background preloader

Tio-lektioner-om-barnets-rattigheter_unicef

Tio-lektioner-om-barnets-rattigheter_unicef
Related:  FN-DagenbarnkonventionenSamhällskunskap

Gör barnkonventionen till lag - UNICEF Sverige Barnkonventionens status i Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, är ett rättsligt bindande dokument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Idag har 196 stater ratificerat (förpliktat sig att följa) barnkonventionen. Den svenska regeringen ratificerade konventionen 1990 utan några reservationer (1). UNICEF Sverige anser att den metoden inte är tillräcklig för att garantera barn deras rättigheter. Efter många år av påverkansarbete beslutade regeringen om en särskild utredning med uppdraget att bland annat lämna förslag på en lag om inkorporering av barnkonventionen (länk till tilläggsdirektiv 2015:16). Barnkonventionens status i andra länder Konsekvenser och effekter av en ratificering varierar från land till land beroende på landets rättssystem. Norge som modell Barnkonventionen inkorporerades i norsk rätt och gjordes till norsk lag år 2003.

Barnkonventionen | Lyssna.nu Barn har egna mänskliga rättigheter. 1989 antog FN Konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Idag har alla världens länder utom två ratificerat, dvs lovat att följa, konventionen vilket gör den till en av FN-systemets mest spridna konventioner. Sverige ratificerade konventionen redan 1990 och idag är bland annat skollagen, föräldrabalken och socialtjänstlagen anpassade efter rättigheterna i Barnkonventionen. Sedan 2011 är också Barnkonventionen inskriven i läroplanen. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga. Artiklarna ska alltid läsas tillsammans. Fyra av artiklarna utgör konventionens grundprinciper. Grundprinciperna är artiklarna 2. Grundprinciperna är mycket talande för hur konventionen ser på barn som rättighetsbärare, med eget värde och egna åsikter. Som lärare finns det flera sätt att jobba med konventionen i det dagliga arbetet. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är en god gärning lyssna till barn och sätta deras bästa främst.

Fantasibild - blandade tekniker En sak, som jag tycker är roligt, är att få eleverna att använda sig av nya tekniker och nya material. Det är så lätt att de annars fastnar i blyertsteckningar. Den här bilduppgiften görs i flera moment och kan med fördel göras lärarledd, dvs man gör det steg för steg tillsammans. Läraren gör sin bild och eleverna gör sina. Jag valde att använda sk "julgransljus" som är lite mindre och lättare att hålla i för eleverna. Uppgiften är att rita figurer med ljuset på pappret. Moment 2 - vattenfärger Andra momentet innebär att man målar över allt med vattenfärger så att figurerna, som man gjorde med ljuset framträder. (Medan den första bilden torkar kan man låta eleverna göra flera bilder enligt moment 1 och 2 utan lärarstöd.)Moment 3 - hitta kanterna Nu är det dags att ta fram färgpennorna. Uppgiften är nu att hitta kanterna på figurerna och fylla i dem med pennan. Nu är det dags att ta fram en lite mindre pensel och nytt vatten. Moment 5 - mer detaljer! Gör sedan fler detaljer med färgpennor.

SLI.SE - FN & UNICEF - En översiktsfilm om FN och barnkonventionen Utbildningsradion, 2013, Från 6 år, 14 min. U102763-01 Del 1 av 16. Ami, Bruno, Coco och Dani får en chans att rädda teatern från nedläggning. Kunskapsmedia AB, 2008, Från 8 år, 24 min. version 3.5.4Sidan skapad på 0,2368 sekunder på www22 Build Your Own Neighborhood With These Printouts This week we wanted to highlight all of the amazing house printables that are available for you to download, print, and recreate. These homes are a great introduction to paper toys, whether for you or your kids. I’ve seen some amazing shelf or mantel displays using houses like these, so line them up in a row for some quirky modern décor. Or create a 3D layout of your own neighborhood with your kids! Whether you’re looking for a modern 60’s vibe, a farmhouse redux, a NYC-style brownstone, a luxury condo, or a traditional turn-of-the-century home, we’ve got the house for you. Download your houses now! House 1 – Mid-mod Starter and tree House 2 – Stately 1920’s House 3 – Gingerbread Fantasy House 4 – White Christmas Modern House 5 – Christmas Tree and Snowman House 6 – Modern Skylights House 7 – Downtown Condo House 8 – NYC Brownstone House 9 – Color Play House 10 – Spring Florals House 11 – Gardeners delight House 12 – 60’s modern House 13 – Town Square Gazebo and Mailbox

Beställ skolmaterial - UNICEF Sverige Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Ladda ner materialet direkt nedan eller köp det i unicefbutiken för 100 kronor. Barnkonventionen i en låda Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har vi tagit fram ett material som riktar sig till dig som arbetar i förskolan. Beställ materialet här eller ladda ner materialet direkt nedan. Tio lektioner om barnets rättigheter Med skolmaterialet ”Tio lektioner om barnets rättigheter” vill UNICEF Sverige ge årskurs 3-6 en introduktion till barnkonventionen och presentera barnets rättigheter. Skolmaterial om barns rätt till utbildning Materialet kan laddas ner nedan. Filmer

Alla barns rätt - En bilderboksapp om Barnkonventionen Alla barns rätt är en app som bygger på Pernilla Stalfelts bilderbok med samma namn som kom ut första gången 2009 i samband med Barnkonventionens 20-årsjubileum. Huvuddelen av appen består av Pernilla Stalfelts humoristiska och tankeväckande tolkning av artiklarna i Barnkonventionen. Med korta, enkla meningar och fina illustrationer sätter hon igång tankarna kring vad de olika artiklarna egentligen innebär. Många förskolor och skolor kommer ha stor glädje av den här bokappen i sitt arbete med Barnkonventionen, men den fungerar lika bra att läsa hemma i den egna familjen. För den som vill veta mer om vad som står i Barnkonventionen finns även en förkortad version från Unicef av de 54 artiklarna. De flesta illustrationerna i boken har en enklare animation eller en ljudeffekt om man trycker på dem. För att bläddra drar man med fingret i kanten av sidan, det fungerar inte att bara trycka i kanten som i många andra bokappar. Betyg: fyra av fem Ålder: Appen passar från fyra år och uppåt

Livet i ett flyktingläger Livet i ett flyktingläger VAD tänker du på när du hör ordet ”flyktingläger”? Har du besökt ett sådant någon gång? Hur ser det ut där? När den här artikeln skrevs, hade 13 flyktingläger upprättats i västra delen av Tanzania. På grund av inbördeskrig hade det kommit omkring 500 000 flyktingar från andra afrikanska länder, och de fick nu hjälp av de tanzaniska myndigheterna i samarbete med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR). En tonårig flicka som heter Kandida berättar vad som hände, när hon och hennes familj kom till ett flyktingläger för några år sedan: ”De gav oss ett ransoneringskort med ett identitetsnummer, och min familj anvisades till flyktinglägret Nyarugusu. Ransoneringskortet används varannan onsdag. ”Ja, vi ställer oss i kö vid ett utlämningsställe för att hämta basvaror som delas ut av UNHCR”, berättar Kandida. Hur ser menyn ut för en person? ”Vi får omkring 7 dl majsmjöl, 2,5 dl ärtor, 20 gram sojamjöl, 2 matskedar matolja och 10 gram salt per person.

10 corporations which control everything we buy Today, practically everything that you buy in the shops is produced by 10 transnational corporations. Whether it’s Mars or Snickers, Sprite or Fanta — whatever you choose, your money goes to the same people. Take a look below to see who the market really belongs to. Kraft Foods banker Founded in 1903 by James Kraft, it’s now the second biggest producer of packaged food products in the world. Nestlé S.A. skynews Nestle is the world’s largest producer of food products, boasting a record level of annual turnover. Procter & Gamble milenio The global market leader in consumer products, Procter & Gamble is also the largest advertising company on the planet, spending around $8 billion on advertising a year. Johnson & Johnson stock-talk Cosmetics, hygiene products and medical equipment are among the things that Johnson & Johnson produces through its 230+ subsidiary companies. Unilever progressivemediagroup One of the leading producers of household cleaning products. Mars, Inc. flickr Kellogg’s startribune

sånger | Musikbloggen Fjäriln vingad av Carl Mikael Bellman som levde på 1700-talet Fjäriln vingad syns på Haga mellan dimmors frost och dun sig sitt gröna skjul tillaga och i blomman sin paulun: minsta kräk i kärr och syra, nyss av solens värme väckt, till en ny högtidlig yra eldas vid sefirens fläkt. Fredslåten Barn i alla länder vill att det ska bli fred. Barn i alla länder vill att det ska blir fred. Vi vill ha en värld där människorna skrattar och ler. Vi vill hjälpas år att hålla fred med varann. Vi vill hjälpas åt att hälla fred med varann. Sveriges nationalsång Du gamla, du fria, du fjällhöga nord du tysta du glädjerika sköna jag hälsar dig vänaste land uppå jord din sol din himmel dina ängder gröna din sol din himmel dina ängder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dar då ära ditt namn flög över jorden jag vet att du är och du blir vad du var ja, jag vill leva jag vill dö i Norden ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. ljudinspelning från skolan Kanotsång , en kanon Min paddels vassa blad

Cloud Islands | Spelet som kommer förändra svensk skola Printable World Flags To make watching the Olympics on TV at home more festive and exciting, for a world travel themed party or to celebrate any international occasion, we’ve put together these 100 countries printable world flags in one file, in perfect sizes to make party bunting with. Download Each page has 10 flags with the name of the country on the side tab. Fold over this tab to use the flags as bunting. Children can try recognising and guessing the flags and then learn the country names of each flag written on the back flap. You can also use them as educational playing cards. Note: We’ve learned the correct way of hanging the American flag vertically – with the stars in the left top corner. We’ll be adding more flags and flag activities and coloring versions, so please check back soon!

Related: