background preloader

Tips och tankar om programmering för barn och andra nybörjare.

Tips och tankar om programmering för barn och andra nybörjare.
Related:  Kodning

Trippel Helix Conference on Computational Thinking and Digital Competences in Primary and Secondary Education - Swedsoft Recordings from the conference is available in this playlist. The conference focus was on how to prepare our students in primary and secondary school for their future. Both national and international speakers present on the theme computational thinking and digital competence. The background to the conference is the recent revisions to the curriculum for the compulsory school in Sweden where programming is now included from grade 1 and digital competence is emphasized much more. Keynote speakers: Jeannette Wing, Avanessians Director of the Data Science Institute, Professor of Computer Science, Columbia University – “Computational Thinking” Riina Vuorikari, Research Fellow, European Commission JRC IPTS – “DigComp: the European framework helping young people to gain digital competence”.

Barnhack-med-Scratch.pdf Pokémon GO – JL Skolutveckling Pokémon GO kombinerar känslan av skattjakt med klassiska gamificationelement som att levla upp, att försöka få sin samling (Pokémons) komplett (habegäret när man kan få en unik Pokémon…) och att hela tiden få belöningar för olika delmål. Spelet kommer garanterat att få en väldigt stor del av de ungdomar som suttit stilla och spelat dataspel att ge sig ut och röra på sig, vilket är precis vad de vuxna önskat, men oftast inte lyckats med. I lördags (16 juni) släpptes spelet till den svenska marknaden (tillsammans med ca 25 andra länder). Tyvärr innebar det överbelastning för servrarna och spelet låg nere ett antal timmar under eftermiddagen i går. Jag kommer att dela upp texten i 3 delar, del 1 för föräldrar, lärare och andra som vill få en kort inblick i vad Pokémon GO är (och det kommer de flesta föräldrar och lärare att behöva veta!) Del Pokémon GO är en app till mobiltelefon (finns både för iPhone och Androidtelefoner) som har blivit en dundersuccé i de länder där den släppts. Del Ägg Lag

20 verktyg för stora och små nybörjare | Kom så ska vi koda! Sedan jag började blogga om olika sätt att lära sig programmera har jag stött på ett stort antal verktyg och resurser, avsedda för nybörjare i olika åldrar. En del har jag hittat via andra bloggar, artiklar och Twitterinlägg. En del har ni läsare/följare tipsat om. Några har jag själv blivit riktigt förtjust i, och puffat för i tidigare inlägg. De här verktygen har nu blivit så många att jag känner att det är dags att sammanställa dem i en lista (inte minst för min egen skull, så att jag inte glömmer bort något). 1. Scratch är ett visuellt programspråk och ett utvecklingsverktyg. 2. Snap, eller Build Your Own Blocks som verktyget tidigare kallades, är en vidareutveckling (”extended reimplementation”, heter det på hemsidan) av Scratch. 3. Tynker är ännu en Scratch-variant, som i skrivande stund bara är tillgänglig för skolor men som ”snart” (enligt hemsidan) ska släppas för privatpersoner. 4. 5. 6. 7. Kids Ruby är ett barnanpassat utvecklingsverktyg för programmering i Ruby. 8. 9. 10.

Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017. Läs mer på regeringens webbplats Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan Läroplanen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”. biologi fysik geografi historia idrott och hälsa kemi matematik religionskunskap samhällskunskap slöjd svenska svenska som andraspråk teknik Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Monthly Code Projects for Kids Bitsbox aims to be the friendliest way for kids to learn to become programmers—even if they want to be doctors, firefighters or fairy princesses when they grow up. Learning to code is just like learning any other language; the earlier you start, the easier it is. Kids can use Bitsbox as soon as they can read and write. If you want your kid to learn guitar, you don't start with Rock Band. Most people learn hard things—languages, musical instruments, cooking—through imitation and repetition. Bitsbox is a new startup based in Boulder, Colorado. Want to learn more?

Workshopsmaterial del 1: Att jobba med Bee-Bot/Blue-Bot – Linda Mannila Bee-bot och Blue-Bot är små robotar som på ett motiverande och lättfattligt sätt tränar bl.a. problemlösning, algoritmiskt tänkande, felsökning och samarbete. De marknadsförs som introduktionsrobotar för de yngsta, men de passar minst lika bra för att konkretisera programmering till en början även för äldre. Jag har t.ex. lärare i mina projekt som jobbar med Bee-Bots med elever på åk 5-6 – och eleverna storgillar de sympatiska bottarna. Robotarna kan röra sig framåt och bakåt samt svänga höger och vänster. Bee-Botten kan enbart programmeras genom de fysiska knapparna på ryggen, medan Blue-Bot även kan programmeras med lärplatta (via Bluetooth-koppling). Båda modellerna kan köpas från t.ex. Robotarna rör sig alltid 15 cm, vilket gör att man med fördel kan använda sig av underlag med 15×15 cm rutmönster. Matematik Tallinje: Använd tejp för att skapa en tallinje på golvet och låt Bee-Botten addera eller subtrahera (gå framåt och sedan bakåt) två tal. Modersmål och språk Omgivningslära/NO

Teaching kids how to write computer programs, by Marshall Brain by Marshall Brain Quick Intro - If you are looking for a quick and easy way to teach your kid a real programming language, without downloading anything or buying anything, try these Python tutorials. Your kid will be writing and modifying code in just a few minutes. Marshall Brain's quick and easy Python tutorials Let's say that you have children, and you would like to help them learn computer programming at a youngish age. Let's start with a something important: Every kid is different. The second thing to realize is that real analytical skills often don't start appearing until age 11 or 12 or 13 in many kids, so expecting huge breakthroughs prior to that may be unrealistic. That being said, there are lots of fun things you can try as early as five or six... Games Let's start with a few games. Magic Pen (wait a few seconds to see the word "play", then click the word "Play") Fantastic Contraption Auditorium (Drag the circle-with-arrow-in-it around. I love Light Bot. Python for Kids RoboMind

Related: