background preloader

Åtta mål för en bättre värld

Åtta mål för en bättre värld
Related:  NOFattiga och rikajealar

Kemi Här hittar du alla experiment i kategorin Apelsinljuset Publicerad i Kemi Slut på stearinljus? Regelationen Låt en metalltråd passera rakt genom ett isblock utan att det faller isär. Dammexplosionen Du har levt i falsk säkerhet hela livet - mjöl kan vara livsfarligt. Försvinnande frigoliten Se hur frigolit närmast försvinner när du doppar det i aceton. Svävande såpbubblan Skapa en såpbubbla som flyter på osynlig koldioxid. Påsen och pennorna Stick pennor rakt genom en påse vatten - och den läcker inte! Regnbågsmjölken Skapa en färgexplosion i mjölk med hjälp av diskmedel och karamellfärg. Elefantens tandkräm Blanda väteperoxid med jäst och fånga den resulterande syrgasen i ett härligt skum. Vulkanutbrottet Klassikern med bakpulver, ättikssprit och karamellfärg. Gassläckaren Kan man hälla gas? Oobleck Geggan som är både fast och flytande - samtidigt. Uppochnervända glaset Vänd ett glas uppochner utan att vattnet i det rinner ut - och få det sedan att koka! Tama såpbubblan Tepåseraketen Femkronan

Jämställdhet och kvinnors roll Allt detta är stora hinder för utveckling. Kvinnors potential utnyttjas inte tillräckligt i arbetet för utveckling. Men jämställdhet berör alla och handlar också om mäns och pojkars roller och attityder. Regeringen koncentrerar sina satsningar på kvinnors roll i utveckling på fyra områden: ekonomisk utveckling sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inklusive hiv/aids kvinnors politiska deltagande kvinnor och säkerhet Ekonomisk utveckling Att kvinnor får möjlighet att arbeta för rimlig lön eller med eget företagande på en mer rättvis och jämställd arbetsmarknad är avgörande för såväl kvinnors egen makt som för ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning. Regeringen vill öka stödet till kvinnors företagande och entreprenörskap samt stärka kvinnors äganderätt - inte minst till fast egendom och den egna bostaden, liksom frågor om rättssäkerhet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive hiv/aids Kvinnors politiska deltagande Kvinnor och säkerhet

Arbetslagets styrka | Elilan's Blog Arbetslagets styrka På min skola är arbetslaget jag arbetar i ovärderligt. Där stöts och blöts ständigt olika varierande problem som har med de gemensamma eleverna att göra och tillsammans hittar vi strategier att hjälpa våra elever fram till de uppställda målen i de olika ämnena. Vi är nio ämneslärare och har tillsammans 100 elever från år 6-9 som vi delar på ansvaret för. Både som klassföreståndare men även som mentorer. På det fantastiska forumet Twitter uppstod en liten debatt om detta när jag uttryckte min tacksamhet över mitt arbetslag. I det senaste numret av Pedagogiska magasinet skriver Gertrud Svensén bra i artikeln Gängbildning som funkar om styrkan i att befinna sig i ett arbetslag. Alla människor behöver finnas i ett sammanhang där man blir sedd, där man får göra fel och pröva igen för att sedan lyckas. Like this: Like Loading... About elilan Medmänniska som gillar möten av olika slag.

Geografi åk 9 | sobloggalfa Hej gänget! När ni läser det här har ni förhoppningsvis redan träffat mig – Ellen, lärarstudenten som ska vara hos er två veckor framåt. Och då är det ju lika bra att jag använder mig av den här finfina bloggen precis som Lotta! Jag är 24 år och flyttade till Halmstad för fem år sedan för att plugga till lärare. SkolanAlla: Vi diskuterar tillsammans kring vilka begrepp som vi kan kalla centrala för ”hållbar utveckling.” Basgrupp: I er basgrupp skapar ni tillsammans en stödmall, en stödmall som kommer fungera som stöd vid er enskilda bedömningsuppgift. Enskild uppgift (bedömningsuppgift):Utifrån vår klassdiskussion om hållbar utveckling och utifrån de centrala begrepp som vi har diskuterat fram, samt utifrån det arbete ni gjort i era basgrupper, kommer du att få resonera kring olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och hur du ser på de här frågorna. Jag vill att du visar detta genom att skriva en debattartikel. Checklista för debattartikel:

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) säger att:"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, kan man läsa:"Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Som pedagoger har vi skyldighet att se till att alla våra elever får möjlighet att nå de mål som finns beskrivna i kursplanerna, men vi har även frihet att välja på vilket sätt vi vill jobba mot dessa mål. Bi-lagan är en tidning som ges ut med tre nummer per år, där nummer 2 är en inspirationskalender för lärare i förskola, fritidshem och skola.

Om oss - Sida Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Vi arbetar dels med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Vi bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 33 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Sidas uppgift är att förmedla bidrag och annan finansiering. Våra anställda med sin expertkunskap bistår regeringen med de bedömningar och de underlag den behöver för att kunna utforma och genomföra sin biståndspolitik. Vårt arbete finansieras av skattemedel och vi hanterar ungefär hälften av det samlade offentliga biståndet. Sida har över 700 anställda, fördelade mellan våra tre kontor i Sverige samt ute i fält i våra samarbetsländer. Läs mer om regeringens svenska utvecklingspolitik.

Prov, bedömning och betygssättning Upload Skolverkets filmer Loading... Working... ► Play all Prov, bedömning och betygssättning by Skolverkets filmer26 videos6,082 viewsLast updated on Oct 27, 2015 Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... Film - Hållbar utveckling i skolan Lärarportalen för gratis nedladdning av undervisningsfilm På skolmedia.se kan landets lärare hitta filmer och annat nedladdnings­bart material från myndigheter, organisationer och företag. Lärare kan direkt och helt gratis använda materialet i sin undervisning. Filmer för alla skolår och ämnen, på svenska eller främmande språk. Om skolmedia.se >> Se Hans Rosling film och förnya din syn på världshistorien Gapminder >> The movie - outside the box en film om konsumtion och livsstil The movie >> Filmer om odling av rättvisemärkt kaffe med mera FairTrade har gjort ett antal filmer och även skrivet material där odlare och producenter berättar om hur våra val i butiken gör skillnad. Rättvisemärkt - film >> UR Matkoll Utbildningsradion har serier, TV- och radioprogram kring mat för alla åldersgrupper. UR Mat >> Tipping point ahead Tecknad film om "The tipping point in climate change" Engelskt tal med eller utan svensk text. Tipping point >> En obekväm sanning Al Gore. Home >> Film Malmö Naturskola >>

Grankottarna avslöjar skogens ätare - Förmiddag i P4 Kronoberg I barrskogslandet Sverige finns enormt mycket gran. Hur många träd det rör sig om kan det dock vara svårt att spekulera i. – Det är svårt att säga några exakta siffror men hade granarna haft rösträtt skulle granpartiet haft hundra procent av mandaten, berättade Erik Kohlström från Naturmorgon i P1 när han under onsdagsförmiddagen hade vägen förbi Västergatan. Granen klarar av skuggiga lägen och behöver bara "lagom" med vatten och näring och trivs därför i nästan hela landet, förklarade Erik och la till att tall- och björkpartierna i och för sig skulle vara när fyra procent-spärren. Med sig i studion hade han ett gäng grankottar som på olika sätt avslöjade vilka djur som varit framme och smaskat på dess frön. – Möss är mer prydliga när de äter, berättade Erik och visade upp något som kan liknas vid en länsad mini-majskolv. Kolla in bildspelet och lyssna på ljudklippen för att se och höra skillnaderna!

Find out about poverty - WhyPoverty.net Utbilda dig själv och arbetslaget | MIK-rummet Så här använder du den digitala utbildningen ”MIK för mig”! Varför är det så lätt att uttrycka hat på nätet? Hur kan vi se igenom propaganda? Den digitala utbildningen ”MIK för mig” vänder sig till lärare och skolbibliotekarier och belyser en mängd frågor som kan uppstå i det nya medielandskapet. Utbildningen kan göras under ett enda fortbildningstillfälle (tidsåtgång ca två timmar). Utbildningen innehåller följande avsnitt: Introduktion till MIK Film: Vad vi behöver veta och kunna i vår medievardag? Här hittar du en lathund för den som ska leda samtalet. Kopplat till utbildningen finns också elevmaterial och fördjupande lärarmaterial med lektionsövningar.

”Greppa begreppen” – en enkel metod för inlärning ”Greppa begreppen” är en metod för inlärning som går ut på att eleven använder kort med nyckelord kopplade till ett visst ämne eller frågeställning, i stället för att exempelvis försöka lära sig något genom att läsa en längre text. Eleven diskuterar kring dessa ”begreppskort” utifrån ett specifikt syfte och kan arbeta med att se exempelvis samband, struktur eller konsekvenser. – Begreppskorten tränar kognitiva förmågor som uppmärksamhet, minne, språk, logiskt och kreativt tänkande, beslutsfattande och problemlösning. ”Skolproblematiken återkom” Helene Fägerblad är utvecklingsledare och biträdande rektor på gymnasieskolan Älvdalens Utbildningscenter. – När jag var ute och föreläste om stöd i vardagen, som habiliteringen egentligen arbetar med, återkom hela tiden skolproblematiken. Lyfter ut det centrala innehållet Helene Fägerblad satte sin metod på pränt, och ”Greppa begreppen” finns i dag som en del av läromedelsserien ”PULS” i NO och SO, utgiven av Natur & Kultur.

2014 Corruption Perceptions Index -- Results You can now embed three different sizes of the above map in your site. Just click the size you want using the buttons below and copy the iframe code that appears in the box. Paste this into your site where you'd like the map to show up and voilà! Countries at the bottom need to adopt radical anti-corruption measures in favour of their people. Countries at the top of the index should make sure they don’t export corrupt practices to underdeveloped countries.” – José Ugaz, Chair, Transparency International Poorly equipped schools, counterfeit medicine and elections decided by money are just some of the consequences of public sector corruption. Based on expert opinion from around the world, the Corruption Perceptions Index measures the perceived levels of public sector corruption worldwide, and it paints an alarming picture. Corruption is a problem for all countries. The Corruption Perceptions Index ranks countries and territories based on how corrupt their public sector is perceived to be.

Lättläst - Andra världskriget Många krig har utkämpats sedan dess men andra världskriget är en viktig pusselbit för att förstå utformandet av dagens Europa och de frågor som européer fortfarande brottas med. Andra världskriget väcker existentiella frågor. Vad kan vi lära oss av de fasansfulla saker som hände 1939-1945? I läromedlen i historia får eleverna följa krigets utveckling och stadier. I skön- litteraturen skildras den utsatthet och desperation som kriget förde med sig. Det finns även en lärarhandledning till Andra världskriget-temat Europa brinner - Hitler och andra världskriget av Bengt Fredrikson Året är 1932 och Hitler tillsammans med nazisterna är på väg att ta makten i Tyskland. Kriget kommer att pågå i sex år och kosta minst 35 miljoner människor livet. Europa brinner följer Adolf Hitlers liv från ungdomsåren till slutet i bunkern i Berlins ruiner. Läs mer om Europa Brinner Blod och Lera Bengt Fredrikson har skrivit en bok om första världskriget. Läs mer om Blod och lera Läs mer om första väldskriget

Related: