background preloader

Formativ bedömning med ett klick

Formativ bedömning med ett klick

http://formida.se/

Related:  Jobbiktskolaundervisning

Betygen B och D - reviderat och tydligt av Skolverket Idag upptäckte jag till min förtjusning att Skolverket kommit ut med en reviderad upplaga av stödmaterialet kring Betygsskalan B och D. I skrivande stund sitter jag på tåget upp till Stockholm och medresenärerna tittade konstigt på mig när jag tjoade till vid upptäckten av att Skolverket faktiskt har tagit fram tre tydliga frågor samt exempel du som lärare kan förhålla dig till när du ska sätta B och D. Jag kommer gå in mer på det senare. Cognition Matters Swedish › Vektor Vektor - spel och träning i ett Vektor är baserat på forskning om tidig matematisk inlärning och framtaget av ledande forskare i samarbete med erfarana spelutvecklare. Det är en lekfull och engagerande app och passar både barn utan matematiska förkunskaper och barn med 1-2 års skolgång bakom sig. Äldre barn med svårigheter i matematik kan också ha nytta av Vektor. Vi har utformat Vektor som ett spel, komplett med hjältar, monster och skatter.

jlsu En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt.

Utvecklingssamtal Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år. Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Introduktion till Bee-bot - Kodknäck Intro – datalogiskt tänkande Vi börjar med att prata om vad Datalogiskt tänkande (Computational thinking) är och kommer från. Att vi med hjälp av datalogiskt tänkande kan ta ett komplext problem, förstå vad problemet är och sedan ta fram en möjlig lösning för det. Den lösningen kan vi sedan presentera för en dator, människa eller båda, att förstå. Datalogiskt tänkande handlar inte om programmering, utan är en uppsättning förmågor och tekniker för att lösa problem. Vi pratar även om problematiken med att använda oss av datalogiskt tänkande som begrepp i undervisningen, då det finns för lite forskning kring det, men begreppet innefattar så mycket mer än att bara kalla det programmering.

Hjärnforskare vill att skolan tänker om Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. De stora vinnarna skulle vara framtidens skolbarn.

Vad gör de i biblioteket? En alldeles pinfärsk bok från Natur & Kultur är Att utveckla självständiga läsare – dynamiskt mindset och undervisningsstrategier av Gravity Goldberg. Jag blev nyfiken på boken dels för att det i titeln står ”självständiga läsare” och dels för att jag vet alldeles för lite om det där med mindset. De senaste åren har jag arbetat en del tillsammans med lärarna runt elevernas läsförståelse, men ungefär sedan jag skrev det här blogginlägget för snart två år sedan har jag också grubblat lite extra över det där med lässtimulansen. Min förhoppning inför läsningen var att få några fler perspektiv på hur vi kan främja elevernas drivkraft att läsa på fritiden.

Robotarna rullar in Petter Ferm på Hammarlundens skola om vad robotprogrammering tillför i undervisningen. Foto: Öyvind Lund Ozobot, Sphero, Fur, Nao. Lärarna ska inte bara memorera vad eleverna heter. Nu måste de också lära sig namnen på alla robotar som gjort entré i utbudet av lärverktyg.

Steg 1. Språkutvecklande – pedagogKrstd Lärarjobbet för mig handlar inte om att uppfinna hjulet på nytt gång på gång utan det handlar om att dela med sig och att lära sig av andra. Skolverket, Dylan William, John Hattie, Göran Svanelid, Lotta Karlsson, Kerstin Dahlin, Carmen Winding är mina största inspiratörer men det finns tusen andra som jag exponeras för. De som jag nämnt och övriga står för ovanstående illustration. Dylan William som förkroppsligar de två begreppen: tydligt och konkret. Hattie med fokus på att utnyttja elevers förkunskaper och även mitt eget perspektiv på hur jag via mitt uppdrag som lärare bäst kan nå resultat. Känner du igen dig i det jag skriver så kanske det är dig som jag inspireras av. Bästa digitala adventskalendrarna 2015 Årets digitala julkalender från Ulrika Kjellberg i Thinglink ‎Anna-Kari Palms Julkalender Varje lucka har ett experiment från Utbildningsradion Tiggy testar.

Related: