background preloader

Think, pair, share - ett lektionsförslag att sno rakt av ! - Sara Bruun

Think, pair, share - ett lektionsförslag att sno rakt av ! - Sara Bruun
Think, pair, share är en metod som jag ofta använder mig av. På svenska kallar vi den EPA- Elev, Par, Alla. Jag tycker att det är en väldigt bra metod för att få eleverna att prata och våga diskutera. Lotta Karlsson, Fröken Flipp, beskriver i sin blogg hur hon använder EPA i sin SO-undervisning: Mitt flippade klassrum. Metoden fungerar i alla ämnen så fort eleverna kan skriva! Här kommer ett lektionsförslag för engelskundervisningen år 6-9. How to make a difference The story below is written by Loren Eisley: One day a man was walking along the beach when he noticed a boy picking something up and gently throwing it into the ocean. What does this story mean? 1. Now use the Canva app and create your own poster. / Sara Canva är gratis och fungerar på alla enheter. Related:  Engelska 2Talk

"Som Berlin på DDR-tiden" - but I have a dream... - Sara Bruun Den tredje måndagen i januari är en nationell helgdag i USA. Då hedrar man minnet av Martin Luther King Jr och lyfter fram vad han stod för, nämligen alla människors lika värde oavsett bakgrund. I år är Martin Luther King – dagen den 18 janauri. Med tanke på vad som pågår i Sverige just nu och i Skåne i synnerhet önskar jag att vi också stannar upp och tänker till. Förtydligande (5/1): Jag menar självklart inte att ATT det är samma sak i Hyllie och Kastrup som i Berlin på DDR-tiden. Jag hittade en uppgift på Schoolastic.com som knyter an till Martin Luther King Jr . Jag tror att uppgiften ovan skulle kunna bli en bra inledning till ett större arbete om människors lika värde med de äldre eleverna. Här kan ni se Rasmus tal. Eleverna fick feedback på sina tal och i stort sett alla ville sedan göra om talen. När vi var klara med talen gick vi vidare till att lära oss om Rosa Parks. Rosa Parks har också sin dag när man stannar upp och tänker till kring mänskliga rättigheter. Sara Bruun

The Life and Legacy of Dr. Martin Luther King, Jr. | Teachers Pay Teachers Explore the life and legacy of Dr. Martin Luther King Jr. with these resources thoughtfully created by TpT Teacher-Authors. Through informational essays, close reading activities, craft projects — and a whole lot more— you’ll help create an environment for insightful questions and meaningful discussion. by Presto Plans Grades 6-12 by The Daring English Teacher Grades 6-10 by History with Mr E – A Social Studies Professional Grades 5-8 by Puzzles to Print Grades 4-7 by Fifth in the Middle Grades 4-7 by HappyEdugator Grades 4-7 by Nyla’s Crafty TeachingGrades 3-6 by Create-Abilities Grades 2-6 by Promoting Success Grades 2-5 by Art with Jenny K Grades 1-8 by Susan Jones Grades K-3 by Puppet Korner N More Grades PreK-5 by Simply Kinder Grades PreK-1 “Darkness cannot drive out darkness; only light can do that.

75 Simple British Slang Phrases You Should Probably Start Using Oh, the Brits. No-one can snark quite like they do, and there are certain turns of phrase that are so utterly delightful, the rest of the world really should sit up and take note. Below are just a few common British phrases that you might like to work into your daily vernacular, as they can pepper any conversation with a little extra something. Aggro: Aggressive/in someone’s face.“Are you having a laugh?” Now you know the British slangs, what about idioms? Featured photo credit: Underground via ShutterstockRead full content

Planning for 2016 WebEnglish.se suggests next term be filled with themes, books, films and whatever else the class might come up with. If you follow these steps1. Start by asking your students what they would like to study in English. Download a list of themes for your class level here:Year 3, Year 4,Year 5, Year 6,Year 7, Year 8,Year 92. Use these templates and examples to visualise your plan:Term Plan A Example 4-6 springTerm Plan Example 5-8 SpringTerm Plan Template Spring by weekTerm Plan Template Spring 2 lessonsTerm Plan Template Spring 3 lessons3.

English Grammar Online - free exercises, explanations, vocabulary, dictionary and teaching materials Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9. Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 (i A3 format) Speaking The World Around Us (Elevblad)Blå kortRöda kort Bedömningsanvisningar Reading Welcome to Wales Bedömningsanvisningar A Multicultural CityBedömningsanvisningar Young and FreeBedömningsanvisningar Native LanguagesBedömningsanvisningar Odd NewsBedömningsanvisningar Listening

ENGELSKA full matris.docx Begriplighet Språket kan vara tidvis oförståeligt. Kommunikationen fungerar inte. Kommunikationen fungerar. Förtjänster i innehåll kan uppväga brister i språkriktighet. En engelsktalande förstår budskapet. Det är lätt förstå dig och att höra vad du säger. En engelsktalande förstår budskapet klart och tydligt. Språkriktigheten är säker. skriver med målande detaljer och tydlig struktur. verbfel förekommer men stör inte förståelsen av läsningen. Ordförråd och idiomatik Du använder svenska ord och uttryck för ofta. Ordförrådet räcker för det du vill säga, men är något enformigt, med upprepningar. Du använder ibland svengelska och icke idiomatiska uttryck. Ordförrådet är ganska varierat. Ordvalsfel förekommer men stör inte förståelsen. Ordförrådet är varierat med synonymer. Enstaka ordvalsfel förekommer men stör inte förståelsen av Uttal och flyt Det är svårt att förstå vad du säger när du uttalar ord fel. i stora drag vad du säger. Du har i stort sett ett korrekt uttal. intonation underlättar förståelsen. gott flyt. Uttal och intonation

IDEA International Dialects of English Archive | free dialect and accent recordings for the performing arts Argumentation year 9 Halloween 7-9 A Theme Page about All Hallows’ Eve, Halloween, on October 31st, suitable for level A2-B1, year 7-9 in Sweden Related Themes: Halloween 4-6, Halloween B1, Salem Witch Hunt Warm-up Songs Vocabulary Lesson Plans Reading Listening Viewing Speaking Writing Quizzes Game Interactive More Materials This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Engelska | Språklärarnas riksförbund As representative for English on the national board of Språklärarnas riksförening, I am very pleased with the interest you show by looking us up. I will strive to make it worth your while. The purpose of this page is to provide English language teachers of all levels of school, primarily in Sweden, with useful resources, information and current news, for example of upcoming events and publications. Concerning useful links for English teaching, see “Länkar. Språklärarnas riksförbund and I believe in collegial exchange we are grateful for the contribution and input of our members. IATEFL: Our Partner Association Språklärarnas riksförening is an associate of IATEFL (International Association for Teachers of English as a Foreign Language) which organizes teachers of English to students of all kinds, levels and ages. IATEFL organizes an annual international conference and many of the events which take place there are broadcast on the internet on. The Annual Conference 2015: Manchester Online

Discussions 9d weeks 3+4 You probably remember the articles we worked with last year and the discussions you had afterwards. We will work the same way this year. You will get 2 1/2 lessons to work on this so get started!In your group, divide the articles among you. Assignment: Read your article carefully. OBS! Article 1 Why it’s time to celebrate Sweden’s diverse identity? What does “equality” mean to you? Article 2 Parents keep child’s gender secret (Not so hard. Why did the parents do this? Article 3 I can’t embrace Swedes’ obsession with the hug (Not too hard) Is this true that the article is about? Article 4 Smartphones stop Swedes from talking (Not too hard) Do we need to learn to switch off? Article 5 Can you do anything to save the lion? Article 6 Why do they steal passwords? Article 7 The Royals are here (Not so hard) How much did you know about the British royal family before? Article 8 (You can read the version on 700 words or a longer version. Do you draw pictures or scribble to express yourselves?

Språkstöttning med stödmallar Som lärare har vi ibland mer eller mindre nytta av att använda oss av olika stödmallar för att stötta kommunikationen och tänkandet i ett klassrum. Vi är många som framgångsrikt använder oss av det i klassrummet på ena sättet eller det andra. Jag tänkte helt kort bara visa på några stödmallar jag själv använt mig av och som jag rekommenderar lärare att använda i sina klassrum oavsett om de har språk; svenska, svenska som andra språk, engelska, moderna språk eller andra ämnen där de ska kommunicera för att visa om de förstått eller lära sig resonera kring ett innehåll för att utveckla flera olika tankekedjor. Skrivmallar För skrivandet kan det vara bra med skrivmallar. De kan se ut så här för svenska där uppgiften var ett sommarprat och så här för engelskan där eleverna skulle skriva en Flash Fiction. Några gånger har jag satt ihop dem i Canva men då mer för att visa på struktur än som stöd för innehåll. Textkopplingar Tala Tänka Strategier för ord Att förstå ord är inte helt lätt.

Related: