background preloader

Lilla viralgranskaren

Lilla viralgranskaren
Related:  KällkritikDigitalisering

Hon utbildar förskollärare i källkritik | Lärarnas tidning ”Vem är det som skriver så?” Skalman frågar den gråtande Lille Skutt, som läst på nätet att Bamse inte blir stark av dunderhonung längre. — Ett skitsmart grepp att utgå från barnens populärkulturella intressen, tycker Ulla-Karin Lundgren Öhman om Bamse-redaktionens metod att lära de unga läsarna källkritik genom en seriestrip med de älskade figurerna (Bamse nr 2/17). Redan ettåringarna vet vad en smart device är. Ulla-Karin Lundgren Öhman är medie­pedagog på Piteås resurs­centrum för IT- och mediepedagogik och leder projektet Lekmit som under sex år har kompetensutvecklat en stor del av förskollärarna i kommunen. Under ett år får del­tagande förskolor besök av en mediepedagog två timmar per vecka. Barnen gör väldigt mycket film för sin egen målgrupp om saker som ligger nära dem själva — ett par minuter långa spelfilmer, dokumentärer och animationer som får rafflande titlar som ”Den bortsprungna hästen” eller ”Gubben och motorcykeln”. Personligt Ulla-Karin Lundgren Öhman Ålder: 49.

Användbara gratis ipad-appar för SFI Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp!Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever.

Skolan och dataskyddsförordningen – Omvärldsbloggen 25 maj nästa år träder EU:s dataskyddsförordning i kraft, vilket innebär att samtliga länder i unionen från och med den dagen kommer att ha gemensamma regler för personuppgiftsbehandling. Samtidigt upphör Personuppgiftslagen att gälla, även om de grundläggande principerna, som gällt sedan 1995, förblir desamma. Den nya lagen är avsedd att skydda fysiska personer och ge dem större kontroll över sina egna data. Samtidigt ska flödet av personuppgifter inom unionen underlättas. I den svenska skolan används dagligen mängder av olika datatjänster där personuppgifter hanteras, alltifrån bloggar och appar till digitala läromedel och system för omdömen och utvecklingsplaner. Varje medlemsstat har rätt att i viss utsträckning införa kompletterande bestämmelser, och det pågår en rad olika utredningar som kommer att ge förslag kring detta under året. Även om regelverket inte är helt färdigställt, står det klart vilka övergripande regler som kommer att gälla.

Säker på nätet Som mediepedagog på Brunns skola i Värmdö kommun så har jag sammanställt olika resurser som finns om säkerhet på nätet. Jag har fördelat de olika resurserna på olika åldersgrupper och gjort elevuppgifter till. Jag hoppas att du hittar något som du kan ha användning av. Har du frågor eller hittar felaktigheter så kontakta mig cecilia.backstrom@brunnsskola.se. Samhället står inför stora förändringar och den nya informationstekniken påverkar alla på många olika sätt. På Brunns skola vill vi starta eller fördjupa en diskussion om hur skolan ska förhålla sig till den information som samhället förmedlar i olika medier. För ett säkrare internet så krävs att vi i skolan arbetar aktivt med att möta barnen i sin vardag. I "Småungar & medier 2015" redovisas medievanorna bland barn 0–8 år. Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper, vilka i löpande text omnämns med siffror: 0–1 (år), 2–4 (år) samt 5–8 (år).

4 Steps Schools Need To Take To Combat Fake News | The Huffington Post Lexin Välkommen till Lexin på nätet! Här hittar du lexikon på femton minoritetsspråk, men även bildmaterial och kortare videofilmer. Lexikon i bokform finns på följande språk och kan beställas här: Albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska. Svenska Lexin finns nu i en helt ny version. Lexin på nätet är ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen, och Kungliga Tekniska högskolan. Skärpta krav på digital källkritik i läroplanerna | Lärarnas tidning Skolverket föreslår nya skrivningar i skolans styrdokument som bland annat syftar till att förstärka elevers källkritiska kunskaper. Förändringarna beror på att regeringen vill tydliggöra skolans uppgift att stärka elevens digitala kompetens och är en del av uppdraget att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. – De största förändringarna och förstärkningarna när det gäller källkritik är i ämnena samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk, säger Olof Andersson, undervisningsråd på Skolverket och en av de som varit med och arbetat fram förslagen. Även NO-ämnena berörs. Bakgrund Gemensamt för alla– från förskola till vuxenutbildning – är nya likartade formuleringar i läroplanernas inledningar, i stil med att ”skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitalisering påverkar individen och samhällets utveckling”. Vad menar ni med det? Kommer lärarna förstå detta? Olof Andersson exemplifierar: – Många barn möter den hemma. Exempel på nya skrivningar

Can I Use an Image from the Internet? How to Credit the Source? 17 Jul 2012 The handy flowchart style poster should help you decide whether or not you can a particular image on your website. If yes, the poster also suggest way on how you can properly credit the original source of the photograph. couch mode print story How should you Credit Images on Website? The handy flowchart will help you decide whether or not you can use a particular image on your website. The post is a collective effort of Pia Bijkerk, Erin Loechner and Yvette van Boven. Also see: How to Cite Tweets

Related: