så gör du en podcast på nollbudget Det viktigaste att komma ihåg när du gör en podcast är att även om vi numera kan göra fantastiska saker för att fixa dåliga bilder till och med i gratisprogram så är ljud mycket svårare att rädda, särskilt för lekmän. Du kan trycka på någon knapp för att fixa brus, men då betalar du ofta med burkigt ljud istället, och så vidare. När många lyssnar i hörlurar blir dåligt ljud lätt väldigt störande. Så gör så rätt som möjligt från början och ge dig själv de bästa förutsättningarna, oavsett vad du har för budget. Det finns faktiskt genvägar till det (nästan) perfekta ljudet. Till en början kan du till exempel se till att rummet ni sitter i har gardiner, mattor eller draperier som dämpar ljudet en aning. Mikrofon Det här är den punkt där du eventuellt ändå kan behöva göra en liten investering. En billig lösning är ett headset med mikrofon, vilket många kanske redan har, och som annars går att köpa för någon hundring. Redigering Spela in på Skype Publicera

Hjälp av Datorn | Dyslexitips.se För dig som är dyslektiker finns anpassade böcker På Legimus kan du söka och låna anpassade böcker. Bakom webbplatsen står Myndigheten för tillgängliga medier. Du kan efter att du skaffat konto hos dem ladda ned böcker i ljudformat med text och utan text. Böckerna går naturligtvis också att läsa/lyssna på i Ipad via Legimus Appen. klicka på länken nedan www.legimus.se Hjälpmedel för pc & macdatorer Talsyntes är att jämföra med ett par glasögon för en dyslektiker. Med hjälp utav talsyntesen så behöver läsningen inte längre vara något problem för dig som har det svårt med läsning. TorTalks egen beskrivning utav sitt program TorTalk är en skärmläsare för pc.Den är mycket enkel att komma igång med och lätt att använda. Dyslexitips har testat Tortalk och anser det vara ett mycket prisvärt program för de dyslektiker som använder PC Det är både biligare och mera lättanvänt en något annat talsyntes prorgram för PC. Vad vi kan göra med talsyntes? I word På hemsidor LG Smart Scan

Skype in the Classroom del 1 - Mystery Skype - Hur funkar det? Jag tror att alla vi språklärare vill få in så mycket autencitet i vår undervisning som det bara går. Själv har jag försökt med eTwinning, penpals och lingofriends för att få in det här elementet i min undervisning. Tyvärr, inte med lysande resultat. Under de senaste åren har jag byggt upp ett nätverk av vänner och lärare utomlands som jag gärna tar hjälp av min undervisning. Förra året fick jag syn på Skype in the Classroom som är en del av Skype som riktar sig till lärare, elever och skolor. I inloggningsskedet anger man sina uppgifter och berättar mer om vem man är. Hur kan man då använda Skype in the Classroom i sin undervisning? Mystery Skype Mystery Skype innebär att två klasser skypar med varandra och försöker att genom frågor till varandra ta reda på var respektive klass befinner sig. Före jul hade jag fler förfrågningar än vad vi som liten skola hade möjlighet att delta i. Man kan direkt på sidan klicka på brevsymbolen för att göra en förfrågan. Maria Olsen @TeacherMe2

Related: