background preloader

Källkritik för gymnasieskolan

Källkritik för gymnasieskolan
Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Det är också en nödvändig kompetens i en uppkopplad skola, på fritiden och som medborgare. Lärarens utmaning är ge eleverna de verktyg som de behöver för att kunna söka, värdera, välja, använda och resonera om olika typer av informationskällor. Här får du inspiration till samtal om källkritik och nyhetsvärdering med elever i gymnasieskolan. Målgrupp Lärare och bibliotekarier i gymnasieskolan Sju timmar om entreprenöriellt lärande Upplägget av arbetet och andra praktiska uppgifter hittar ni här: Sju timmar om... Vad säger styrdokument? Av läroplanen för gymnasieskolan framgår att eleverna ska kunna orientera sig in en komplex verklighet, med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Vad säger forskning? Digitala medier har blivit allt vanligare i skolor, och därför är det viktigt att kunna hantera och kritiskt värdera källor i undervisning och lärande.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kompetensutveckling/sju-timmar-om/kallkritik-for-gymnasieskolan/kallkritik-for-gymnasieskolan-1.245070

Related:  Metod och källkritikKällkritikKällkritik CC personuppgiftslagen osv

Källkritik för årskurs 7-9 Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att klara studierna i olika ämnen. Det är också en nödvändig kompetens som medborgare i ett digitaliserat samhälle. Lärarens utmaning är att ge eleverna de verktyg som de behöver för att utveckla sin källkritiska förmåga. Det här materialet ger dig inspiration till samtal om källor med elever i årskurs 7-9. Målgrupp: Lärare i årskurs 7-9 och skolbibliotekarier

Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska Att resonera om källors trovärdighet och relevans i svenska Kategori: Förstå kunskapskraven, På svenska: Förstå kunskapskraven Taggar: Källkritik, Kunskapskrav, Svenska Att pröva och ompröva i teknik Foliehatten Donald Trumps väg mot Vita huset Donald Trump är något så ovanligt som en presidentkandidat och konspirationsteoretiker. En politiker som fiskar efter innehåll i de grumligaste av faktamässiga vatten. Här listar Geo 15 av de teorier han själv har, eller gett utrymme åt, på sin resa mot Vita huset. “Trump ger sin publik tillräckligt mycket information för att de ska kunna lägga ett pussel av vad som blir sagt.”

Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning Frågor som rör flyktingar och migranter debatteras ofta idag. Inte minst med tanke på alla flyktingar som idag kommer från Syrien. Men det här är inte första gången. Vid flera tillfällen i historien har flyktingfrågor debatterats i Sverige. Jakten på historiska källor - Cecilia Johansson I mitt förra inlägg skrev jag om att förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap beskrevs som ett utvecklingsområde i Skolinspektionens granskning av historieundervisningen år 7 – 9, Historia i grundskolan. Idag tänkte jag ge lite tips om vad jag har stött på i min jakt på källor som funkar i grundskolan. Först måste jag påpeka att det här med källor också är ett utvecklingsområde för våra läromedelsförlag. De flesta läroböcker i historia har bara några enstaka källövningar med uppgifter som mer handlar om läsförståelse än om att skapa historia.

Bloggar och sociala medier i skolan I dag jobbar många lärare och elever med sociala medier i skolan. Facebook, bloggar och wikis är populära redskap för samarbete, kommunikation och publicering av text, bild och ljudfiler. De sociala medierna är mötesplatser där elever och lärare skapar eget innehåll och kommunicerar med varandra, föräldrar och andra. Kan sociala medier öka kvaliteten i skolan? När eleverna jobbar med och publicerar text, bild, ljud och film på nätet ger det fler inlärnings- och uttrycksmöjligheter. Sociala medier ökar möjligheterna för respons.

Ådalshändelserna Ådalshändelserna, Skotten i Ådalen, Ådalen 31 kallas händelseförloppet kring en arbetskonflikt i Ådalen i mitten av maj 1931, där fem personer sköts ihjäl av militär som stod under polismans befäl. Händelsen delade Sverige i två delar om vems skuld det var att tragedin inträffade, och skillnaden i åsikter märktes tydligt mellan borgerliga och vänsterinriktade tidningar. Bakgrund[redigera | redigera wikitext] Strejkbrytare hissas upp ur lastrummet på fartyget Milos. Sommaren 1930 pågick en konflikt om lönesänkningar vid Marma-Långrörs AB:s sulfatfabrik vid Marmaverken i Hälsingland. I samband med detta hade strejkbrytare anställts.

De virtuella sekterna frodas i förvrängda fakta Fakta spelar ingen roll för den sektliknande extremhögern. Fakta är ”etablissemangets” röst. Heléne Lööw inleder DN Kulturs serie om faktaresistens. Den 29 augusti håller Jimmie Åkesson sitt årliga sommartal i hemstaden Sölvesborg.

Hitta fri musik, fria ljud och fria samplingar I det här inlägget tittar Skolverkets omvärldsbloggare Stefan Pålsson närmare på några arkiv där det går att hitta fri musik, fria ljud och fria samplingar. Han beskriver vad arkiven innehåller och hur de får användas. Ljud- och musikarkiven använder licenser från Creative Commons för att skydda upphovsmännens rättigheter. Det innebär att det är upphovsmannen själv som anger vilka rättigheter och skyldigheter som gäller när materialet används. Ådalen 31: en övning i källkritik Den 14 maj 1931 inträffade en av de mest dramatiska händelserna i Sverige under 1900-talet. Sedan ett drygt halvår tillbaka hade arbetarna vid pappersfabriken Marma i Hälsingland, som ägdes av Graningeverken, strejkat mot att deras löner skulle sänkas. Hamnarbetarna i Ådalen, som sympatiserade med de strejkande arbetarna i Marma, vägrade därför att lasta den pappersmassa som skulle skeppas ut från den här och andra pappersfabriker, vilka ägdes av Graningeverken.

Krönika: Så genomskådar du bluffen på nätet – en steg för steg-guide Källkritik. En ny studie som nyligen presenterades i USA visar att schimpanser har bättre förmåga att identifiera bluffartiklar än människor. Extraordinärt och otroligt, men helt i linje med de senaste årens utveckling – eller hur? Men är det verkligen så?

Related: