background preloader

Selkeää ja saavutettavaa viestintää

Selkeää ja saavutettavaa viestintää

http://papunet.net/

Related:  Poimintoja maahanmuuttajille sopivista koulutusmateriEsteettömyysOpiskelen ammatilliseksi erityisopettajaksiYleistä kieltenopetukseen liittyvää

kotisuomessa.fi Uloskirjautuminen onnistui, voit nyt poistua materiaalista. Olet käyttämässä kotisuomessa.fi -palvelua oman oppimisympäristösi kautta. Sinun tarvitsee kuitenkin kirjautua sisään tältä sivulta kotisuomessa.fi -käyttäjätunnuksillasi. Tervetuloa kotisuomessa.fi -verkkopalveluun. Palvelu on suunnattu maahanmuuttajille, jotka haluavat opetella suomen kieltä, mutta palvelun käyttö on vapaata kaikille.

PPSHP - Apuvälinepalvelut Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelut on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskukseen. Alueellinen apuvälinekeskus vastaa koko sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sekä seuraavien kuntien apuvälinepalveluista: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, (Uusi) Oulu ja Tyrnävä Alueellisen apuvälinekeskuksen yksiköt: Opintopolku : Ammatillinen erityisopetus Erityistä tukea ammatilliseen perustutkintoon tai valmentavaan koulutukseen Voit saada erityisopetusta jos tarvitset oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Opiskelun tueksi saat henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS).

Pedagogiikkaa ja koulupolitiikkaa II: Ops 2016 tulee - oletko valmis? Osa: Työtavat OPETUSSUUNITELMAN keskeiset elementit ovat didaktiikan näkökulmasta tavoitteet, sisällöt, menetelmät ja arvioinnin periaatteet. Olen aikaisemmissa blogilastuissa avannut käsityksiäni tavoitteista (mikä on uuden opsin kasvatuspäämäärä) ja menetelmäohjauksesta (opettajan ja oppilaan toimintaa kuvaavien verbien analyysin pohjalta). Tässä lastussa paneudun vielä opetussuunnitelman työtapaohjaukseen. Perinteisesti suomalaisopettajat ovat pitäneet vahvasti kiinni menetelmällisestä vapaudestaan, mutta jo vuoden 2004 perusteissa listattiin perusteet menetelmien valinnalle. Ohjaus voimistuu vuoden 2014 perusteissa. Menetelmistä käytetään sanoja työtapa (Matti Koskenniemen käytämä termi) sekä opetusmenetelmä.

Laajennettu tietopaketti kuntoutusalan opiskelijoille - Toimintakyky Nämä sivut on suunnattu fysioterapeutti-, toimintaterapeutti-, kuntoutusohjaaja- sekä apuvälineteknikkokoulutukseen. Nämä ammattiryhmät toimivat asiantuntijoina valittaessa apuvälineitä asiakkaille. He tarvitsevat perustiedot erilaisista apuvälineistä ja apuvälinepalveluista. Tietopaketti on koottu siten, että se kattaa perusasiat apuvälinepalveluista sekä linkkejä lisätietoihin. Tietopakettia tehtäessä on ohjenuorana ollut kuudentoista tunnin opetuskokonaisuus. Ammatillinen erityisopetus Ammatillisen erityisopetuksen määräykset uudistuivat 1.8.2015 (L 630/1998, A 811/1998). Lainsäädännön mukaan erityisopetus on opiskelijan henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä opiskelijoille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi. Ammatillinen erityisopetus ja erityinen tuki ammatillisessa peruskoulutuksessa, valmentavassa koulutuksessa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ovat oleellinen osa koulutuksen toteuttamista yhdenvertaisesti ja esteettömästi.

Learning by doing - leikkejä ja pelejä englannin opetukseen Toiminnalliselle opetukselle olennaista on tehdä oppilaista aktiivisia toimijoita. Opetus hyödyntää ryhmää, on vuorovaikutteista, mahdollistaa mielikuvituksen sekä luovuuden käyttöä ja lisää huomaamatta tuntiopetuksen fyysistä aktiivisuutta. Toiminnallinen opetus aktivoi tehokkaasti oppilaita psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Toimiminen on lapselle luontainen tapa kokea ympäristöä ja oppia uutta. Toiminnallinen opetus valjastaa lapsen sisäisen motivaation halutun asian opetteluun. Sähköisten palveluiden esteettömyys - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Esteettömyys tarkoittaa tuotteen, tilan tai palvelun helppoa lähestyttävyyttä. Se edellyttää erilaisten ihmisten tarpeiden huomioimista suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Esteettömyyden vastakohta on esteellisyys. Esteet estävät yhdenvertaisen osallistumisen ja ovat syrjiviä. Esteettömyyden lähikäsitteitä ovat saavutettavuus, esteetön pääsy sekä käytettävyys. Englannin kielen pohjalta voidaan puhua Design for All -periaatteesta tai universaalista suunnittelusta.

Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu sekä yhdenvertaisuuden edistäminen oppilaitoksissa Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten tulee laatia toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma eli toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu tukee osaltaan opetuksen ja työyhteisön kehittämistä. Lisäksi jokaisella työnantajalla, jolla on vähintään 30 hengen työpaikka, tulee olla myös henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoite koskee kaikkia oppilaitoksia eli peruskouluja, lukiota, ammatillisia oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja korkeakouluja sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Opettajalle Vähitellen täydentyvä linkkilista eri aineisiin (kuvataide, englanti, ruotsi, uskonto, S2)ja aihekokonaisuuksiin (mediakasvatus, monikulttuurisuus, kestävä kehitys)sekä opetusalaan liittyviin tekijänoikeusasioihinJos joku linkki ei toimi, ilmoitathan siitä minulle. Päivitetty 31.12.2014 Kielet Oppimispelejä tulostettavaksi Palapelejä Printtaa palapeli, monista sitä eri värisille papereille (jotta pakat eivät sekotu), laminoi ja leikkaa palat irti.

Esteettömyys Esteettömyys on laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan sekä sujuvan osallistumisen mm. työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Se merkitsee palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys on yhdenvertaisuutta ja osa kestävää kehitystä. Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat. Esteettömyys merkitsee turvallisuutta ja laatua.

Related: