background preloader

Strategier i engelska – när jag ändå håller på…

Strategier i engelska – när jag ändå håller på…
Related:  Engelska F-6Engelska blandatENGLISH

ESL English Language Learning - Adult Literacy - Listening & Reading - Audiob... Checklist for writing (public) Feed forward på gruppnivå - Mia Smith Hur många gånger har vi lärare inte suttit sena kvällar (och nätter) med personlig, individuell feedback för att eleverna ska utveckla sitt skrivande, sitt tänkande och sitt lärande. Och efter några timmar kommer väl den där tanken farande att det man skriver till en elev säkert skulle gagna flera elever. Och att vi skriver samma saker på flera olika ställen. Hur kan vi maximera effekten av detta? Hur når vi ut så att alla elever kan lära maximalt, utan att slösa bort lärarens tid alltför mycket? En kollega som undervisar SO berättade nyligen att hon ibland färgmarkerar olika olika prov eller uppgifter som eleverna har gjort för att sedan kunna följa upp gruppvis. ”Ni som fått en lila lapp, kom till mig så ska vi gå igenom en sak lite till.” ”Ni som har fått gula lappar kan tänka lite extra på att koppla ihop era exempel med varandra för att fördjupa resonemanget.” Idag vill jag visa ett sätt som jag använt för att ge eleverna tydlig respons på skriftliga uppgifter.

Selingua - gratis språkutbildningsprogram Selingua är ett svenskt språkundervisningsprogram för Windows som övar upp ditt engelska, tyska, franska och spanska ordförråd. Omfattande ordlistor med omkring 2000 ord på varje språk följer med programmet, och det finns även möjlighet att utöka ordlistorna med egna ord. För att drilla alla dessa ord finns fyra olika ordkunskapsövningar, en genusövning, en korsordsövning och en övning i att böja oregelbundna verb. Selingua kan även användas av tysktalande, engelsktalande, spansktalande och fransktalande personer för att lära sig svenska, tyska, franska, engelska eller spanska. Selingua är gratis och fungerar under Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 10. "Selingua är ett av de bästa sharewareprogram vi sett på länge."-- Maxidata "Lysande program." > Fler gratis utbildningsprogram för Windows...

English Learn Site Vägar till engelska vid läs och skrivsvårigheter - Nypon Förlag Hur ska man tänka som pedagog i engelska när det finns elever i klassen som har det kämpigt med att läsa och skriva? Det är frågor som Susanne af Sandeberg ägnat mycket tid åt. Hon är fil.mag i läs- och skrivsvårigheter och aktuell med en ny bok på Nypon förlag. Så här beskriver Susanne syftet med boken, Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter. – Jag vill ge inspiration till engelskundervisningen. Det finns många sätt att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter och boken belyser olika framgångsfaktorer. Engelska en rättighet Att få lära sig engelska i skolan är både en jämlikhets- och en demokratifråga. – För elever med läs- och skrivsvårigheter är det annorlunda, de har svårt att knäcka den engelska läskoden på egen hand. Tid att reflektera Boken är inget trollspö som sveper fram snabba, enkla lösningar för lektionerna. – Lärarna behöver få tid att reflektera, diskutera och planera undervisningen.

How to learn English for free: 50 websites for free English lessons – Espress... Videos & YouTube channels: EngVid.com – More than 1000 videos from various teachers. Sort by level or topicTED talks – Good for more advanced learners; use the captions or transcripts.Rachel’s English – Great videos on pronunciation, slang, & moreJenniferESL – More than 10 years of English-teaching videosGo Natural English – Fun and energetic American English teacherEnglish Anyone – Conversations, advanced listening, beginners’ course & moremmmEnglish – Australian English teacherEnglish with Lucy – British English teacherSpeak English with Vanessa – Natural expressions, pronunciation, phrasal verbsFluency MC – Teaches English through rhythm and rapPapa Teach Me – British English pronunciation, prepositions, vocabularyEnglishClass101 – 400+ videos on many different topicsWorldwide Speak – Special focus on improving writing, essays, grammar, sentence structure Podcasts & listening: Websites & blogs: Exercises & tests: Facebook pages: Forums & communities: Get a FREE English phrases e-book!

Word Search Game - tematiskt Word Search Instructions: To play Word Search, choose the level of difficulty, the length of the game, and whether or not you wish to use the timer, then click play! See More… Word search games, also know as word find games, are popular for helping students recognize words. In searching for words, the students seem to read and memorize the words in a way that they enjoy and which helps them learn the words and their spelling. Wordsearch can be played online or users can create a printable wordsearch. Walkabout Voices English Profile - Home All Things Grammar - Home

Related: