background preloader

Chemmybear.com

Related:  KemiKemi

Matens kemi - undervisningsstöd Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde inom kemi kan organiseras. Arbetsområdet har sin utgångspunkt i förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Elevernas uppgift är att göra ett populärvetenskapligt uppslag om mat i en tidning för jämnåriga. Förmåga att kommunicera Den kommunikativa förmågan lyfts fram tydligt i kursplanen i kemi. I Matens kemi får dina elever träna på att skriva populärvetenskapliga kemitexter själva. Eleven som samhällsmedborgare Ur en demokratisk synvinkel är det betydelsefullt att eleverna lär sig att formulera och granska argument. Mat utifrån ett kemiperspektiv Matens kemi handlar om mat utifrån ett kemiperspektiv. Årskurs 1-3: Frågor om hur mat kan kategoriseras, vilken uppgift maten har i kroppen och hur man kan undersöka mat med enkla kemiska metoder.

Harvard STEM Teaching Videos Posted on May 28th, 2013 by Mary Lord Looking for a way to make probability come to life in your multicultural math class and assess which students “got it?” How about a fun activity that gives high-school students a hands-on feel for fundamental calculus concepts and also meets state content standards? The Harvard-Smithsonian Center for for Astrophysics has compiled a digital video library full of curriculum-enhancing lessons, assessment tools, and case studies - all developed and used by teachers in their classrooms. • Clinical Interviews of Student Ideas • Demonstrations of Phenomena • Case Studies of Instruction or Research • Interviews with Experts • Correlations to state and national curriculum standards Clips can be searched for in a variety of ways. The collection of 1,017 movies includes a range of topics. Among the “What’s the Point?” Filed under: For Teachers, K-12 Outreach Programs, Web Resources

Kemi Under uppbyggnad. Kom snart tillbaka :)! Men om du vill kan du klicka på länkarna som finns nedan redan nu. Snart är denna sida snygg och lättmanövrerad. Materia och aggregationsformerna Bra förklarande film om materia och aggregationsformerna. Klickbar mindmap om materia Om homogena och heterogena blandningar. testa dig själv! Så är atomen Sammanfattning om hur atomen är Valenselektroner Testa dig själv 1. Testa dig själv. 2. Olika atomers elektronkonfiguration. Kort sammanfattning av det periodiska systemet Kort om periodiska systemet och Mendelejev. Testa dig själv.

States of Matter By Richard Pommier Swanson Posted 01.08.08 NOVA Water is the only substance on Earth that occurs naturally as a solid, liquid, and gas. But scientists can artificially transform substances that occur naturally in only one or two forms of matter into other forms. Launch Interactive In this interactive, adjust temperature and pressure, and watch gases become liquids, liquids become solids, and more. This feature originally appeared on the site for the NOVA program Absolute Zero. Richard Pommier Swanson is the former Science Content Director for PBS's DragonflyTV. Images (all) ©2007 Meridian Productions and Windfall Films Kemi för grundskolan 4-6 Att göra det osynliga synligare Kemin ger oss kunskap om materien på en nivå, som kan förefalla ofattbart liten. Vi kan inte uppleva den direkt med våra sinnen. Trots det har denna kunskap försett oss t.ex. med kläder, läkemedel, rengöringsprodukter, elektroniska apparater m.m. I skolans styrdokument framkommer betydelsen av kemi som ämne för ett hållbart samhälle, och som en del av det naturvetenskapliga tänkandet i de huvudrubriker som framtagits: Kemi i naturen »Kemin i vardagen och samhället »Kemin och världsbilden »Kemins arbetssätt och metoder »

Graphing the Periodic Table | Science The periodic table organizes over 100 known elements into 18 columns and seven rows. The columns are called groups (or families), and rows are called periods. The layout of the table—arranged by increasing atomic number (the number of protons in the nucleus)—shows trends and patterns within periods and groups, which can be used to predict the properties of an element given its place in the table. Trends in properties of the elements can be explained by electron configurations. A number of other relationships can also be seen, including patterns in atomic radius, electronegativity, and ionization energy. Electronegativity is the measure of an atom's ability to attract electrons in chemical bonds. Ionization energy is the amount of energy needed to remove an outer electron from an atom.

Kemi nästa: Plast Plast är ett av vår tids vanligaste material - man kan till och med säga att vi lever i plaståldern. Men vad är egentligen plast? Vi får se hur en pantad PET-flaska återvinns och blir till en ny flaska. I experimentet får vi se vad som händer om man häller kokande vatten över en PET-flaska. Michael Mengesha undrar och NO-pedagogen Hans Persson svarar. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF)

Chemistry Archives - Science Sparks 10 AMAZING Baking Soda Experiments Baking soda experiments or activities are a great, safe and easy way to introduce the concept of a chemical reaction to children. Baking Soda is alkaline and reacts with acids such as vinegar, releasing carbon dioxide ( a gas ) and water. The fizz produced is brilliant fun for children to watch especially if you combine with washing up liquid ( dish soap ) to make even more bubbles or add a bit of food colouring, ice or a theme. Read More Jumping Frogs Have you ever had a static shock from a shopping trolley or an escalator? Dissolving Candy Canes We actually did this experiment before Christmas, but it’d also be a fun way to use up your extra candy canes after Christmas. Viscosity and Jelly We recently tried exploring viscosity of fluids using water, oil, golden syrup and honey. Exploring Viscosity What do you put on your porridge? Candy sorting In the UK we have some chocolate covered sweets called Revels. Acid or alkali? Baking soda ice cubes

Kemikalendern Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer. Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. På den här sidan hittar du alla filmer och skolinstruktioner, månad för månad. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt. Klicka här för att prenumerera på kalendern som kommer ut en gång i månaden under 2015. Vill du hellre ha hela kalendern samlad på en DVD kan du beställa den gratis här. Kemikalendern är framtagen av Chalmers, Göteborgs universitet, Universeum och Molecular Frontiers för att ge roliga och användbara upplevelser till lärare och elever i olika åldrar. Kontaktpersoner: Kerstin Jönsson. Januari: Konst och kultur Februari: Mode Mars: Energi och klimat Maj: Kärlek

NORDLAB.SE - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP, Göteborgs universitet NORDLAB-SE är en äldre rapportserie med material som fortfarande är användbart. Den behandlar, i form av ett antal 'workshops', några aspekter av naturvetenskap. Ett genomgående drag är att de tar upp forskningsresultat angående elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga företeelser. Syftet är att presentera dessa resultat och stimulera till att vidareutveckla skolans naturvetenskapliga undervisning. Vissa av rapporterna i NORDLAB-SE ingår även i rapportserien Ämnesdidaktik i praktiken. Ladda ner rapporterna som pdf-filer Inom detta tema behandlas växelspelet mellan teori och observationer, liksom att välja lämpliga system och att genomföra kontrollerade experiment. Det är elevernas möjligheter att förstå skolkursernas naturvetenskapliga innehåll som står i fokus för detta tema. I detta tema ingår frågor om natur och moral och hur elever uppfattarvissa miljöproblem ur både natur- och samhällsperspektiv.

Lab: Näringsämnen Det finns några klassiska analysmetoder för att ta reda på om ett livsmedel innehåller ett visst näringsämne. Laborationsförslaget går inte att göra hemma. Du som är lärare måste först göra en riskbedömning. Tänk på att både syror och baser är frätande och att de flesta försök går bra att göra med låga koncentrationer på lösningarna. Exempel på användbara livsmedel är: Grädde Vit fisk och lax. Uppdrag Ta reda på om livsmedlet innehåller fett, stärkelse, socker eller proteiner med hjälp av fyra olika undersökningar. Påvisa fett Materiel Vitt papper BlyertspennaProv från livsmedlet Utförande Rita en cirkel på pappret och gnugga in lite av livsmedlet i cirkeln. Påvisa stärkelse Jodlösning Litet provrör eller microplattaEventuellt kallt vatten Lägg ner lite av livsmedlet i ett provrör eller på en microplatta. Påvisa socker – Trommers prov Provrör BägarePipett Brännare Trefot Nät Syra, kopparsulfatlösning (CuSO4) 0,5 M, natriumhydroxidlösning (NaOH)Livsmedelsprov Gör ordning ett vattenbad.

Make Quick Sand What you'll need: 1 cup of maize cornflour Half a cup of water A large plastic container A spoon Instructions: This one is simple, just mix the cornflour and water thoroughly in the container to make your own instant quick sand. What's happening? If you add just the right amount of water to cornflour it becomes very thick when you stir it quickly. Poking it quickly has the same effect, making the substance very hard.

Related: