background preloader

Åtta mål för en bättre värld

Åtta mål för en bättre värld
Related:  Fattiga och rika

Jämställdhet och kvinnors roll Allt detta är stora hinder för utveckling. Kvinnors potential utnyttjas inte tillräckligt i arbetet för utveckling. Men jämställdhet berör alla och handlar också om mäns och pojkars roller och attityder. Regeringen koncentrerar sina satsningar på kvinnors roll i utveckling på fyra områden: ekonomisk utveckling sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inklusive hiv/aids kvinnors politiska deltagande kvinnor och säkerhet Ekonomisk utveckling Att kvinnor får möjlighet att arbeta för rimlig lön eller med eget företagande på en mer rättvis och jämställd arbetsmarknad är avgörande för såväl kvinnors egen makt som för ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning. Regeringen vill öka stödet till kvinnors företagande och entreprenörskap samt stärka kvinnors äganderätt - inte minst till fast egendom och den egna bostaden, liksom frågor om rättssäkerhet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive hiv/aids Kvinnors politiska deltagande Kvinnor och säkerhet

Kemi Här hittar du alla experiment i kategorin Apelsinljuset Publicerad i Kemi Slut på stearinljus? Regelationen Låt en metalltråd passera rakt genom ett isblock utan att det faller isär. Dammexplosionen Du har levt i falsk säkerhet hela livet - mjöl kan vara livsfarligt. Försvinnande frigoliten Se hur frigolit närmast försvinner när du doppar det i aceton. Svävande såpbubblan Skapa en såpbubbla som flyter på osynlig koldioxid. Påsen och pennorna Stick pennor rakt genom en påse vatten - och den läcker inte! Regnbågsmjölken Skapa en färgexplosion i mjölk med hjälp av diskmedel och karamellfärg. Elefantens tandkräm Blanda väteperoxid med jäst och fånga den resulterande syrgasen i ett härligt skum. Vulkanutbrottet Klassikern med bakpulver, ättikssprit och karamellfärg. Gassläckaren Kan man hälla gas? Oobleck Geggan som är både fast och flytande - samtidigt. Uppochnervända glaset Vänd ett glas uppochner utan att vattnet i det rinner ut - och få det sedan att koka! Tama såpbubblan Tepåseraketen Femkronan

Find out about poverty - WhyPoverty.net Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) säger att:"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, kan man läsa:"Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Som pedagoger har vi skyldighet att se till att alla våra elever får möjlighet att nå de mål som finns beskrivna i kursplanerna, men vi har även frihet att välja på vilket sätt vi vill jobba mot dessa mål. Bi-lagan är en tidning som ges ut med tre nummer per år, där nummer 2 är en inspirationskalender för lärare i förskola, fritidshem och skola.

2014 Corruption Perceptions Index -- Results You can now embed three different sizes of the above map in your site. Just click the size you want using the buttons below and copy the iframe code that appears in the box. Paste this into your site where you'd like the map to show up and voilà! Countries at the bottom need to adopt radical anti-corruption measures in favour of their people. Countries at the top of the index should make sure they don’t export corrupt practices to underdeveloped countries.” – José Ugaz, Chair, Transparency International Poorly equipped schools, counterfeit medicine and elections decided by money are just some of the consequences of public sector corruption. Based on expert opinion from around the world, the Corruption Perceptions Index measures the perceived levels of public sector corruption worldwide, and it paints an alarming picture. Corruption is a problem for all countries. The Corruption Perceptions Index ranks countries and territories based on how corrupt their public sector is perceived to be.

Grankottarna avslöjar skogens ätare - Förmiddag i P4 Kronoberg I barrskogslandet Sverige finns enormt mycket gran. Hur många träd det rör sig om kan det dock vara svårt att spekulera i. – Det är svårt att säga några exakta siffror men hade granarna haft rösträtt skulle granpartiet haft hundra procent av mandaten, berättade Erik Kohlström från Naturmorgon i P1 när han under onsdagsförmiddagen hade vägen förbi Västergatan. Granen klarar av skuggiga lägen och behöver bara "lagom" med vatten och näring och trivs därför i nästan hela landet, förklarade Erik och la till att tall- och björkpartierna i och för sig skulle vara när fyra procent-spärren. Med sig i studion hade han ett gäng grankottar som på olika sätt avslöjade vilka djur som varit framme och smaskat på dess frön. – Möss är mer prydliga när de äter, berättade Erik och visade upp något som kan liknas vid en länsad mini-majskolv. Kolla in bildspelet och lyssna på ljudklippen för att se och höra skillnaderna!

To End Poverty, You Have to End Corruption | Huguette Labelle Corruption and poverty unfortunately go hand-in-hand, threatening the lives of too many people. In countries where people are forced to bribe to get essential services like health and water the toll can be horrifying. Eight times more women die having children in places where more than 60 per cent of people report paying bribes, compared to countries where bribery rates are less than 30 per cent. That's 482 women dying for every 100,000 births in more corrupt countries, compared to 57 deaths where bribery is less. The rate goes down to less than 10 deaths per 100,000 in many developed countries. The effects of corruption are personal and they are devastating. That is why on December 9, the tenth anniversary of International Anti-Corruption Day, we need to make sure that the message is sounded loud and clear: you can't beat poverty if you don't stop corruption. When corruption is held in check, however, there is a measurable development dividend. 2.5 billion people still live in poverty.

”Greppa begreppen” – en enkel metod för inlärning ”Greppa begreppen” är en metod för inlärning som går ut på att eleven använder kort med nyckelord kopplade till ett visst ämne eller frågeställning, i stället för att exempelvis försöka lära sig något genom att läsa en längre text. Eleven diskuterar kring dessa ”begreppskort” utifrån ett specifikt syfte och kan arbeta med att se exempelvis samband, struktur eller konsekvenser. – Begreppskorten tränar kognitiva förmågor som uppmärksamhet, minne, språk, logiskt och kreativt tänkande, beslutsfattande och problemlösning. ”Skolproblematiken återkom” Helene Fägerblad är utvecklingsledare och biträdande rektor på gymnasieskolan Älvdalens Utbildningscenter. – När jag var ute och föreläste om stöd i vardagen, som habiliteringen egentligen arbetar med, återkom hela tiden skolproblematiken. Lyfter ut det centrala innehållet Helene Fägerblad satte sin metod på pränt, och ”Greppa begreppen” finns i dag som en del av läromedelsserien ”PULS” i NO och SO, utgiven av Natur & Kultur.

Fattigdom, korruption och mänskliga rättigheter I takt med att avståndet mellan rika och fattiga i världen ökar, går det inte att undvika att se sambandet mellan korruption, skatteundandragande och mänskliga rättigheter, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Jag är nyligen hemkommen från Boston och International Bar Associations, IBA, årliga möte. Denna gång samlades över sex tusen advokater från etthundratrettiotre länder för att under en vecka diskutera allt från materiell rätt till ”rule of law” och mänskliga rättigheter. Jag bär med mig många intryck hem. Konferensen inleddes med att Madeleine Albright, utrikesminister under president Clintons administration, talade över ämnet ”Shaping rule of law”. ”It is in short a cornerstone of civilization”, sammanfattade hon. Ett samhälle som inte tar hand om dem som bäst behöver det och som känner sig utanför, riskerar på sikt att brytas sönder. Årets mottagare av Stockholm Human Rights Award, professor M. Anne RambergAnne.Ramberg@advokatsamfundet.se

Floating Rice Bottle As you know, we love simple science experiments. When my kids saw this fun science experiment/trick on Steve Spangler Science and had to try it. I love that it uses things we have around the house and it was so easy to set up. Next time you have friends over, wow them with this simple Floating Rice Bottle Trick. All you need to amaze your friends with this simple trick is: 2 plastic water bottles ~ empty and dry2 pencils or chopsticksDry RiceFunnel ~ to fill the bottles with rice Before you preform your trick, you will need to do a little behind the scenes work. My kids had so much fun setting their trick up. Have your friend push a pencil into bottle #1 (unpacked rice) while you push a pencil into bottle #2 (packed rice). You are able to lift bottle #2 with a pencil because of friction and density. If you are up for revealing your secrets, dump each bottle of rice into their own measuring bowl. I hope your kids have fun amazing their friends with this simple friction trick.

Vårt arbete mot korruption - Sida Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor. Det är naturligt med tanke på att korruption är utbrett i många av de länder som Sverige ger bistånd till. Fattigdom och korruption går ofta hand i hand. Korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt. Anti-korruptionsarbetet på Sida har hög prioritet och har fått ökad betydelse de senaste åren. Så definierar vi korruption Sida definierar korruption som ”missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Sidas antikorruptionsregel (pdf) reviderades den 1 juli, 2013. Motverka korruption i bistånd och i länder Det ingår i vårt uppdrag att motverka oegentligheter och korruption i de biståndsinsatser vi hanterar, samt att stödja samarbetsländernas anti-korruptionssträvanden. Vi har höjt ambitionsnivån de senaste åren vad gäller riskanalys, revision och resultatredovisning för att stärka anti-korruptionsarbetet i insatshanteringen. Så hanterar vi korruptionsmisstankar

Faktablad för skolor Faktablad om energi och klimat > Att vara energismartVad innebär det egentligen att vara energismart? Och vad är skillnaden mellan energieffektivisering, minskat energislöseri och energibesparing? > AvfallstrappanHär presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna utvinna energi och deponera. > EnergianvändningHur energi används i samhället och hemmen. > EnergikällorEn introduktion till förnybara och icke förnybara energikällor. > Energins kretsloppOm vattnets kretslopp, vindar och vågor, fotosyntes och förbränning. > Framtidens energiVilka energikällor kommer vi att använda i framtiden och hur kommer framtidens energisystem att se ut? > Hur produceras el och värme? > Hållbara transporter? > KlimatförändringarnaVarför förändras klimatet och vad kan man göra åt det? > Mat, klimat och miljöEn tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten. > Solceller och solfångareMed solceller kan alla få tillgång till el. > Vad är energi? Faktablad om havet Ordlistor

Hela staden socialt hållbar | Social hållbarhet Skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan göteborgare ska minska. Alla vinner på en mer jämlik stad. Huvudrapport ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg” 27 januari 2015 I april 2014 publicerades delrapporten om skillnader i livsvillkor och hälsa. Den efterföljande huvudrapporten är nu här och innehåller fördjupad statistik och framför allt förslag och exempel på vad som visat sig fungera för att minska klyftorna. Rapport: Skillnader i livsvillkor och hälsa 2014 – Huvudrapport (PDF) (15-01-27) Nyhet på goteborg.se: Ny rapport med förslag hur vi ska minska klyftorna i Göteborg (15-01-27) Vårt Göteborg: Så ska klyftorna minska i Göteborg (15-01-27) Introduktionsfilm Hela staden socialt hållbar Delrapport ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg” 24 april 2014 Rapport: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg – Delrapport (PDF) (14-04-24) Pressmeddelande: Ny rapport om skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg (PDF) (14-04-24) Göteborgs-Posten (extern länk) (14-04-24)

SkolVision Näringskedja En näringskedja visar näringens transport genom ekosystemet. Den börjar alltid med en producent, vanligen en växt eller alg. Nästa steg är en växtätare, en primärkonsument. Växtätaren äts av en sekundärkonsument. Exemplet nedan visar endast en av det närmast oändliga antalet varianter av näringskedjor som finns. Detta är ett exempel på en näringskedja med tre näringsnivåer. Näringsväv Näringsväven beskriver hur en organism kan vara kopplad till flera andra arter genom att ha flera bytesdjur eller leva av flera växtarter. Sammanfogar man näringskedjorna i ett ekosystem får man en näringsväv. Näringspyramid Sista arten i en näringskedja kallas ofta för topp­konsument. Näringspyramiden Näringspyramiden visar hur näringen förs från producenter i botten av pyramiden till toppkonsumenter högst upp. Den sammanlagda vikten av de levande organismer man talar om kallas biomassa.

Related: