background preloader

Home

Home
Related:  vanessacarreracasserberg

Have you Edited it?: Using editing as feedback – The Canswedian English Teacher There is this lecturer I completely fan girl over – his name is James Nottingham and his website is called Challenging Learning. Among the many AWESOME pointers he gives, he highlights the importance of feedback in the learning process, and outlines how we can do it. He mentions that it seems silly that the only feedback the students get is after they are given their grade. Therefore, I try to use self/peer and then teacher editing as much as I can. In my dreams, I imagine the feedback process going like this when I get to the editing stage of an assignment . Me: (circling all the errors on a student’s work) Johnny! Johnny: Silly me! Me: Thats okay Johnny – just fix them without any sort of instruction or reminders on how to do it, and hand it back in. Johnny: Sure thing! Needless to say – editing is usually not that easy, because a student doesn’t always understand how to fix the mistake. I thought I would test out an application called Kaizena last year. So. Worksheets Daily Paragraph

10 conseils pour utiliser figurines et cartes-images dans un dialogue 1- Dessiner les personnages, animaux, objets etc. rencontrés dans les dialogues sur du carton plastifié et les faire vivre au tableau. 2- Ne pas utiliser de personnages à caractère folklorique pour éviter les stéréotypes mais choisir néanmoins des personnages, des animaux ou des objets représentatifs du (ou d’un des) pays dont la langue est étudiée. 3- Utiliser ces figurines pour tout exercice de présentation ou de restitution d’un dialogue. L’enseignant fait alors parler les personnages, puis les enfants viennent au tableau et jouent un des personnages (voir 10 conseils pour la mise en œuvre des mini-dialogues). 4- Utiliser ces cartes pour introduire le lexique en présentant en situation les objets représentés. 5- Utiliser ces cartes pour travailler le lexique en demandant aux élèves de les nommer, les manipuler et d’interroger leurs camarades. 6- Utiliser ces figurines pour introduire une structure grâce à un jeu entre deux personnages.

”Nationella proven håller inte internationell standard” I många år har många språklärare runt om i Sverige höjt sina röster kring bedömningen av elevernas skrivna texter på de nationella proven. Det som främst vållat diskussion är om texterna är E eller F. Många lärare menar att bedömningsexemple håller en alldeles för låg nivå och att eleverna knappt behöver kunna någonting för att nå E på uppsatsdelen i engelska. Vi håller med om detta, har ofta diskuterat frågan och även oroat oss för likvärdigheten gällande bedömning i svenska skolan. För språklärare finns olika bedömningsmaterial som ska tjäna som stöd för lärares bedömning och betygsättning. GERS anger sex generella nivåer för språkfärdighet: A1, A2, B1, B2, C1 och C2. Nivå A2 motsvarar i Sverige E för år 6 och nivå B1 motsvarar E för år 9 (se bild). Cambridge English Language Assessment var med och tog fram riktlinjerna till Europarådet och har arbetat med GERS (CEFR på engelska) i många år. Hur går detta då ihop med att eleverna i Sverige sägs vara så duktiga på engelska?

Les langues vivantes en maternelle Objectifs Une finalité de l’introduction d’une langue vivante en maternelle est de créer les conditions favorables pour donner envie d’apprendre plus tard cette langue. Les objectifs sont modestes et il ne peut s’agir que d’une sensibilisation à cette langue. Mais la sensibilisation n’est pas exclusive d’apprentissages. L’introduction d’une langue vivante en maternelle peut donc être très bénéfique, tant pour la discrimination auditive, que pour la reproduction de sons, d’intonations et d’accentuations. L’organisation des moments de langue vivante étrangère à l’école maternelle La durée des moments de LVE La durée est fonction des capacités d’attention des enfants. Les activités Les activités adaptées dépendent directement des activités langagières sollicitées. Les avantages de la marionnette La marionnette est l’élément qui balise dans le temps le moment de langue vivante. Il importe que la marionnette LV soit différente de celle éventuellement utilisée par ailleurs. Le lieu Les consignes

Skrivtips och språkråd Det här är vår sida för snabba skrivtips och språkråd – lite som en FAQ för språk. Har du en språkfråga som du inte hittar svaret på här? Hör av dig till oss så ger vi dig råd. 5 steg för att följa språklagen 7 tips för powerpoint 10 tips för bättre webbtexter 10 tips för begripliga texter Längre ner på sidan hittar du korta svar på de här språkriktighetsfrågorna: De eller dem? Var eller vart? AIK var arg eller AIK var arga? Före eller innan? Ska eller skall? Ett rädd lejon eller ett rädt lejon? De eller dem? Många tycker att det är svårt att veta när man ska skriva de och när man ska skriva dem. Var eller vart? I tal är det kanske inte så viktigt att göra skillnad på de två frågeorden var och vart, men när du skriver måste du hålla isär dem. AIK var arg på tidningarnas skriverier eller arga på tidningarnas skriverier? Ibland borde man kanske böja ett adjektiv i singular eftersom substantivet är singulart, till exempel AIK som ju är ett lag eller möjligen en klubb. Före eller innan? Ska eller skall?

Mémorisez rapidement du vocabulaire avec les flashcards Vous devez étudier de nouveaux mots anglais ou néerlandais pour vos examens ? Et vous ne savez pas par où commencer ? Les « flashcards » peuvent sans doute vous tirer d’affaire. Et quelques exercices complémentaires renforceront votre mémorisation. Les flashcards sont très utilisées dans le monde anglosaxon. C’est dommage, car elles constituent une technique très simple et très efficace de retenir du vocabulaire français ou étranger. Le principe est très simple. Jouez à fond les associations pour mieux retenir ! Je vous conseille de ne pas vous limiter à ces deux éléments. Sur le côté anglais, ajoutez un dessin de votre crû : dessinez une route ou une avenue. Allons encore plus loin. Les trois genres néerlandais : masculin, féminin et neutre. Même s’il existe des règles, illustrées ci-dessus, il n’est pas évident de retenir le genre de tous les noms. Le plus simple est donc de s’inventer un code. Des associations visuelles et sonores pour renforcer la mémorisation Prenons un exemple.

utbudet.se - gratis skolmaterial Les tests de significativité : comment faire ? - Quanti IHMC Lorsque l’on travaille avec un logiciel de statistiques généraliste tel que R, SAS, SPSS, Stata ou SPAD, les tests de significativité (souvent paramétriques seulement, parfois on peut choisir lesquels) sont en général fournis automatiquement dès qu’on demande, par exemple, un tableau croisé. Sinon, ils s’obtiennent par des instructions simples. Si on travaille en seulement sous Excel, les choses se compliquent : il faut utiliser des formules un peu alambiquées, ou se procurer des macros spécialisées, par exemple celles fournies avec le livre de Jean-Pierre Georgin et Michel Gouet, Statistiques avec Excel, Rennes, PUR, 2005. Cependant, alléluia, il y a plus simple : on peut faire ses tests tout simplement en ligne, il suffit d’avoir une connexion (le site fait travailler le logiciel R pour répondre, mais vous dispense de l’installer et de savoir le faire fonctionner). Tout cela a l’air très barbare – les noms des tests y sont pour beaucoup.

Hur bedömer du skrivuppgifter? I svenska på grundskolan finns det olika bedömningsaspekter av kunskapskravet för skriva. Eleven kan skriva olika slags texter med /…/ språklig variation, /…/ textbindning samt /…/ fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller /…/ gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med /…/ uppbyggnad. Dessutom kan eleven ge /…/ omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett /…/ fungerande sätt. I ämnet engelska finns samma krav men lite annorlunda formulerat: I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig /…/. Jag tänkte skriva om aspekterna för just förmågan att skriva och ge respons då jag förstått att några ibland blandas ihop till en enda bedömning vilket blir fel då det utgör olika kunnande och därför bör återkopplas och bedömas var och en för sig så eleverna utvecklas och bedöms för rätt saker.

Comment calculer la valeur P: 7 étapes Crée par WikiHow Traduction, Team FR, Mcecile La « valeur P » est une mesure statistique qui aide les scientifiques à déterminer si leurs hypothèses sont correctes. Celle-ci est utilisée pour savoir si les résultats d’une expérience se trouvent dans la gamme normale des valeurs pour un événement observé. Généralement, si la valeur P d’un jeu de données est au-dessous d’une valeur prédéterminée (comme 0,05 par exemple), les scientifiques rejetteront l’ « hypothèse nulle » de leur expérience – autrement dit, ils élimineront l’hypothèse selon laquelle les variables testées au cours de leur expérience n’ont aucun effet significatif sur les résultats. Publicité Étapes <img alt="Calculate P Value Step 1 Version 3.jpg" src=" width="670" height="503">1Déterminez les résultats attendus de votre expérience. Conseils

Ta med dina elever på en schyst resa - Schyst resande Publicerat den 20 juni 2017 Schyst resande erbjuder en workshop i hållbar turism, helt kostnadsfritt. Passet passar till kurser som bland annat samhällskunskap, geografi, ekonomi, naturkunskap och religion. Workshopen riktar sig till gymnasieskolans olika program, med undantag för turisminriktningar som vi erbjuder ett annat utbildningsupplägg. Turismen är en näring som växer så det knakar världen över, vilket ställer krav på kunskap om hur vårt resande påverkar människors levnadsförhållanden och miljön. Vår workshop tar språng ur Agenda 2030 och de Globala målen och med den vill vi möjliggöra för eleverna att gemensamt fundera kring och diskutera hur vi påverkar miljön och människorna i de länder vi besöker samt vilka möjligheter vi har att förändra till det bättre. Vill du att vi kommer till din gymnasieskola? Schyst resandes gymnasiematerial går att beställa kostnadsfritt på Utbudet.se.

STATISTIQUES Excel facile simple M2R EQSA Denis Corpet - Petit traité de STATISTIQUES - à l'usage des débutants. Page 1 1- Structures des données Je vous montre des manips de structure très SIMPLE. On peut faire plus compliqué ! Structure et analyse des données doivent être prévues AVANT de faire l'expérience. Vous verrez dans vos labos, des stats plus complètes (ANOVA, modèle linéaire) 1.1- Comparer des moyennes : on veut savoir si deux groupes sont identiques (hypothèse nulle) ou différents, pour une même mesure. Certe, l'analyse de variance permet d'analyser plusieurs groupes de données, en construisant un modèle (non traité ici). Ex: les garçons sont-ils plus grands que les filles ? Ex.de test: t de Student (pour variances égales, données indépendantes et Normales) 1.2- Connaître le lien entre deux mesures : on veut savoir si deux mesures faites sur le même individu sont liées. Ex.de test: coefficient de corrélation (hypothèse nulle r = 0, pas de lien, nuage de points circulaire pour données Normales) 2- Interpréter p p

Related: