background preloader

Communism

Communism
Communism is represented by a variety of schools of thought, which broadly include Marxism, anarchism and the political ideologies grouped around both. All these hold in common the analysis that the current order of society stems from its economic system, capitalism, that in this system, there are two major social classes: the proletariat - who must work to survive, and who make up a majority of society - and the capitalist class - a minority who derive profit from employing the proletariat, through private ownership of the means of production, and that political, social and economic conflict between these two classes will trigger a fundamental change in the economic system, and by extension a wide-ranging transformation of society. The primary element which will enable this transformation, according to communism, is the social ownership of the means of production. Because of historical peculiarities, communism is commonly erroneously equated to Marxism-Leninism in mainstream usage. Related:  ethiekPolitics-

Zuhal Demir • 6 mandaten De details van de mandaten, ambten en beroepen van Zuhal Demir (N-VA) - 2180 ANTWERPEN (Ekeren). De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2014 zullen midden augustus 2015 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo. Opmerking: De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Tussen 2009 en 2012 geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels. Capitalism The degree of competition, role of intervention and regulation, and scope of state ownership varies across different models of capitalism.[5] Economists, political economists, and historians have taken different perspectives in their analysis of capitalism and recognized various forms of it in practice. These include laissez-faire capitalism, welfare capitalism, crony capitalism and state capitalism; each highlighting varying degrees of dependency on markets, public ownership, and inclusion of social policies. The extent to which different markets are free, as well as the rules defining private property, is a matter of politics and policy. Many states have what are termed capitalist mixed economies, referring to a mix between planned and market-driven elements.[6] Capitalism has existed under many forms of government, in many different times, places, and cultures.[7] Following the demise of feudalism, capitalism became the dominant economic system in the Western world. Etymology[edit]

John Maynard Keynes John Maynard Keynes, 1st Baron Keynes,[1] CB, FBA (/ˈkeɪnz/ KAYNZ; 5 June 1883 – 21 April 1946) was a British economist whose ideas have fundamentally affected the theory and practice of modern macroeconomics, and informed the economic policies of governments. He built on and greatly refined earlier work on the causes of business cycles, and is widely considered to be one of the founders of modern macroeconomics and the most influential economist of the 20th century.[2][3][4][5] His ideas are the basis for the school of thought known as Keynesian economics, and its various offshoots. In 1999, Time magazine included Keynes in their list of the 100 most important and influential people of the 20th century, commenting that: "His radical idea that governments should spend money they don't have may have saved capitalism."[10] He has been described by The Economist as "Britain's most famous 20th-century economist. Early life and education[edit] King's College, Cambridge. Career[edit]

Polis Ancient Alexandria in c. 30 BC, a polis of Hellenistic Egypt Theatre of ancient Syracuse, a classical polis Polis (; Greek: πόλις pronounced [pólis]), plural poleis (, πόλεις [póleːs]) literally means city in Greek. The Ancient Greek city-state developed during the Archaic period as the ancestor of city, state, and citizenship and persisted (though with decreasing influence) well into Roman times, when the equivalent Latin word was civitas, also meaning "citizenhood", while municipium applied to a non-sovereign local entity. The Greek term that specifically meant the totality of urban buildings and spaces is asty (ἄστυ). The polis in Ancient Greek philosophy[edit] Books II–IV of The Republic are concerned with Plato addressing the makeup of an ideal polis. Archaic and classical poleis[edit] The basic and indicating elements of a polis are: Hellenistic and Roman[edit] Derived words[edit] Derivatives of polis are common in many modern European languages. A number of words end in -polis.

De jihad als lifestyle: wat drijft de Syriëstrijder? Syrië is een magneet voor jongeren uit heel Europa. Zoals eerder met de invasie van Irak in 2003, heeft de mythe van een onstuitbare Islamitische Staat (IS) een nieuwe opstoot gegeven aan het jihadi-terrorisme. Maar de Syriëstrijder van vandaag laat zich moeilijk vergelijken met de jihadi van vroeger. Hij (en zij) is vaak jong en erg bezig met zichzelf. Zij lijken niet langer het product te zijn van een radicalisering-oude stijl, met een min of meer lange periode van voorafgaande (zelf)indoctrinatie. Een 'bizar fenomeen'. Eerste Syriëstrijders Wellicht de eerste Europeaan die de stap zette naar Syrië, was een 28-jarige Fransman. Pas in maart 2013 werden de Syriëstrijders voorpaginanieuws, na uitspraken door Eurojust-voorzitter Michèle Coninsx op Radio 1. 'Dreiging van radicalisering' Het thema raakte daardoor ook op de politieke agenda. Het aantal Belgische Syriëstrijders is, volgens de meest betrouwbare publiek beschikbare cijfers, thans opgelopen tot zowat 360 (januari 2015). Narcisme

Colonialism Colonialism is the establishment, exploitation, maintenance, acquisition, and expansion of colonies in one territory by people from another territory. It is a set of unequal relationships between the colonial power and the colony and often between the colonists and the indigenous population. The European colonial period was the era from the 16th century to the mid-20th century when several European powers (particularly, but not exclusively, Portugal, Spain, Britain, the Netherlands, Italy and France) established colonies in Asia, Africa, and the Americas. At first the countries followed mercantilist policies designed to strengthen the home economy at the expense of rivals, so the colonies were usually allowed to trade only with the mother country. By the mid-19th century, however, the powerful British Empire gave up mercantilism and trade restrictions and introduced the principle of free trade, with few restrictions or tariffs. Definitions[edit] Types of colonialism[edit] History[edit]

Irving Fisher Irving Fisher (February 27, 1867 – April 29, 1947)[1] was an American economist, statistician, inventor, and Progressive social campaigner. He was one of the earliest American neoclassical economists, though his later work on debt deflation has been embraced by the post-Keynesian school.[2] Joseph Schumpeter described him as "the greatest economist the United States has ever produced",[3] an assessment later repeated by James Tobin[4] and Milton Friedman.[5] Fisher was perhaps the first celebrity economist, but his reputation during his lifetime was irreparably harmed by his public statements, just prior to the Wall Street Crash of 1929, claiming that the stock market had reached "a permanently high plateau". Having made numerous contributions to economic theory, he later became the foremost proponent of the full-reserve banking reform until his death. He was one of the authors of A Program for Monetary Reform where the general concepts of 100% reserve system is outlined.[12] where

Theory of forms Philosophical theory attributed to Plato The theory of Forms or theory of Ideas[1][2][3] is a philosophical theory, fuzzy concept, or world-view, attributed to Plato, that the physical world is not as real or true as timeless, absolute, unchangeable ideas.[4] According to this theory, ideas in this sense, often capitalized and translated as "Ideas" or "Forms",[5] are the non-physical essences of all things, of which objects and matter in the physical world are merely imitations. Plato speaks of these entities only through the characters (primarily Socrates) of his dialogues who sometimes suggests that these Forms are the only objects of study that can provide knowledge.[6] The theory itself is contested from within Plato's dialogues, and it is a general point of controversy in philosophy. The early Greek concept of form precedes attested philosophical usage and is represented by a number of words mainly having to do with vision, sight, and appearance. Forms[edit] Evidence of Forms[edit]

Leiders sluiten op valreep akkoord over Oekraïne Net wan­neer ie­der­een er van­uit ging dat de top over Oost-Oek­raïne een maat voor niets zou wor­den, heb­ben de lei­ders in Minsk toch een deal uit de brand ge­haald. Bin­nen drie dagen, op 15 fe­bru­a­ri, moet een staakt-het-vu­ren van start gaan. Bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel en de Fran­se pre­si­dent François Hol­lan­de zaten de voor­bije uren apart samen met de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin om na een nacht van on­der­han­de­len als­nog een com­pro­mis te vin­den. Hoe­wel waar­ne­mers stil­aan de hoop had­den op­ge­ge­ven, lijkt die ma­ra­thon nu toch tot een ak­koord te lei­den. Dat meld­de de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin, en even later ook de Fran­se pre­si­dent. De vier par­tij­en - Rus­land, Oekraïne, Frank­rijk en Duits­land - kwa­men over­een dat de 'soe­ve­rei­ni­teit en ter­ri­to­ri­a­le in­te­gri­teit van Oekraïne ge­res­pec­teerd moet wor­den'. Laat­ste kans Es­ca­la­tie De Rus­si­sche de­le­ga­tie toon­de zich iets op­ti­mis­ti­scher.

Grand Alliance (World War II) The Grand Alliance is often called the "Strange Alliance" because it united the world's greatest capitalist state, the greatest communist state and the greatest colonial power.[1] It was essentially an alliance of necessity, as all three needed to join together in order to defeat the threat of Nazi Germany. The Grand Alliance to all intents and purposes was an alliance of convenience between the already allied USA (Led by Franklin Roosevelt) and Britain (by Neville Chamberlain), and the Soviet Union (By Joseph Stalin). The British had reason to ask for one as both Germany and the Japanese Empire threatened not only the colonies of the British Empire in North Africa and Asia, but also the Home Islands. Thus, with two common enemies, the Grand Alliance was born, albeit onto shaky foundations. There were tensions in the Grand Alliance, between "The Big Three" (Roosevelt, Churchill and Stalin), although they were not enough to break the alliance during wartime.

Related: