background preloader

Why Poverty

Why Poverty
Related:  Vzdělávání

About the Series | This Emotional Life The Emmy Award-winning team of Vulcan Productions and the producers of NOVA have created a three-part series that explores improving our social relationships, learning to cope with depression and anxiety, and becoming more positive, resilient individuals.The series was produced by Kunhardt McGee Productions. Harvard psychologist and best-selling author of Stumbling on Happiness, Professor Daniel Gilbert, talks with experts about the latest science on what makes us “tick” and how we can find support for the emotional issues we all face. Each episode weaves together the compelling personal stories of ordinary people and the latest scientific research along with revealing comments from celebrities like Chevy Chase, Larry David, Alanis Morissette, Robert Kennedy, Jr., and Richard Gere.

Čtyři výuková CD s metodikami pro učitele ZŠ – zdarma ke stažení V prosinci 2012 jsme rozesílali na 2 000 mimopražských základních škol čtyři výuková CD. Pokud vaše škola nebyla mezi obeslanými, můžete si nyní zdarma tato CD stáhnout, uložit si je na vnitřní síť školy nebo na své domácí počítače a využít je pro přípravu na výuku. Jde o tři výuková CD s metodikami pro učitele ZŠ (Čtenářství a čtenářská gramotnost, Čtenářská gramotnost a mediální výchova, Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní) a jedno datové DVD s elektronickou učebnicí čtenářské gramotnosti pro žáky ZŠ (Hraj si, čti a piš – pomůže ti myš). Každé ze čtyř výše uvedených CD je zabaleno do jednoho souboru ZIP, který musíte po stažení rozbalit. Spouští se kliknutím na soubor „start.bat“, který naleznete v příslušné složce (např. „cd_cg_medialni_vychova“). Stáhnout soubor ZIP: Čtenářství a čtenářská gramotnost - CD s metodikami pro učitele ZŠ (329,7 MB, 852 stažení)Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel. Hodnocení článku Ukládám ...

Las cadenas del mundo actual Tags: cadenassamsara Cadenas. Cadenas que permiten la vida. Cadenas que derivan en muerte. La película dirigida por Mark Magidson, autor de Baraka, no es nueva. ¡Ahora hacemos libros! Ahora, Brands and Roses, responsable de Yorokobu, también edita libros. Cien Cocinas es un recorrido gastronómico por el Mediterráneo en el que Luis Palacio explica la historia y la receta de muchos de los platos más representativos de los países del viejo mar. Era Tan Suave... comienza a lo bestia, con el asesinato del osito de Mimosín. Y las historias continúan... Searching for Angela Shelton Documentary Místo pro život - didaktický portál | Jak to vidí Hana Košťálová Hana Košťálová je koordinátorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení v ČR, lektorka o. s. Kritické myšlení. „Děláme to jinak“ V našem oboru poletují termíny, jimž se nerozumí jednoznačně. Patrně to z velké části pramení z toho, že tíhu i radost realizovaných změn ve školství nesou hlavně praktici, zatímco teoretici zůstávají mnohdy za svými zelenými stoly a nedodávají změnám ve školním životě dost pružně a s dostatečným pochopením, co praxe sama nemůže v náležité míře produkovat – odbornou reflexi, jež by potřebám praxe sloužila. Asi z tohoto důvodu se v praxi inovátorů a v běžné profesní řeči hodně užívá slovo „jinak“. Co všechno v sobě tedy nese slovo „jinak“? Především to znamená, že učíme jinak, než jak učili nás, a jinak, než jak učí naše kolegyně ve škole nebo učitelé v sousední škole. Když učíme jinak, jak tedy? Jinak se chováme k žákům, jinak rozumíme svému postavení učitele ve třídě, jiný vztah máme k učivu, jímž se chceme společně se žáky zabývat. Jiný vztah k žákům.

Documentary Heaven Multipolis První část tohoto článku se věnuje problémům, na které v současnosti naráží učitelé průřezového tématu Multikulturní výchova při jeho zavádění do praxe. Druhé část poskytuje návod, jak tyto obtíže překonat a podpořit moderní pojetí multikulturní výchovy. Multikulturní výchova je jistě jedním z nejobtížnějších témat, se kterými se musí české školy popasovat. Vyučovat toto průřezové téma je pro mnoho učitelů složité. Přispívá k tomu dnešní způsob používání pojmu multikulturalismus, které je velmi vágní a často bez reálného obsahu, popřípadě zkreslené osobními dojmy a někdy i předsudky - ať již negativními či pozitivními. Velmi často se také zaměňují různá pojetí multikulturalismu. V současnosti je navíc multikulturalismus (aniž by bylo blíže specifikováno jaký typ) odsuzován jako překonaný politickými představiteli napříč Evropou (viz vyjádření Davida Camerona, Angely Merkelové nebo Nicolase Sarkozyho) a odmítá jej i velká část evropské společnosti.

450 Free Movies Online: Great Classics, Indies, Noir, Westerns & More Watch 1,150 movies free online. Includes classics, indies, film noir, documentaries and other films, created by some of our greatest actors, actresses and directors. The collection is divided into the following categories: Comedy & Drama; Film Noir, Horror & Hitchcock; Westerns (many with John Wayne); Martial Arts Movies; Silent Films; Documentaries, and Animation. We also have special collections of Oscar Winning Movies and Films by Andrei Tarkovsky and Charlie Chaplin. Free Comedy & Dramas 125 Korean Feature Films - Free - The Korean Film Archive has put on YouTube over 100 Korean feature films, including Im Kwon-taek’s Sopyonje and Hong Sangsoo's The Day the Pig Fell Into a Well. collective:unconscious - Free - Five indie filmmakers adapt each other's dreams for the screen. Free Hitchcock, Noir, Horror & Thriller Films A Bucket of Blood - Free - Roger Corman's classic comedy/horror film set in Bohemian San Francisco. Free Kung Fu & Martial Arts Films Free Westerns

Aktuality | SKAV Zveme Vás na červnový Kulatý stůl SKAV a EDUin k tématu proměn trhu práce Červnový Kulatý stůl SKAV a EDUin jsme se rozhodli věnovat tématu: Co bude potřebovat dnešní prvňák jako budoucí uchazeč o práci? Akce se uskuteční 18. 6. 2015 (10,00-12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1. Pozvání do panelové diskuze přijali: L. Pozvánka Proběhl Kulatý stůl SKAV a EDUin ke standardu učitele (21. 5.) Kulatý stůl SKAV a EDUin se tentokrát věnoval otázce, proč potřebujeme standard profese učitele. Diskuze proběhla 21. 5. 2015 (10-12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1. Pozvaní panelisté: A. Pozvánka Výstupy kulatého stolu SKAV má dvě nové členské organizace! Do SKAV vstoupily další dvě organizace, a to Ústav pro studium totalitních režimů a Asociace svobody učení. Výstupy konference Úspěch pro každého žáka 2015 Na webových stránkách konference Úspěch pro každého žáka 2015 jsou už k dispozici výstupy. Desatero o vzdělávání Konference Úspěch pro každého žáka 2015 Pozvánka

Download & Streaming : Moving Image Archive : Internet Archive by Internet Archive You are invited to view or upload your videos to the Community collection. These thousands of videos were contributed by Archive users and community members. These videos are available for free download. This library of arts and music videos features This or That (a burlesque game show), the Coffee House TV arts program, punk bands from Punkcast and live performances from Groove TV. Electric Sheep is a distributed computing project for animating and evolving fractal flames, which are in turn distributed to the networked computers, which display them as a screensaver. Watch full-length feature films, classic shorts, world culture documentaries, World War II propaganda, movie trailers, and films created in just ten hours: These options are all featured in this diverse library! View videos about spirituality and religion. These religion and spirituality videos were contributed by Archive users. View thousands of films from the Prelinger Archives! movies eye favorite 2

Tibet a Barma - křižovatky rozvoje | Tibet - Barma Projekt globálního rozvojového vzdělávání pro školy a veřejnost Poznáváním druhých nejlépe poznáme sami sebe. Zvyšujeme informovanost o rozvojových problémech obyvatel Tibetu a Barmy prostřednictvím provázaných vzdělávacích aktivit. Dvouletý projekt nabízí kurzy pro učitele, workshopy pro školy a přednášky pro veřejnost, výstavu, speciální webové stránky ad. Akreditované kurzy pro učitele Interaktivní vzdělávací kurzy o Tibetu, Barmě, migraci a dalších rozvojových problémech v globalizovaném světě naplňují průřezová témata rámcového vzdělávacího programu. Kurz č. 1 Tibet – problémy globalizace a rozvojové spolupráce na střeše světa V kurzu získáte celistvý pohled na Tibet a jeho současné problémy. Témata kurzu: Historie, současnost a kultura Tibetu, tradiční x moderní, ekologické a politické problémy, Tibet a exil – vzdělávání, děti a nomádi, ženy ve společnosti, vztahy Tibeťanů a jiných etnik, zdroje informací o Tibetu, implementace do výuky a projektový den Kurz č. 2 Kurz č. 3 Kurz č. 4

Bechdel Test Movie List Časopis Rozvojovka 2/2014 | Rozvojovka.cz Životní podmínky Palestinců v Gaze, exodus před válkou v Jižním Súdánu nebo Středoafrické republice, vraždění nevinných pro jejich náboženské vyznání v Iráku nebo Sýrii. Opomíjené krize mají jedno společné. Nemluví se o nich v médiích. Proč? Často bývají součástí nepřehledného konfliktu. O válce v Sýrii si dnes přečteme už jen v kontextu bizarně brutálních vražd. Opomíjené krize často bývají vyústěním dlouholetého táhlého konfliktu. Ano, určitě velkou roli hrají média. Časopis Rozvojovka 1/2014 Největší slib světa, tzv. Časopis Rozvojovka 4/2013 Poslední číslo časopisu Rozvojovka v roce 2013 je o lidech, o kterých se nemluví. Časopis Rozvojovka 3/2013 Pro Rwandu jsou charakteristické nekonečné zelené kopce pokryté čajovými keříky. Časopis Rozvojovka 2/2013 Umění – tohle téma na první pohled mnoho společného s rozvojem chudých zemí nemá. Časopis Rozvojovka 1/2013 Voda je základ života ve všech částech světa. Časopis Rozvojovka 4/2012 Časopis Rozvojovka 3/2012 Časopis Rozvojovka 2/2012

Related: