background preloader

Inspectie onderzoekt declaraties universiteiten Rotterdam, Leiden, Utrecht en Twente

Inspectie onderzoekt declaraties universiteiten Rotterdam, Leiden, Utrecht en Twente
Related:  RTL WOB declaratie bonnetjes universiteits/HBObesturen june15, 2015counter movements - awareness raisers

Inspectie buigt zich over declaraties CvB's - Folia Bussemaker kondigde het onderzoek dinsdag aan in haar antwoord op Kamervragen over de hoge declaraties bij de hogeschool Windesheim en de Universiteit Utrecht. Uitgaven van onderwijsbestuurders moeten volgens haar sober, doelmatig, eenduidig en transparant te zijn. Het onderzoek richt zich op alle Nederlandse hogescholen en universiteiten – ook de UvA en de HvA worden onder de loep genomen. 'Geen bonnetjes uitvlooien' De inspectie gaat uitdrukkelijk niet, zoals RTL Nieuws eerder dit jaar, de bonnetjes van alle universiteitsbestuurders uitvlooien. Het onderzoek richt zich - in eerste instantie - niet op de declaraties van individuele bestuursleden, maar wordt gedaan aan de hand van de jaarverslagen van de instellingen, meldt de inspectie.

Standpunten LAKS – Stem LAKS Er is een zeer zorgelijke ontwikkeling gaande in het onderwijs. Meer en meer draait het om slagingspercentages en geld. Leerlingen worden in een keurslijf gestopt en moeten ten koste van alles zo snel mogelijk met een diploma van school gestuurd worden. Weg met het vastgeroeste onderwijssysteem waarin een dubbeltje nooit een kwartje kan worden. De politiek is hier onvoldoende van doordrongen. 1. Privacyconvenant onderwijs CvB wil niet bevestigen of er belasting is betaald over autokosten Organisatie3 juli 2015 13:17 Het College van Bestuur van de UvA en de HvA wil niet bevestigen of er belasting is betaald over het vervoer naar nevenactiviteiten. Eerder erkende het college dat de chauffeursdienst van de UvA door haar leden is gebruikt voor vervoer naar bijbanen. Dat is in beginsel belastbaar, omdat het niet onder het reguliere werkverkeer valt. Begin deze week stelde CDA-Kamerlid Michel Rog hierover Kamervragen aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs. De collegeleden zouden volgens een woordvoerder beloningen en reiskosten voor bijbanen op de rekening van de UvA en het Amsterdams Universiteitsfonds hebben gestort, maar dat ontslaat ze niet van de belastingplicht. Op de vraag hoeveel van het gestorte geld terug te voeren is op reiskosten, wil het college niets zeggen. Eigen regels Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) moeten van ieder collegelid, naast de beloning, de belastbare onkostenvergoedingen in het jaarverslag worden vermeld, dus ook de reiskosten.

Herman Vermeulen on Twitter: "Temeer daar een waarborgsom van 11.250 euro geen kattenpis is. Welcome home! This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. Tweets not doing it for you? Hover over the profile pic and click the Following button to unfollow any account you're not interested in anymore. Say a lot with a little When you see a Tweet you love, tap the heart — it lets the person who wrote it know that you appreciate them. Spread the word The fastest way to share someone else’s Tweet with your followers is with a Retweet. Join the conversation Add your thoughts about any Tweet with a Reply. Learn the latest Get instant insight into what people are talking about right now. Get more of what you love Follow more accounts to get instant updates about topics you care about. Find out what's happening See the latest conversations about any topic instantly. Never miss a Moment Catch up instantly on the best stories happening as they unfold.

Nieuw convenant over beschermen privacy leerlingen | Vives Het is belangrijk om de privacy van leerlingen te beschermen. Namens de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben de PO-Raad en de VO-raad daarom een nieuw convenant met leveranciers gesloten over het beschermen van de privacy van leerlingen. Dit convenant geeft scholen en besturen handvatten om afspraken te maken met leveranciers en uitgevers over het veilig omgaan met leerlingengegevens. Het nieuwe convenant is een uitbreiding van het eerste convenant van twee jaar geleden. Scholen zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met ouders. Op de website www.privacyconvenant.nl staan vragen en antwoorden en een overzicht van wie zich bij het convenant hebben aangesloten.

Declaraties hogeschoolbestuurders onder de loep Dagblad De Stentor nam de declaraties van bestuurders van hogescholen uit het noorden en oosten van Nederland onder de loep. De bestuurders van Windesheim declareerden een aanzienlijk hoger bedrag dan collega’s van Saxion, Groningen en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. De twee bestuursleden van Windesheim declareerden in 2014 een bedrag van 88.000 euro. Het College van Bestuur van Saxion kwam tot 8.361 euro, terwijl de drie bestuurders van Groningen niet verder kwamen dan 2.193 euro. Een ander deel van de verklaring die Windesheim geeft voor de hoogte van de declaraties, is dat een deel van de kosten voor leaseauto’s van de bestuurders is meegerekend bij de declaraties. Windesheim-bestuurders gaven vorig jaar 6.000 euro aan representatiekosten uit (bij Saxion was dit 2.481 euro).

LAKS wil als blanco lijst op het stemformulier, hoe werkt dat? Scholierenorganisatie LAKS wil met een blanco lijst meedoen aan de verkiezingen, zo werd vanochtend bekend. Dat betekent dat de naam straks niet op het stemformulier komt, maar dat de organisatie meedoet onder een nummer, bijvoorbeeld als 'lijst 51'. Het LAKS kon zich niet meer inschrijven met een partijnaam, omdat de termijn daarvoor vorige maand was verstreken. Meedoen zonder geregistreerde naam is niet populair. Het ontbreken van een naam wordt als een nadeel ervaren bij het voeren van campagne, stelt de Kiesraad. Begin februari maakt de Kiesraad bekend wat de volgorde van de stemlijst is, en pas dan weet het LAKS op welk lijstnummer de aanhang moet stemmen.

De digitale achterdeur is niet te sluiten Het is vijf dagen na de terroristische aanslagen in Parijs als we Axel Arnbak spreken. Twee dagen geleden sprak de Franse president François Hollande het Congres en de Senaat toe in verenigde vergadering. Daarin bepleitte de president onder meer een verandering van de Franse grondwet, die verouderd zou zijn. Bij een noodtoestand wil hij beschikken over ruimere bevoegdheden op technologisch gebied. Axel Arnbak wordt er een beetje moedeloos van. ‘Het klinkt heel logisch: iedereen in de gaten houden en dan weten we alles. Extreem link Toch schrijft Arnbak zijn scriptie niet over toezicht, maar promoveert hij op het allereerste juridische proefschrift over beveiliging van online communicatie. De zaak-Snowden, bracht Arnbak terug bij één van zijn favoriete onderwerpen: massasurveillance.

Bestuurders hogeschool Windesheim declareren tonnen ZWOLLE - De twee topbestuurders van hogeschool Windesheim in Zwolle hebben de afgelopen vier jaar samen 364.000 euro gedeclareerd. Dit bedrag komt bovenop het salaris van respectievelijk 210.000 en 178.000 euro per jaar. Dat blijkt uit onderzoek door deze krant. De Algemene Onderwijsbond (AOb) reageert verrast en spreekt van 'hoge bedragen'. In 2014 declareerden Albert Cornelissen en Jan Willen Meinsma, respectievelijk voorzitter en lid van het college van bestuur van Windesheim, een bedrag van 88.000 euro. Sinds 2011 zijn universiteiten en hogescholen verplicht declaraties van het college van bestuur in het jaarverslag te publiceren. De Centrale Medezeggenschapsraad van Windesheim heeft het college van bestuur om uitleg gevraagd. Lees een uitgebreid verhaal in de Stentor van woensdag 1 juli. Geen abonnee van de Stentor?

06:02-->>06:24 NOS Journaal 12:00 De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van functionele en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van haar websites. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Waarom cookies? De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies en een overzicht van de sites waar je toestemming voor geldt. Cookie instellingen aanpassen? De cookie instellingen voor de websites van de Nederlandse Publieke Omroep zijn te allen tijde te wijzigen. Cookie-instellingen aanpassenAkkoord

Related: