background preloader

"Som Berlin på DDR-tiden" - but I have a dream... - Sara Bruun

"Som Berlin på DDR-tiden" - but I have a dream... - Sara Bruun
Den tredje måndagen i januari är en nationell helgdag i USA. Då hedrar man minnet av Martin Luther King Jr och lyfter fram vad han stod för, nämligen alla människors lika värde oavsett bakgrund. I år är Martin Luther King – dagen den 18 janauri. Med tanke på vad som pågår i Sverige just nu och i Skåne i synnerhet önskar jag att vi också stannar upp och tänker till. Svenska Dagbladet rapporterar om att det är Som Berlin på DDR-tiden och Människosmugglare står redo med båt för att ta flyktingar till Sverige. Går det ens att göra en jämförelse med Berlin på DDR-tiden? Förtydligande (5/1): Jag menar självklart inte att ATT det är samma sak i Hyllie och Kastrup som i Berlin på DDR-tiden. Jag hittade en uppgift på Schoolastic.com som knyter an till Martin Luther King Jr . Jag tror att uppgiften ovan skulle kunna bli en bra inledning till ett större arbete om människors lika värde med de äldre eleverna. Här kan ni se Rasmus tal. Ta chansen att diskutera mänskliga rättigheter med era elever.

http://lrbloggar.se/sarabruun/som-berlin-pa-ddr-tiden-but-i-have-a-dream/

Related:  SpeakingEngelska 2

5 of My Favorite English Games for ESL Students I saved the best for last. My students requested this game more often than any other game we ever played. It's based on the old drinking game "Ring of Fire," modified for the classroom. Materials needed:A standard deck of playing cards, a whiteboard, 20-30 small slips of blank paper, and a bowl. Att reflektera kring "realian" med hjälp av en skrivmall I engelska (och moderna språk) ingår en förmåga som innebär att eleverna ska reflektera över: livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används(Lgr11, engelska) I detta inlägg tänkte jag visa på hur jag valt att arbeta med kunskapskravet med en skrivmall för att göra en källkritiks övning där eleverna får visa på följande kunskapskrav (E): Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Think, pair, share - ett lektionsförslag att sno rakt av ! - Sara Bruun Think, pair, share är en metod som jag ofta använder mig av. På svenska kallar vi den EPA- Elev, Par, Alla. Jag tycker att det är en väldigt bra metod för att få eleverna att prata och våga diskutera. Lotta Karlsson, Fröken Flipp, beskriver i sin blogg hur hon använder EPA i sin SO-undervisning: Mitt flippade klassrum.

Speech - I have a dream... SpeechI will now present the whole theme that we are going to work with during the next few weeks. Don't worry - I will give you instructions while we are working as well.You work together in your groups with: 1. The magic of three Watch the film about the Magic of three: 2. Travel and Sightseeing: Directions Through Town (1) Whether you are on a sightseeing trip through Europe or backpacking in Australia, finding your way around the city while on vacation can be difficult unless you know what to say. Understanding directions is a big part of this. Look at the expressions below and be sure to understand the meaning of the places on the map before you begin the listening activity:

St. Patrick's Day - Mia Smith Som språklärare utgår jag gärna från högtider i olika engelskspråkiga länder. Eleverna stöter ofta på dessa i filmer och tv-serier, och att ge dem ordentlig förförståelse är ett bra sätt att koppla ihop skolengelskan med fritidsengelskan, eller den extramurala engelskan som den också kallas. Ett av mina favoritländer är Irland, och då är St. Patrick’s Day en tacksam utgångspunkt. Jag brukar ibland ta med mig min egen tin whistle och spela en jig för eleverna, men om ni inte själva spelar tin whistle kan ni ta er an ämnet på andra sätt. Som introduktion har jag skapat en presentation i prezi kring ämnet, lagom till St.

Planning for 2016 WebEnglish.se suggests next term be filled with themes, books, films and whatever else the class might come up with. If you follow these steps1. Start by asking your students what they would like to study in English. Arkiv - Anjas Klassrum 3. Martin Luther King - I have a dreamLook at and listen to the Martin Luther King speech again. Use text below and try to identify: : -Alliteration (Hard word - you find help here and some examples here) - Facts - Opinions - Rhethorical questions (examples here, repetition - Emotional language - Statistics - The rule (magic) of threeWork together and show me the result. You find the whole speech here. The short version from the book is here

Street directions in English vocabulary exercise Introduction: Anybody who has travelled to another country or city has got lost. Sometimes maps don't help, so you have to ask somebody for directions. Busenkelt och kul! Ett busenkelt sätt att kombinera humor och att tala på målspråket är att använda sig av Mr Bean. Det finns hur många avsnitt som helst på Youtube. En av våra favoriter är Mr Bean at the cinema.

ENGELSKA full matris.docx Begriplighet Språket kan vara tidvis oförståeligt. Kommunikationen fungerar inte. Kommunikationen Giving directions A Go straight on. Then take the first left on to Green Street. Walk past the library and it’s the building next to the library on the left. A few discussion activities for English language students What discussion activities work in class? Tekhnologic, winner of the British Council’s Teaching English blog award for a post on setting discussion goals, shares a few ideas. A discussion can bring out your students’ interests and motivate them; it’s a chance for them to talk about the things they really care about. Giving and justifying opinions in English can also bring students a sense of accomplishment, as they are using the language to express complex ideas. Discussion activities encourage critical thinking, and are therefore excellent preparation for speaking tests, such as IELTS or TOEFL, which partly examine the ability to express and justify opinions in English. Perhaps most importantly, discussion activities can be great fun for students.

Related: