background preloader

Free Flash Banners Menus Buttons Maker

Free Flash Banners Menus Buttons Maker
Related:  Skriva

The Art Of Storytelling » Tell A Story Get inspired by featured artwork from the Delaware Art Museum and write a story through the interactive Tell a Story activity. Look through the images below for a brief introduction on how this activity works, or click on the link below to begin telling your story. Launch the Tell a Story Activity 1) Choose an inspirational work of art First, select a work of art as the inspiration for your story. 2) Tell your story Next, you'll write a story to accompany the artwork. 3) Share your story Once finished, you have the option to send your creation to family and friends, and submit it to the Delaware Art Museum to be included in an online gallery of stories. Launch the Tell a Story Activity

Makete.se - dramaturgi i lärande Writing Frames and Printable Page Borders KS1 & KS2 Scroll/parchment A4 page borders (Ref: SB3643) Colour and black and white portrait and landscape page borders featuring a scroll/parchment background. Includes editable Microsoft Word templates as well as resizable JPG images. Other Writing Frames and Templates Editable fold-over mini book templates (Ref: SB7366) A set of editable templates where you can customise the title and text for mini books. Simple A4 writing frames (Ref: SB4730) A set of basic A4 writing frames with writing lines and space for a picture. Writing template set (Ref: SB438) A very useful set of colour (and low-colour) A4 templates to aid and inspire your children when writing. Simple recount writing frames (Ref: SB4750) Basic A4 writing frames for recounts. Book-themed A4 page borders (Ref: SB591) Two editable A4 page borders (for Microsoft Word) featuring a book theme. Notepad writing template (Ref: SB7644) A simple printable notepad template for children to write notes.

Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får eleverna välja själva. Det enda kriteriet är att den ska vara kort. Så här gör vi: Eleverna samlas och läser upp sina meningar högt för varandra. Jag gör samma uppgifter som eleverna. Elevalstren är från årskurs fyra och fem!

Livets lotteri – ett skrivprojekt Nedan följer delar av en variant på Boken om mig (som vi övergett för länge sedan då den inte riktigt ”tog fart”). Den här varianten har vuxit fram under de senaste åren och blir tydligare och bättre för varje år som går. Varje del föregås av gemensamma övningar (t ex läsning av texter, identifiering av typiska inslag i texterna och idésamlande), parvisa resonemang och en hel del tänkande. Eleverna måste ju veta vad reportage, resonerande text, beskrivande text och mininovell är för något eller för den delen hur man genomför en intervju eller hänvisar till källor för att kunna skriva de olika texterna. Delarna introduceras en i taget för att ge eleverna tid att tänka, samtala och påbörja sitt skrivande. Antal lektioner totalt, inklusive introduktioner, genomgångar, övningar och skrivande, ca tolv-femton (tre lektioner/vecka i fyra-fem veckor). Nedan presenteras enbart delar av uppgifterna. Du ska ta med foton så att boken blir trevligare att läsa. Tid till förfogande: Ca fyra veckor

100 Not-Boring Writing Prompts for Middle- and High Schoolers 1. Attach an image (photo, magazine, etc.) to a notebook page and write about it. 2. What things will people in the future say about how we live now? 3. List 1 List 2 Vampire porcupine Ninja armadillo Zombie pig Pirate goat Mummy lobster Clown possum Banshee shark Wraith moray eel 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. S: sensitive, stubborn, smiling. A: artistic, argumentative, agoraphobic M: melodramatic, moody, magical 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. **HURRAH! For more creative writing ideas, check out my free WordSmithery creative writing lessons and my popular Ultimate Guide to Creative Writing Resources!

Guider till journalistik | SvD SvD Läs & Skriv-redaktören Cecilia Lindvall svarar på frågor om hur man kan använda sajten och vad i en bra berättelse som fångar henne. Vad finns på SvD Läs & Skriv i dag? – Massor! Sedan SvD Läs & Skriv föddes har vi samlat material om ungdomars situation i skolan, olika metoder som lärare och pedagoger använder för att lyfta skolresultaten och artiklar som rör framför allt läs- och skrivförståelse. Har ni inte läst Maria Sundén Jelminis artikelserie Skolresan är det ett givet tips! Just nu publicerar vi artiklar i en inspirationsserie om hur man får ungdomar med långt till boken att läsa. Vad kommer att publiceras på sajten framöver? – Vi kommer bland annat att lyfta fram intressant forskning på läs- och skrivområdet och berätta om hur lärare använder flerspråkighet i undervisningen, så kallad translanguaging. Stäng PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar. Anmäl dig här Vad fångar dig i en bra bok?

The Plot The Plot The Plot Question time! What is it that you think they wanted? What do you think is in the barrels? Which mouse is in charge? If the mice could talk, what would they be saying? Perfect picture! Can you draw a picture of one of the mice doing something extraordinary? Story starter! They had been in the barn for ages. Outfits ready, equipment set, plan made, they were almost ready to leave. They knew what they wanted, and were determined to get it. Sentence challenge! Can you write a sentence that uses an apostrophe for omission? E.g. cannot = can’t I have = I’ve he will= he’ll she is= she’s we have= we’ve will not = won’t He can not see anything. I have never been so excited! He will never be the leader. She was always complaining. We will not give you a piece of cheese! We have never seen a mouse wearing clothes before. Sick sentences! These sentences are ‘sick’ and need help to get better. The mouse had fur and eyes.

Skrivarskola Publicerad: 10 december 2018 Medie- och informationskunnighet – MIK – är centrala frågor i Skolverkets styrdokument och avgörande för vår förmåga och möjlighet att orientera oss i en komplex och föränderlig omvärld. Förståelse för och kunskap om det journalistiska uppdraget och arbetssättet är därför av stor betydelse i undervisningen för våra barn och ungdomar. Genom att låta eleverna själva arbeta med journalistiskt skrivande som ett led i undervisningen, ges de möjligheten att utveckla förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information. Mediekompass Skrivarskola syftar till att underlätta för lärare som vill använda sig av det journalistiska arbetet som metod i sin undervisning. Att skriva journalistiska texter lämpar sig såväl inom ramen för språkundervisningen, som ämnesövergripande där textens innehåll formas av kursmomentens innehåll. Centralt i Skrivarskolan är Publicistguiden som Mediekompass utvecklat tillsammans med Statens Medieråd. Publicistguiden 2018 i helhet

Related: