background preloader

Creativity at Work

Creativity at Work
Related:  Lärande, teori o prakrik

Carol Dweck Explains The “False” Growth Mindset That Worries Her | MindShift | KQED News Carol Dweck has become the closest thing to an education celebrity because of her work on growth mindset. Her research shows that children who have a growth mindset welcome challenges as opportunities to improve, believing that their abilities can change with focused effort. Kids with fixed mindsets, on the other hand, believe they have a finite amount of talent that can't be altered and shy away from challenges that might reveal their inabilities. Dweck believes educators flocked to her work because many were tired of drilling kids for high-stakes tests and recognized that student motivation and love for learning was being lost in the process. In an interview with The Atlantic, Dweck explained to reporter Christine Gross-Loh all the ways she sees growth mindset being misappropriated. False growth mindset is saying you have growth mindset when you don't really have it or you don’t really understand [what it is].

publish a book? If you've never truly considered writing a book, take another look at the rubbish filling bookshelves at airport kiosks. The "authors" of that stuff are laughing all the way to the bank. While English majors and real literary types are screaming at each other in the stuffy halls of academia or the pages of The New Yorker, these clowns are quietly rehashing tired plots and making millions for it. You're a smart person, so we see no reason you shouldn't take a crack at making bank as well. (Heck, even if you're a ding-bat, we think you should give it a try. Al Gore's books sold millions.) Here's how you too can tap into the wallets of all those gullible readers out there. 1. The first rule of getting a book published is to avoid writing a book. Agents -- what do they do, exactly? An agent is a separate individual who performs much of this filtering process. Agents, in turn, don't particularly like reading 300-page manuscripts either. But you say, "Wait.

Growth Mindset: Clearing up Some Common Confusions | MindShift | KQED News By Eduardo Briceño A growth mindset is the understanding that personal qualities and abilities can change. It leads people to take on challenges, persevere in the face of setbacks, and become more effective learners. As more and more people learn about the growth mindset, which was first discovered by Stanford Professor Carol Dweck, we sometimes observe some confusions about it. Recently some critiques have emerged. Of course we invite critical analysis and feedback, as it helps all of us learn and improve, but some of the recent commentary seems to point to misunderstandings of growth mindset research and practice. Confusion #1: What a growth mindset is When we ask people to tell us what the growth mindset is, we often get lots of different answers, such as working hard, having high expectations, being resilient, or more general ideas like being open or flexible. Confusion #2: To foster a growth mindset, simply praise children for working hard Deepening our understanding over time

Kreativitet i skolan nyckel till en bättre framtid Debatt Träning i kreativitet måste bli en obligatorisk del i undervisningen på alla nivåer från grundskola till universitet. I annat fall slösas den mesta kunskapen bort, eftersom den inte kan användas effektivt, skriver professor Per-Olof Nilsson. När rymdfarare för första gången såg jordklotet på avstånd uppstod en kognitiv förändring i deras medvetande, ”översiktseffekten”, som gav betraktarna en ny insikt om människans situation. The Overview Institute bildades i USA, för att bättre förstå tillståndet i den tunna, sköra atmosfär vi alla lever i. Om man studerar statistik (HDI-index, FN) kan man tro att mänskligheten får det allt bättre. Sådana data är dock inte så relevanta eftersom de utgör medelvärden. Teknologisk singularitet Kanske är det största hotet den teknologiska singulariteten som beräknats till 2045. Måste förändras i grunden Finns det då några generella verktyg för att bättre bemöta de problem som väntar våra barn och barnbarn? Hjärnan plastisk omformbar Per-Olof Nilsson

Vill du att ditt barn ska få höga betyg? Leta efter en stark rektor och lärare som vill samarbeta Fredrik Sandberg / TT De presenterade sin forskning under måndagen vid ett seminarium på Örebro universitet, på ett av Sveriges största utbildningsvetenskapliga möten: konferensen Resultatdialog. Under ett par dagar ska 30 olika studier presenteras, och det var många som hade hittat till sal 206 i Prismahuset för att lyssna till dragningen om hur en skola ska organisera sig för att bli framgångsrik vad gäller mätbar kunskap – alltså betyg. – Men det visar sig däremot att den rent formella organisationen inte har så stor betydelse, med lärarlag eller andra organisationsformer, sade Ulf Blossing vid presentationen. Istället är det de så kallade mjuka värdena som skapar en bra skola, som att alla lärare på skolan har samma värderingar och dessutom samma uppfattning om vad som är det gemensamma uppdraget. En annan komponent som påverkade skolans resultat är om lärarna samarbetar, om de tar hjälp av varandra när det behövs – och om de litar på varandra. Eva Ejdeholt

Skolan blir roligare med mobil och läsplatta i klassrummet NyheterPublicerad 15:22, 24 mar 2016 Musik. ”I min förra skola fick vi inte ens ha mobiltelefonen i klassrummet”, säger Josefine och Embla. Inga läxor. ”Läxor är en kvarleva från industrialismen. Jag vill att mina elever jobbar hårt på lektionerna istället”, säger Anders som heller inte tror på prov. ”Det går lika bra att bedöma en film eller en podcast”. Anders Enström Är förstelärare i Matte, NO och teknik och mentor för klass 9B på Östra grundskolan i Skogås. Anders finns tillhands för sina elever dygnets alla timmar. I stället för att bli förskräckt av elevernas närvaro i sociala medier knyter Anders in det i undervisningen. Som vanligt är det ingen Hollywood-rulle med action hela tiden. Anders pausar youtubefilmen. – Frågor på det? Tamralech Molla är i gång med dagens övningsuppgifter, som finns att ladda ner i appen google classroom. – En uppgift går alltid att lösa på olika sätt. Går det att dra symmetrilinjer genom ett parallellogram? – Eller så kan jag tänka själv. Inga läxor

The skill you need now: presentation literacy – ideas.ted.com iStock You’re nervous, right? Stepping out onto a public stage and having hundreds of pairs of eyes turned your way is terrifying. You dread having to stand up in a company meeting and present your project. But guess what? How can this be? It’s because there’s a lot at stake — not just the experience in the moment, but in our longer-term reputation. That’s what happened when Monica Lewinsky (TED Talk: The price of shame) came to the TED stage. “Nervous is too mild a word to describe how I felt. And yet Monica found a way to turn that fear around. The brilliant woman I am married to, Jacqueline Novogratz (TED Talk: Inspiring a life of immersion), was also haunted by fear of public speaking. If you can get a talk right, the upside can be amazing. Then Elon said, with as much fortitude and ferocity as he could muster after having been awake for like 20+ hours by this point, “For my part, I will never give up and I mean never.” That’s the power of a single talk.

”Arbetsgivare vill ha mer än kunskap” Konsekvenserna betalas dock av våra barn som får se sin skolvardag utarmad genom ryckiga reformer och dåligt rykte för läraryrket. Det polemikerna inte vill kännas vid är att lärares vardag snarare handlar om att balansera mellan nödvändig teoretisk kunskap och praktiska moment som skapar motivation och engagemang hos eleverna. Enligt forskaren Linda Darling-Hammond så är en av lärarnas viktigaste uppgifter att balansera mellan kunskapsmålen och elevernas egna intressen, talanger och skiftande bakgrund. Som vetenskaplig rådgivare åt president Obama i utbildningsfrågor torde hon veta vad hon talar om. En annan förespråkare av balans är professor Anna Sfard på Haifa universitet i Israel. En stor lockelse i att ensidigt fokusera på teoretiska kunskaper är att det är enkelt att mäta dem. Orimligheten i att låta några slumpmässigt utvalda 15-åringars förströdda svar på enkelt formulerade frågor dirigera skolutvecklingen i ett helt land verkar ha gått Linderoth och många andra förbi.

Lärare med studentcentrerad pedagogik använder IKT mer innovativt Lärarens pedagogisk grundsyn påverkar starkt hur de använder digitala medier i sin undervisning. Det visar en ny avhandling av Sadaf Salavati, Linnéuniversitetet, Use of Digital Technologies in Education: The Complexity of Teachers’ Everyday Practice. Genom att följa och intervjua flera lärare i sin vardag och intervjuer med skolledare har Sadaf Salavati försökt belysa komplexiteten i lärarens vardag och digitaliseringens utmaningar. Lärare som har en studentcentrerad pedagogisk syn är mer benägna att använda digitala verktyg på ett innovativt sätt en lärare som tillämpar mer traditionell pedagogik. Avhandlingen undersöker en rad faktorer som också spelar roll i hur digital teknik används av lärare: stöd eller brist på stöd från skolledningen, tillgång till IT-support, förväntningar från eleverna och andra intressenter (t ex föräldrar). En artikel på Forskning.se, Lärare med studentcentrerad pedagogik använder oftare digital teknik, summerar avhandlingen så här:

Related: