background preloader

Flippad undervisning

Flippad undervisning
Flippat klassrum. Vad i hela friden är det för något? Den tydligaste förklaringen för det oinvigde tycker jag att Karin Brånebäck har gjort med sin ”gula bild”. I korthet går det ut på att eleven ska vara förberedd i ”huvudet” så att eleven kan börja arbeta direkt när lektionen startar. Den tid som du använder till att ha genomgångar kan nu läggas på att vara hos de elever som behöver dig mest. Många lärare ger en kort Youtubefilm i läxa och har kopplat frågor till filmen där eleven får direkt feedback. Personligen flippar jag inte allt utan jag flippar det jag tycker att den gruppen behöver just då. En sida som fungerar bra till att använda för flippat klassrum och för att individualisera grammatikundervisningen är Grammarflip.com. Du skapar ett lärarkonto där du dessutom skapar ett ”klassrum” . Först kommer en instruktionsfilm om momentet som tränas och under filmen finns en quiz. Du kan ge eleverna i läxa att se en av filmerna och göra tillhörande quiz. Lycka till! Sara Related:  UsingEngelska 2

LearnEnglish | British Council This online level test will give you an approximate indication of your English proficiency level. You can use the result to help you find content on our website that is appropriate for your English language ability. About the online level test 25 multiple-choice questions 10–20 minutes This test is designed to assess your understanding of English grammar, vocabulary and phrasing. You will be required to read each question carefully and select the answer that you think is correct. Instructions Test your English language skills by choosing the correct answer, then decide how sure you are that your answer is correct. It is very important to be honest about how sure you are. You will not be able to return to the previous question once you have submitted your answer and moved on, so make sure that you are completely satisfied with the answer you choose before you submit it. Results Your result will be one of three possible levels: Find content for your level

Språkstöttning med stödmallar Som lärare har vi ibland mer eller mindre nytta av att använda oss av olika stödmallar för att stötta kommunikationen och tänkandet i ett klassrum. Vi är många som framgångsrikt använder oss av det i klassrummet på ena sättet eller det andra. Jag tänkte helt kort bara visa på några stödmallar jag själv använt mig av och som jag rekommenderar lärare att använda i sina klassrum oavsett om de har språk; svenska, svenska som andra språk, engelska, moderna språk eller andra ämnen där de ska kommunicera för att visa om de förstått eller lära sig resonera kring ett innehåll för att utveckla flera olika tankekedjor. Skrivmallar För skrivandet kan det vara bra med skrivmallar. De kan se ut så här för svenska där uppgiften var ett sommarprat och så här för engelskan där eleverna skulle skriva en Flash Fiction. Några gånger har jag satt ihop dem i Canva men då mer för att visa på struktur än som stöd för innehåll. Textkopplingar Tala Tänka Strategier för ord Att förstå ord är inte helt lätt.

Matilda - Roald Dahl Nobody has seen Willy Wonka - or inside his amazing chocolate factory - for years. When he announces plans to invite the winners of five Golden Tickets hidden inside the wrappers of chocolate bars to visit his factory, the whole world is after those tickets! Charlie and the Chocolate Factory is perhaps Roald Dahl’s best-known story. The story of Charlie Bucket, the five Golden Tickets, the Oompa-Loompas and the amazing Mr Willy Wonka has become firmly embedded in our culture since it was first published in 1964. Conservative estimates suggest the original book has sold over 20 million copies worldwide; it is now available in 55 languages. Roald Dahl began working on Charlie and the Chocolate Factory in 1961 shortly after finishing James and the Giant Peach, but its origins can be traced all the way back to Roald's own childhood. Roald wrote the screenplay for the film release of Willy Wonka and the Chocolate Factory, starring Gene Wilder as Willy Wonka.

GT - inget att vifta bort - Mia Smith Många lärare viftar bort digitala verktyg som automatöversättningsverktyg och digitala ordböcker, kanske av okunskap, kanske av rädsla. Men eleverna använder Google Translate oavsett vad vi säger, och att använda verktygen på rätt sätt är en språklig strategi på samma som som att använda en ordbok eller omformulera sina tankar med andra ord. Men hur fungerar det egentligen? Vad ska man tänka på för att inte falla i de fällor som faktiskt finns? Vill du lära dig mer om hur Google Translate fungerar? Nej, det här är inget reklaminlägg. Har du elever som är nyfikna på hur vi går vidare?

LearnEnglish Teens | British Council Halloween 7-9 A Theme Page about All Hallows’ Eve, Halloween, on October 31st, suitable for level A2-B1, year 7-9 in Sweden Related Themes: Halloween 4-6, Halloween B1, Salem Witch Hunt Warm-up Songs Vocabulary Lesson Plans Reading Listening Viewing Speaking Writing Quizzes Game Interactive More Materials This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Great Free Resources for Teaching Election 2016 The 2016 presidential race has been a roller-coaster ride of suspense and surprises from the beginning — and one replete with valuable “teachable moments” that shouldn’t be missed. Below, we suggest over a dozen instructional strategies and useful, free websites that can help teach students about our nation’s most pressing issues and the way our democracy works, as well as encourage them to voice their opinions about the issues they care about most. Please use our comments section to share additional resources we may have missed. From now until November, we’ll be offering regular election teaching resources, including lesson plans, Student Opinion questions, contests and an updated version of our four-part election unit. 1. Letters to the Next President 2.0 Overview Want to give your students a voice in this election even if they’re too young to vote? Starting this summer, young people are invited to publish their writing or multimedia responses on a special showcase site. 2. 3. 4. 5. 6.

Free Reading Worksheets Ereading Worksheets has the best reading worksheets on the internet, and they’re all free. These worksheets are skill focused and aligned to Common Core State Standards. You are free to save, edit, and print these worksheets for personal or classroom use. Many of these assignments can now be completed online. Fictional Passages Jacob the Great Comprehension Test – Students read a short story about a kid cycling through hobbies and then answer comprehension, inferential, and literary element questions. Nonfiction Passages Nutrition Facts Comprehension Worksheet – Students read and compare the nutritional information from four “healthy” snacks and answer fifteen questions testing their ability to comprehend these functional texts.Nutrition Facts Comprehension Worksheet RTFNutrition Facts Comprehension Worksheet PDFPreview Nutrition Facts Comprehension Worksheet in Your Web Browser These activities will help students become successful readers. Nonfiction Texts with Review Questions

Related: