background preloader

Åtta mål för en bättre värld

Åtta mål för en bättre värld

http://www.millenniemalen.nu/

Related:  NOjealarFattiga och rika

Kemi Här hittar du alla experiment i kategorin Apelsinljuset Publicerad i Kemi Slut på stearinljus? Gratis Mindfulnessövningar Här samlar jag de Mindfulnessövningarna jag lägger ut. De är gjorda i MP3-format och om du klickar på respektive länk så kommer du att få ta del av övningen. Sätt dig eller lägg dig bekvämt och bara lyssna. Kroppsskanning 11 minuter Jämställdhet och kvinnors roll Allt detta är stora hinder för utveckling. Kvinnors potential utnyttjas inte tillräckligt i arbetet för utveckling. Men jämställdhet berör alla och handlar också om mäns och pojkars roller och attityder.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Reviderad 2010) säger att:"Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

Arbetslagets styrka Arbetslagets styrka På min skola är arbetslaget jag arbetar i ovärderligt. Där stöts och blöts ständigt olika varierande problem som har med de gemensamma eleverna att göra och tillsammans hittar vi strategier att hjälpa våra elever fram till de uppställda målen i de olika ämnena. Vi är nio ämneslärare och har tillsammans 100 elever från år 6-9 som vi delar på ansvaret för. Både som klassföreståndare men även som mentorer. Om oss - Sida Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Vi arbetar dels med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Grankottarna avslöjar skogens ätare - Förmiddag i P4 Kronoberg I barrskogslandet Sverige finns enormt mycket gran. Hur många träd det rör sig om kan det dock vara svårt att spekulera i. – Det är svårt att säga några exakta siffror men hade granarna haft rösträtt skulle granpartiet haft hundra procent av mandaten, berättade Erik Kohlström från Naturmorgon i P1 när han under onsdagsförmiddagen hade vägen förbi Västergatan. Granen klarar av skuggiga lägen och behöver bara "lagom" med vatten och näring och trivs därför i nästan hela landet, förklarade Erik och la till att tall- och björkpartierna i och för sig skulle vara när fyra procent-spärren.

”Greppa begreppen” – en enkel metod för inlärning ”Greppa begreppen” är en metod för inlärning som går ut på att eleven använder kort med nyckelord kopplade till ett visst ämne eller frågeställning, i stället för att exempelvis försöka lära sig något genom att läsa en längre text. Eleven diskuterar kring dessa ”begreppskort” utifrån ett specifikt syfte och kan arbeta med att se exempelvis samband, struktur eller konsekvenser. – Begreppskorten tränar kognitiva förmågor som uppmärksamhet, minne, språk, logiskt och kreativt tänkande, beslutsfattande och problemlösning. Utbilda dig själv och arbetslaget Så här använder du den digitala utbildningen ”MIK för mig”! Varför är det så lätt att uttrycka hat på nätet? Hur kan vi se igenom propaganda?

Skolverkets filmer Språk- och kunskapsutvecklande arbete Play all Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, fakta och centrala tankegångar men också de känslor och åsikter som ämnet väcker. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. 14:03 23:48 10:02 12:35 13:45 9:57 10:25 7:36 12:38 This item has been hidden Förskolan Play all Lär dig mer om skollagen, läroplanen och de allmänna råden för förskolan. 9:19 6:51 This item has been hidden Elevhälsa Play all Filmer från fortbildningsinsatserna inom Skolverkets uppdrag att under åren 2012-2015 genomföra insatser för en förstärkt elevhälsa. 30:47 10:02 7:15 2:01 8:22 12:55 This item has been hidden This item has been hidden

Fattigdom, korruption och mänskliga rättigheter I takt med att avståndet mellan rika och fattiga i världen ökar, går det inte att undvika att se sambandet mellan korruption, skatteundandragande och mänskliga rättigheter, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Jag är nyligen hemkommen från Boston och International Bar Associations, IBA, årliga möte. Denna gång samlades över sex tusen advokater från etthundratrettiotre länder för att under en vecka diskutera allt från materiell rätt till ”rule of law” och mänskliga rättigheter. Jag bär med mig många intryck hem.

Faktablad för skolor Faktablad om energi och klimat > Att vara energismartVad innebär det egentligen att vara energismart? Och vad är skillnaden mellan energieffektivisering, minskat energislöseri och energibesparing? > AvfallstrappanHär presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna utvinna energi och deponera. Lättläst - Andra världskriget Många krig har utkämpats sedan dess men andra världskriget är en viktig pusselbit för att förstå utformandet av dagens Europa och de frågor som européer fortfarande brottas med. Andra världskriget väcker existentiella frågor. Vad kan vi lära oss av de fasansfulla saker som hände 1939-1945? I läromedlen i historia får eleverna följa krigets utveckling och stadier. I skön- litteraturen skildras den utsatthet och desperation som kriget förde med sig. Det finns även en lärarhandledning till Andra världskriget-temat

Vårt arbete mot korruption - Sida Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor. Det är naturligt med tanke på att korruption är utbrett i många av de länder som Sverige ger bistånd till. Fattigdom och korruption går ofta hand i hand. Korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt.

Related: