background preloader

The new economics foundation

The new economics foundation
Related:  Community

Dirección de Extensión UACh - Facultad Cs. Económicas UACh presentará textos de Dr. Manfred Max-Neef y Dr. Teodoro Kausel * 44 diversos talleres ofrece a la comunidad en los cuales participan más de 400 personas. Esta semana se dio inicio a una nueva versión de de Verano de de Chile. Estos talleres son organizados por de Extensión, Centro de Deportes, Dirección Museológica, Facultad de Medicina y . Más de 400 personas se inscribieron en esta ocasión para participar de los 44 talleres que ofrece de Verano UACh. Este año en de Extensión se realizan 22 talleres dentro de los cuales se encuentran, Expresión Corporal y Danza Educativa, Telar Mural Rústico, Yoga Niños, Comic Nivel Inicial, Fotografía Digital I y Danza Árabe, entre otros; los cuales están dirigidos a intereses de todo público. Para el Director de Extensión, Prof. de los talleres de de Verano organizados por de Extensión se realizará el próximo sábado las 11.30 horas en el Gimnasio del Campus Miraflores de donde se hará entrega de certificados y habrá una muestra de los talleres realizados. Daniela Lizama RamosPeriodista Práctica Profesional

Prylar och saker | Miljöportalen Vilken teknik är bäst för miljön? Tangentbord har sett likadana ut sedan skrivmaskinen kom för 130 år sedan. Lika länge är det sedan bensinmotorn uppfanns. Dagens teknik behöver inte nödvändigtvis vara bäst. Läs mer >> Hållbart samhälle med hjälp av design Kan design användas för att skapa ett mer uthålligt samhälle? Läs mer >> Från vaggan till graven Om man följer en produkt från vaggan till graven och mäter all dess miljö­på­verk­an på vägen, då gör man en livscykelanalys. Läs mer >> Sopor riktigt värdefullt Förpackningar, hushållspapper, godispapper, kartonger, den lästa tidningen, batterier, matrester och tomglas. Läs mer >> Källsortera efter men tänk före I Sverige är vi duktiga på att lämna papper och glas till återvinning och hålla rent på våra gator och torg men trots det hamnar mycket skräp på marken och i soporna slängs sådant som egentligen skulle återvinnas. Läs mer >>

RUCHI - Rural Centre for Human Interests Mostly Economics Adam Smith y el neoliberalismo | Economía Los que creen que hay una continuidad entre el pensamiento de Smith y el neoliberalismo y, por lo tanto, postulan la filiación del neoliberalismo con las ideas económicas y políticas de Adam Smith, comenten una impostura. EL HOMO ECONOMICUS NEOLIBERAL Y EL CIUDADANO DE ADAM SMITHEl neoliberalismo se impone en el mundo con el ascenso al poder de Margaret Thatcher en Inglaterra (1979) y de Ronald Reagan en Estados Unidos (1981). Fue el inicio de la globalización, de una nueva forma de mesianismo ideológico, fundado en la idea del homo economicus que actúa racionalmente guiado poSr su propio interés individual y que sabe lo que quiere. Smith, por su parte, concibe al individuo, a la persona, como un ser social --como un ser preparado por naturaleza para vivir en sociedad-- y al mercado como institución social. La concepción de Justicia (en la sociedad civil), es no lesionar al prójimo. EL MERCADO COMO INSTITUCIÓN SOCIALLa prédica de M. Califica esta noticia

Växthuseffekt och växthusgaser- vad är det egentligen? | Miljöportalen Miljöportalen tar ett grepp om växthuseffekten och förklarar hur det förhåller sig och varför vissa gaser är farligare än andra. När det i klimatsammanhang pratas om växthuseffekten menas egentligen en förstärkt växthuseffekt . Det finns en naturlig växthuseffekt i atmosfären som gör klimatet så behagligt att växter, djur och vi människor kan överleva här på jorden. De problem som orsakas av ett förändrat klimat beror på att människans utsläpp av olika gaser bidrar till den förstärkta växthuseffekten. Vattenånga och koldioxid som är de vanligaste växthusgaserna finns naturligt i jordens atmosfär. MetanDikväveoxidSvavelhexaflouridFlourföreninger (flourkolväten och flourkarboner) De ökade halterna av växthusgaser beror främst på koldioxidutsläpp orsakade av förbränning av fossila bränslen såsom olja, kol och naturgas. Koldioxid – bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten. Metan – från kossorna bland annat

Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice - Australian Human Rights Commission The position of the Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner was created by the federal parliament in December 1992 – a response to the findings of the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody and the National Inquiry into Racist Violence. It was also a response to the extreme social and economic disadvantage faced by Indigenous Australians. Social justice is about making sure that every Australian – Indigenous and non-Indigenous – has choices about how they live and the means to make those choices. The Commission's role includes reviewing the impact of laws and policies on Indigenous peoples, reporting on Indigenous social justice and native title issues and promoting an Indigenous perspective on issues. This work is led by Mick Gooda, the Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner.

Economía :: El mito del modelo de la India En un texto escrito para Página/12, Nabar-Bhaduri advierte sobre los diversos problemas de la India, nación que la prensa internacional presenta como un modelo de desarrollo entre las economías emergentes. Opinión India es presentada como ejemplo de una estrategia alternativa de desarrollo donde el crecimiento económico en las primeras etapas está conducido por el sector de servicios antes que impulsado por la actividad manufacturera. La prensa internacional ha destacado el ejemplar desempeño económico, proyectando al país como una de las economías de mercado emergentes que se apoderarán de la economía mundial. Cuando se evalúa la capacidad de este modelo de crecimiento para generar un desarrollo sostenible e inclusivo, el escenario está lejos de ser prometedor. Lo que necesita la economía india son políticas activas que estén direccionadas a acelerar el crecimiento y la expansión de la industria y la agricultura. * Doctora en Economía.

Mer kött och soja - mindre regnskog | Latinamerikagrupperna Ju mer soja och nötkött desto mindre regnskog. Så ser den ödesdigra logiken ut i Amazonas där sojafälten expanderar och tränger boskapsskötseln allt djupare in i regnskogen. Sojaboomen tog fart 2002 och sedan dess har en savannyta stor som England odlats upp. Detta är sammanfattningen av en rapport från Swedwatch. Varje år försvinner ytterligare 21 000 kvadratkilometer av savannen, en yta större än Halland, Blekinge och Skåne. Skörden, sojabönorna, mals till mjöl och exporteras. Sveriges och andra länders soja- och köttimport i Brasilien har ett pris som denna rapport vill belysa. Högt tryck på känsliga naturområden Sedan 1990 har ett område stort som Storbritannien huggits ned i Brasiliens regnskog. 2008 satte regeringen upp mål för hur avskogningen skulle reduceras, bland annat genom att drygt hälften av regnskogen som fi nns kvar i regionen Amazônia Legal ska skyddas. Tio procent av sojan som såldes efter skörden 2008/09 hade odlats på nyskövlad mark i Amazonas. Rekommendationer

AgriCultures Network Economía :: Pensar la economía con mirada alternativa Las últimas jornadas monetarias y bancarias del Banco Central reunieron a destacados economistas heterodoxos, que desafían a la economía convencional. Fue un acontecimiento notable teniendo en cuenta que en el pasado fue un reducto de la ortodoxia. Durante más de treinta años los eventos organizados por el Banco Central estuvieron monopolizados por la ortodoxia y el establishment financiero internacional. Las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA funcionaban como un espacio para la legitimación de las políticas y teorías económicas dominantes. A partir de 2010 esa tradición se quebró. En la edición de este año, los paneles estuvieron monopolizados por economistas con visiones alternativas de la economía. Las jornadas se celebraron el lunes y martes pasado y gran parte de los panelistas comenzaron sus intervenciones celebrando con sorpresa que el listado de invitados y la temática de los paneles completamente ajenos a la tradición ortodoxa. Intrínseco al sistema Los mercados incapaces

Related: