background preloader

Hör vi ihop?: Engelska

Hör vi ihop?: Engelska
Strukturen Hör vi ihop? är väldigt populär i min klass i engelskundervisningen. Det är ett enkelt och tacksamt sätt att få alla elever aktiva och att få alla elever att TALA engelska. De tycker att det är väldigt roligt och alla vågar vara med. What’s your name? What time is it? What are you wearing? What’s the weather like? Numbers MALL What day is it? Hör vi ihop? Idag har vi provat strukturen Hör vi ihop? I "Allmänt" Skrivtrappan Så här i början av höstterminen i åk 2 satsar vi lite extra på att komma igång med skrivandet. SFI: Att skriva en innehållsrik och strukturerad text Skrivuppgifter är en av de svåraste uppgifterna på SFI. Related:  Kooperativt lärandeEngelska ESL

Hör vi ihop? och Visa!: Matematik Matematik för mig och min klass är ett aktivt ämne med mycket samtal och interaktioner. De har roligt och jag märker att de lär sig mer på detta sätt. Den här veckan arbetade vi med strategier för addition och subtraktion. Vi började med att med en EPA fundera på vad addition är. Vi kom fram till att addition är plus och att man lägger ihop. Jag påminde också om begreppet summa. Nu var det dags för att testa en ny struktur: Visa! Hör vi ihop? Strukturen Hör vi ihop? I "Allmänt" Struktur: Visa! I strukturen Visa! I "Kommunikativa och sociala färdigheter" Hör vi ihop? I matematiken har vi använt strukturen Hör vi ihop?

piece-of-cake 10 Creative Ways to Introduce Yourself to Students We once heard of a teacher who dressed up in her best bell bottoms and discoed her way into her classroom on the first day with Gloria Gaynor blasting from the speakers. Elaborate, but memorable—and if you decide to go that route, please send us a video so we can post it on our Facebook page for all the world to see. Of course, there are plenty of creative ways to introduce yourself to students that don't involve you squeezing into your 1970s pants or looking like a fool. Make a photo book. Question for you: How do you introduce yourself to your students on the first day of school?

Hör vi ihop?: Matematik I matematiken har vi använt strukturen Hör vi ihop? för att dela upp tal. Varje elev fick ett tal, t.ex. 2×30. Dela upp tal: MALL Hör vi ihop? Strukturen Hör vi ihop? I "Allmänt" Hör vi ihop? Matematik för mig och min klass är ett aktivt ämne med mycket samtal och interaktioner. Hör vi ihop? Idag har vi provat strukturen Hör vi ihop? Update your browser to use Google Drive - Google Drive Help To use Google Drive, Docs, Sheets, Sites, Slides, and Forms, you need to use a supported web browser. Learn what a browser is, which browser you use, and how to update to the latest version. Option 1: Find the update for your browser Update your browser If you can’t update your browser, you can use a different browser. Learn about system requirements for Google Drive, Docs, Sheets, Sites, Slides, and Forms. Option 2: Update your operating system If you can’t update your browser, update your operating system. Windows Learn how to keep your Windows computer up to date. Mac Option 3: Use a different computer or mobile device If you can't update your browser, install a new browser, or update your operating system, try to use a different computer or use a mobile device. If you have an Android phone, Android tablet, an iPhone, or an iPad, you can install Google Drive, Docs, Sheets, and Slides on your mobile device. Still need help?

Lesson Starters – WebEnglish.se In order to create structure in the lessons and make the students feel secure in the routine, WebEnglish.se has a few suggestions for intermediate classes:Inspirational talks vary from a couple of minutes to a whole hour. They can be used on their own in order to get the class focused or as an introduction to discussions, themes and writing.Amazing Pictures can be projected on the whiteboard as students come in to invite them to sit down and write down their ideas about and around the picture: What’s happening, why, how, where and when? What has just happened and what’s going to happen then? Related

Visa!  I strukturen Visa! ska varje enskild medlem generera en idé eller förslag på en uppgift och visa den likt multisvar, fast för sin grupp. Varje elev tänker enskilt, skriver eller ritar ett svar och redovisar kort hur de gjort för varandra. Strukturen är bra för att förstärka det egna ansvaret i en grupp och för att träna på att förklara sina tankar i ett litet sammanhang. I denna övning kan du med fördel välja frågor av stängd karaktär eller som enkelt kan beskrivas eller förklaras med en snabb uträkning eller bild. Material: uppgifter via skrivtavla eller som kort för varje gruppbord med stolar vända mot mitten för fyra eleversvarsmedium som mini-whiteboard, läsplatta eller papper för varje elevEleverna placeras i grupper om fyra.Varje grupp av elever får uppgiftskort som placeras i mitten av bordet (eller via tavlan). Exempel I matematik göra enkla beräkningar eller använda algoritmer och problemlösning. Hör vi ihop? I "Allmänt" Skapa grupper Talkort: Klassråd

Silly Sentences Syfte med Silly Sentences Framförallt att ha roligt med språket! Övningarna visar tydligt vad en fullständig mening är. Eleverna tränar på att formulera sig, samt att skriva med stor bokstav och punkt. Läraren reflekterar om Silly Sentences En rolig uppgift som lockar till många skratt! Metod Kopiera materialet och låt eleverna tala och skriva parvis eller i mindre grupper. Lgr 11 Förmåga Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Centralt innehåll Enkla beskrivningar och meddelanden. Halloween – Conversation.se – Dialoger på engelska Dialog 1 Person 1: – I’m having a Halloween party on Friday. Would you like to come? Person 2: – Yeah, sounds like fun. Person 1: – It starts at 6pm and there will be food and drinks. Person 2: – Is it a costume party? Person 1: – Yes, and the person wearing the best costume will win a prize. Person 2: – Cool, I need to ask my parents, but I think I can come. Person 1: – Can you text me tonight, if you can make it? Person 2: – Yes, I’ll text you later. Dialog 2 Person 1: – Are you going to Ella’s Halloween party tomorrow? Person 2: – Yes, I am. Person 1: – Yeah. Person 2: – Either as a zombie cheerleader or as a witch. Person 1: – My mom’s making my costume. Person 2: – I heard that whoever has the best costume will win an awesome prize. Person 1: – I know, I heard that too. Person 2: – It’s gonna to be a lot of fun. Person 1: – Yeah, I can’t wait. Person 2: – Me neither, see you tomorrow. Person 1: – See you tomorrow! Dialog 3 Dad: – Nellie, are you ready to carve the pumpkin? Dad: – Let me see!

Struktur – Bordet runt Jag heter Helena Makkonen Schöndell och arbetar på Kronaskolan i Älvängen, Ale kommun. När mina elever i åk 5 ska träna på problemlösning arbetar de inte själva, utan i axelpar (två och två) eller i lärgrupper (fyra och fyra). Detta för att det är lättare att lösa och förstå problem om de får diskutera och använda varandra som hjälpmedel. Eftersom min ena 5:a börjat arbeta i lärgrupp så fick vi möjlighet att testa en ny struktur från Niclas Fohlin. Strukturen är tänkt att träna gemensam problemlösning i grupp. Så här gjorde vi och så här gick det! Bordet runt Förberedelser Eleverna ska jobba i sina lärgrupper. Utförande Vidareutveckling När eleverna kan strukturen går det att vidareutveckla den. Reflektion Jag valde att inte träna på själva strukturen med eleverna innan jag startade problemlösningen, utan modellerade istället strukturen noga med hjälp av mig själv samt med bilder. Strukturen gjordes vid två olika tillfällen. problemet, kunde upplevas som övermäktig av flera elever.

The Best Movement and Action Songs for Children - Preschool Inspirations Need a perfect solution to help children get their energy or wiggles out? These are my tried and true best movement and action songs for children! Do you need the perfect song to keep the children entertained for circle time? Or perhaps you have a toddler or preschooler who just needs something to cure a grumpy day. I have used many of these songs for circle time, for transitions, for family dance nights, for bad weather days, and for those moments where we need to do something to keep us busy and moving! Here are my favorite movement and action songs. Tony Chestnut by The Learning Station This song is one of the absolute best! We are the Dinosaurs by The Laurie Berkner Band Did you know that Laurie Berkner used to be a preschool music teacher? A Root Chy Cha by The Learning Station If you have not heard A Root Chy Cha, it is so catchy! Walk Around by Music With Nancy Have everyone grab hands to form a circle for this delightful song by one of my favorite artists! This is a great one! Katie

Who are you? – en övning med alter egon De muntliga nationella proven närmar sig och vi är mågna som försöker förbereda våra elever på bästa sätt. Som uppvärmning brukar eleverna ofta få presentera sig, berätta lite om sig själva osv. Att öva det blir väldigt repetitivt, men idag testade jag en mer varierad variant. Först fick eleverna varsin papperslapp där de skulle presentera ett alter ego. Name: Age: City, Country: Family: Hobbies: Jag uppmuntrade dem att välja engelskspråkiga länder, men även andra länder blev representerade. Ett enkelt sätt att öva något grundläggande, men med en liten tvist. Strategi: Minutfingrar Ett vanligt problem som uppstått för oss när vi arbetar med grupper i undervisningen är att de arbetar olika fort. Minutfingrar är en strategi där du som lärare snabbt får information hur lång tid grupperna anser sig behöva. I enkelhet frågar du grupperna om hur de tidsmässigt ligger till mot målet och ber dem snabbt diskutera med varandra. Därefter ber du en elev per grupp visa hur många minuter de tror de behöver för att kunna slutföra sina uppgifter med sina fingrar. Elever arbetar i grupp med ett gemensamt mål som de ska slutföra.Du pausar gruppernas arbete efter en stund och ber de tänka tillsammans, ex Huvuden ihop! hur många minuter de behöver för att bli klara med uppgiften.En elev per grupp visar med fingrar hur många minuter gruppen behöver för att uppnå det gemensamma målet och bli klara med uppgiften.Du väljer en tid utifrån det du ser från de olika grupperna (ex. grupper visar 0-2-3-1 och du väljer 2 min). Skapa grupper I "Allmänt" Lektionsförslag: Skapa-en-fråga

10 Free Mobile Apps To Help You Learn English Faster Language is the most powerful communication tool. Learning different languages is the current trend among youngsters. There are a large number of ways you can learn or develop your skills in a specific language, by attending coaching from expert teachers or by conventional methods of reading and practice. Have you ever thought that your smart phone can be your teacher for teaching languages? Although you are a new learner or you just want to improve your English, here is a list of 10 new mobile apps for both Android and iOS that will improve your language. Memrise The power of Memrise is now available in pocket-sized format for on the go learning. LearnEnglish Grammar (US Edition) LearnEnglish Grammar is a top interactive grammar practice app designed to help improve English grammar accuracy. Learn English, Speak English by SpeakingPal Busuu Phrasalstein Listen & Speak It uses an advanced learning technique where short language patterns are read, understood, and pronounced in sequence.

Related: