background preloader

The Kafka Project

The Kafka Project
Related:  Philosophy & Psychology Resources: WebsitesARTS - TO Orgensie

Sartrean Reflections - The Meaning of Existentialism מכתב אל האב על פי מקס ברוד, מכתב זה לא הגיע מעולם ליעדו. קפקא מסר את המכתב לאמו, כדי שתעבירו הלאה לאביו, אך היא החזירה אותו אליו, מתוך ידיעה ברורה, כי אביו עלול לפרש מכתב זה שלא כהלכה. רקע לכתיבת המכתב[עריכת קוד מקור | עריכה] הרמן קפקא, אביו של פרנץ קפקא בדברי הפתיחה למכתב, מסביר קפקא את הרקע לכתיבתו: "אבא יקר, לא מזמן שאלת אותי פעם אחת, למה אני טוען שאני פוחד ממך. תוכן המכתב[עריכת קוד מקור | עריכה] במכתבו, מתייחס קפקא למערכת היחסים ששררה בינו לבין אביו, בתקופות שונות, החל בילדותו, דרך נעוריו וכלה בבגרותו. ילדותו[עריכת קוד מקור | עריכה] קפקא כותב על השוני הפיזי והמנטאלי החוצץ בינו לבין אביו, שהתבטא כבר בילדותו המוקדמת. כדי להצביע על שיטות החינוך של אביו ועל הנזק המתמשך שנגרם לו כתוצאה מהן, שואל אותו קפקא אם הוא זוכר את אותו לילה , בהיותו ילד קטן, כיצד הוא התחנן בפניו בבכי כי יגיש לו כוס מים וכיצד, הלה נשא אותו בידיו כדי להשתיקו וסגר אותו במרפסת, כשעל עורו רק כותונת הלילה שלו ובליבו אימה נוראית. קפקא חווה שוב באמצעות המכתב את התראותיו של אביו בדבר הכישלון הצפוי לו, אם הוא לא ישמע לקולו.

The Trial The Trial (original German title: Der Process,[1] later Der Prozess, Der Proceß and Der Prozeß) is a novel written by Franz Kafka in 1914 and 1915 but not published until 1925. One of Kafka's best-known works, it tells the story of a man arrested and prosecuted by a remote, inaccessible authority, with the nature of his crime revealed to neither him nor the reader. Like Kafka's other novels, The Trial was never completed, although it does include a chapter which brings the story to an end. After Kafka's death in 1924 his friend and literary executor Max Brod edited the text for publication by Verlag Die Schmiede. Plot[edit] On his thirtieth birthday, the chief financial officer of a bank, Josef K., is unexpectedly arrested by two unidentified agents from an unspecified agency for an unspecified crime. K. receives a phone call summoning him to court, and the coming Sunday is arranged as the date. K. is visited by his uncle, who was K.' K. visits the lawyer several times. On the eve of K.'

The Kafka Project | General | Trains of Traffic: Kafka's Novels into Film “Die Zuschauer erstarren, wenn der Zug vorüberfährt” (Kafka, Tagebücher 7). Kafka’s first entry in Notebook One of his diaries at an early stage in his development as a writer, briefly refers to a film and its effect on the audience.1 The early impact of film was often notably dramatic: upon seeing the Lumière brothers’ short film of an oncoming train2, it is reported that the audience in the movie theaters did not become stiff but rather jumped out of their seats. They “are said to have stampeded at the sight of the locomotive barreling toward them from a distant prospect into the foreground of the screen” (Cook 11). When Kafka recollected the shock the moving images aroused in the viewer he might well have been recalling his own vision recorded five years earlier in his famous letter to Oscar Pollak. There he announced the effect the written word was to achieve in the reader, “we need the books that affect us like a disaster [...]. Trains and machines in Kafka relate to traffic.

Existentialism in Literature and Film Course by Hubert L. Dreyfus on Free Audio Download Ever feel like life needs a little more meaning? Well then listen to these guys' perspectives and solutions to make sense of this craziness in life. The lecturer is super-accessible, and clear, and sometimes even funny. This class builds a framework for which we can understand our own existence and what we can do with the time we got here, from the perspectives of three philosophers. NEW VERSION: a more recent version of the podcast, from the 2008 class, is available for free on itunes U, through the itunes store.

אורות הכרך הוצאה לאור: צער ראשון - פרנץ קפקא באוגוסט 1924 התפרסם בברלין בהוצאת Die Schmiede הקובץ "אמן רעב" שכלל ארבעה סיפורים: צער ראשון, גברת קטנה, אמן רעב ויוזפינה הזמרת או עם העכברים. היה זה החיבור האחרון שקפקא הספיק להגיה ולהתקין לדפוס בטרם מותו ב-7 ביוני 1924."צער ראשון" הוא הסיפור הפותח את הקובץ, והוא פורסם לראשונה ב:Genius, Zeitschrift fuer werdende und alte Kunst, שנה שלישית, 1921, ספר שני – הופיע בפועל בינואר 1923.קל לראות כי חוטים רבים קושרים את הסיפור "צער ראשון" לסיפור שהעניק לקובץ את שמו, "אמן רעב", ובכל זאת הוא סיפור אחר לגמרי, ואולי יזכיר לאחדים את סיפור הנסיכה על העדשה, אבל את הביקורת החברתית הנוקבת של אנדרסן מחליפים במקרה זה חיוך וחמלה על צער האמן, שזולתו לא יבין, וגם על תחושת העבד לגורלו שכה חזקה בכל סיפוריו של קפקא, כבלי הגורל שאין היחיד יכול להתירם, אלא הוא הולך ומסתבך בהם כחיה במלכודת. צער ראשון תרגום: ענת פרי מלבד זאת למעלה היה גם בריא, וכאשר בעונת השנה החמה יותר נפתחו החלונות הצדדיים סביב סביב לכרכוב הגג, ויחד עם האוויר הצח חדרה גם השמש בעוצמה לחלל השרוי באור דמדומים, אז היה שם אפילו יפה.

Kafka’s Wound | A Digital Literary Essay by Will Self A digital essay by Will Self I am guilty of an association of ideas; or rather: I am guilty – that’s a given, and in casting about for the source of my guilt I find I cannot prevent myself from linking one idea with another purely on the basis of their contiguity, in time, in place, in my own mind. It’s not only ideas I connect like this, I do it with images, sensory impressions and the most epiphenomenal of mental glitches. After a night’s dreamless sleep in a conifer wood, the narrator of ‘Description of a Struggle’ encounters an obese and litter-borne Buddha-like figure whose ‘face bore the artless expression of a man who meditates and makes no effort to conceal it’ – an uncharacteristically taut one-liner for Kafka; he soon put paid to such callow excesses. In 1916 the German equivalent of the Pyrrhic victory, ‘sich zu Tode siegen’ (‘to commit suicide by winning’), entered the language. Whichever the case: it was all up with me.

TPM: The Philosophers’ Magazine

Related: