background preloader

Skogsskafferiet.se - ätliga växter i naturen

Skogsskafferiet.se - ätliga växter i naturen
Related:  VäxterNO

ArtDatabanken Sveriges nya rödlista kommer att presenteras i april 2015. En lista med preliminära bedömningar kommer att läggas ut för extern granskning på ArtDatabankens hemsida den 14:e juli. Den preliminära listan är öppen för kommentarer under perioden 14 juli – 12 september. Läs mer om Rödlistan Hjälp till att hitta groddjur i naturen! I samarbete med Naturskyddsföreningen lanserar ArtDatabanken Grodguiden, en app som hjälper dig att artbestämma svenska grodor, paddor och salamandrar. Läs mer och ladda ner broschyr och app Nu är det dags för bl.a. insekterna, spindlarna, sniglarna, musslorna och kräftdjuren att flytta in i nya Artportalen. 21 maj tas detta steg mot en komplett Artportal där alla artgrupper går att rapportera. Läs mer om Artportalen Naturvårdspriset 2014 till våtmarksarbete Hushållningssällskapet i Hallands våtmarksarbete tilldelas ArtDatabankens naturvårdspris 2014. Läs mer om årets pristagare ArtDatabankens senaste rapport sammanfattar tillståndet för biologisk mångfald i Sverige.

Animal Life Cycles (FREE Learning Material) | The Pinay Homeschooler We are still continuing our vertebrate study and at this point we explored the life cycle of each group. The aim of this study is to compare the life cycle of each group, to differentiate their development and identify their similarities as well. Prior to this, I introduced the Animal Kingdom and the Vertebrate group. To start off, we have The Life Cycle of a Frog for amphibians. Printable materials used here are my Animal Kingdom file, Vertebrate Sorting Cards and the Animal Life Cycles FREE printable. The link of the file is at the end of this post. I have the life cycle figures to represent the pictures. And I have my son name all the amphibians that he can remember. Here, we concluded that: Amphibians have jelly-life eggs. They lay their eggs in the water. They don't look like their parents when they are born. They have silky slimy and sometimes toxic skin. Next is we have the birds. As you can see, our Baby Bear is participating as well :) Birds have hard shells. Here we concluded that:

Växter Det finns drygt 300 000 kända arter av växter i världen. De minsta är bara ett par millimeter stora medan de största träden kan bli mer än 100 meter höga. Läran om växter kallas botanik. De flesta organismer som kallas växter har pigment som gör att de kan omvandla solenergi till socker. Till växter brukar man även föra grupper från andra utvecklingslinjer, till exempel svampar (inklusive lavar), brunalger och rödalger. Läran om fröväxterna kallas fanerogambotanik. Pollen Pollenprognoser och mätningar har fått en egen webbplats, pollenrapporten.se - besök den gärna! Mer om växter I Den virtuella floran finns finns över 2000 svenska arter (fröväxter och kärlkryptogamer). Museet forskar Vi forskar om växter på följande enheterna: Fanerogambotanik (fröväxter)Kryptogambotanik (svampar, lavar, alger, mossor)Paleobotanik (fossila växter)

Motion: Introduction Motion is one of the key topics in physics. Everything in the universe moves. It might only be a small amount of movement and very very slow, but movement does happen. Acceleration is a twist on the idea of velocity. There are two main ideas when you study mechanics. There are also more complex movements when an object's direction is changing. In order to really understand motion, you have to think about forces, acceleration, energy, work, and mass. Or search the sites for a specific topic. Tree Colouring Pages - Färglägg träd Here's a collection of tree colouring pages featuring trees native to the British Isles, together with their leaves and seeds. Great for nature study! Download printable versions by clicking the links beneath the images below. Here's a colouring page of the blackberry bush, with detailed close-up drawings of the fruit, flowers and branches for the children to colour in. Enjoy this pretty spring blossom tree colouring page for kids which can also be used as a counting activity! There is nothing quite so lovely in spring as the cherry tree in blossom! Whether in the hedgerow or garden, the elder tree is a useful tree and a distinctive sight, with its red berries (elderberries) and white sprays of flowers. The holly tree is best recognised as provided evergreen foliage at Christmas time. Here's a colouring page of the majestic oak tree, with close up detail of its distinctive leaves and acorns. This pretty tree template could be useful for all sorts of crafty nature or Christmas projects!

Galileo Drops the Ball - Virtual Experiment In around 1590 Galileo Galilei (1564-1642) climbed up the Leaning Tower of Pisa and dropped some balls to the ground. Two balls of different masses, but of similar shape and density that were released together hit the ground at the same time. Until then it was commonly believed that heavy things fall faster than light things. Many people still believe this, and casual observation of everyday phenomena often does tend to confirm this view. If you drop a brick and a feather at the same time the brick will probably hit the ground first. But this is because of differences in the amount of friction between these objects and the air around them, not because their masses are different. Galileo’s discovery is important in understanding how parachutes work. Click on the image to the left to try Galileo’s experiment for yourself. Find out more about Galileo Galilei.

Språkutvecklande NO-lektion med digitala verktyg om hur hur växter förökar sig Efter att ha undersökt blommans delar och pratat om vad de olika delarna samt tittat på några olika filmer som visar hur fröväxter förökar sig är till för är det nu dags för mina fyror att träna på att återberätta ett händelseförlopp i NO. Det passar extra bra eftersom jag vet att min svensklärarkollega arbetar med återberättande text och har gått igenom typiska drag och tidsord. Förutom att träna återberättande tränar eleverna också på att använda naturvetenskapliga begrepp. Som stöd i återberättande har jag gjort ett antal bilder som eleverna först måste fundera kring vad de visar och sedan i vilken ordning de ska komma. Jag har använt appen Doodle buddy när jag gjorde bilderna. Eleverna kommer att använda iMovie på sina iPads. Lektionens mål Att kunna beskriva hur det går till när växter förökar sig.Att träna på att använda naturvetenskapliga begrepp.Att börja lära oss hur iMovie fungerar. Ord man ska kunna använda ståndarepistillpollenpollineringbefruktningfrögro Gör så här 1. 2. 3. 4.

Acceleration - Physics for Kids! Acceleration is a way to measure how fast something is speeding up. Suppose you are riding your bike. You start out going very slowly, hardly pedaling at all. Now you begin to pedal as hard as you can, to speed up - you are accelerating. Now that you are going at a normal speed, you stop pedaling so hard, and just pedal normally. If you stop pedaling now, friction will work on your bike tires (and you'll have friction from the air, too), and you'll soon start to go slower. One important cause of acceleration is gravity. The acceleration of Earth's gravity will speed you up at about 9.8 meters per second per second (9.8 m/s2, or 9.8 meters per second squared). Standing on the cliff before you jump, you're going zero meters/second. You can use acceleration to find out the mass of an object, because force = mass x acceleration. Learn by doing - Using bikes to work with the physics of motion To find out more about acceleration, check out these books from Amazon.com or from your library: or

Träd Lämplig årstid: året runt Vad är ett träd? Ett träd är en vedväxt som är minst sex meter hög och som har en huvudstam som inte grenar sig alldeles vid markytan. Innanför barken finns veden. Rötterna håller fast trädet i marken och suger upp vatten och mineraler till trädet. Vill du veta mer om något speciellt trädslag, som bok eller en? Bok (Fagus sylvatica) En (Juniperus communis) Vi får en ny vän Gå till ett stort och pampigt, solitärt växande träd, helst med grenar ända ned i barnhöjd. En vän som man precis träffat och som man lärt känna lite närmare ställer man frågor till för att få reda på mer om honom eller henne. Det sista vi gör innan dagen är slut är att krama trädet som en kär gammal vän. Besök trädet vid flera tillfällen Besök era träd vid olika tider på året för att se hur det byter skepnad vid olika årstider. Relationen till ett träd Ofta har vi vuxna ett barndomens träd. Ett enkelt sätt att förklara fotosyntesen Man kan likna bladen vid ett kök. Nu ska hela trädet arbeta: Knoppar

NO - Åk 2 - Kropp och hälsa Ämne/Ämnen: No/Sv/Ma/Livskunskap/EngElevgrupp: Uranus Ansvarig/Ansvariga: Annica Kjell och LisaMarie Lind När? Vt-11 Vad? Kropp och hälsa Frågeställning (och följdfrågor): Vad består kroppen av? Hjärna, hjärta, lungor, lever, njurar, magsäck, tunntarm, tjocktarm, ändtarm, urinblåsa, och könsorgan. Varför ska vi äta, sova och motionera? Vad behöver kroppen för näringsämnen? Näringsämnen Bränsle, energi, hur går det till när mat omvandlas till energi? Vilken näring finns i vilken mat? Vad på min tallrik är vad?' Känslor Var i kroppen sitter känslorna? Vilka känslor finns det? Hur känns det i dig när du är arg Vad är sociala relationer? Vilka är våra sinnen? Var känner vi smak och hur smakar det? Tungan Undersökning: Vi undersöker var på tungan olika smaker känns. Örat Vad är det det som gör att vi hör och hur låter olika ljud? Hur ser det ut inuti örat? Vad heter de olika delarna? Ögat Vad är det som gör att vi ser och hur ser olika saker ut ut olika perspektiv? Känsel Luktsinnet Hjärnan Hur fungerar hjärnan?

Svenska djur och växter Svenska djur och växter är en kortlek med de vanligaste djur- och växtarterna i svensk natur. På kortens baksida finns artnamnet på svenska, engelska och latin. En rubrik som anger artens grupptillhörighet (t.ex. insekter) ger möjlighet att sortera korten. En tillhörande lärarhandledning finns. Kortleken finns i tre varianter; SMALL, MEDIUM och LARGE. SMALL: 36 djur och växter. Kortleken anförskaffar du genom att gratis ladda ned den kortleksvariant du vill ha, samt lärarhandledning (se länkar till höger). Klicka på länken till höger.Klicka på knappen Download och spara filen någonstans på din dator.Öppna filen på din dator.Välj Arkiv och Skriv ut.Klicka på knappen Egenskaper.Välj dubbelsidig utskrift.

Related: