background preloader

The Biggest Stars In The Universe

The Biggest Stars In The Universe
Related:  Tema rymdenAstronomy for kidsso

LPP för tema Rymden åk 2 vt 2013 Vi lär oss om jorden, solen, månen och stjärnorna. Undervisningens innehåll: Vad? Big bang - Hur skapades universum?Stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.Stjärnbilder på himlen.Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.Dag och natt. ÅrstidernaMånens olika faser.Människan i rymden. Syfte/n för arbetsområde eller ämnet Kopplingar till läroplan Sv Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift, Sv 1-3 Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. Undervisningens innehåll: Hur? Vad vet eleverna om rymden? Kunskapskrav för år 3 NO 3 Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Bedömning

Google Sky ©2017 Google - Terms of Use Image Credit: DSS Consortium, SDSS, NASA/ESA Western Philosophy SLI.SE - Stormaktstiden - Gustav II Adolf Medix Produktion AB, 2009, Från 13 år, 23 min. DVD 1795 Hur kunde det komma sig att det lilla landet Sverige blev en stormakt under 1600-talet? Historiekännaren Laurentius Cools guidar oss genom en tid då landet Sveriges yta sträckte sig långt ner i Europa. En tid då människor i andra länder flydde när den svenska armén närmade sig. Djärva kungar ledde Medix Produktion AB, 2009, Från 13 år, 23 min. Medix Produktion AB, 2012, Från 9 år, 14 min. Hamark Produktion, 2011, Från 6 år, 20 min. version 3.5.4Sidan skapad på 0,2472 sekunder på www22

Welcome to Cool Cosmos! Rymden åk 3 Du ska få lära dig om solen, månen, våra planeter, stjärnorna och hur allt hänger ihop. Vi ska undersöka varför det finns årstider och om hur natt och dag fungerar på jorden. Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena Kopplingar till läroplan NO 1-3 Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Kunskapskrav i årskurs 3 eller 6 Sv Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift, Sv 1-3 Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. Till eleverna Målet med arbetet är att: Under arbetets gång kommer vi att: besöka planetariettitta på filmer om rymdenta reda på fakta om planeternaskriva enkla faktatexterbygga rymdraketerskapa olika stjärnbilderskriva fantasiberättelser Du kommer redovisa ditt arbete genom: Vi kommer bedöma din förmåga att

Sky Map for Android What is Sky Map? Google Sky Map turns your Android-powered mobile phone into a window on the night sky. It will identify objects that appear in the sky and allow users to search for them. How can I get Sky Map? The app is available for download at the Google Play. Where is Sky Map be available? Sky Map can be downloaded from the Google Play in countries where an Android-powered device is available. Is the app available only in English? The app is currently available in over a dozen languages. Does the app work on all Android-powered devices? Yes, the device will work on all Android-powered devices running Android 1.5 or higher. How does Sky Map work? The app uses Android-powered devices' built-in compass, GPS, and clock to display an annotated Sky Map of the area it is facing. What can I do with Sky Map? Sky Map enables users to identify stars and planets by pointing their devices towards these objects in the sky. Does Sky Map use the device's camera to determine what you see on the screen?

Nuance - Home Ankikallman added: 15 svenska uppfinningar som format världen Här är 15 exempel på Sveriges långa historia av uppfinningsrikedom. Men i ärlighetens namn undrar vi om nummer 14 är något att vara stolta över? 1. 1844 patenterades säkerhetständstickan i Sverige, den uppfanns av Gustaf Erik Pasch 2. 1865 uppfinner Alfred Nobel dynamiten 3. 1883 – Gustaf de Laval får patent på sin ångturbin 4. 1888 – Frans Lindqvist konstruerar fotogenköket Primus 5. 1892 – Johan Petter Johansson uppfinner skiftnyckeln 6. 1906 uppfinner Sven Wingqvist det sfäriska kullagret 7. 1910 – Gideon Sundbäck, svensk bosatt i USA, moderniserar blixtlåset och får patent på det 8. 1941 – Nils Löfgren och Bengt Lundqvist uppfinner Xylocain för lokalbedövning 9. 1944 – Erik Wallenberg uppfinner den första Tetra Pak-förpackningen 10. 1950 – Carl Gunnar Engström uppfinner respiratorn 11. 1958 – Nils Bohlin uppfinner trepunktssäkerhetsbältet 12. 1958 – Rune Elmqvist uppfinner den första pacemakern som kan opereras in i en människas bröstkorg 14.

Space Shuttle Mission Games <center><div class="site_errors"><div class="floatType_site_error_top"></div><div class="floatType_site_error"><table summary="layout table"><tr><td bgcolor="#000000"><font color="#ffffff"><h2><img src="/templateimages/redesign/modules/overlay/site_error.gif" title="Site Error" alt="Site Error"/>There's a problem with your browser or settings. </h2></font><font color="#ffffff"><p>Your browser or your browser's settings are not supported. To get the best experience possible, please download a compatible browser. Follow this link to skip to the main content NASA - National Aeronautics and Space Administration Charles F. Lori B. NASA Education About NASA Education For Educators For Students NASA Kids' Club Games Text Size Space Shuttle Mission Games On this page: > Buzz Lightyear Games > Picture Switcher Games > Memory Games > Mission Patch Explorer Games > Info Orb Games > Cosmic Corridor Games > Link to more games at NASA Kids' Club Buzz Lightyear Games Think you have a great memory?

Rymden, åk 1-3, Väse skola Temaarbete under två veckor då vi arbetar i tvärgrupper årskurs 1-3 om rymden. Lärområde Mål Kopplingar till läroplan Bl Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, Sv Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift, Sv Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, Sv Syfte söka information från olika källor och värdera dessa. Lärandemål Du ska ha kännedom om vad Big Bang är.Du ska ha kännedom om vad en galax är.Du ska kunna beskriva hur solen , jorden och månen förhåller sig till varandra.Du ska ha kännedom om månens olika faserDu ska kunna förklara varför vi har år, månader och dygn.Du ska kunna namge några av våra planeter.Du ska känna igen några av våra stjärnbilder.Du ska känna till någon person eller händelse som är förknippade med rymden.Du ska kunna måla en stjärnbild.Du ska veta vilket stjärntecken du är född i.Du ska skriva en enkel faktatext. Läraktiviteter Utvärdering

Peppercorn Earth Solar System Copyright 1989 by Guy Ottewell Universal Workshop PO Box 102 Raynham, MA 02767-0102 Toll Free: 800-533-5083 Fax: 508-967-2702 Email: customerservice@universalworkshop.com This is a classic exercise for visualizing just how BIG our Solar System really is. Both the relative size and spacing of the planets are demonstrated in this outdoor exercise, using a mere peppercorn to represent the size of the Earth. Guy Ottewell has kindly given permission for this electronic presentation of The Thousand-Yard Model; his exercise is presented in its original form, indexed with a few anchors to help you find you way around the large file. Introduction Can you picture the dimensions of the solar system? Probably not, for they are of an order so amazing that it is difficult either to realize or to show them. You may have seen a diagram of the Sun and planets, in a book. The fact is that the planets are mighty small and the distances between them are almost ridiculously large. 10 paces. Another 9 paces.

Our World Of Dualitys | About US I am Regina, Elizabeth, Gaddy, Frazier and now, a Howard. My name is an acronym and they are the legal names that I've had at the different stages of transformation in my life. Funny how all those names ended up making sense later REG.Fn,Howard. I am truly a survivor. At seven years of age my father, ended my days of innocence forever. I would see families together and they looked happy. I eventually saw he didn't blow up or anything and I caught the bug too. I have told my story in totality because I felt a great need for it. Through opposition, diligence, confusion and self-promoted growth. So I dedicate my story and this web page to my husband, daughters and all of you who have gotten to know me and I will meet, as a symbol of love, faith, humbleness, and tolerance. Wholeness, balance, and vibrations

Size comparison of the largest stars we've measured. by fetokki Jun 23

Related: