background preloader

Minilektioner

Minilektioner
Jag har vid flera tillfällen testat upplägget att begränsa tiden rejält till olika typer av uppgifter (bland annat i Den knäppa lektionen om tandborsten). Ibland kan tanken med en väl tilltagen tid, som är att eleven ska ges mycket tid att fundera, formulera sig och uttrycka det, få motsatt effekt på resultatet. Jag upplever att en del elever inte riktigt ”kommer igång” och använder enbart en liten del av lektionstiden till det faktiska tänkandet och skrivandet. Eleverna får vanligtvis generöst med tid för att läsa, tänka, samtala och skriva. Såklart. En del elever blir stressade av att prestera under tidspress, vilket gör att det är viktigt hur lektionsidén presenteras. Efter avslutad läsning genomför jag en lektion med fyra ”minilektioner” där eleverna skriver om bokens teman. Texterna använder jag på nästkommande lektion då eleverna får ta del av varandras texter.

https://fredrikarboga.wordpress.com/2016/02/09/minilektioner/

Related:  SkrivundervisningSvenskaLitteraturundervisningladybug79

Verktygslåda för svenskelever Min duktiga högstadiekollega Annika Sjödahl i Enköping har ett intresse som jag delar, att konkretisera uppgifter för eleverna med hjälp av mallar och stöttning för att förstå genrer och begrepp. I ett tidigare inlägg, till exempel detta, har jag skrivit om hur jag arbetar med mallar, och faktum är att jag kommit att utveckla detta arbetssätt alltmer, utan att tänka på hur det började. Jag påmindes om detta, när jag läste en intervju med Annika som Skolvärlden gjorde med anledning av Skolinspektionens granskning av läs- och skrivundervisningen i årskurs 4-6. Skolinspektionens slutsats är att eleverna behöver mer stöttning i svenskämnet. I intervjun problematiserar Annika bland annat att många elever lämnas allt för ensamma med en uppgift, som de behöver mer stöd för att klara av. Den här stöttningen är naturligtvis inte en modern uppfinning, Mönsterinlärning har gamla rötter, men jag tror att behovet har ökat dramatiskt.

Ställ en fråga och välj en mening För att eleverna ska ges utrymme att tänka fritt brukar jag lägga in två enkla övningar som är snarlika varandra. Att ”tänka fritt” kan för en del elever vara svårt och ofta blir det inga tankar alls. Upplägget nedan ger det stöd som eleverna behöver utan att för den skull begränsa.

Inger Enkvist: Sverige har förstört sitt skolsystem Det krävs mod att ompröva utbildningsideologier som slagit fel, skriver professor Inger Enkvist i artikelserien #Sverige2050. Från 1960-talet och framåt har svenska myndigheter i reform efter reform bortsett från utbildningskvalitet och hävdat att jämlikhet är viktigare än kvalitet. För att stärka Sveriges position inför framtiden behöver vi genast göra upp med en ideologi som har skadat landet, utkräva ansvar och snabbt få igång grundskolor och lärarutbildning som fokuserar inlärning. Jag har under några år studerat svenska skolreformer och läroplaner från 1960-, 70- och 80-talen. Ordet ”läroplaner” för tanken till planeringsdokument men det rör sig om lagar. Bevisen för att reformerna ledde till sjunkande kunskaper fanns tidigt.

ROMANPROJEKT Här finns romanprojekt, kompletta med lärarhandledningar, för er att använda i er undervisning. Dagboken Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever. Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån… Tips inför skrivandet! När ni ska skriva era uppsatser har vi bl a pratat om hur viktigt det är att man först disponerar sin text genom att tänka till först. Det är första steget innan du börjar skriva. När du väl skriver är det bra om du känner till några saker som kan lyfta din text något mer. Jag går kort igenom vad här under. Vad är gestaltning? Litteraturen lika farlig som livet självt I veckan kommer resultaten från den senaste Pisa-undersökningen, som bland annat mäter elevernas läsförståelse. Den stora utmaningen handlar idag inte om läskunnighet i traditionell mening, utan om att på ett intelligent och kreativt sätt hantera det dagliga bombar­demanget av olika sorters text. Läsning går så snabbt och automatiskt att vi inte förstår vad vi gör. Det har vi aldrig gjort, men nu för tiden är mytbildningen större än någonsin. Det kan vara värt att komma ihåg när Skolverket på tisdag släpper resultaten från den senaste Pisa-undersökningen av 15-åringars läsförmåga. Skrift uppfanns för att hantera informationsmängder som är för stora för det mänskliga minnet, som lagerstatus och bokföring.

Eleverna ska få första betygen. Då får de även ett rörande brev av lärarna som nu hyllas på nätet. Att få betyg i skolan för första gången är alltid nervöst och pirrigt. Jag minns själv när det var dags för mig att få mina första betyg. Jag hade ont i magen och kunde knappt sova så nervös jag var. Att ge stöd för skrivandet till NP via flipp! Igår skrev jag mycket kort ihop en repetition för några saker som eleverna behöver ha med sig till uppsatsskrivandet till de nationella proven i svenska. Jag hade dessutom tur så Orka Plugga hade precis i samma stund släppt en film Tips inför uppsatsen! som behandlar det vi arbetat med och den tar upp de saker jag lyft fram som viktiga. Vill du ta del av flippen eller veta hur vi repeterar får du gärna använda materialet jag länkat upp på min flippblogg oppetklassrum.wordpress.com När jag skrivit inlägget delade jag det i två facebookgrupper för svensklärare och det blev snabbt poppis så jag tänkte bara kort berätta varför jag arbetar så här. Tanken med flippen är att eleverna kan hämta information, repetera eller ta del av material som de missat om de varit frånvarande.

Bokens karaktärer twittrar Det är roligt att klura ut uppgifter där eleverna får ”tänka utanför boxen” och om läraren tycker det är kul smittar det ofta av sig. Den här typen av uppgift är enkel att genomföra och ger förhållandevis mycket. Det är också en uppgiftsform där eleven kan utmana sig själv på sin nivå, utan att det för den skull krävs ytterligare instruktioner. Eleven tar del av kompisarnas texter (i en gemensam Padlet) och inspireras till att förändra och förbättra sin egen korta text. Stöd för utmanande undervisning I Skolverkets rapport ”Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen”, betonas vikten av att utmana eleven utifrån den nivå eleven befinner sig på, med höga förväntningar och framförallt med rätt stöd. Att vara en högpresterande elev, innebär inte att jag automatiskt presterar på en lika hög nivå i alla ämnen, eller utifrån alla förmågor. Att vara en högpresterande elev innebär inte heller att jag ska lämnas att ”forska vidare” på egen hand, att jag klarar mig utan stöd och stöttning från pedagog och kamrater. ”Det som är bra för elever i allmänhet även tycks vara bra för elever med potential att prestera på hög nivå. Det innebär ett ifrågasättande av föreställningen om de elever som en förhållandevis homogen grupp med liknande förutsättningar, som klarar sig bra på egen hand i klassrummet” Ur Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen Det som är bra för elever i allmänhet även tycks vara bra för elever med potential att prestera på hög nivå.

Related: