background preloader

Fyrablocksmodellen

Fyrablocksmodellen
Related:  LektionsuppläggUtvecklingsarbete

Lektionsupplägg Fokus på undervisning Jag ställde en tid sedan några frågor till mina elever om vad som kännetecknar en lärare vars elever lär sig mycket. Såklart finns det saker som jag måste bli bättre på, men glädjande nog anser 95% av eleverna att jag kommer väl förberedd till lektionerna. Med det menas till exempel att: Lektionen har ett bestämt syfteAktiviteterna under lektionen svarar upp mot syftetDet råder balans mellan olika aktiviteter (läsa, skriva, tänka, lyssna, tala)Det finns stöd i undervisningen så att alla har möjlighet att lyckasAktiviteterna genomförs enskilt, parvis och i helklassLektionen avslutas med att synliggöra lektionens syfte För att komma väl förberedd har jag gjort vissa val. För att få loss så mycket förberedelsetid har jag gjort tre strategiska val och försöker idag införliva tre delar i undervisningen som tidigare tog mycket planeringstid i anspråk: läsa elevtexter, ge eleverna respons och publicera elevarbeten. Svenska lärare har i internationellt jämförelse rätt i att tiden är knapp.

Checklista för ett språkutvecklande arbetssätt • Finns tydliga lärandemål för både innehåll och språk?• Är uppgifter och innehåll kognitivt utmanande?• Går upplägget från det konkreta mot det abstrakta? Den här gedigna listan finns att läsa på Skolverkets hemsida, om du söker på språkutvecklande arbete. Jag tänker att detta är ju mycket bra frågor att använda i sitt arbetslag som diskussionsunderlag när man ska lägga upp en planering av ett tema eller ämne, eller använda som utvecklingsfrågor att arbeta med över tid. Den här matrisen ( Pauline Gibbons ) finns också under samma flik på Skolverkets hemsida och den har jag kikat på när jag gjorde min senaste s v a planering. Ha det fint! / Jenny The Genius Hour Design Cycle: A Process For Planning - 3. Some students need a push in the right direction Some students will come up with projects that are too simple with answers that could be easily Googled. We introduced the students to ‘High Order Thinking Skills’ and built these into the planning forms students complete. Projects need to include elements of synthesis, evaluation and creativity with the minimum requirement adjusted for individuals. 4. A student might have a passion for surfing and decide they are going to write a book about the history of the sport. 5. It can be hard to say no to a project but some are just not feasible. 6. Some projects will clearly take longer than you have available, others are simply too large in scale or will rely on the involvement of too many people. Creating a detailed timeline with estimates of how long each phase will take is beneficial on many levels at this stage. 7. One of the challenges for some students has been the ever changing project. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Så spelar du in SVT Play och annan webb-tv till hårddisken Fråga: Jag skulle vilja ha tips om program, även om de kostar pengar, som kan spela in program från SVT Play. Ibland ligger program bara kvar en vecka eller så och jag skulle gärna vilja behålla program en längre tid på min hårddisk så att jag kan spara och se om dem flera gånger. Alke Svar: Det finns en hel del licensbetalare som har samma problem som du. Missa inte: Plejmo Beta - Lovande ny tjänst för streaming av film Det går att spela in tv-program som visas i olika Playtjänster. Namnet till trots finns ingen koppling till webbplatsen med nästan samma namn. Tar du risken startar du först programmet (i OS X måste du först lägga in en uppdatering manuellt, instruktioner finns på nedladdningssidan). Detta är att betrakta som privatkopiering, som innebär att du har rätt att spara ner material för eget bruk. MacWorlds expert Robert Ilijason svarar, med hjälp av våra fantastiska forummedlemmar, på vanliga och kluriga frågor.

Ledarskap i klassrummet Under det första året som förstelärare i Mölndals stad har jag och de andra förstelärarna omgång 2014 fått viktiga verktyg att använda oss av i undervisningen och som processledare i olika sammanhang. Och nu när vi går in på det andra året praktiserar vi det på ett väl genomtänkt sätt i det centrala området. Här kommer en beskrivning av upplägget - kanske något att ta efter för att utveckla detkollegial lärandet på era skolor! Med utgångspunkt i John Steinbergs bok "Ledarskap i klassrummet,en handbok för arbetsro och effektivt lärande" har vi skapat grupper bestående av 7 - 9 lärare från fem olika skolor och stadier (Toltorpsskolan, Krokslättsskolan, Sörgårdsskolan, Balltorp/Pepparedsskolan och Katrinebergsskolan). Att utveckla sitt ledarskap pågår i olika projekt runt om i landet.

Stöd för att utveckla undervisning | Kvutis Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell The Big Five

Educational Technology and Mobile Learning: A Comprehensive Collection of Som... January 4, 2015 Google Drive has proved to be an indispensable tool in teachers digital toolkit. It provides everything teachers need to write up a document, create a quick presentation or spreadsheet and design beautiful visuals and drawings, creative possibilities in Google Drive are endless. Additionally, Drive works across different devices and platforms so you can easily continue working on your documents anywhere you go and without even the need for Internet connection. In 2015 Google Drive has known a lot of improvements with the addition of a number of key features. We have covered all of these features in Drive for Teachers section here in EdTech and mLearning. We have also reviewed a wide variety of educational add-ons and tools for teachers to use on Google Drive to enhance its overall productivity and extend its learning potential.

Två undervisningsvägar mot samma mål. Läsförståelse. Idag jobbade jag med läsförståelse mha Lässugen och Reportern fast i min klass. Där jag försöker möta alla mina elever och utmana dem på deras nivå. För att detta ska gå måste jag synliggöra och tydliggöra målen. Två vägar mot samma mål, Lektionsupplägg: Vi började med att se ett avsnitt ur Lässugen, den här gången om Sigrid och Natten. Sedan var det dags för genomgång av nya läsläxan. Jag tänker att jag måste jobba på två vägar mot samma mål, eller i två spår i undervisningen! För att det ska vara möjligt för några av mina nyanlända att klara målet måste de få stöttning. Jag släpper eleverna på mattan en stund och de får tillsammans försöka formulera frågor utifrån bilderna eller texten. Vi sammanfattar lektionen. En del visar att de antar utmaningen och funderar på frågor på flera nivåer. Jag kan säga att det absolut inte är tyst i mitt klassrum. Min lilla film om mitt målmedvetna undervisningssätt:

Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Välstrukturerade lektioner med tydlig inledning, undervisningdel och avslutning kan både bidra till trygghet, studiero och ett gott undervisningsklimat samtidigt som det möjliggör för dig som pedagog att vara flexibel och fokusera på innehåll och lärande. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell Elevaktiv helklassundervisning Elevpassiv helklassundervisning The Big Five

Related: