background preloader

Make interactive activities for the classroom

Make interactive activities for the classroom

https://wordwall.co.uk/

Related:  e publishingBest Connected Teaching Tools-Part IIAPPLICATIVI 2Risorse per impararemonikakubica

Presentation Software for Mac and iPad 10 Online Research Tools Every Online Learner Should Know About This article will give you some insights on how to make your research process more effective using online research tools. Online learning has opened up the opportunity for many people to educate themselves, learn new skills, and earn college degrees even if they are not able to attend classes in a traditional sense of the word. Some just don’t have the time/money to move or commute to another city, or they work full time and have families, which means eLearning is their only option. As great as online learning is, it has several drawbacks. Obviously, it requires you to be online most of the time, which is fine, if you are doing research, writing, taking online tests, or attending your virtual classes. But being online also makes you more prone to procrastination and distractions. Todoist. These 10 awesome online research tools will change the way you do research for good, and for the better, and your eLearning process will be made much more streamlined and efficient. Get 2 Free eBooks

Teacher Resources By Theme The Ultimate Teacher Resource - 50,000+ Worksheets and Lessons - Save Time Now! View Now... Math and English Language Arts - 15,000+ English Worksheets - 5,000+ Math Printables See It Here... Available Teacher Resources By Theme In this section of our site we try to put it all together for you. Be sure to check our gold (50,000+ K-12 high quality printables) and platinum (Instantly create puzzles and printables) membership. Computers- Themes that relate to the use of computer technology. Countries- Themes that focus on various nations of the world. Holidays- Themes focused on celebrations and recognized events. Language Arts- Themes that are related to the English Language Arts. Math- Themes focused on mathematics. Science- Themes related to science content. Social Studies and History - Themes related to history content. Lesson Plans and Teacher Timesavers - Elephant-sized Resource - Teachers Love It! View Collection Instant Puzzles Makers Too! - Create Worksheets - Endless Puzzles View Makers

Create Easy Infographics, Reports, Presentations | Piktochart Scenariusze lekcji dla nauczycieli Technologie z klasą Program dla nauczycieli informatyki klas VII Już wkrótce będziesz mógł zapisać się do wyjątkowego, bezpłatnego programu dla nauczycieli! Nowoczesne technologie, języki programowania, zagrożenia w sieci - udział w programie pozwoli w łatwy i przystępny sposób zrealizować atrakcyjne lekcje o tej tematyce. Na uczestników programu czekają: upominki, gadżety, przydatne materiały,zestaw analogowy do nauki programowania oraz film instruktażowy pokazujący, jak korzystać z zestawu,dyplomy,list gratulacyjny do dyrekcji,liczne niespodzianki (np. zaproszenia na konferencje o różnorodnej tematyce - dla nauczyciela),mnóstwo kreatywnej zabawy i satysfakcji z udziału w programie! Biorąc udział w programie, zrealizujesz podstawę programową: Zapisy trwają od 19 września do 25 października (lub do wyczerpania miejsc). Na czym polega udział w programie? Jakie scenariusze będziesz realizować w ramach programu? Masz pytania? tel.: 795 433 775 e-mail:scenariuszelekcji@ud.edu.pl

Unprofound Limnu - The Online Whiteboard - #EdTechInnovations Limnu is the most realistic interactive whiteboard that I have run into yet. The writing features in this tool look just like you are writing on a whiteboard, and the tools help build collaboration in the team. The openness of this tool allows you to have a one of a kind experience when your team needs to get some work done. The only questions that remains, is the cost of Limnu. Possible Classroom Ideas: Backchannel for a Video ChatChange Up for PadletInteractive Learning SpaceDigital Lesson ScaffoldingParent Feedback SpaceBrainstorming Sessions

The top 11 apps to use with Book Creator - Book Creator app #1 Explain Everything It was no surprise to us that Explain Everything came top in this list. We’ve seen anecdotally that teachers love this app, and we know there are many, many ways it can be combined with Book Creator – and the workflow works both ways. For those who don’t know, Explain Everything is an interactive screencasting whiteboard app. Last year we teamed up with the co-creator of Explain Everything (Reshan Richards) to produce a series of blog posts looking at how Book Creator and Explain Everything can be used together: Book Creator Ambassador Eileen Pasquini chose Explain Everything as her no.1 choice. “One thing l’ve been doing is to bring ReadWorks passages into Explain Everything. “Once we bring this in to Book Creator the student expands on the passage creating response pages. “We also use Explain Everything to have students record their responses to a variety of lesson material. Download Explain Everything #2 iMovie Download iMovie #3 Paper by 53 Download Paper #5 PicCollage

Home Własności figur płaskich (kl. 1) | Wrocławski Portal Matematyczny - Matematyka jest ciekawa stopień trudności: średnizadanie z (*) jest obowiązkowe na ocenę celującągrupy A i B mają ten sam poziom ocenianie: 21-22 - celujący 18-20 - bardzo dobry 15-17 - dobry 11-14 - dostateczny8-10 - dopuszczający 0-7 niedostateczny czas pisania: 45 minut typ sprawdzianu: sprawdzający wiadomości po zakończeniu działu tematycznego, wtedy zadania traktujemy jako otwarte, a uczeń powinien przedstawić pełny tok rozumowania i rachunkimoże być wykorzystany jako powtórzenie wiadomości z danego działu grupa A (22 pkt) Zad. 1. (3 pkt) Na płaszczyźnie obierz 4 różne punkty i przez każde dwa z nich poprowadź prostą. Zad. 2. (2 pkt) Na prostej zaznaczono 4 różne punkty A, B, C, D. Zad. 3. (3 pkt) O prostych a, b, c, d, e, f, g wiadomo, że a b, b c, c d, d e e f, f g. Zad. 4. (2 pkt) Kąt β jest 3 razy większy od kąta do niego przyległego. Zad. 5. (2 pkt) Jeden z ośmiu kątów otrzymanych z przecięcia dwóch prostych równoległych trzecią prostą ma miarę 137°. Zad. 10*. (2 pkt) Boki trójkąta mają długości 9 cm i 15 cm.

Big Huge Labs Tons of fun stuff... Give one of our toys a spin! Trading Card, Badge Maker, Jigsaw, Pop Art Poster, Hockneyizer, Mosaic Maker, Lolcat Generator, Bead Art, Motivator, Wallpaper, Billboard, Movie Poster, FX, Map Maker, Pocket Album, Photobooth, Magazine Cover, Framer, Color Palette Generator, Calendar, CD Cover, Cube, Mat, I know, right? It's a lot to take in. Go slow.

Outils nomades, dys : des outils pour travailler l'écrit et l'oral Depuis 2012, les expériences de classe inversée se multiplient et sont de plus en plus médiatisées. Née outre-Atlantique en 2004, la pédagogie inversée a été popularisée deux ans plus tard par Salman Khan et son académie virtuelle dont le principe est de « fournir un enseignement de grande qualité à tous, partout » en publiant sur le web des mini-leçons gratuites et stockées sur YouTube. Tentés par cette pratique, de plus en plus de professeurs tentent l’expérience et mettent leurs contenus directement en ligne. Les supports prennent souvent la forme de vidéos diffusées sur le net pour faire travailler leurs élèves en amont du cours. Des collègues du supérieur expérimentent actuellement la classe renversée où leurs étudiants construisent eux-mêmes le contenu de la leçon afin d’être en mesure de l’expliquer à leur professeur. Une fois réalisées, ces vidéos sont diffusées en classe et sur le web. Dans cet article, nous pointerons trois finalités dans l’utilisation des vidéos en classe.

Free Visual Dictionary & Thesaurus | Online Dictionary | Associated Words

Related:  WhiteboardTeacher's resourcesInfografías & Storytellinglou4cydTICEto checkToolsNettressurserGIOCHI LINGUISTICI / QUIZdavidrhymesExercise, test and quizz maker toolsscuola