background preloader

10 modern English words and slang terms you should know

10 modern English words and slang terms you should know
Related:  LärarsidorESLTalk

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt För muntligt kan man testa Mystery Skype, Silent viewing eller att spela in sig själv på diverse program på datorn är kul, som Quicktime eller iMovie om man har tillgång till surfplattor. Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts. Skriftligt Lyssna Läsa Läsning kan du också arbeta med online. Grammatik och ord Har du koll på de vanligaste orden i engelskan?

How to Write a News Article (with Downloadable Sample Articles) Edit Article Four Parts:Sample ArticlesPlanning Your ArticleWriting Your News ArticleProofing Your ArticleCommunity Q&A Writing a news article is different from writing other articles or informational pieces, because news articles present information in a specific way. It's important to be able to convey all the important information in a limited word count and giving the best information to your targeted audience. Steps Part 1 Planning Your Article <img alt="Image titled Write a News Article Step 1" src=" width="728" height="546" class="whcdn">1Research your topic. <img alt="Image titled Write a News Article Step 6" src=" width="728" height="546" class="whcdn">6Interview people. Part 2 Part 3 Community Q&A

dose and drive estate cars Which I will say is much classier than a station wagon. 75 Simple British Slang Phrases You Should Probably Start Using Oh, the Brits. No-one can snark quite like they do, and there are certain turns of phrase that are so utterly delightful, the rest of the world really should sit up and take note. Below are just a few common British phrases that you might like to work into your daily vernacular, as they can pepper any conversation with a little extra something. Aggro: Aggressive/in someone’s face.“Are you having a laugh?”: Statement of incredulity, like “you’ve got to be kidding”, and such. Now you know the British slangs, what about idioms? Featured photo credit: Underground via ShutterstockRead full content Dyslexi - Dyslexiförlaget - Fallerej Förlag

ESL Lesson Plans, Printables, Games, Materials for Teaching English Rehearsing Vocabulary Research says that new vocabulary is best learned in context, but there are also simple ways to keep the word lists and just eliminate the need of the translations. WebEnglish.se has compiled a list of vocabulary activities to help teachers leave the bilingual lists behind. Naming Show a flashcard and let the students write the word (yr 2-4)Word Search with or without the words (yr 2-9)Crossword Puzzle with short clues, synonyms, opposites (or bilingual hints) (yr 3-9)Cloze Sentences Vocabulary in context! You may give 2-3 letters of the missing word to make it easier (yr 3-9) Matching words with their definitions Also: Guess the word from its definition or match the phrases that mean the same. (yr 4-9)Unscramble the words Use a set of words from a theme to make it easier (yr 4-9)Draw a picture (yr 1-4)Missing letters Students fill in the letters (yr 2-6)Categorizing Divide the words into categories (yr 2-6)Brainstorming How many words can you think of?

Think, pair, share - ett lektionsförslag att sno rakt av ! - Sara Bruun Think, pair, share är en metod som jag ofta använder mig av. På svenska kallar vi den EPA- Elev, Par, Alla. Jag tycker att det är en väldigt bra metod för att få eleverna att prata och våga diskutera. Här kommer ett lektionsförslag för engelskundervisningen år 6-9. How to make a difference The story below is written by Loren Eisley: One day a man was walking along the beach when he noticed a boy picking something up and gently throwing it into the ocean. What does this story mean? 1. Now use the Canva app and create your own poster. / Sara Canva är gratis och fungerar på alla enheter.

Warmers, fillers & coolers Warmers Below is a list of warmer/cooler/filler/game activities in no particular order. If you have any warmers you'd like to add to the list then please send them to via the Contact page Aims: - to introduce a theme - to relax stds after a hard day's work - to wake stds up after a hard night - to wait for late arrivals - to provide a break in the lesson - to provide humour - to provide oral fluency practice - to finish the lesson on a light note 1. 2.Spot the difference. 2 pictures - the same but with a few differences. 3 Find someone who. 4.Word association. 5.Word disassociation. 6.Mini-role plays. 7.Correct the mistakes. 8. 9.Collocations. 10.Cut up story/conversation - put in order. 11.Match headlines and articles. 12.Find connections between words e.g. television, lake and pen. 13.Call my bluff - give three definitions of a word & guess which is right. 14.Brainstorm all words connected with area. 16.What's my line -guess the job & can only answer Yes or No. 17.Train compartment. 41. 61. 1.

IdiomSite.com - Find out the meanings of common sayings Wordorigins.org Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9. Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 (i A3 format) Speaking The World Around Us (Elevblad)Blå kortRöda kort Bedömningsanvisningar Reading Welcome to Wales Bedömningsanvisningar A Multicultural CityBedömningsanvisningar Young and FreeBedömningsanvisningar Native LanguagesBedömningsanvisningar Odd NewsBedömningsanvisningar Listening

Related: