background preloader

Lasochskrivportalen.skolverket

Lasochskrivportalen.skolverket

https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/

Related:  svenskaSvenskasärskilda behov

Vårens bästa lektioner – novellerna om FLYKT Det har blivit som ett mönster att jag (ibland tillsammans med kollegor) varje vår drar igång ett undervisningsprojekt som utmanar vad skola kan vara. Denna vår var det dags för källkritikprojektet riktigtsant.se. Det blev kalasbra, men något som bliv minst lika bra utan att vara särskilt nyskapande var novellarbetet på temat flykt. Förutom fantastiska berättelser av alla elever i åk 6 på Årstaskolan så var arbetet lätt att koppla till kunskapskrav och det lirade bra ihop med nationella proven. Ingenting kändes stressigt och jag upplevde att alla elever hajade vad de höll på med.

Linas lärarrum - Läsmysteriet Jag hoppas att ni inte har missat UR:s nya serie Läsmysteriet som modellerar lässtrategier i form av roliga utmaningar. Jag läste om den här serien några månader innan den kom ut och väntade med stor spänning inför det första avsnittet. Nu har jag arbetat med de två första avsnitten med tillhörande uppgifter och mina elever i åk 5 älskar det. I övningarna de gör utgår de från sammarbete i grupp där de ska lösa ungefär samma uppgifter som i programmet. Som lärare har jag stor möjlighet att gå runt, lyssna och uppmärksamma vilka strategier eleverna använder sig av. Det här både för att bedömma och planera den fortsatta undervisningen för nedanstående kunskapskrav:

”Min fulla potential” fokuserar på barnen i skolan – För att skapa en skola där alla barn ges samma möjligheter att nå sin fulla potential måste forskningsresultat och goda exempel spridas. Det finns många skolor som välkomnar alla, gör extra anpassningar och tar hänsyn till elevers olika behov. Det vill vi att fler ska ta efter, därför gör vi den här kampanjen, säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden. Ibland undrar jag om barnen finns i skolan för skolans skull, eller för barnens skull. Sätt barnen i centrum! Språk-, läs-, och skrivutveckling – Enköpings kommun Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kultur, livsåskådning, generationer och språk möts (Lgr11, s 222). I Enköpings kommun arbetar vi aktivt för att alla elever ska utveckla en god språk- läs- och skrivförmåga.

Skolbiblistans wiki - Världsbokdagen Av och till kommer frågor om Världsbokdagen till skolbiblistan. Hanna Johansson och Anette Holmqvist har klistrat in några av tipsen på den här sidan. Börja gärna med att besöka Världsbokdagens webbplats: från skolbiblistan 2016 Vi uppmärksammar Världsbokdagen vid 4 olika tillfällen ( 19, 20, 26 och 28 april): 19 och 20 april bjuder vi in Åk 3 att lyssna på bokjuryn ( alla elever i Åk 4 ca 55 st elever) som berättar om sina favoriter från 2015. Sen får Åk 3 låna dessa böcker. 26 april har vi också ett bokbytarbord för alla på skolan ( Ta med en bok och få två ”nya”). 28 april har vi en tipspromenad för åk F-2 på skolgården, om böcker och biblioteket My Froster, Lillholm/Ekholmskolans bibliotek På Askebyskolan firar vi i dagarna två, tors-fre. Lågstadiet uppmärksammar författaren Sven Nordqvists 70-årsdag genom Findus och Pettson-tema och mellanstadiet uppmärksammar att Roald Dahl skulle ha fyllt 100 år i år genom temat Kalle och chokladfabriken.

Förstelärare i Svedala Psykologen och forskaren Angela Lee Duckworth undersöker vad som får vissa att lyckas bättre än andra i livet. Hon menar att det är förmågan att arbeta uthålligt mot ett långsiktigt mål som är framgångsfaktor nummer 1. Hon kallar förmågan ”to grit”, på svenska ungefär ”bita ihop och kämpa på”. Öde ön- Skrivprojekt kapitelbok år 5 Här delar vi med oss av det Skrivprojekt som vi arbetat med i år 5. Eleverna har fått ett kapitel i veckan att skriva i dokumentet. Vi har använt oss av Classroom för att fördela uppdragen samt lätt ge eleverna återkoppling. Varje kapitel innehåller en tydlig instruktion för vad kapitlet ska handla om samt innehåller även en checklista för att eleven själv ska kunna bearbeta sin text. Tips & Råd Attention har tillsammans med Källbrinksskolan och ESS-Gymnasiet i Stockholm samlat in massor av handfasta tips och strategier för hur man får undervisningen för elever med NPF att fungera. Här har vi valt att sammanställa några av de vassaste: Arbeta aktivt med studieteknik. Låt eleverna träna studieteknik och bli mer medvetna om hur de på bästa sätt lär sig, och vad det innebär att de exekutiva funktionerna brister när man har NPF.Använd avprickningslista i punktform. Dela upp arbetet i korta, tydliga mål eller uppgifter, så att eleven kan pricka av allt eftersom och själv se sin arbetsinsats. Det kan användas både på lektioner och inför arbetsmoment.Två lärare i klassrummet samtidigt.

Uttrycksformer för upptäckare – inspiration Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande uttrycksformer som kan inspirera till utveckling av skriftliga och muntliga uppgifter inom olika arbetsområden. I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring 12 olika typer av texter och andra framställningar. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. Digitala presentationer

Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling Nya Språket lyfter! är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1–6 i grundskolan och sameskolan samt för motsvarande årskurser i specialskolan och kan användas i samarbetet med modersmålslärare. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen. #1066 Skriv brev till ditt framtida jag Skriv ett brev till ditt framtida jag. Du kommer garanterat att lära dig mycket nytt om dig själv, och fascineras av hur du över tid förändras som person. Börja brevet med att skriva vilket datum som du tidigast får läsa brevet! Själv har jag valt endast ett antal år fram i tiden, för att inte dö av nyfikenhet och väntan. Dessutom hinner det hända osannolikt mycket på endast ett fåtal år.

Att bygga upp en berättande text Idag har vi repeterat hur man bygger upp en berättande text. Vilka delar ska vara med? Först fick vi tre små texter som vi skulle lista ut vad vi skulle göra med. Vi förstod nästan på en gång att det skulle bli en saga. Hitta den inre motivationen Vad blir skillnaden om du får en belöning för att motionera, ringa ett säljsamtal eller skriva en text, jämfört med att själva springturen, säljsamtalet eller skrivandet blir en belöning i sig? Att kunna motivera sig själv är en ovärderlig förmåga. Att kunna ändra vanor, ha kul på jobbet och att få gjort det man egentligen vill få gjort. Men hjärnans inbyggda belöningssystem jobbar inte alltid åt det håll vi vill. Hjärnan dras till snabba belöningar och älskar sötsaker, soffor, gamla vanor och att skjuta upp krävande uppgifter. För att komma till rätta med det här jobbar vi ofta med mål.

Related:  Skolverket